1 00:00:19,690 --> 00:00:51,280 To si takhle studujete na vysoké škole, nemáte zrovna moc co dělat a na nástěnce si všimnete, že na katedře psychologie probíhá testování. A protože zrovna nemáte do čeho píchnout, tak se přihlásíte. Přijdete na test, čekáte, až test začne a přijde asistent a říká vám: "ještě chvilku počkáme, a na rozehřátí si dáme jenom takový jednoduchý test na otestování zraku". Pak vám ukáže 2 kartičky. Na jedné je jedna čára, na druhé jsou 3 čáry A, B, C. 2 00:00:51,520 --> 00:01:04,450 A vy máte říct, která z těch čar A, B, C je stejně dlouhá jako ta na té druhé kartičce. A odpovídat bude hezky jeden po druhém. Díváte se na ty kartičky a je vám jasné, že to je céčko. 3 00:01:05,570 --> 00:01:36,430 A ten první, co odpovídá, říká, to je béčko a ten druhý říká "to je taky béčko", třetí říká, to je taky béčko, a když si říkáte "tak sakra jako pletu se já, nebo oni?" a pak přijdete na řadu vy. A co řeknete? Fígl je v tom, že vy jediní jste pokusný králík, všichni ostatní jsou domluvení s tím člověkem, který ten experiment dělá. A ne, není to experiment na testování zraku, je to opravdu psychologický experiment. 4 00:01:36,530 --> 00:02:06,460 To, co se s ním testuje je takzvaná konformita neboli míra toho, jak vyhovíme ostatním.  Jako první tenhle test udělal psycholog Solomon Asch v roce 1951 a udělal ho přesně tak, jak jsem říkal. A mnohokrát ho opakoval a zkoušel různá nastavení. To znamená, že v té skupině nebyl jeden testovaný, ale třeba 2. Nebo co to udělá, když ten testovaný neodpovídá jako poslední a odpovídá třeba v půlce, nebo co to udělá, když odpovídá jako první. 5 00:02:06,860 --> 00:02:38,670 A výsledek byl poměrně zajímavý, 32 % lidí, skoro 1/3, řeklo nahlas vždycky to, co říkala skupina, tedy i špatný výsledek. 74% bylo konformní nejméně jednou. To znamená, že alespoň jednou řekli to, co říkali ti ostatní. Pouze 24% si trvalo na tom, co opravdu vidí, a to za všech okolností. Jinými slovy řečeno, když se Asch ptal těch lidí jednotlivě nebo ve skupinách, 6 00:02:38,750 --> 00:03:07,480 kde každý odpovídal po pravdě, 95% řeklo správnou odpověď, ale pokud tam byl ten skupinový tlak špatné odpovědi, tak si za svým názorem stál pouze každý čtvrtý. Když se pak Asch ptal těch, co odpovídali špatně, proč odpovídali špatně, tak mu naprostá většina řekla, že proto, aby na ně ostatní nekoukali jako na divné, pouze několik z nich řeklo, že nakonec uvěřili tomu, že ostatní mají pravdu a přidali se k nim. 7 00:03:08,260 --> 00:03:16,490 Takže 3/4 lidí nakonec nahlas řekne něco, o čem nejsou přesvědčení, ale řeknou to, protože se nechtějí odlišovat. 8 00:03:17,500 --> 00:03:20,250 Tohle je síla konformity, kterou v sobě lidé mají. 9 00:03:21,080 --> 00:03:36,510 A je dobré si to uvědomit, uvědomit si to včas a zamyslet se, jestli věci, které děláme, děláme, protože opravdu chceme nebo proto, že si myslíme, že když je neuděláme tak, že budeme pro ostatní za divné. 10 00:03:37,210 --> 00:03:42,740 A někdy je lepší být divný, než se přidat k blbému nápadu.