1 00:00:21,860 --> 00:00:39,110 Obsah téhle epizody není vysloveně explicitní, ale pokud ji posloucháte někde, kde jsou s vámi nedospělé děti, tak si poslech možná odložte, protože tématem tohoto dílu bude sex. 2 00:00:40,570 --> 00:00:49,940 Před nedávnem jsem mě jeden známý ptal, co to přesně znamená, když se v souvislosti se sexuálními praktikami řekne vanilka. 3 00:00:50,750 --> 00:01:12,580 Uklidnil jsem ho, že se nejedná o žádné pomazávání vanilkou nebo jiné použití, ale že slovem vanilka, v angličtině vanilla, se označuje to nejběžnější. Označení samozřejmě pochází od zmrzliny. Ta nejobyčejnější zmrzlina, kterou seženete všude, 4 00:01:13,230 --> 00:01:44,500 je prostě zmrzlina vanilková. Vanilková zmrzlina je brána jako základní zmrzlina, vlastně skoro bez příchutě. "Jakou chceš?" - "Nevím, nevím, asi vanilkovou". A tak se slovo vanilka ujalo pro označení různých věcí v základní konfiguraci. Například jako programátoři můžete používat takzvaný vanilla javascript, neboli vanilkový javascript, neboli samotný čistý jazyk bez jakýchkoliv knihoven, rozšíření, nadstaveb a podobných věcí. 5 00:01:45,380 --> 00:01:55,220 A když jsem to známému vysvětlil, tak on říkal: Aha, aha, takže slovo vanilka v sexu vlastně znamená heterosexuální misionář. 6 00:01:56,170 --> 00:02:27,000 A s tím jsme se rozloučili, a mně pak vrtalo celou dobu hlavou, proč se říká právě misionář. Co má křesťanský kazatel a obraceč lidí na křesťanskou víru společného se sexem, konkrétně se sexem právě v této jedné poloze, a tak jsem se začal pídit, a zjistil jsem, že název misionářská poloha pochází z dob, kdy misionáři 7 00:02:27,090 --> 00:02:51,940 kteří obraceli Indiány v Americe na křesťanskou víru, je učili o tom, že sex lze provozovat i v poloze muž nahoře, žena dole, tváří k sobě, což Indiáni do té doby nedělali, a proto se tomu říká misionářská poloha. Když nad tím zapřemýšlíte, tak zjistíte, že to je totální pitomost. 8 00:02:52,700 --> 00:03:23,510 Tato poloha totiž je, jak víme z dochovaných kreseb, známá po celém světě od pradávna, takže žádný křesťanský misionární vynález to není. Poloha misionářská dostala svůj název až v 60. letech 20. století, a proč dostala zrovna tento název není nikde oficiálně zachyceno, ale jedno vysvětlení se nabízí. Křesťanští misionáři byli často hodně puritánští, 9 00:03:24,240 --> 00:03:53,770 a puritánští křesťané mají velmi utilitární vztah k sexu. U amerických puritánů bylo například hříšné políbit ženu v sobotu - míněno vlastní ženu, cizí už vůbec. Křesťanský vztah k sexu se zajímavě vyvíjel. Na samotném počátku z toho nedělali žádnou velkou vědou, ale postupem času, jak začínal středověk a pokračoval, tak křesťanští teologové 10 00:03:54,510 --> 00:04:05,230 dělali z křesťanství stále větší puritánskou záležitost a ze sexu problém, takže podle katolického filosofa a učence Tomáše Akvinského 11 00:04:06,020 --> 00:04:33,860 je sex chápán Bohem jako věc nečistá, a Bohu je milá pouze tehdy, když slouží k plození dětí. Když se oddáváte sexu a neplodíte děti, tak je to zábava, a to je hřích. Tak pravil Tomáš Akvinský, který podle všeho byl panic. Správně byste tedy měli provozovat sex pouze za účelem plození dětí, a to ještě ne vždycky. 12 00:04:34,660 --> 00:05:04,590 V neděli si připomínáme jméno Páně, takže se máte odvrátit od věcí přízemních, a není vhodné znesvětit tento den chtíčem. Pokud možno ani ve čtvrtek nebo v pátek, protože to jsou dny určené jako čisté. Pak si škrtněte všechny sváteční dny, třeba svátek Letnice. Když byste svátek Letnic znesvětili sexem, tak je to pořádný hřích, a těch padesát dní předtím je taky dobré radši abstinovat. Pak si škrtněte 13 00:05:04,690 --> 00:05:30,440 dny postní, adventní, dny před Velikonocemi, což máte dohromady nějakých čtyřicet dní, a škrtněte si všechny dny, kdy vaše manželka kojí nebo menstruuje, a z dvanácti měsíců do roka vám zůstane necelých pět měsíců, ještě navíc ne v kuse, a jen tehdy to stvořitele neurazí, tedy podle vykladačů jeho myšlenek. Co si myslí On, to nevíme. 14 00:05:31,290 --> 00:06:01,330 Podle vykladačů je hříšné dokonce i na sex myslet. Když myslíte na tělesné potěšení, je to hřích, takže dokonce kdybyste chtěli podle kalendáře naplánovat vhodný okamžik pro sex s vlastní manželkou, tak vlastně už v tu chvíli myslíte na sex a pácháte hřích. Inu, nebylo to snadné. S tímhle konkrétně přišel učenec Anselm z Canterbury v 11. 15 00:06:01,420 --> 00:06:32,210 století. Svatý Jeroným ve století 4. dokonce prohlásil, že muž, který příliš miluje svoji ženu a touží po ní, se tím vlastně stává cizoložníkem, což je zajímavá myšlenka, kterou ještě někteří další učenci rozvedli až do podoby té, že pokud muž se ženou, se svojí ženou, prožívá při sexu uspokojení, tak se k ní tím chová jako k ženě prodejné. 16 00:06:33,080 --> 00:07:03,900 Takže manželský sex ano, ale nesmí se vám líbit, protože pokud se vám líbí, tak ženu ponižujete, což pak podtrhuje již zmíněný Tomáš Akvinský, který říká na rovinu, že milostné spojení nemá přinášet uspokojení, ale je to prostředek k početí. Takže například byl zapovězen i sex s těhotnou manželkou, protože když je manželka těhotná, tak už sémě bylo zaseto, dítě bylo zplozeno, a není potřeba 17 00:07:03,990 --> 00:07:17,730 dalších sexuálních kontaktů. A aby to podtrhli, tak učenci tvrdili, že sex v těhotenství vede plod na scestí, ubírá mu sílu k životu, činí jej nemocným a krátce žijícím. 18 00:07:18,470 --> 00:07:49,480 Takže potraty nebo kojenecká úmrtnost byly vysvětlovány právě tím, že muž měl se ženou v těhotenství nějaký styk. Takže podle těchto křesťanských filozofů sex není žádné potěšení, je to poctivá tvrdá makačka, kdy máte za úkol zplodit potomstvo, a tím to hasne. Žádnou radost, žádné potěšení, notabene, aby vás to nějak vzrušovalo? Ne! Muž má jít nahoru, 19 00:07:49,560 --> 00:08:20,440 protože podle učenců je nadřazen ženě, žena má jít dolů, nemají přitom sebou nějak házet nebo se nějak uspokojovat, mají prostě ležet a konat to, co konat mají, a mají u toho myslet nikoliv na potěšení, ale na to, že konají Boží dílo. Naproti tomu, kdybyste souložili ve stoje, tak je to velký hřích, protože soulož vestoje má malou pravděpodobnost početí, a vy to víte, a vlastně takhle podvádíte. 20 00:08:21,200 --> 00:08:24,610 Zezadu, to je animální, to je zvířecí, 21 00:08:25,520 --> 00:08:55,200 z boku není muž nahoře a neovládá ženu, nedej bože, když je žena nahoře, tak to je nahoře hotový ďábel, takže vlastně podle křesťanských myslitelů a teologů zbývala jenom jedna jediná správná, Bohem schválená poloha. Ale protože život má rád paradoxy, tak i křesťanský vztah k sexu byl plný paradoxů. Ve středověku například prostitutky provozovaly bezpečný sex. 22 00:08:55,860 --> 00:09:00,280 Technicky vzato šlo o to, že muž se ukájel mezi jejich stehny. 23 00:09:01,000 --> 00:09:20,240 Nedošlo k žádnému spojení, k žádnému průniku, k ničemu takovému, vlastně se prováděl takový sex ante portas. A protože se navzájem nedotýkaly pohlavní orgány, tak technicky vzato nešlo o sex, takže vlastně nemuselo být plozeno, a bylo všechno v pořádku. 24 00:09:21,050 --> 00:09:48,000 Jenže s tímhle církev brzo zatočila a tohle konání označila za akt konaný proti přírodě. Zlí jazykové k tomu dodávají, že to bylo proto, že se tímhle způsobem ukájeli navzájem mniši v mužských klášteřích. A přispěchal samozřejmě již známý Tomáš Akvinský, který tohleto počínání označil rovnou za sodomii, a bylo. À propos, když je řeč o sodomii, 25 00:09:48,850 --> 00:10:06,670 v dochované zpovědní knize ze 6. století je rozebrána odpověď na otázku, jestli je nepřípustný sex s krávou, zaječicí nebo oslicí. Odpověď zní, že nepřípustný je, pokud je vykonáván mužem, který již ženu má. 26 00:10:07,760 --> 00:10:35,360 Pokud se toho dopustí, tak se musí deset let kát, aby byl očištěn. Ovšem pokud se něčeho takového dopustí muž, který zatím ženu nemá, tak pokání stačí v délce čtyřiceti dnů, a pak už je všechno v pořádku. Takže zoofilie byla proti víře, ale záleželo na tom, jestli jste jenom ulevili chtíči nebo jestli jste zahýbali vlastní ženě se zvířátkama. 27 00:10:36,140 --> 00:10:58,520 A v téže době, tedy v 6. století, byla masturbace brána naprosto nezávazně jako něco přirozeného, něco jako když se vysmrkáte, prostě si ulevujete, jako kdybyste močili nebo kdybyste pouštěli větry. Až o sto let později se objevují první zmínky o tom, že takové chování je nevhodné, 28 00:10:59,480 --> 00:11:21,700 a tohle vydrželo církvi až do nedávna. No a z toho, co jsme si řekli, je jasné, že v podstatě podle puritánských křesťanů jiná poloha než vleže, muž nahoře, tváří k sobě, vlastně ani nebyla možná, protože cokoliv jiného uráželo Boha a bylo to proti přírodě a tak dál. 29 00:11:22,720 --> 00:11:27,680 Takže proto jim nezbývalo nic jiného, než ten misionář. 30 00:11:28,720 --> 00:11:31,100 Všechno ostatní bylo hříšné. 31 00:11:32,320 --> 00:11:35,770 A chcete vědět, co bylo nejhříšnější? 32 00:11:36,910 --> 00:11:41,090 Kupodivu to nebyl anální sex, z nějž jste se mohli vymodlit. 33 00:11:41,950 --> 00:12:04,230 Velký hřích bylo, pokud byste pro ženu vytvořili erotickou pomůcku ve tvaru mužského orgánu, tohle církev velmi nerada viděla a ukládala za to až pětileté pokání. Ostatně mám někdy dojem, že celá církev byla velmi misogynní. Ale ten největší hřích, ze všech, kterých jste se mohl dopustit, 34 00:12:05,070 --> 00:12:09,720 byl podle knihy Paenitentiale Theodori orální sex. 35 00:12:11,050 --> 00:12:21,830 Doslova se tam psalo, že kdokoliv vnese sémě do úst, je horší než sám ďábel, a je odsouzen k záhubě do konce svých dní. 36 00:12:22,730 --> 00:12:28,270 Takže se asi všichni až na pár puritánských jedinců sejdeme v pekle.