1 00:00:07,620 --> 00:00:37,750 V jednom z předcházejících faktoidů jsem se zmínil o základních barvách a poněkud odvážně jsem tvrdil, že základní barvy jsou 3: červená, zelená a modrá. Já jsem hovořil o barvě světla. Světlo je elektromagnetické vlnění a to, co vnímáme jako jeho barvu, je vlastně jeho frekvence, respektive vlnová délka, což je totéž jenom převráceně.  2 00:00:37,850 --> 00:00:45,640 Světlo s dlouhou vlnovou délkou vidím jako červené světlo, s krátkou jako modré až fialové. A mezi tím vidíme všechny ty barvy duhy. 3 00:00:46,380 --> 00:01:10,400 A když všechna tato světla smícháme do jednoho, získáme světlo bílé. To je to, které k nám jde ze slunce, kterým jsme obklopeni, a toto světlo je směs světel o všech možných vlnových délkách. Takže když bílé světlo rozložíme například hranolem nebo kapkou vody, tak vidíme jednotlivé barvy zvlášť - a to je ta známá duha. 4 00:01:11,200 --> 00:01:39,250 Ovšem výtvarníci nepracují se světlem, ale pracují s barevnými pigmenty, a ty fungují na přesně obráceném principu. Totiž když vidíme například červený předmět, tak to znamená, že tento předmět obsahuje látky, které pohlcují všechna možná světla, kromě červeného. Červené jediné nepohltí a odrazí. Proto vidíme červené světlo, které se odráží od červeného předmětu. 5 00:01:40,000 --> 00:01:48,000 Jinými slovy, barva nějakého předmětu je dána tím, které světlo odráží. Všechny ostatní pohlcuje. Jen to jediné odráží. 6 00:01:49,360 --> 00:02:18,870 Když se ještě vrátíme k duze, tak si všimněte, že ty 3 základní barvy, o kterých jsem mluvil, jsou na začátku na konci a uprostřed duhy. Na začátku, řekněme, je červená, uprostřed je zelená a mezi nimi, vlastně smícháním těchto 2 barev světla, dostaneme světlo žluté. Mezi zeleným a modrým dostaneme světlo modrozelené, a mezi modrým a červeným v duze není nic. 7 00:02:19,260 --> 00:02:23,360 Ale když smícháme tato 2 světla, tak dostaneme světlo purpurové. 8 00:02:24,080 --> 00:02:29,660 A tyto přechodné barvy jsou zároveň základními barvami pigmentů.  9 00:02:30,420 --> 00:03:01,010 Když vezmete žlutý pigment a modrozelený pigment, spíš modrý se říká, tak jejich smícháním dostanete zelenou barvu. Je to logické, protože žlutá látka pohlcuje veškeré světlo kromě červené a zelené, modrozelená látka pohlcuje veškeré světlo kromě modré a zelené. A když tyto 2 látky smícháte dohromady, tak pohlcují všechno - kromě té zelené. 10 00:03:01,300 --> 00:03:28,620 Tomuto skládání barevných pigmentů se říká subtraktivní a skládání světel se říká aditivní, protože jejich přidáváním získáváme jasnější a bělejší barvu. Naopak mícháním pigmentů získáváme barvy temnější, až černou. Takže když padne otázka na základní barvy, musíme se vždycky ptát, jestli máme na mysli barvy pigmentů, nebo barvy světla.