1 00:00:00,140 --> 00:00:30,380 Nejoblíbenější proprieta politických thrillerů a špionážních filmů z období studené války byla horká linka mezi Moskvou a Washingtonem. Scény, kdy prezidenti sedí u svých červených telefonů a vzrušeně hovoří, patří ke klasice žánru. Ona horká linka, přezdívaná též červený telefon, ve skutečnosti nebyla telefonická, 2 00:00:30,690 --> 00:01:01,790 Nebyla červená a nevedla do Bílého domu. Nejprve byla telegrafická. Vedla z Washingtonu přes Londýn, Kodaň, Stockholm a Helsinky do Moskvy. Později byla dálnopisná a používaly se jak přístroje s latinkou, tak přístroje s azbukou. Komunikace byla samozřejmě šifrovaná a šifrovací klíče se vozily letadlem na ambasády, kde si je předávali. V 70. letech se ke spojení používaly komunikační družice a od 80. let 3 00:01:01,880 --> 00:01:10,920 Se začal používat fax. V roce 2007 se Moskva a Washington dohodly, že budou používat e-mail a chatovou aplikaci. 4 00:01:11,880 --> 00:01:42,670 Podrobnosti nejsou upřesněny, ale předpokládá se, že se jedná o zcela normální mailové a chatové klienty. Na americké straně nekončí horká linka v Bílém domě, ale v Pentagonu ve speciální k tomu určené místnosti, a pouze v případě nějaké velké krize je tato linka připojena do Bílého domu. Důvod, proč horká linka nebyla telefonická, je prostý. Kdo si pamatujete telefony z té doby, tak víte, že jste blbě slyšeli, i když jste volali 5 00:01:42,770 --> 00:02:11,990 do Kadaně, natož z Moskvy do Washingtonu. První zpráva po této horké lince proběhla 30. 8. 1963 a jejímu obsahem byla věta "The quick brown fox jumps over the lazy dog's back" a číslice od 1 do 9 a 0. Ta věta nebyla zvolena náhodou a nejde o výplod šílence, ale je to anglický pangram, tedy věta, v níž jsou použity všechny písmena v daném jazyce.  6 00:02:12,040 --> 00:02:42,600 Jejím českým ekvivalentem je věta "příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy". Linka se samozřejmě testovala, zda je v pořádku, a každou hodinu se posílala nějaká zpráva. Američané k tomuto účelu posílali citáty z Williama Shakespeara, z Marka Twaina, z encyklopedií nebo z manuálu první pomoci, a Sověti posílali pro změnu například dílo Antona Čechova. Obě strany se přitom snažily vyhnout jakýmkoliv náznakům, 7 00:02:42,800 --> 00:02:59,850 nebo nejednoznačnostem nebo čemukoliv co by mohlo být vnímáno jako urážlivé. Takže například Američané neposílali pasáže z Medvídka Pú, protože medvěd je brán jako národní symbol Ruska. Testování bylo zapotřebí, protože několikrát se stalo, že linka byla přerušena. 8 00:03:00,580 --> 00:03:08,120 Například když dánský buldozerista vykopal kus kabelu, nebo když finský farmář překopl kabel svým pluhem.