LP: Kanibal

11. 11. 2023 - délka epizody 00:15:48

Stránka epizody


Přispějte na provoz

Přepis

Přepis pořízen nástrojem Přepisovatel.

00:00:22,730 Když se řekne lidojed, tak si většina lidí představí domorodce na tichomořském ostrově, kteří tancují okolo kotle, kde vaří nebohého misionáře. Jenže ono to není tak úplně jednoznačné a exotické chování, jak by z téhle té domněnky mohlo vypadat.

00:00:43,190 Pojídání jedinců stejného druhu, neboli kanibalismus, není v přírodě nic neobvyklého.

00:00:51,070 Většinou se objevuje u dravců, ale kanibalismus provozují třeba i slepice.

00:00:57,430 Kanibalismus u lidí se nazývá též antropofagie, neboli lidojedství, a může mít trojí důvod, za prvé hlad, za druhé rituální důvody a za třetí, což vás možná překvapí, medicínské důvody.

00:01:15,420 Právě rituální důvody, kdy se věřilo, že pozřením těla padlého nepřítele na vás přejde jeho síla, si nejčastěji spojujeme s těmi "divochy" v uvozovkách na Papui Nové Guineji a podobně. Jenže ze stejných důvodů se provozoval kanibalismus i na našem území, a to i poměrně nedávno, protože některé nálezy jsou datovány třeba 800 let před naším letopočtem.

00:01:45,270 Rituální kanibalismus nakonec z Evropy vymizel úplně a udržoval se opravdu už jenom někde na těch tichomořských ostrovech, kde se místy a ve vzácných případech odehrával ještě v 70. či 80. letech 20. století. Poměrně častý byl kanibalismus, bohužel, v těžkých dobách, například války nebo hladomoru, kdy se někteří lidé proto, aby sami přežili, uchýlí k pojídání jiných lidí.

00:02:17,130 Pro oba příklady nemusíme chodit daleko, stačí připomenout hladomor na Ukrajině, v tehdejším Sovětském svazu, kde jsou dochována svědectví o případech, kdy lidé ze zoufalství a z hladu buďto pojídali zemřelé členy rodiny nebo nalezená těla, popřípadě se dopouštěli i vražd na slabých jedincích, kteří by podle nich stejně brzo zemřeli. Něco podobného

00:02:46,790 se dělo během druhé světové války v Leningradu. Když byl Leningrad blokován německou armádou, tak v důsledku nedostatku jídla i v Leningradu docházelo ke kanibalismu a k případu pojídání lidí. A protože šlo o Sovětský svaz, tak všechny tyto případy byly intenzivně popírány a byly zároveň veřejným tajemstvím. Dokonce se říkalo, že když v Leningradě potkáte

00:03:17,050 dobře živeného člověka, tak je jasné, proč je tak dobře živený. Nakonec bylo několik set lidí odsouzeno právě za kanibalismus.

00:03:28,810 V České republice jsme naštěstí takto vypjaté případy nezažili, ale i přesto máme příklady kanibalismu z moderní doby.

00:03:39,660 Asi nejznámější případ je případ sériového sexuálního vraha Ladislava Hojera,

00:03:46,220 který jednu svoji oběť zohavil, vyříznul z ní části těla a ty si pak doma uvařil a pokoušel se je sníst, ale nechutnaly mu.

00:03:57,360 Další případ je z 90. let, kdy Ralf Huse, německý občan, na Klatovsku unesl romskou dívku, kterou zavraždil, vyříznul z její ruky kus masa, a to maso snědl a tělo zahodil. Za tento čin byl dopaden a potrestán vězením, ovšem u pana Huseho jde pravděpodobně o nějakou psychickou úchylku, neboť tvrdí, že po smrti chce být sněden.

00:04:26,820 Méně známý je případ Josefa Kulíka, což byl všeobecně zanedbaný člověk, který vychodil čtyři třídy základní školy, a následně se pohyboval po různých ústavech a nápravných ústavech a vězeních, takže kvůli svým pobytům ve vězení za různé přečiny, včetně krádeží a pokusu o vraždu, nastoupil na vojnu až velmi pozdě, až někdy ve dvaatřiceti letech.

00:04:56,970 V červenci 1963 se měl z opušťáku vrátit ke svojí posádce, ale ve vlaku usnul a dojel až do Pardubic. Z pardubického nádraží došel až do Rosic a tam se rozhodl, že se vloupá do odstaveného vagonu a přespí tam. K tomu vagonu za chvíli dorazili dva chlapci, 6 a 9 let. Chtěli si tam hrát, a Kulík je pod nějakou záminkou nalákal do toho vagónu, vagon zamknul a pak je jednoho po druhém

00:05:28,180 zavraždil sekyrou a nožem. Když je zavraždil, tak jejich těla rozřezal a části těch těl si opekl na ohníčku, který rozdělal pomocí starých pohřebních věnců, které ukradl na nedalekém hřbitově. Pak z místa činu utekl, vagon zamknul a přespával různě po polích a snažil se dostat domů, do vesnice, ze které pocházel, což bylo nedaleko od Terezína. Asi po čtyřech dnech došel téměř k té vesnici

00:05:59,040 a u jiné obce usnul v poli, kde ho přejel traktor. On toto přejetí přežil, dostavil se do nemocnice k ošetření, a tam ho zadrželi, protože mezitím už v Pardubicích objevili ten zamknutý vagon a zbytky těl. Tyto případy jsou spíš případy nějakého vyšinutí či deviantních vrahů, kteří pojídají své oběti nikoliv snad z hladu nebo z nutnosti

00:06:29,130 nebo z rituálních důvodů, ale z důvodu, řekněme, nějaké své úchylnosti. Ale i na našem území se ještě ve 20. století odehrál případ, který je s kanibalismem spojován. Šlo o případ z Třebíče, známý jako případ z Kohnova mlýna, kdy se v roce 1925 ukázalo, že zmizení dvou bratrů není jen tak samo sebou. Bratři se nikam neodstěhovali, ale byli zavražděni právě lidmi, kteří v tomto

00:07:00,090 takzvaném Kohnově mlýně žili.

00:07:03,150 Kohnův mlýn byl tehdy už nefunkční mlýn a v době předcházející první světové válce se z něj stala ubytovna pro místní chudinu a přistěhovalce a podobné lidi, takže je jasné, že ačkoliv budova stojí téměř v centru města, tak poměry, které tam panovaly, odpovídají spíš známým domům hrůzy někde na periferii, protože obyvatelstvo bylo často negramotné,

00:07:33,140 nevzdělané, nepracující a holdující alkoholu. V tomto mlýně žila skupina lidí, jejíž jádro tvořili otec a dva synové, a k nim se připojovali různí další lidé. A právě v roce 1925 se ukázalo, že tato skupina zavraždila zmíněné bratry a pohřbila je na dvoru toho mlýna, kde byly obě mrtvoly taky nalezeny, a při výsleších se

00:08:03,460 někteří z nich přiznali, že to nebyli jediné oběti. Vražda obou bratrů se odehrála v roce 1919 a údajně už o několik let dřív tato skupina zavraždila i další lidi. Mělo jít údajně až o sedm židovských uprchlíků z Haliče, kteří se v průběhu první světové války z toho zaostalého kraje přestěhovali právě do Třebíče, a někdo z té skupiny vrahů si měl všimnout, že někteří židovští uprchlíci

00:08:34,850 mají třeba zlaté prsteny a aspoň nějaký majetek, a tak v jejich hlavách uzrál nápad, který plně odpovídal jejich myšlenkové úrovni, tedy že některé ty uprchlíky zabíjí a jejich majetek si přivlastní. Vycházeli z jednoduché úvahy, totiž že v dobách chaosu a války nebude nikdo shánět židovské uprchlíky, že stačí říct, že prostě už odešli jinam, a nikdo po nich nebude pátrat. A během výslechů

00:09:05,250 podezřelých se někteří z nich přiznali k tomu, že nejenom tyto židovské uprchlíky zabíjeli a kradli jim majetek, ale že zároveň jejich těla porcovali, nakládali do soli a prodávali. Opět je na místě připomenout, že byl konec první světové války, maso bylo vzácné, dokonce se v té době obchodovalo s psím masem, a právě jeden obchodník se psím masem bydlel naproti Kohnovu

00:09:35,300 mlýnu a měl údajně odebírat to naložené lidské maso a prodávat ho jako maso psí, popřípadě ho udit a prodávat ho ještě dráž jako uzené maso. A zbytky těl, které se nedaly naložit, pachatelé snad rozsekali, rozemleli a měli je vhodit do řeky. V tehdejším tisku to vzbudilo obrovský ohlas, psalo se o Třebíči jako o doupěti kanibalů. Tisk velmi živě sledoval všechno to, co se k případu objevilo,

00:10:05,830 a nakonec u soudu dostali tři hlavní obžalovaní tresty doživotí. Následně se prokurátor odvolal, žádal tresty smrti, takže původní rozsudek byl zrušen. Dostali trest smrti, a ten jim Masaryk svojí milostí zmírnil opět zpátky na trest doživotí. Dva z pachatelů pak nakonec ve vězení zemřeli, ten třetí se dočkal podmínečného propuštění

00:10:35,850 ze zdravotních důvodů, a jeho propuštěním vlastně celý případ a jeho mediální pokrytí končí. Jaký byl osud dalších obžalovaných, to už se nikde nedá dohledat. Případ byl skoro zapomenutý až do 90. let, kdy se o něj začala opět zajímat média a vytáhla ho na světlo boží, ovšem v takové té dryáčnické, šestákové podobě. Opět se omílalo téma kanibalismu a

00:11:06,010 lidského hyenismu a podobných věcí,

00:11:09,630 a tím se případ zase vrátil trošku do povědomí lidí. Dokonce jeden díl seriálu Četníci z Luhačovic, což si prosím nepleťte s Četnickými humoreskami, to je jiná disciplína, tak právě v jednom díle Četníků z Luhačovic je tento případ zpracován. Nutno říct, že dosti velkou nadsázkou a s dosti velkými změnami. Bratři pachatelé byli v tomto případě jenom dva a motivy byly jasně

00:11:39,800 antisemitské. A v tomhletom veřejném povědomí trošku zaniká informace, že pachatelé byli odsouzeni pouze za vraždu těch dvou bratrů, za tu poslední vraždu z roku 1919,

00:11:54,360 ke které se našla i těla obětí. Tuto dvojitou vraždu tedy soud měl za prokázanou, za dokázanou, a za tu pachatele odsoudil.

00:12:06,460 Případ zmizelých židovských uprchlíků, zavražděných a rozporcovaných a prodaných jako psí maso, se v rozsudku nijak neprojevil, protože kromě výpovědi samotných obžalovaných nebyl jiný důkaz. Nepodařilo se najít ani majetek Židů, nepodařilo se najít ani zbytky jejich těl, nepodařilo se najít nic, a dokonce v únoru 1925 vyšel článek o tom, že se prozkoumávala

00:12:37,320 totožnost zavražděných Židů a vědělo se nebo zjistilo se, že Židů do Třebíče přišlo okolo pěti set, a když se vraceli do Polska, tak údajně nechyběl žádný. Otázka je, nakolik tato informace měla uklidnit mínění veřejnosti, a nakolik se zakládala na pravdě. Ale, jak říká staré kriminalistické moudro, když není tělo, není vražda. A tak, ačkoliv je případ třebíčských kanibalů velmi zvláštní a velmi drastický

00:13:08,890 a velmi, řekl bych, novinářský vděčný, tak je nutno za něj připsat "údajně" kanibalský, protože kanibalismus nebyl přímo prokázán a zmínky o něm zazněly pouze z úst obžalovaných, kteří na sebe během procesu a během výslechů házeli všechno možné. Co se tedy v Třebíči na konci první světové války v Kohnově mlýně dělo, to se už asi nedozvíme nikdy. Dva obvinění

00:13:38,900 mluvili o vraždách Židů, další to popřeli. Důkazy se nikdy nenašly, takže nevíme. Mohlo se to stát, ale prokázané to není.

00:13:51,610 A když už jsem předtím zmínil medicínský kanibalismus, pojďme ho trošku rozvést. Za jeho zakladatele je považován Paracelsus, švýcarský lékař, který položil základy mnoha medicínským oborům a který razil zásadu léčit podobné podobným, proto na některé lidské nemoci předepisoval podání části těl již zesnulých lidí. Šlo především o krev, u které se věřilo, že je nositelem

00:14:21,970 životní síly, a člověk, kterému životní síla již schází, tak může právě popíjením krve získat novou životní sílu. Tady je možné vidět i paralelu například s příběhem Alžběty Báthoryové, čachtické paní, která se údajně měla koupat v krvi panen proto, aby získala sama životní sílu a mládí. Mezi 16. a 18. stoletím údajně byla poptávka po částech lidského těla velmi vysoká. V tehdejších lékárnách se

00:14:52,140 nacházely vývary z vlasů nebo namleté kosti, popřípadě lidské sádlo, které mělo mít téměř zázračné účinky. Nakonec s rozvojem lékařství a civilizace byly tyto praktiky opuštěny. Přesto někteří filozofové a odborníci říkají, že medicínský kanibalismus de facto nevymizel, akorát dostal jinou podobu, a odkazují například na krevní transfuze nebo transplantace orgánů. I v tomto případě.

00:15:22,870 je část těla nějakého člověka použita pro zlepšení zdraví člověka jiného. Tady samozřejmě nejde o lidojedství, o antropofagii, ale jestli jde nebo nejde o kanibalismus, to už nechám na vás.

Napadlo vás někdy, proč si nepamatujete věci z mládí? Proč bloudící člověk má tendenci chodit v pravotočivých kruzích? Jak se z černocha může stát běloch? Přemýšleli jste nad tím, proč si někdo myslí, že Země je plochá a nad Antarktidou je zakázané pásmo? A když letí moucha nohama dolů a přistane na stropě, jak se otočí, jestli do boku, nebo do protisměru?
Já jo. A řeknu vám to během dvou minut. Jediný podcast, u jehož epizod neusnete.

Pošlete mi audio vzkaz

Klikněte na tlačítko výše a můžete mi, pokud máte mikrofon, nahrát krátký vzkaz (do 60 sekund) a poslat. Pokud to uděláte, tak prosím berte na vědomí, že část vzkazu nebo celý mohu použít v podcastu.
PS: Jestli chcete reakci nebo odpověď, tak mi řekněte, jak vás mám kontaktovat.

Předchozí epizody

Mozek, ten velký fabulátor

1. 11. 2023 / délka epizody: 00:12:09

Jak se žije s půlkou mozku? A co děláme s těmi vědomostmi, které známe, ale nevíme o nich?

Pes na stopě

23. 10. 2023 / délka epizody: 00:06:51

Běžet půl kilometru potokem rozhodně nikomu neuškodí... I ten pes se rád osvěží!

Františkovo pálení

19. 10. 2023 / délka epizody: 00:03:50

Budete na Vánoce pálit Františka, nebo Žáhu?

Kde je moře z kopce?

16. 10. 2023 / délka epizody: 00:05:12

Do jedné ruky vodní lyže-sjezdovky, do druhé vodní vosk, a hurá na kopec!


(Obrázek: snímek Země z družice GOCE, autor: ESA)

Vanilkový misionář

15. 10. 2023 / délka epizody: 00:12:36

Co má společného misionář a vanilka? A jak se správně puritánsky provozuje sex?

Hajnej Kuba

14. 10. 2023 / délka epizody: 00:04:41

O tom, jak hajnej nabil pušku...


(Na přání pana Pavla - díky za tip!)

Horký kafe

11. 10. 2023 / délka epizody: 00:08:51

Tak co, potřebujete upozornění, že je kafe horký?

Šibolet

10. 10. 2023 / délka epizody: 00:04:10

Viděl jsem šibolet po obloze letět

Směřoval k zenitu, na zem vrhal stín

Náhle ho spatřila doktorka Mrázová

Běží za manželem, doktorem Mrázem.


Doktor Mráz utíká a myslí na ženu

"Kde já ten šibolet teď honem seženu?!"

Co je to podcast, babičko?

9. 10. 2023 / délka epizody: 00:08:19

Než se začnete rozčilovat, proč se domovské stránce říká blog a proč se místo románu říká knížka, tak byste měli vědět, proč se rozhovorům říká podcast...

SPECIÁL: Jste blázni?

4. 9. 2023 / délka epizody: 01:49:13

Psychické nemoci mají zvláštní pozici. Na jednu stranu jimi lidé lehkomyslně hází, tenhle je depkař, tamten schízuje, tihle mají OCD a ostatní jsou blázni - a ani si neuvědomují, co vlastně říkají. Zároveň se ale psychických nemocí a nemocných neskutečně bojí a straní. A k tomu všemu většina lidí o psychických nemocích skoro nic neví; nerozlišují, jestli je někdo dekompenzovaný schizofrenik, oligofrenik, nebo jestli má depresi, všechno pro ně spadá do škatulky "psychiatrické problémy" a jsou schopni se k člověku s depresí chovat, jako by měl bludy...


Přidejte si k tomu neuvěřitelné množství mýtů, nesmyslů a "lidových moudrostí", atmosféru stigmatizace psychických nemocí a zároveň pohrdání "bláznama", a máte přesný obraz společnosti, kde lidé s psychickými nemocemi trpí víc, než by museli: bojí se vyhledat léčbu a často se oprávněně bojí, že léčba na nich nechá vypálený cejch: "Je to blázen!"

SPECIÁL: Po cestě růžového slona

12. 8. 2023 / délka epizody: 01:26:00

Jsou témata, u kterých si každý myslí, že o nich je dostatečně informován na to, aby se mohl vyjádřit. Takhle třeba získali lidovci, bůhví proč, dojem, že jsou povoláni vyjadřovat se k záležitostem, jako je stejnopohlavní manželství nebo užívání drog.


Zrovna to druhé téma rezonuje veřejným prostorem a vyjadřují se k němu všichni, ovšem jen málo lidí informovaně, a naprostý zlomeček lidí kompetentně.


Cílem Faktoidu je říct něco zajímavého - a snad se mi to podaří i tentokrát. Tento Faktoid bude věnovaný drogám. Ale ne v takovém duchu, v jakém to předvádí osvětové příručky, televizní seriály a přednášky policajtů na střední škole. Zkusím vám předat informace, které najdete třeba v Klinické toxikologii, v učebnicích psychiatrie, adiktologie, v lékopisech a v dalších odborných materiálech. Neřeknu vám, co je "mňaučko" a jak se účinkem liší od "párna", ale budete mít hrubý přehled a orientaci v drogách, jejich typech a jejich účincích.


Informovanost, věcná a nehysterická, je totiž podle mne nejlepší prevence.


(O hudební doprovod se postarali: Plastici, Progress, Vanessa, Zdeněk Liška, Pink Floyd a Blue Oyster Cult. Obrazový doprovod: Midjourney.)

SPECIÁL: Véna s kudlou

11. 8. 2023 / délka epizody: 01:12:54

Speciální epizoda Faktoidu, tentokrét s tématem "vraždy" a s několika ilustračními příběhy, abyste, až zase bude probíhat médii nějaký kriminální případ, nepodléhali pokušení říkat něco o zkaženosti dnešní doby a idealizovat si dobu minulou.

Sezóna

15. 6. 2023 / délka epizody: 00:03:13

Co si počít s nadcházející letní sezónou? A co se sezónou dovolených, hub a klíšťat?


Perioda

14. 6. 2023 / délka epizody: 00:04:38

Nula celá jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest jedna čtyři šest ... Krát 999


Potem ku zdraví

12. 6. 2023 / délka epizody: 00:04:05

Co ještě se vám vyplaví v sauně?