1 00:00:00,170 --> 00:00:30,860 Tento díl Faktoidu je tak trochu na přání jednoho posluchače. Napsal mi posluchač, pan Jan, a ptal se mě, jestli netuším, odkud se vzalo zvláštní přání štěstí, totiž "poser tě pes". Přiznám se, že tohleto přání štěstí znám. Je příbuzné jiným podobným přáním typu zlom vaz, zlom si hnát, herci si přejí například zlomyslné 2 00:00:30,960 --> 00:00:38,300 "breptej, potvoro" a takových přání je docela hodně. Jsou různé teorie o tom, kde se taková přání vzala. 3 00:00:39,000 --> 00:01:09,790 Některé prameny se smíří s tím, že řeknou, že to pochází z hereckého slangu, protože herci, velmi pověrčiví, si přesně takhle přejí úspěch před nějakou premiérou nebo před důležitým vystoupením. K tomu mají i spoustu dalších rituálů jako rituální nakopnutí nebo poplivání. Tak samozřejmě můžeme to přičíst svérázu herecké profese ale existuje i vysvětlení, které říká, že jde o velmi starý rituál. 4 00:01:10,360 --> 00:01:34,420 A to tak starý že sahá až do antiky. Antičtí bohové, pokud si je pamatujete z řeckých nebo římských pověstí, totiž nebyly žádní milí bohové nebo bohové spravedlivě trestající nebo bohové oddělení od pozemského života. Kdepak. Byla to s prominutím sebranka pěkně pomstychtivých a závistivých stvoření. 5 00:01:35,130 --> 00:02:00,380 A staří Řekové věřili, že tito bohové slyší, co si lidé povídají, a pokud si náhodou někdo přál štěstí nebo někomu přál štěstí, tak šli a ze závisti a ze škodolibosti mu to překazili. Proto se údajně už ve starém Řecku přálo štěstí pravým opakem. To znamená, že jste tomu člověku popřáli něco velmi nepříjemného, nešťastného. 6 00:02:01,060 --> 00:02:13,640 Jako například, aby si zlomil nohu nebo aby si srazil vaz, nebo aby herec breptal, nebo na něj naplivete, nebo mu popřejete ještě jinou pohanu, například aby ho posral pes. 7 00:02:14,360 --> 00:02:31,840 Žárliví a závistiví bohové na Olympu pak zůstanou v klidu a nebudou našemu hrdinovi bránit v jeho hrdinských skutcích. Takže to je důvod, proč se místo štěstí přeje něco nepříjemného: aby to závistiví bohové nepokazili. 8 00:02:33,210 --> 00:02:48,650 A než jsem stačil tento Faktoid natočit, tak pan Jan položil ještě několik zvídavých otázek, například, proč se říká brečet jako želva, nebo proč se zlým matkám říká krkavčí nebo špatné službě medvědí? 9 00:02:49,750 --> 00:02:55,320 Zvířecích úsloví je v jazyce hodně, ale tyhle jsou takový hezký odrazový můstek. 10 00:02:56,300 --> 00:02:59,610 Proč se třeba říká, že někdo brečí jako želva? 11 00:03:00,470 --> 00:03:16,490 Želva, když z moře vyleze na břeh, tak opravdu má v očích spoustu tekutiny, která jí z nich odkapává. Ale není to proto, že by byla smutná, nebo že by jí bylo něco líto. Želva je plaz a potřebuje ke svému životu pitnou vodu. 12 00:03:17,450 --> 00:03:47,230 Jenže to je trošku problém, protože ji neustále v moři a tam je voda slaná. Proto mají želvy, a nejenom želvy, ale i další mořští plazi a mořští savci, speciální mechanismus, jak si tu pitnou vodu z té mořské získat. Dokážou totiž z mořské vody odfiltrovat sůl. A ta sůl se jim pak z těla vylučuje speciálními žlázami, které mají blízko očí a jsou podobné slzným kanálkům. 13 00:03:48,220 --> 00:04:17,630 Takže když želva vyleze na břeh, tak to, co jí teče z očí, nejsou slzy štěstí nebo naopak lítosti, ale je to koncentrovaný solný roztok, který želva vylučuje. Takže když někdo brečí jako želva, tak brečí velmi intenzivně. Na druhou stranu když někomu řeknete, že roní krokodýlí slzy, tak to znamená, že jeho pláč či smutek máte za falešný a povrchní. Důvod je ten, že když ve středověku začala masová turistika 14 00:04:18,150 --> 00:04:41,570 pod pláštíkem křižáckých výprav, tak ti, co se vraceli, vyprávěli o tom, co zažili v dalekých zemích. A vyprávěli například o strašlivém krokodýlu, který na břehu řeky Nilu pojídá svoje nebohé oběti a u toho intenzivně pláče. Takže to měli za falešný projev, že ten krokodýl pláče nad svojí obětí a přitom ji požírá. 15 00:04:42,210 --> 00:05:11,780 Krokodýl ve skutečnosti nepláče, krokodýl má akorát na očích zvláštní blanku, zvanou mžurku, kterou mají i jiní plazi nebo ptáci. A když s ní mrkne, tak po ní stéká voda, která tam zůstala ještě z té řeky. Navíc u savců, takže i u lidí, jsou speciální slzné kanálky, které ty slzy odvádějí do nosu. Takže když brečíme, tak taky u toho smrkáme. Krokodýli ale nic takového nemají. 16 00:05:12,170 --> 00:05:41,850 Takže když krokodýl brečí, tak se mu veškeré slzy a veškerá ta voda z očí valí po tvářích, respektive po šupinách, které místo tváře má. Když o něčem řeknete, že to dělá věci medvědí službu, máte na mysli to, že v dobrém úmyslu vlastně škodí. Toto úsloví pochází z Krylovovy bajky o medvědu a poustevníku, ve které si poustevník chtěl schrupnout a medvěd v dobré víře, že mu pomůže, 17 00:05:42,180 --> 00:06:01,420 se nabídl, že od něj bude odhánět mouchy. A když na poustevníka sedly mouchy, tak je medvěd odehnal kamenem a poustevníka přitom zabil - takže udělal medvědí službu. A s tou krkavčí matkou, tedy s matkou, která se nestará o svoje děti a zanedbává je, se to má tak: 18 00:06:02,450 --> 00:06:32,650 Krkavec je černý, černá barva v naší kultuře znamená něco špatného, má nepříjemný krákavý hlas a živí se mršinami. To našim předkům stačilo k tomu, aby si z krkavce udělali fackovacího panáka a symbol pro všechno možné špatné. Což je samozřejmě opět velká nespravedlnost, spáchaná na naprosto nevinném zvířeti, protože krkavci se jednak o svoje potomstvo 19 00:06:32,750 --> 00:07:03,490 starají velmi vzorně, až nevídaně vzorně. Velmi dlouho je vychovávají a jejich péče je opravdu příkladná. Krákání možná je nepříjemné, ale krkavec dokáže napodobovat spoustu jiných zvuků včetně lidské řeči, a nejenom napodobovat. Krkavcovití ptáci patří mezi nejinteligentnější ptáky vůbec, takže dokážou dokonce i používat jednoduché nástroje nebo řešit jednoduché úlohy. A umí to nejen krkavci, ale i mnohem známější 20 00:07:03,590 --> 00:07:04,810 Havrani a vrány. 21 00:07:06,010 --> 00:07:13,990 Mimochodem to, že vrána není samička od havrana, předpokládám všichni víte. Já to nevěděl zhruba do pětadvaceti let. :(