Vanilkový misionář

15. 10. 2023 - délka epizody 00:12:36

Stránka epizody


Přispějte na provoz

Přepis

Přepis pořízen nástrojem Přepisovatel.

00:00:21,860 Obsah téhle epizody není vysloveně explicitní, ale pokud ji posloucháte někde, kde jsou s vámi nedospělé děti, tak si poslech možná odložte, protože tématem tohoto dílu bude sex.

00:00:40,570 Před nedávnem jsem mě jeden známý ptal, co to přesně znamená, když se v souvislosti se sexuálními praktikami řekne vanilka.

00:00:50,750 Uklidnil jsem ho, že se nejedná o žádné pomazávání vanilkou nebo jiné použití, ale že slovem vanilka, v angličtině vanilla, se označuje to nejběžnější. Označení samozřejmě pochází od zmrzliny. Ta nejobyčejnější zmrzlina, kterou seženete všude,

00:01:13,230 je prostě zmrzlina vanilková. Vanilková zmrzlina je brána jako základní zmrzlina, vlastně skoro bez příchutě. "Jakou chceš?" - "Nevím, nevím, asi vanilkovou". A tak se slovo vanilka ujalo pro označení různých věcí v základní konfiguraci. Například jako programátoři můžete používat takzvaný vanilla javascript, neboli vanilkový javascript, neboli samotný čistý jazyk bez jakýchkoliv knihoven, rozšíření, nadstaveb a podobných věcí.

00:01:45,380 A když jsem to známému vysvětlil, tak on říkal: Aha, aha, takže slovo vanilka v sexu vlastně znamená heterosexuální misionář.

00:01:56,170 A s tím jsme se rozloučili, a mně pak vrtalo celou dobu hlavou, proč se říká právě misionář. Co má křesťanský kazatel a obraceč lidí na křesťanskou víru společného se sexem, konkrétně se sexem právě v této jedné poloze, a tak jsem se začal pídit, a zjistil jsem, že název misionářská poloha pochází z dob, kdy misionáři

00:02:27,090 kteří obraceli Indiány v Americe na křesťanskou víru, je učili o tom, že sex lze provozovat i v poloze muž nahoře, žena dole, tváří k sobě, což Indiáni do té doby nedělali, a proto se tomu říká misionářská poloha. Když nad tím zapřemýšlíte, tak zjistíte, že to je totální pitomost.

00:02:52,700 Tato poloha totiž je, jak víme z dochovaných kreseb, známá po celém světě od pradávna, takže žádný křesťanský misionární vynález to není. Poloha misionářská dostala svůj název až v 60. letech 20. století, a proč dostala zrovna tento název není nikde oficiálně zachyceno, ale jedno vysvětlení se nabízí. Křesťanští misionáři byli často hodně puritánští,

00:03:24,240 a puritánští křesťané mají velmi utilitární vztah k sexu. U amerických puritánů bylo například hříšné políbit ženu v sobotu - míněno vlastní ženu, cizí už vůbec. Křesťanský vztah k sexu se zajímavě vyvíjel. Na samotném počátku z toho nedělali žádnou velkou vědou, ale postupem času, jak začínal středověk a pokračoval, tak křesťanští teologové

00:03:54,510 dělali z křesťanství stále větší puritánskou záležitost a ze sexu problém, takže podle katolického filosofa a učence Tomáše Akvinského

00:04:06,020 je sex chápán Bohem jako věc nečistá, a Bohu je milá pouze tehdy, když slouží k plození dětí. Když se oddáváte sexu a neplodíte děti, tak je to zábava, a to je hřích. Tak pravil Tomáš Akvinský, který podle všeho byl panic. Správně byste tedy měli provozovat sex pouze za účelem plození dětí, a to ještě ne vždycky.

00:04:34,660 V neděli si připomínáme jméno Páně, takže se máte odvrátit od věcí přízemních, a není vhodné znesvětit tento den chtíčem. Pokud možno ani ve čtvrtek nebo v pátek, protože to jsou dny určené jako čisté. Pak si škrtněte všechny sváteční dny, třeba svátek Letnice. Když byste svátek Letnic znesvětili sexem, tak je to pořádný hřích, a těch padesát dní předtím je taky dobré radši abstinovat. Pak si škrtněte

00:05:04,690 dny postní, adventní, dny před Velikonocemi, což máte dohromady nějakých čtyřicet dní, a škrtněte si všechny dny, kdy vaše manželka kojí nebo menstruuje, a z dvanácti měsíců do roka vám zůstane necelých pět měsíců, ještě navíc ne v kuse, a jen tehdy to stvořitele neurazí, tedy podle vykladačů jeho myšlenek. Co si myslí On, to nevíme.

00:05:31,290 Podle vykladačů je hříšné dokonce i na sex myslet. Když myslíte na tělesné potěšení, je to hřích, takže dokonce kdybyste chtěli podle kalendáře naplánovat vhodný okamžik pro sex s vlastní manželkou, tak vlastně už v tu chvíli myslíte na sex a pácháte hřích. Inu, nebylo to snadné. S tímhle konkrétně přišel učenec Anselm z Canterbury v 11.

00:06:01,420 století. Svatý Jeroným ve století 4. dokonce prohlásil, že muž, který příliš miluje svoji ženu a touží po ní, se tím vlastně stává cizoložníkem, což je zajímavá myšlenka, kterou ještě někteří další učenci rozvedli až do podoby té, že pokud muž se ženou, se svojí ženou, prožívá při sexu uspokojení, tak se k ní tím chová jako k ženě prodejné.

00:06:33,080 Takže manželský sex ano, ale nesmí se vám líbit, protože pokud se vám líbí, tak ženu ponižujete, což pak podtrhuje již zmíněný Tomáš Akvinský, který říká na rovinu, že milostné spojení nemá přinášet uspokojení, ale je to prostředek k početí. Takže například byl zapovězen i sex s těhotnou manželkou, protože když je manželka těhotná, tak už sémě bylo zaseto, dítě bylo zplozeno, a není potřeba

00:07:03,990 dalších sexuálních kontaktů. A aby to podtrhli, tak učenci tvrdili, že sex v těhotenství vede plod na scestí, ubírá mu sílu k životu, činí jej nemocným a krátce žijícím.

00:07:18,470 Takže potraty nebo kojenecká úmrtnost byly vysvětlovány právě tím, že muž měl se ženou v těhotenství nějaký styk. Takže podle těchto křesťanských filozofů sex není žádné potěšení, je to poctivá tvrdá makačka, kdy máte za úkol zplodit potomstvo, a tím to hasne. Žádnou radost, žádné potěšení, notabene, aby vás to nějak vzrušovalo? Ne! Muž má jít nahoru,

00:07:49,560 protože podle učenců je nadřazen ženě, žena má jít dolů, nemají přitom sebou nějak házet nebo se nějak uspokojovat, mají prostě ležet a konat to, co konat mají, a mají u toho myslet nikoliv na potěšení, ale na to, že konají Boží dílo. Naproti tomu, kdybyste souložili ve stoje, tak je to velký hřích, protože soulož vestoje má malou pravděpodobnost početí, a vy to víte, a vlastně takhle podvádíte.

00:08:21,200 Zezadu, to je animální, to je zvířecí,

00:08:25,520 z boku není muž nahoře a neovládá ženu, nedej bože, když je žena nahoře, tak to je nahoře hotový ďábel, takže vlastně podle křesťanských myslitelů a teologů zbývala jenom jedna jediná správná, Bohem schválená poloha. Ale protože život má rád paradoxy, tak i křesťanský vztah k sexu byl plný paradoxů. Ve středověku například prostitutky provozovaly bezpečný sex.

00:08:55,860 Technicky vzato šlo o to, že muž se ukájel mezi jejich stehny.

00:09:01,000 Nedošlo k žádnému spojení, k žádnému průniku, k ničemu takovému, vlastně se prováděl takový sex ante portas. A protože se navzájem nedotýkaly pohlavní orgány, tak technicky vzato nešlo o sex, takže vlastně nemuselo být plozeno, a bylo všechno v pořádku.

00:09:21,050 Jenže s tímhle církev brzo zatočila a tohle konání označila za akt konaný proti přírodě. Zlí jazykové k tomu dodávají, že to bylo proto, že se tímhle způsobem ukájeli navzájem mniši v mužských klášteřích. A přispěchal samozřejmě již známý Tomáš Akvinský, který tohleto počínání označil rovnou za sodomii, a bylo. À propos, když je řeč o sodomii,

00:09:48,850 v dochované zpovědní knize ze 6. století je rozebrána odpověď na otázku, jestli je nepřípustný sex s krávou, zaječicí nebo oslicí. Odpověď zní, že nepřípustný je, pokud je vykonáván mužem, který již ženu má.

00:10:07,760 Pokud se toho dopustí, tak se musí deset let kát, aby byl očištěn. Ovšem pokud se něčeho takového dopustí muž, který zatím ženu nemá, tak pokání stačí v délce čtyřiceti dnů, a pak už je všechno v pořádku. Takže zoofilie byla proti víře, ale záleželo na tom, jestli jste jenom ulevili chtíči nebo jestli jste zahýbali vlastní ženě se zvířátkama.

00:10:36,140 A v téže době, tedy v 6. století, byla masturbace brána naprosto nezávazně jako něco přirozeného, něco jako když se vysmrkáte, prostě si ulevujete, jako kdybyste močili nebo kdybyste pouštěli větry. Až o sto let později se objevují první zmínky o tom, že takové chování je nevhodné,

00:10:59,480 a tohle vydrželo církvi až do nedávna. No a z toho, co jsme si řekli, je jasné, že v podstatě podle puritánských křesťanů jiná poloha než vleže, muž nahoře, tváří k sobě, vlastně ani nebyla možná, protože cokoliv jiného uráželo Boha a bylo to proti přírodě a tak dál.

00:11:22,720 Takže proto jim nezbývalo nic jiného, než ten misionář.

00:11:28,720 Všechno ostatní bylo hříšné.

00:11:32,320 A chcete vědět, co bylo nejhříšnější?

00:11:36,910 Kupodivu to nebyl anální sex, z nějž jste se mohli vymodlit.

00:11:41,950 Velký hřích bylo, pokud byste pro ženu vytvořili erotickou pomůcku ve tvaru mužského orgánu, tohle církev velmi nerada viděla a ukládala za to až pětileté pokání. Ostatně mám někdy dojem, že celá církev byla velmi misogynní. Ale ten největší hřích, ze všech, kterých jste se mohl dopustit,

00:12:05,070 byl podle knihy Paenitentiale Theodori orální sex.

00:12:11,050 Doslova se tam psalo, že kdokoliv vnese sémě do úst, je horší než sám ďábel, a je odsouzen k záhubě do konce svých dní.

00:12:22,730 Takže se asi všichni až na pár puritánských jedinců sejdeme v pekle.

Napadlo vás někdy, proč si nepamatujete věci z mládí? Proč bloudící člověk má tendenci chodit v pravotočivých kruzích? Jak se z černocha může stát běloch? Přemýšleli jste nad tím, proč si někdo myslí, že Země je plochá a nad Antarktidou je zakázané pásmo? A když letí moucha nohama dolů a přistane na stropě, jak se otočí, jestli do boku, nebo do protisměru?
Já jo. A řeknu vám to během dvou minut. Jediný podcast, u jehož epizod neusnete.

Pošlete mi audio vzkaz

Klikněte na tlačítko výše a můžete mi, pokud máte mikrofon, nahrát krátký vzkaz (do 60 sekund) a poslat. Pokud to uděláte, tak prosím berte na vědomí, že část vzkazu nebo celý mohu použít v podcastu.
PS: Jestli chcete reakci nebo odpověď, tak mi řekněte, jak vás mám kontaktovat.

Předchozí epizody

Hajnej Kuba

14. 10. 2023 / délka epizody: 00:04:41

O tom, jak hajnej nabil pušku...


(Na přání pana Pavla - díky za tip!)

Horký kafe

11. 10. 2023 / délka epizody: 00:08:51

Tak co, potřebujete upozornění, že je kafe horký?

Šibolet

10. 10. 2023 / délka epizody: 00:04:10

Viděl jsem šibolet po obloze letět

Směřoval k zenitu, na zem vrhal stín

Náhle ho spatřila doktorka Mrázová

Běží za manželem, doktorem Mrázem.


Doktor Mráz utíká a myslí na ženu

"Kde já ten šibolet teď honem seženu?!"

Co je to podcast, babičko?

9. 10. 2023 / délka epizody: 00:08:19

Než se začnete rozčilovat, proč se domovské stránce říká blog a proč se místo románu říká knížka, tak byste měli vědět, proč se rozhovorům říká podcast...

SPECIÁL: Jste blázni?

4. 9. 2023 / délka epizody: 01:49:13

Psychické nemoci mají zvláštní pozici. Na jednu stranu jimi lidé lehkomyslně hází, tenhle je depkař, tamten schízuje, tihle mají OCD a ostatní jsou blázni - a ani si neuvědomují, co vlastně říkají. Zároveň se ale psychických nemocí a nemocných neskutečně bojí a straní. A k tomu všemu většina lidí o psychických nemocích skoro nic neví; nerozlišují, jestli je někdo dekompenzovaný schizofrenik, oligofrenik, nebo jestli má depresi, všechno pro ně spadá do škatulky "psychiatrické problémy" a jsou schopni se k člověku s depresí chovat, jako by měl bludy...


Přidejte si k tomu neuvěřitelné množství mýtů, nesmyslů a "lidových moudrostí", atmosféru stigmatizace psychických nemocí a zároveň pohrdání "bláznama", a máte přesný obraz společnosti, kde lidé s psychickými nemocemi trpí víc, než by museli: bojí se vyhledat léčbu a často se oprávněně bojí, že léčba na nich nechá vypálený cejch: "Je to blázen!"

SPECIÁL: Po cestě růžového slona

12. 8. 2023 / délka epizody: 01:26:00

Jsou témata, u kterých si každý myslí, že o nich je dostatečně informován na to, aby se mohl vyjádřit. Takhle třeba získali lidovci, bůhví proč, dojem, že jsou povoláni vyjadřovat se k záležitostem, jako je stejnopohlavní manželství nebo užívání drog.


Zrovna to druhé téma rezonuje veřejným prostorem a vyjadřují se k němu všichni, ovšem jen málo lidí informovaně, a naprostý zlomeček lidí kompetentně.


Cílem Faktoidu je říct něco zajímavého - a snad se mi to podaří i tentokrát. Tento Faktoid bude věnovaný drogám. Ale ne v takovém duchu, v jakém to předvádí osvětové příručky, televizní seriály a přednášky policajtů na střední škole. Zkusím vám předat informace, které najdete třeba v Klinické toxikologii, v učebnicích psychiatrie, adiktologie, v lékopisech a v dalších odborných materiálech. Neřeknu vám, co je "mňaučko" a jak se účinkem liší od "párna", ale budete mít hrubý přehled a orientaci v drogách, jejich typech a jejich účincích.


Informovanost, věcná a nehysterická, je totiž podle mne nejlepší prevence.


(O hudební doprovod se postarali: Plastici, Progress, Vanessa, Zdeněk Liška, Pink Floyd a Blue Oyster Cult. Obrazový doprovod: Midjourney.)

SPECIÁL: Véna s kudlou

11. 8. 2023 / délka epizody: 01:12:54

Speciální epizoda Faktoidu, tentokrét s tématem "vraždy" a s několika ilustračními příběhy, abyste, až zase bude probíhat médii nějaký kriminální případ, nepodléhali pokušení říkat něco o zkaženosti dnešní doby a idealizovat si dobu minulou.

Sezóna

15. 6. 2023 / délka epizody: 00:03:13

Co si počít s nadcházející letní sezónou? A co se sezónou dovolených, hub a klíšťat?


Perioda

14. 6. 2023 / délka epizody: 00:04:38

Nula celá jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest ... Krát 999


Potem ku zdraví

12. 6. 2023 / délka epizody: 00:04:05

Co ještě se vám vyplaví v sauně?


Lejeme!

12. 6. 2023 / délka epizody: 00:08:06

Když už něco děláte, tak si o tom aspoň něco zjistěte!


Desetina mozku

11. 6. 2023 / délka epizody: 00:02:34

A to víte, že... teda... jasně, že to víte!


Rozbít kadlub!

10. 6. 2023 / délka epizody: 00:02:43

Před dubem, za dubem, natlučem ti kadlubem!


SPECIÁL: Revoluce ve jménu dobra

8. 6. 2023 / délka epizody: 01:30:44

Revoluce nevznikají samy od sebe; vždy je pohání někdo, kdo si usmyslel, že je potřeba změnit svět, a že to udělá. Revoluce nedělá lid, ale fanatismus a omezenost chytrých lidí. Ta největší sice proběhla před stopěti lety, ale málokdo dnes ví, jak k ní došlo a proč. Hlavně z toho důvodu, že sedmdesát let ji popisovali ti, kteří v ní zvítězili, a popisovali ji jako nevyhnutelný jev, ke kterému muselo dojít. To, co nás ve škole o ní učili, můžete z valné většiny zahodit - ale přesto tu historii musíme znát, protože možná není tak úplně historií.


Prameny + doporučení autoři a autorky: Zubov, Pipes, Applebaum, Mitrofanov, Volkogonov, ...


Nedotýkejte se mého tanku!

8. 6. 2023 / délka epizody: 00:03:19

Nebo vám jednu natankuju!