Mozek, ten velký fabulátor

1. 11. 2023 - délka epizody 00:12:09

Stránka epizody


Přispějte na provoz

Přepis

Přepis pořízen nástrojem Přepisovatel.

00:00:22,320 Asi vám neřeknu nic objevného, když zmíním, že lidský mozek má dvě polokoule, hemisféry, které jsou si navzájem velmi podobné, ale nejsou identické, a taky se většinou ví, že každá z těchto polokoulí řídí jinou část těla. Pravá polokoule, pravá hemisféra řídí levou polovinu těla a levá řídí pravou polovinu těla, a většinou lidé vědí i to,

00:00:49,730 že levá hemisféra je spojená s racionálním uvažováním a s řečí a s  logikou,

00:00:58,010 zatímco ta pravá, je spojená s emocemi. Obě poloviny mozku jsou spojeny takzvaným kalózním tělesem, což je shluk nervových vláken, který přenáší informace z jedné polokoule do druhé. V polovině 20. století se přišlo na to, že toto těleso lze přerušit a zabránit tak přenosu vzruchů z jedné poloviny do druhé, a při experimentech na kočkách a opicích se přišlo na to, že se vlastně nic moc nestane.

00:01:27,970 Nakonec byla v roce 1961 provedena poprvé taková operace u člověka. Dotyčný pacient trpěl těžkou epilepsií a lékaři věřili, že když přeruší přenos signálu z jedné poloviny mozku do druhé, tak tyto záchvaty přestanou, což se opravdu stalo a při následujícím pozorování bylo zjištěno, že pacient žije naprosto normální život se všemi radostmi a strastmi jako jakýkoliv jiný člověk. Nemělo to vliv na jeho intelekt,

00:01:58,320 nemělo to vliv na jeho schopnost zapamatovat si věci, prostě žil zcela normální život, takže se tyto operace začaly dělat častěji, a pak se ukázala zvláštní věc. Totiž pokud jste přišli na to, jak ukázat nějakou informaci jenom jedné polovině mozku, tak se jedna polovina o té informaci dozvěděla a druhá ne. Takový člověk pak dokázal dělat dvě věci najednou, každou polovinou těla něco jiného, což zdravý netrénovaný člověk většinou nedokáže.

00:02:29,470 A díky těmto výzkumům a operacím se přišlo na to, že člověk má v podstatě dva mozky, levá a pravá polovina toho, co má v hlavě, vlastně dokáže totéž. Jsou to dvě kopie, mírně odlišné, ale ze stejného základního plánu. Dokonce v případech určité formy epilepsie ve velmi raném věku se provádí operace, při níž se odstraní celá polovina mozku. Samozřejmě, že ne jakákoliv polovina, buďto levá nebo pravá, kdybyste odstranili

00:03:00,270 přední nebo zadní tak člověk zemře, ale levá nebo pravá nevadí. Pokud dítě takovou operaci podstoupí do osmi let svého věku, tak dál žije zcela normálně, což ještě jednou zopakuji: dítě s polovinou mozku žije zcela normální život, normálně mluví, normálně myslí, normálně cítí, a ta představa o tom, že v jedné polovině mozku sídlí emoce a v druhé rozum, ta bere za své.

00:03:31,040 Ta jedna polovina mozku, která po takové prací zůstane, zvládne obě role. Lidský mozek je příklad až trestuhodného plýtvání prostředky, má spousty neuronů a spousty synapsí na věci, které, jak je vidno, zvládá s polovičním množstvím. A dokonce některé věci řeší na mnoha různých místech, například za normálních okolností si běžné denní zážitky ukládáte do takzvané hipokampové paměti a tam normálně fungujou a

00:04:00,980 během spánku je pak zpracováváte do dlouhodobé paměti, ale když se stane nějaká vyhrocená situace, tak do hry vstoupí takzvaná amigdalová paměť, kam si ty vzpomínky taky uložíte. Jenže tyhle vzpomínky, ty v amygdalové paměti, se nedají vybavit tak, že si na ně prostě chcete vzpomenout, tyhlety se vám vybaví jako takové záblesky z ničeho nic. Takové vzpomínky popisují například oběti nějakých traumatizujících zážitků.

00:04:31,650 Takže v mozku můžete mít dva druhy vzpomínek na tutéž událost. A docela dobře se vám může stát, že vzpomínky na nějakou událost vědomě nevíte, ale podvědomě vás ovlivňují, podvědomě cítíte různě strachy, sociální fobie a další věci, aniž byste tušili, že důvodem je právě vzpomínka, kterou máte, ale nevíte o ní. Například při experimentech s pacienty, kterým nádor nebo jiná nemoc zničila

00:05:02,150 část zrakové kůry, takže na polovinu zorného pole nevidí, bylo zjištěno, že "nevidí" v uvozovkách. Když jste jim do té zatemnělé části zorného pole ukázali nějaký obrazec, křížek, trojúhelník, hvězdičku, a ptali jste se jich, co vidí, tak řekli, že nic, že prostě jsou slepí na to místo.

00:05:24,750 A když jste trvali na odpovědi a říkali jste, tak aspoň to zkuste uhodnout, tak pacient jakože uhodnul, a uhodnul to správně. Protože ve skutečnosti jeho mozek to místo vnímal, akorát ho nedokázal vědomě zapojit do kognitivních procesů, ale věděl, co tam je. V mozku je spousta věcí, o kterých nevíme, a probíhá tam spousta procesů, které nedokážeme ani řídit, ani ovlivnit, ani vnímat, a naše vědomí vlastně jenom klopýtá za těmito procesy a snaží se je zpětně vysvětlit,

00:05:58,560 což opět ukázaly experimenty s lidmi, kteří mají rozdělené mozkové hemisféry a každá z nich vnímá něco jiného a řídí něco jiného.

00:06:09,340 Ta levá mozková hemisféra, jak už jsem říkal, tak ta dokáže komunikovat řečí, zatímco pravá dokáže komunikovat jenom tím, že ovládá levou část těla, například levou ruku. Takže když té pravé části mozku, ukážete slovo chodit, tak ten člověk vstane a jde. A když se ho zeptáte, kam jde nebo proč jde, tak si levá půlka vyfabuluje příběh, kvůli kterému vstal a chodil, takže třeba řekne, já jsem si vlastně vzpomněl, že se chci jít napít,

00:06:39,460 a přitom příčinou bylo slovo Choď, ale ten člověk vědomě neví, že ho viděl, což ale neplatí jenom u lidí s rozdělenými hemisférami, ale platí to i u zdravých lidí. Lidské vědomí není to, které ovládá váš mozek, ale naopak lidské vědomí z mozku vyvěrá a zpětně interpretuje to, co se v mozku a ve vašem těle a ve vašem okolí děje. Psychologové například zjistili, že když budete číst naprosto neutrální

00:07:10,340 text a budete u toho v zubech držet tužku, tak vám text bude připadat zábavný. Je to prosté, když držíte v puse tužku, tak musíte mít roztažené koutky, a roztažené koutky má člověk tehdy, když se směje, a mozek si zpětně vytvoří konstrukci: četl jsem ten text a měl jsem přitom vytažené koutky, takže to muselo být zábavné. Pokud si u toho navíc sednete rovně a budete hezky zhluboka dýchat, tak mozek má zcela jasné signály, že prožíváte

00:07:41,740 štěstí, usmíváte se a dobře dýcháte. A když si pak zpětně budete na tu epizodu vzpomínat, tak vám mozek předloží vzpomínky, které budou v souladu s tím, co si pamatujete. Tedy, že jste byli šťastní, veselí, že se vám ten text líbil a že jste byli v tu chvíli spokojení. Lidský mozek, jak to tak vypadá, není racionální stroj na logiku a argumentaci, ani není zmítán emocemi, ale je to souhrn mnoha různých procesů,

00:08:12,170 které vlastně v jednu chvíli řeší tu samou věc, a nakonec si z toho nějakým způsobem vybere to, co zapadá do vašeho přesvědčení, do vašich vzpomínek, do vašeho obrazu světa. Takže z hlediska nějakého poznávání pravdy není mozek ten úplně nejvhodnější nástroj, respektive musí být velmi silně trénován a kontrolován k tomu, aby se opravdu k pravdě blížil, protože když není trénován a když není kontrolován,

00:08:42,860 má tendenci blížit se k tomu, co vypadá jako bezrozporné a jednoduché vysvětlení, co se s vámi děje. A když už jsme takhle trošku zabloudili na pole filozofie, zkusím ještě přihodit jeden argument, a to je argument svobodnou vůlí. Mnozí filozofové o její existenci pochybují, ale naše západní civilizace je založena na přesvědčení, že člověk svobodnou vůli má, že není predestinován a že není předurčen k tomu dělat to, co je mu

00:09:15,070 dáno. Můžeme si zkusit jednoduchý experiment na ověření svobodné vůle. Svobodně se rozhodněte, teď, v tento okamžik, jestli zvednete některý ze svých prstů na rukách. Je to zcela na vás, že? Je to naprosto vaše svobodná vůle, můžete zvednout, nemusíte.

00:09:33,790 Když se nad tím ale zamýšlíte zpětně, tak si uvědomíte, že nastal nějaký okamžik, kdy jste si řekli: tak a teď ho zvednu nebo ho nechám ležet, a za zlomek sekundy jste to udělali.

00:09:47,370 Zhruba tak 200 milisekund to trvá. Vaše svobodná vůle se manifestovala v tom rozhodnutí a 200 milisekund trvalo, než to tělo provedlo. Ve skutečnosti díky experimentům víme, že v ten okamžik, kdy jste se vědomě a svobodně rozhodli, jestli prstem pohnete nebo ne, tak v ten okamžik už bylo dávno rozhodnutí učiněno. Učinil ho váš mozek a učinil ho zhruba sekundu před tím, než jste si to svobodně uvědomili. Už celou sekundu

00:10:17,600 před tím, než jste si uvědomili, že pohnete prstem, mozek začal spouštět všechny procesy, které vedou v konečném důsledku k tomu, že hnete prstem.

00:10:27,500 Ale to vaše uvědomění přišlo až skoro na konci, až když už bylo skoro hotovo, tak v tu chvíli jste si uvědomili, že to vlastně svojí svobodnou vůlí uděláte, ale váš mozek to věděl už vteřinu před tím. Ano, já vím, že to, co jsem dneska říkal, může mnoha lidem připadat absurdní a bizarní. Tak to celé uzavřu ještě zmínkou o takzvaném Antonově syndromu, což je stav, který nastává po určitých mozkových mrtvicích. U Antonova syndromu dochází k tomu, že člověk přestává vidět,

00:10:58,410 protože je poškozené jeho zrakové centrum, ale neví o tom, že nevidí. Když se ho zeptáte, jestli vidí, tak vám řekne, že ano. Když mu ukážete čtyři prsty a zeptáte se, kolik ukazujete, tak pacient řekne, že jeden, protože vůbec nevidí, co ukazujete, ale nechce tomu uvěřit, a jeho mozek si vytváří vlastní verzi reality. Ano, zeptali jste se ho, kolik mu ukazujete prstů, a ukazujete mu pravděpodobně jeden prst. U tohoto typu mozkového postižení se dost často

00:11:28,640 stane, že pacient ani nevyhledá lékařskou pomoc, protože neví proč, až když začne narážet do nábytku, tak zjišťuje, že něco není úplně v pořádku, a ze začátku si to většinou vysvětluje tím, že mu nábytek někdo přestavěl. On nevěří tomu, že nevidí. I když mu to řeknete, že nevidí, on vám nevěří a bude se s vámi hádat. Vzpomeňte si na to, prosím, až zas někdy budete mít pocit, že máte právo se s někým dohadovat proto, že vám mozek

00:11:59,440 řekl, že máte pravdu.

Napadlo vás někdy, proč si nepamatujete věci z mládí? Proč bloudící člověk má tendenci chodit v pravotočivých kruzích? Jak se z černocha může stát běloch? Přemýšleli jste nad tím, proč si někdo myslí, že Země je plochá a nad Antarktidou je zakázané pásmo? A když letí moucha nohama dolů a přistane na stropě, jak se otočí, jestli do boku, nebo do protisměru?
Já jo. A řeknu vám to během dvou minut. Jediný podcast, u jehož epizod neusnete.

Pošlete mi audio vzkaz

Klikněte na tlačítko výše a můžete mi, pokud máte mikrofon, nahrát krátký vzkaz (do 60 sekund) a poslat. Pokud to uděláte, tak prosím berte na vědomí, že část vzkazu nebo celý mohu použít v podcastu.
PS: Jestli chcete reakci nebo odpověď, tak mi řekněte, jak vás mám kontaktovat.

Předchozí epizody

Pes na stopě

23. 10. 2023 / délka epizody: 00:06:51

Běžet půl kilometru potokem rozhodně nikomu neuškodí... I ten pes se rád osvěží!

Františkovo pálení

19. 10. 2023 / délka epizody: 00:03:50

Budete na Vánoce pálit Františka, nebo Žáhu?

Kde je moře z kopce?

16. 10. 2023 / délka epizody: 00:05:12

Do jedné ruky vodní lyže-sjezdovky, do druhé vodní vosk, a hurá na kopec!


(Obrázek: snímek Země z družice GOCE, autor: ESA)

Vanilkový misionář

15. 10. 2023 / délka epizody: 00:12:36

Co má společného misionář a vanilka? A jak se správně puritánsky provozuje sex?

Hajnej Kuba

14. 10. 2023 / délka epizody: 00:04:41

O tom, jak hajnej nabil pušku...


(Na přání pana Pavla - díky za tip!)

Horký kafe

11. 10. 2023 / délka epizody: 00:08:51

Tak co, potřebujete upozornění, že je kafe horký?

Šibolet

10. 10. 2023 / délka epizody: 00:04:10

Viděl jsem šibolet po obloze letět

Směřoval k zenitu, na zem vrhal stín

Náhle ho spatřila doktorka Mrázová

Běží za manželem, doktorem Mrázem.


Doktor Mráz utíká a myslí na ženu

"Kde já ten šibolet teď honem seženu?!"

Co je to podcast, babičko?

9. 10. 2023 / délka epizody: 00:08:19

Než se začnete rozčilovat, proč se domovské stránce říká blog a proč se místo románu říká knížka, tak byste měli vědět, proč se rozhovorům říká podcast...

SPECIÁL: Jste blázni?

4. 9. 2023 / délka epizody: 01:49:13

Psychické nemoci mají zvláštní pozici. Na jednu stranu jimi lidé lehkomyslně hází, tenhle je depkař, tamten schízuje, tihle mají OCD a ostatní jsou blázni - a ani si neuvědomují, co vlastně říkají. Zároveň se ale psychických nemocí a nemocných neskutečně bojí a straní. A k tomu všemu většina lidí o psychických nemocích skoro nic neví; nerozlišují, jestli je někdo dekompenzovaný schizofrenik, oligofrenik, nebo jestli má depresi, všechno pro ně spadá do škatulky "psychiatrické problémy" a jsou schopni se k člověku s depresí chovat, jako by měl bludy...


Přidejte si k tomu neuvěřitelné množství mýtů, nesmyslů a "lidových moudrostí", atmosféru stigmatizace psychických nemocí a zároveň pohrdání "bláznama", a máte přesný obraz společnosti, kde lidé s psychickými nemocemi trpí víc, než by museli: bojí se vyhledat léčbu a často se oprávněně bojí, že léčba na nich nechá vypálený cejch: "Je to blázen!"

SPECIÁL: Po cestě růžového slona

12. 8. 2023 / délka epizody: 01:26:00

Jsou témata, u kterých si každý myslí, že o nich je dostatečně informován na to, aby se mohl vyjádřit. Takhle třeba získali lidovci, bůhví proč, dojem, že jsou povoláni vyjadřovat se k záležitostem, jako je stejnopohlavní manželství nebo užívání drog.


Zrovna to druhé téma rezonuje veřejným prostorem a vyjadřují se k němu všichni, ovšem jen málo lidí informovaně, a naprostý zlomeček lidí kompetentně.


Cílem Faktoidu je říct něco zajímavého - a snad se mi to podaří i tentokrát. Tento Faktoid bude věnovaný drogám. Ale ne v takovém duchu, v jakém to předvádí osvětové příručky, televizní seriály a přednášky policajtů na střední škole. Zkusím vám předat informace, které najdete třeba v Klinické toxikologii, v učebnicích psychiatrie, adiktologie, v lékopisech a v dalších odborných materiálech. Neřeknu vám, co je "mňaučko" a jak se účinkem liší od "párna", ale budete mít hrubý přehled a orientaci v drogách, jejich typech a jejich účincích.


Informovanost, věcná a nehysterická, je totiž podle mne nejlepší prevence.


(O hudební doprovod se postarali: Plastici, Progress, Vanessa, Zdeněk Liška, Pink Floyd a Blue Oyster Cult. Obrazový doprovod: Midjourney.)

SPECIÁL: Véna s kudlou

11. 8. 2023 / délka epizody: 01:12:54

Speciální epizoda Faktoidu, tentokrét s tématem "vraždy" a s několika ilustračními příběhy, abyste, až zase bude probíhat médii nějaký kriminální případ, nepodléhali pokušení říkat něco o zkaženosti dnešní doby a idealizovat si dobu minulou.

Sezóna

15. 6. 2023 / délka epizody: 00:03:13

Co si počít s nadcházející letní sezónou? A co se sezónou dovolených, hub a klíšťat?


Perioda

14. 6. 2023 / délka epizody: 00:04:38

Nula celá jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest ... Krát 999


Potem ku zdraví

12. 6. 2023 / délka epizody: 00:04:05

Co ještě se vám vyplaví v sauně?


Lejeme!

12. 6. 2023 / délka epizody: 00:08:06

Když už něco děláte, tak si o tom aspoň něco zjistěte!