1 00:00:04,180 --> 00:00:21,760 Některé změny doprovází obrovská pompa, ohňostroje, klauni, šašci v průvodu, alegorické vozy a vysílání v televizi nonstop, a pak jsou změny, které proběhnou tak nenápadně, že si jich ani nevšimnete. 2 00:00:23,490 --> 00:00:27,180 Jedna taková změna se odehrála před 30 lety. 3 00:00:28,090 --> 00:00:33,520 Kromě toho, že se rozpadlo Československo na Českou a Slovenskou republiku, 4 00:00:34,310 --> 00:00:37,600 se změnilo i napětí v našich zásuvkách. 5 00:00:38,390 --> 00:01:08,300 Ne, nesouviselo to s rozdělením republiky. Tahleta změna se plánovala mnohem delší dobu a mnohem důkladněji. Do té doby měla naprostá většina domácností v Československu v zásuvkách 220 voltů, popřípadě 380 voltů v trojfázových zásuvkách. Tak tomu bylo ve většině Evropy kromě Norska, kde se používalo 230 voltů, a kromě Velké Británie 6 00:01:08,400 --> 00:01:39,580 a území pod její správou, kde se používalo 240. Už od začátku 60. let pracovala skupina expertů na tom, aby se Evropa laskavě sjednotila na jedné hodnotě a nakonec na konci 80. let bylo rozhodnuto, že ta hodnota bude 230 voltů, popřípadě 400 v těch trojfázových zásuvkách. Vyšší napětí má totiž několik výhod: S vyšším napětím 7 00:01:40,020 --> 00:02:10,070 potřebujete menší proud. Menší proud znamená, že vám stačí tenčí vodiče a to znamená, že ztráty způsobené přenosem elektrické energie budou taky menší. Změna probíhala postupně. Nejprve se tolerovalo napětí nižší a postupně se zvyšovalo a zvyšovalo, a to napětí, které máme, neboli 230 / 400 voltů je v síti až od roku 2003. Do té doby 8 00:02:10,160 --> 00:02:16,980 Bylo 10 let přechodného období, takže tato změna proběhla a lidé si ji skoro ani nevšimli. 9 00:02:17,680 --> 00:02:33,970 Jediné, čeho si všimnete, je, že když si půjdete koupit nějaký elektrický spotřebič, tak na štítku bude napsáno 230 voltů. Ale přesto většina lidí pořád ještě říká, že má zásuvce těch svých 220.