1 00:00:00,450 --> 00:00:30,390 Je známé pořekadlo o učených, co nepadají z nebe. Někteří lidé doplňují ještě poukázáním na to, že známý geniální fyzik Albert Einstein přeci ve škole propadal z matematiky a z fyziky, což je sice hezká historka, ale není pravdivá. Stejně jako ty citáty, co kolují po internetu a jsou připisovány právě Einsteinovi. Ve skutečnosti byl 2 00:00:30,480 --> 00:00:43,180 Einstein ve škole v matematice a ve fyzice spíš nadprůměrný až výrazně nadprůměrný. A jestli mu ve škole něco nešlo, tak to byly společenské vědy a třeba biologie. 3 00:00:43,890 --> 00:01:06,350 Když podal přihlášku na curyšskou polytechniku (o 2 roky dříve, než se normálně chodilo), tak nakonec neudělal přijímací zkoušky. Ne snad z matematiky a fyziky, ale z botaniky. Přesto je na té pověsti trošku něco pravdivého. Totiž to, že Einstein nebyl zas tak výborný matematik. 4 00:01:07,530 --> 00:01:37,490 On sice v patnácti letech zvládal diferenciální a integrální počet a jeho matematické schopnosti a znalosti byly výrazně nadprůměrné, ale rozhodně nebyl matematickým géniem v tom smyslu, jak ho chápeme. Když pracoval na své obecné teorii relativity a teorii gravitace, tak mu s některými částmi jeho práce pomáhal přítel Marcel Grossmann, který byl expert na diferenciální geometrii a tenzorový počet, a bez jeho pomoci 5 00:01:37,590 --> 00:02:08,280 by Einstein pravděpodobně své rovnice nesestavil. A když už jsme v tom, tak symbol celé moderní fyziky a vědy, známá rovnice E rovná se mc na druhou, byla Einsteinem formulována přesně obráceně: m rovná se E lomeno c na druhou. A jedna perlička na závěr: Einstein a jeho žák Szilard spolu vynalezli a patentovali speciální typ ledničky. Tato lednička funguje bez použití mechanických 6 00:02:08,380 --> 00:02:25,230 pístů nebo pohybujících se součástek, při konstantním tlaku. Nepoužívá freony, takže by pro dnešní ekologickou dobu mohla být vhodná. Bohužel za den spotřebuje litr alkoholu a několik desítek litrů vody. 7 00:02:26,100 --> 00:02:30,130 Takže pro nasazení v běžných domácnostech není moc vhodná...