A přece se točí!

31. 3. 2023 - délka epizody 00:08:26

Stránka epizody


Přispějte na provoz

Přepis

Přepis pořízen nástrojem Přepisovatel.

00:00:06,950 Michal Bláha sdílel můj faktoid o vesmírném kymácení a sdílel ho se slovy, cituji:

00:00:15,760 Není to tak dlouho, co církev upalovala lidi kvůli tvrzení, že se Země otáčí kolem Slunce a nikoliv naopak. Galilei by mohl vyprávět.

00:00:27,820 Konec citace.

00:00:29,840 Tak nějak se ví, že Galileo Galilei měl nějaké mrzení s církevní inkvizicí, že musel něco odvolávat a že pak při odchodu ze soudní síně vykřikl "a přeci se točí!" - a pak ho upálili.

00:00:49,120 A pokud jste dávali ve škole pozor, tak si ještě vzpomenete na to, že Galileo Galilei prokázal gravitační zákon tím, že pouštěl předměty z šikmé věže v Pise. No. Galileo Galilei sice potvrdil, že tělesa padají k zemi stejně rychle, nezávisle na jejich hmotnosti. Ale přišel na to ne tím, že by házel předměty, ale tím, že si sednul a uvažoval.

00:01:19,420 Možná nějakou demonstrací dělal, ale přišel na to uvažováním. Je taky pravda, že za Galileiho spor s církví může heliocentrický model Koperníkův.

00:01:33,140 Tedy ten model, kde v centru je Slunce a okolo něj obíhají planety.

00:01:40,780 Galileo Galilei dělal vlastní astronomická pozorování, a z těchto pozorování usoudil, že Koperníkův model bude správnější, než model Tycha de Brahe, model geocentrický. V roce 1611 Galileo předstoupil před římské kolegium a předložil výsledky svých pozorování a výpočtů. A tyto výsledky byly ostatními z části přijaty a zčásti odmítnuty.

00:02:11,360 Čistě na vědecké úrovni tedy církev s Galileim problém neměla. Problém však měli někteří kazatelé, kteří obvinili Galileiho, že jeho heliocentrická teorie přímo odporuje tomu, co je napsáno v Bibli. Galileo se bránil a odpověděl, že "když dojde ke střetu mezi doslovnou výpovědí Bible a vědeckými závěry, tak musí doslovná interpretace Bible ustoupit rozumu".

00:02:41,050 Což už tedy popudilo hned několik biskupů a arcibiskupů a volali po tom, aby Galileovy názory prozkoumala inkvizice.

00:02:51,980 Hlavním oponentem za inkvizici byl kardinál Roberto Bellarmino, což byl jeden z největších teologů, ale zároveň byl vědecky vzdělaný, a ten trval na tom, že dokud není nový model dostatečně prokázán, tak aby se drželo starého modelu. Tento kardinál vůbec neměl problém s tím, že by Země nebyla středem světa a že by se pohybovala, a neshledával to nijak rozporným z hlediska víry.

00:03:22,750 Jemu šlo pouze o to, aby nová teorie byla dostatečně prokázána. Dokonce prohlásil, že "kdyby se Galileův názor ukázal jako správný, tak by církev musela opustit stávající výklad biblických pasáží, které obsahují výroky o pohybu Slunce na obloze". Ale dokud přesvědčivý důkaz chybí, tak trvá na tom, že se budou držet stávajícího pojetí, což byl dnešními slovy řečeno docela revoluční názor.

00:03:53,040 Navíc od vrchního inkvizitora.

00:03:56,660 Ale kardinálův názor rozhodně nesdílela celá církev.

00:04:01,520 Někteří církevní otcové prohlašovali, že to je urážkou teologie a že pokud je Země planeta, a jenom jedna mezi mnoha, tak přece není možné, aby měla výjimečné postavení, jak je psáno v Bibli. Protože pokud jsou tady jiné planety a Bůh nedělá nic nadarmo, tak i na těch jiných planetách musí být život. A pak je otázka, jestli tamní obyvatelé jsou potomci Adamovi, jestli byli v Noemově arše a jestli Ježíš Kristus

00:04:32,680 vykoupil i je.

00:04:34,700 První proces s Galileem dopadl tak, že Galilei dostal příkaz, aby Koperníkovu teorii veřejně neschvaloval ani nebránil.

00:04:45,390 Nebylo tam nic řečeno o tom, že jí nesmí vykládat, ani že nesmí pokračovat ve svých výzkumech, ať si bádá.

00:04:54,250 A pak přišel nový papež a Galileovi dal jakési vágní svolení, aby ten zákaz trošku ignoroval a aby napsal knihu o svých názorech.

00:05:04,630 Což Galileo udělal.

00:05:06,890 Napsal knihu, která se jmenuje "Dialogy o dvou největších systémech světa", a tato kniha byla pojata jako argumentace mezi dvěma intelektuály, geocentrickým a heliocentrickým. V knize této argumentaci naslouchá laik, který má zájem o celé téma, a nakonec se přikloní k heliocentrickému výkladu. Takže došlo k druhému procesu, kde hlavní otázkou bylo, jestli Galileo porušil nebo neporušil

00:05:36,870 Církevní zákaz. Inkviziční tribunál si vyložil výsledek prvního sporu tak, že Galileo nemá vůbec o Koperníkově systému jakkoliv veřejně promlouvat.

00:05:50,090 Galileo oponoval s tím, že mu bylo zakázáno pouze schvalovat a bránit.

00:05:56,640 A pak došlo k tomu, že devětašedesátiletému Galileovi ukázali mučící nástroje, vysvětlili mu, co s ním všechno udělají, a Galileo radši odvolal.

00:06:09,810 Výsledkem tohoto procesu bylo domácí vězení. V domácím vězení Galileo dožil dalších 9 let a v roce 1642 zemřel.

00:06:21,170 Větu "a přece se točí!" Galileo před tribunálem nepronesl. To by znamenalo rozsudek smrti. Nepronesl jí, ani když odcházel od soudu. Dokonce ji ani nevyškrábal na zeď své vězeňské cely, jak ukazuje známý obraz, protože ve vězeňské cele nebyl, byl v domácím vězení.

00:06:43,840 A ani v průběhu procesu nebyl ve vězeňské kobce. V průběhu procesu byl hostem u arcibiskupa ze Sieny, který s ním sympatizoval a který mu poskytl pohostinství.

00:06:57,010 Údajně Galileo tuto poznámku ("a přece se točí") pronesl právě před sienským arc biskupem, který si tuto historku zapsal, nebo pravděpodobně napsal svojí rodině, a pozdějším převypravováním byla pokroucená do té podoby, jakou známe dnes.

00:07:17,070 Takže Galileiho neupálili. Ale upálili Giordana Bruna, a to v roce 1600, a neupálili ho za tvrzení, že Země obíhá okolo Slunce. Vůbec ne. S Giordanem Brunem byl jiný problém. Největším hříchem Giordana Bruna bylo to, že učil o mnohosti světů. Že naše Slunce ani Země nejsou nijak výjimečná tělesa, že každá hvězda, kterou vidíme na nebi, je vlastně Slunce, může mít

00:07:47,320 Vlastní planety a na nich může být jiný život. Církev si v té době dokázala docela dobře představit, že Země obíhá okolo Slunce, ale nedokázala přijmout myšlenku, že Země ani Slunce nejsou výjimečné, protože v tu chvíli by nebylo výjimečné ani stvoření člověka, ani sám Ježíš Kristus. Takže Giordano Bruno v důsledku nebyl upálen za heliocentrickou soustavu, ale za to, že udělal vesmír nekonečným a člověka

00:08:17,910 nekonečně malým.

Napadlo vás někdy, proč si nepamatujete věci z mládí? Proč bloudící člověk má tendenci chodit v pravotočivých kruzích? Jak se z černocha může stát běloch? Přemýšleli jste nad tím, proč si někdo myslí, že Země je plochá a nad Antarktidou je zakázané pásmo? A když letí moucha nohama dolů a přistane na stropě, jak se otočí, jestli do boku, nebo do protisměru?
Já jo. A řeknu vám to během dvou minut. Jediný podcast, u jehož epizod neusnete.

Pošlete mi audio vzkaz

Klikněte na tlačítko výše a můžete mi, pokud máte mikrofon, nahrát krátký vzkaz (do 60 sekund) a poslat. Pokud to uděláte, tak prosím berte na vědomí, že část vzkazu nebo celý mohu použít v podcastu.
PS: Jestli chcete reakci nebo odpověď, tak mi řekněte, jak vás mám kontaktovat.

Předchozí epizody

Taková veselá kopa

30. 3. 2023 / délka epizody: 00:02:45

Zaručený způsob, jak nebýt tuctový a za pár chvil se stát veselou kopou vajec.


Lepší iluze nemít, než o ně přijít

29. 3. 2023 / délka epizody: 00:02:51

Mít stovku a nemít stovku, to jsou dvě stovky rozdíl!


Když bažant kodrcá

28. 3. 2023 / délka epizody: 00:02:48

Co myslíte, pecká bažant, když kodrcá? A pecká slepice?


Vesmírný tanec

27. 3. 2023 / délka epizody: 00:02:45

Nemůžu za to, že když slyším známou píseň Spirituál Kvintetu, tak v ní "slyším mlýnský kámen, jak se potácí"...


Tyran, nos? Au! Rus!

26. 3. 2023 / délka epizody: 00:03:45

Já bych tyhle blbé titulky a trapné slovní hříčky zakázala!


Krev není voda

25. 3. 2023 / délka epizody: 00:03:58

Jak říkal hrabě Dracula: Ve vaší krvi, madam, cítím jemnou kyselinku...


Jak si správně ulevit

24. 3. 2023 / délka epizody: 00:05:48

Ono to není jen tak, lidi si myslí, že prostě jen tak něco plácnou, a pak se diví, že se jim neulevilo...


Žádný Einstein z nebe nespadl

23. 3. 2023 / délka epizody: 00:02:34

Uměl tedy Einstein tu matematiku, nebo neuměl? A jak by to vypadalo, kdyby místo teorie relativity vynalezl třeba... ledničku?


SPECIÁL: Andělé strážní v naší hlavě

21. 3. 2023 / délka epizody: 00:57:24

Tento speciál je věnován psychologickým jevům, které jsou spojeny s extrémními stavy, při nichž je člověk na pokraji smrti. Dozvíte se ale i spoustu dalších věcí: co dělá mrznoucí člověk, kdo pomáhá horolezcům a polárníkům, proč mají děti neviditelné kamarády, co dělat při setkání s duchem mrtvého manžela, kde přesně sedí v letadle strážný anděl, proč nás ufoni zkoumají při probouzení nebo usínání a proč je pro člověka nuda smrtící. A to všechno zcela věcně, vědecky, bez tajemství, mystiky a nadpřirozena...


Morální ponaučení pana Ala

21. 3. 2023 / délka epizody: 00:03:36

Spravedlnosti nevytřeš zrak psí dečkou...

Všechny barvy duhy

20. 3. 2023 / délka epizody: 00:03:32

Když smícháme všechny barvy duhy, dostaneme bílou. Když smícháme všechny barvy na vodovkách, dostaneme hnědočernou kejdu. Jak to?


Éčka, cukry, kyseliny

19. 3. 2023 / délka epizody: 00:02:51

Koho volíš, Losnu nebo Mažňáka? Imperialistickou Coca Colu, nebo vlastenecký Braník v petce?

Kdysi, když mezi lidmi nebyly rozdíly

18. 3. 2023 / délka epizody: 00:03:07

V té krásné dávné době, kdy nikdo nikomu nezáviděl, nikdo se nad nikoho nepovyšoval a všichni byli tak nějak prvobytně pospolu... (Na ilustrační fotografii Kopčem předsedá zasedání Ústředního výboru lovců mamutů.)

Vzpomínky na nebytí

17. 3. 2023 / délka epizody: 00:05:44

Na to se pamatuju, jako by to bylo dneska!

O krevetách a lidech

16. 3. 2023 / délka epizody: 00:04:38

Moře je úžasný ekosystém, u kterého musíme obdivovat jeho subtilní krásu a diverzitu druhů, z nichž téměř celá 4 % vás nechtějí sežrat!

Video k věci: https://www.youtube.com/watch?v=U11DgbefmQQ