1 00:00:09,290 --> 00:00:30,050 První hvězda, která se objeví na večerní obloze, většinou nebývá hvězda, ale planeta, konkrétně planeta Venuše. A protože se objevuje jako první z večera, tak se jí říká večernice, taky se jí říká jitřenka, protože kromě toho, že se jako první objeví, tak ještě jako poslední zmizí. 2 00:00:30,950 --> 00:01:02,120 Venuše je druhá planeta od slunce, je tedy o něco blíž než Země a je Zemi poměrně podobná. Minimálně svojí velikostí, ale tím veškerá podobnost končí. Na povrchu Venuše teplota dosahuje skoro 500 stupňů Celsia, což není tím, že je tak blízko Slunce, ale hlavně tím, že její atmosféra je velice hustá, plná oxidu uhličitého a plná oblaků z kyseliny sírové. 3 00:01:02,500 --> 00:01:32,720 Takže díky tomu se teplo, které na Venuši dopadne, nevyzařuje zpátky do vesmíru, ale zůstává tam. Zároveň jeden rok na venuši trvá 225 dní a jeden den, neboli jedna otočka okolo osy, trvá 243 dní. To znamená, že na Venuši den trvá delší dobu než rok, a aby těch podivností nebylo málo, tak Venuše ještě navíc jako jediná 4 00:01:33,200 --> 00:01:46,920 Planeta rotuje obráceně než všechny ostatní. Všechny ostatní planety obíhají tak, jak kdyby se otáčely po té dráze, jako kdyby se kutálely, to znamená, že se otáčejí ve smyslu svého oběhu. 5 00:01:47,650 --> 00:01:49,760 A Venuše jediná se točí v protisměru. 6 00:01:50,420 --> 00:02:16,110 Proč to dělá, to je záhadou. Dřív se přemýšlelo nad tím, že to je způsobeno srážkou s nějakým jiným tělesem a dneska se spíš kloníme k teorii, že to je tím, že ta hustá atmosféra ve spojení se slapovými silami ze Slunce, s přitažlivou silou, způsobila to, že Venuše svoji rotaci vlastně otočila.