1 00:00:19,190 --> 00:00:40,970 Jo, protože posloucháte fakto jít pravidelně, tak asi víte, že mám spoustu velmi podivných koníčků, zájmů a zálib. Asi ta nejvýraznější osobnostní podivnost tka, kterou mám. 2 00:00:41,780 --> 00:00:50,860 J, když si můžu vybrat mezi tím, že něco budu vědět, nebo ta nebudu vědět, tak vždycky volím, že to chci vědět. 3 00:00:51,990 --> 00:00:57,080 Ano, někdy se stává, že na konci si říkám, to jsem radši vědět neměl. 4 00:00:58,110 --> 00:01:03,480 Ale když jsem postaven do takové situace, vždycky volím, že je vědět chci. 5 00:01:04,260 --> 00:01:11,390 A tak vím spoustu věcí o naprosto podivných a obskurních a okrajových záležitostech. 6 00:01:13,720 --> 00:01:24,960 Kdyi někde řeknu le můj koníček je psychiatrie, psychické nemoci nebo třeba toxikologie nebo kriminalistika. 7 00:01:25,880 --> 00:01:55,520 Tak se lidé občas koukají tak, jako kdybych právě spadnul z Marsu podle mého úplně zbytečně, protože třeba taková kriminalistika je stejně dobrý koníček jako řekněme sbírání známek k zájmu o kriminalistiku jsem se dostal před mnoha lety zdrojem a inspirací mého zájmu byla zase nějaká internetová diskuse. Tehdy snad probíhal nějaký. 8 00:01:55,920 --> 00:02:25,920 Trestný čin, který ho opět pobouřil celou republiku a zase se v diskusích vedly ty moudré řeči o tom, že tohle dřív nebývalo a takovéhle vraždy a bla bla bla říkám bla bla, bla. A říkám to úmyslně, protože tyhle řeči, jak to říct slušně, dejme tomu tyhle řeči nemají oporu v realitě. Jinými slovy, jsou to naprosté kraviny. 9 00:02:26,260 --> 00:02:56,440 Když někdo říká, že dřív nebylo tolik vražd, tak se mýlí. Buď toho klame paměť a nebo o věci neví vůbec nic. A když někde něco takového řeknu, tak se vždycky někdo ozve a řekne, nojo, ale dřív ty vraždy nebyly takhle hnusný, nikdy nezavraždili stařenku pro 30 korun jako dneska. Na to nemám co říct, protože u tohohle. 10 00:02:56,520 --> 00:03:21,670 Je vidět, že ten člověk neví o trestných činech AO vraždách, ale vůbec nic. Jenom má nějaký dojem vytvořený na základě nějakého mediálního obrazu a atmosféry dané doby, ale jinak opravdu neví nic, pouze se něco domnívá AV tomhletom domnění, jemu vlastně dobře. 11 00:03:22,580 --> 00:03:29,550 A kdo jsem já, abych takovému člověku vyprávěl o tom, že vraždy stařenek? 12 00:03:30,270 --> 00:04:00,140 Nejenom pro 30 korun, ale pro mnohem bagatelní liší důvody, respektive bezdůvodně byly vždycky byly za socialismu byly za 1. Republiky a byli kdykoliv předtím v dějinách. A kdo jsem já, abych takovým lidem ukazoval a dokazoval a na statistikách a historických knihách a historických pramenech dokládal, že je to přesně naopak. 13 00:04:00,640 --> 00:04:30,520 Že brutalita činů lehce klesá, že výrazně klesá počet těžkých ublížení na zdraví a počet vražd podobnou statistiku nabízel už lomborg ve své knize skeptický ekolog, kde polemizoval s obecně přijímaným obrazem toho, že svět je čím dál tím horší místo a on dokládal, že v historii nedávno minulé 200 300 let zpátky. 14 00:04:30,930 --> 00:04:53,350 Bylo naprosto běžné, že se na vás někdo zle podíval, nebo o vás něco řekl a vy už jste stahovali rukavičku? Vyzývali jste na souboj a souboj přátelé to nebyla. 0. Džentlmenská dohoda, souboj byla asistovaná vražda ve fakturoidu, už jsem párkrát hovořil o hrdelním trestu. 15 00:04:54,130 --> 00:05:24,160 Takže IZ dějin víme, že trest smrti nebyl nijak neobvyklý a že byl udělován i za zločiny, které bychom dneska trestali vězením odnětím svobody nebo pokutou v české republice zkrátka neplatí, že teď po revoluci je mnohem víc vražd než za socialismu. Ano, bezprostředně po revoluci, v 90. Letech ten počet ran. 16 00:05:24,260 --> 00:05:54,400 Ideálně a rapidně vystřelil, ale v průběhu jednadvacátého století se zase dostal zpátky na předrevoluční úroveň. Spousta lidí mi oponuje, že si nepamatují, že by za socialismu tolik vražd bylo a klíčové je tam to slovo nepamatují. Je to přesně tak, oni si to nepamatují, protože se většinou o těch případech ani nedozvěděli. V černé kronice se takové případy odbyly na 4 5 řádcích. 17 00:05:54,490 --> 00:06:24,470 A jen výjimečně tomu noviny věnovaly větší prostor. Když to srovnáte s dnešní dobou, kdy si bulvár a nejenom bulvár, ale i seriózní média z případu nějaké vraždy dokážou udělat téma na několik týdnů, tak opravdu ve srovnání s tímto se za socialismu nic nedělo v uvozovkách, protože to nebylo v novinách, a proto si z té doby nic takového. 18 00:06:24,560 --> 00:06:54,620 Nepamatujete vy si ale nepamatujete ve skutečnosti to, že by se o tom tolik mluvilo a psalo. Možná jste zaznamenali například spartakiádního vraha Jiřího straku v roce 19 185. Tomu už se trošku nějaká pozornost věnovala už lidi věděli, že se něco děje a že v Praze řádí vrah něco podobného se dělo i na Chomutovsku v době, kdy tam. 19 00:06:55,070 --> 00:06:56,950 Řádil Václav Mrázek. 20 00:06:58,280 --> 00:07:29,430 A podle toho, co znám z vyprávění, tak se v novinách tehdejších zmínil i případ olgy hepnarové, ale další případy se do novin víceméně nedostaly, nebo se dostaly jenom jako zmínka do černé kroniky. A po téhle diskuzi jsem se pustil do studia historie zločinů hrdelních zločinů na území české republiky nebo Československa. 21 00:07:30,450 --> 00:07:59,820 A řeknu vám, že to bylo opravdu zajímavé putování, během kterého jsem se dozvěděl a dovzdělal a propojilo se mi spoustu znalostí právě z té psychiatrie, psychologie, sociologie AZ dalších oborů. Pro mě to bylo velice zajímavé putování a dneska po nějakých 15 letech studování a zkoumání a hledání a čtení literatury. 22 00:08:00,780 --> 00:08:30,630 Vlastně můžu říct, že jsem trochu informovaný člověk v této oblasti. Nemůžu se poměřovat a ani se nebudu poměřovat třeba s Mirkem vaňurou, který je v tomto naprostý profesionál, nebo s Viktorií Janem šulcem, jehož knihy mám velmi rád, AS jehož knih taky často čerpám, ale přesto si myslím, že si můžu dovolit pár trestných činů. 23 00:08:30,890 --> 00:08:42,580 Které jsou nějak zajímavé okomentovat a představit vám je, přeji vám příjemný, pokud možno málo děsivý, ale hodně poučný poslech. 24 00:08:50,570 --> 00:09:20,640 Jo dneska ráno jsem zachytil případ z Plzeňska jakýsi pachatel, kterého policie poměrně rychle dopadla, znásilnil mladou ženu, způsobil jí těžká zranění, nakonec ji zabalil do pytle AV tom, pytli ji, shodil, kamsi ze stráně dolů dívka, jak psali novinové titulky chytře předstírala, že je mrtvá, takže jí pachatel. 25 00:09:20,740 --> 00:09:30,750 Nechal být, ale ona ve skutečnosti přežila a díky jejímu svědectví se podařilo pachatele dopadnout a pravděpodobně bude i odsouzen. 26 00:09:31,800 --> 00:09:35,410 Vůdcově pentalogii panoptikum sexuálních vražd. 27 00:09:36,030 --> 00:10:05,920 Je popsáno několik příběhů, které mají podobný modus operandi, tedy muž nejčastěji mladý znásilní ženu a chce si pojistit její mlčení tím, že jí ještě uškrtí, pobodá, zavraždí a zbaví se mrtvoly. Ovšem několikrát se stane, že žena takový útok přežije a pak dokáže označit pachatele. A díky tomu je pachatel dopaden a odsouzen. 28 00:10:06,050 --> 00:10:36,190 1 z podobných případů, co si tak matně vybavuju, byl, že mladý chlapec, myslím, že byl ještě nezletilý, napadl svojí kamarádku, chtěl ji znásilnit, ona se bránila a on jí ve vražedném úmyslu shodil do řeky. Pak jí z té řeky zase vytáhl, omluvil se jí a pokračovali dál spolu cestou k domovu. Ona nic nehlásila. Měla za to, že chlapec jen tak blbnul. 29 00:10:37,270 --> 00:11:01,920 A bohužel za nějakou dobou chlapec spáchal regulérní, sexuálně motivovanou vraždu, byl dopaden a odsouzen starej kriminalistické pravidlo v tomto případě říká, že když někdo začne sexuálním násilím, tak se dost často dopracuje právě k sexuálním vraždám nebo vraždě. 30 00:11:03,100 --> 00:11:33,640 A proto kriminalisté apelují na ženy, které jsou obětí nějakého sexuálního násilí, aby o tom informovali, protože právě to jejich hlášení může pomoct zastavit člověka, který by třeba zanedlouho spáchal vraždu a díky tomu vlastně zachrání lidské životy. Ono je to těžké a vím, četl jsem výpovědi některých obětí, které říkají, že z policie. 31 00:11:33,720 --> 00:11:52,820 Se k nim chovala velmi neprofesionálně, že padaly nějaké nemístné poznámky, ale přesto apeluji, aby v případě, že se něco takového stane, abyste šli a celou věc oznámili, ale zpátky k tomu případu z dnešního rána. 32 00:11:53,790 --> 00:12:24,690 Neuplynulo ani pár hodin a bylo pod příspěvkem spousta reakcí, kde nepřekvapivě všichni vyžadovali trest smrti. Všichni by vraha věšeli, kastrovali, řezali z něj řemeny a tak dál. A na tomhle místě bych chtěl říct 1 věc, která možná bude znít trošku kontroverzně. Ale pravda je taková, že trest smrti nikdy nikoho neodradí. 33 00:12:24,790 --> 00:12:55,570 Do vraždy takové jsou poznatky odborníků v oboru penologie, což je obor, který se věnuje trestům a jejich resumé se dá stručně vyjádřit takto pachatele od páchání trestného činu neodradí ani tak výše trestu, jako spíš vědomí, že ten trest opravdu přijde. Jinými slovy, pachatel páchá tehdy, když si myslí, že nebude dopaden. On nepředpokládá, že ho dopadnou. 34 00:12:55,990 --> 00:13:25,620 Takže je mu 1. Jestli trest za ten čin, který právě provádí, je 10 let 20 let nebo trest smrti on nepočítá s tím, že ho dopadnou tak, že je mu to 1 a jestliže bude za vraždu doživotí nebo trest smrti je to 1, protože on třeba věří tomu, že na něj se nepřijde a tady je na místě říct, že s moderníma technologiema a metodama kriminalistickými. 35 00:13:26,500 --> 00:13:52,880 V čele s analýzou dna je pravděpodobnost, že se vám podaří dokonale zamaskovat vraždu. Téměř nulová procento objasněnosti vražd na území české republiky je dlouhodobě velmi vysoké, a když zůstávají nějaké takzvané pomníčky, tak jich je velmi málo a někdy ta spravedlnost přijde i po letech. 36 00:13:53,930 --> 00:14:09,970 Jaroslav gančarčík, který zavraždil v roce 19 193 ženy v klučově na Kolínsku byl dopaden a usvědčen v roce 2003, tedy po 13 letech od svého činu. 37 00:14:10,940 --> 00:14:41,120 Štěstí bylo, že v tom mezidobí nikoho jiného nezavraždil, ale 13 let nikdo nevěděl, kdo vraždil, protože gančarčík sice nebyl žádný génius ze zločinu, ale udělal 1 věc, která velmi ztěžuje pátrání po pachatelích. On v té době přijel do náhodného města, respektive on se vracel z Prahy a byl opilý a neměl s sebou žádné doklady, takže ho průvodčí. 38 00:14:41,200 --> 00:15:11,170 Vyhodil v klučově z vlaku a on tam náhodně našel nějaký dům, ke kterému ho nic nevázalo. Neměl s tím nic společného, prostě náhodně došel do nějakého kouta. Klučova tam zavraždil 3 ženy. Bohužel a ráno zase odjel policejní pátrání. Samozřejmě v té době fungovalo tak jako vždycky. V 1. Řadě se prověřují svědci místo činu stopy nejbližší příbuzní. 39 00:15:11,260 --> 00:15:42,360 Nejbližší známí a pak se okruh podezřelých rozšiřoval a rozšiřoval. Ale gančarčík v něm logicky nebyl pachatel, ale na místě nechal genetický materiál, který byl vyšetřen vyzkou omán bezúspěšně ale byl dlouhodobě uložen, a tak se stalo, že když byla založena centrální databáze DNAA spojená s nějakými trestnými činy, tak tento vzorek byl prozkoumán a byl do této databáze. 40 00:15:42,450 --> 00:15:48,140 Zanesen AO rok později se gančarčík dopustil série znásilnění. 41 00:15:49,130 --> 00:16:06,600 A už tehdy v té době se podobným pachatelům odebírali vzorky DNA, takže se i gančarčík kovi odebrala vzorek DNAA po porovnání s databází vypadl, že je pachatelem vraždy v klučově. 42 00:16:07,250 --> 00:16:15,060 Gančarčík samozřejmě všechno popíral. Říkal, že klučov vůbec nezná a že tam nikdy nebyl, což se. 43 00:16:15,760 --> 00:16:46,210 Na 1 stranu mohlo zakládat na pravdě, protože gančarčík byl notorický. Alkoholik zneužíval k tomu i nějaké léky, takže jeho paměť a jeho vůbec osobnostní charakteristiky nebyly na takové úrovni, že by si pamatoval na něco, co udělal před 13 lety. On byl opravdu takový, že byl schopen zapomenout, že někde někoho zavraždil, ale když mu policisté ukázali, jak se říká, když mu předestřeli. 44 00:16:46,300 --> 00:16:55,590 Poznatky tak se nakonec přeci jenom vybavil. Minimálně poznal 1 z těch obětí na fotografii a vybavil si, že v nějakém domě byl. 45 00:16:56,740 --> 00:17:00,500 Takže po 13 letech byl dopaden a odsouzen. 46 00:17:02,380 --> 00:17:09,970 Podobně byl po 12 letech usvědčen vrah 2 dívek z prokopského údolí František zenker. 47 00:17:10,990 --> 00:17:33,340 Který dokonce byl dvakrát podezřelý a dvakrát se mu podařilo z té policejní sítě vyklouznout a nakonec byl usvědčen tehdy začínajícím kriminalistou markovičem. Později šéfem 1 oddělení a po právu legendou české kriminalistiky, který bohužel před nedávnem zemřel. 48 00:17:53,430 --> 00:18:20,150 Doslova. Před pár týdny se probírala v médiích a zejména v českém rozhlase takzvaná kauza kutnohorské sekty. Pokud nevíte, o co jde, tak jde o případ, kdy takzvaný léčitel Richard přesvědčil 2 ženy, aby ho zavraždili a zároveň jim řekl, že jeho tělo po smrti zmizí a. 49 00:18:20,240 --> 00:18:50,140 Ony budou naprosto beztrestné a on je to udělaly. Ten případ je kolegy z českého rozhlasu velmi dobře popsán a velmi dobře zdokumentován, co je na něm překvapivé. Pro neznalého je to, že ty 2 ženy, které onoho muže zavraždili, byly zubařka a učitelka, tedy vzdělané ženy. Ony ve svých výpovědích popisují, jak to v sektě fungovalo. 50 00:18:50,940 --> 00:19:21,580 A popisují i svůj psychický stav, v jakém se ocitli během vlastně svého působení, nebo jak to říct v oné sektě? Já jsem slyšel záznamy ze soudní místnosti a trošku jsem se divil na 1 stranu jsem se divil té soudkyni, která kladla zvláštní otázky, vlastně pro mě nepochopitelné, proč se na ně ptá na 2 stranu je asi jasné, že takové otázky mají zaznít. 51 00:19:21,710 --> 00:19:51,610 A mají být zaprotokolování, aby bylo jasné, že soud nic neopomenul, ale ptát se ženy, která je v sektě a která má v uvozovkách. Promiňte mi to slovo vymytý mozek, proč poslouchala toho léčitele Richarda, jestli se ho bála a čeho se přesně bála, mi přijde trošku marné, tak to jsou takové ty zbytečné otázky v kriminalistice, protože je jasné, že ta žena to nedokážu popsat. 52 00:19:51,770 --> 00:20:19,780 Nedokážu popsat nikomu, kdo v takové situaci nebyl, jak se vlastně cítila? Já doufám, že v tomto případu dojde na soudní znalce a že ti budou vypovídat a budou vysvětlovat, jak se cítí člověk, který je pod vlivem sekty. A doufám, že tohleto vysvětlení bude veřejně dostupné a že se dostane k lidem, aby si uvědomili, že ne všechno je tak jednoznačné, jak si myslí. 53 00:20:20,690 --> 00:20:39,870 Lidé vůbec často rádi říkají věci, jako když on jí teda týrá a bije, tak proč od něj neodejde, což v podstatě něco podobného zaznělo IK těmto 2 ženám, které zavraždily onoho léčitele. Proč jste od něj neodešli? 54 00:20:41,020 --> 00:20:45,730 A ten kdo v takové situaci byl vám potvrdí, že to nejde. 55 00:20:46,490 --> 00:20:54,240 A právě ta osoba léčitele mě přivedla na 1 případ, který se odehrál na konci 70. Let na Slovensku. 56 00:20:55,860 --> 00:21:26,060 Jeho primárním aktérem byl jakýsi Tomáš strašák. Strašák se narodil ve slušné rodině, ale jeho chování bylo, jak se říká, dneska. Problémové trpěla záchvat tama agresivity a vzteku a během puberty se to nijak nezlepšilo, naopak se to stupňovalo, takže ve škole šikanoval své spolužáky a zesměšňoval je a dokazoval si svoji nadřazenost, takže během dětství byl několikrát v takzvané polepšovně. 57 00:21:26,150 --> 00:21:36,930 Já na dětské psychiatrii a tehdy mu byl samozřejmě měřen inteligenční kvocient a bylo konstatováno, že je mentálně zaostalý a že má IQ někde okolo 70. 58 00:21:37,770 --> 00:22:09,270 V pozdějším věku ovšem inteligenční testy říkaly přesný opak. Jeho osobnost byla zvláštní, byla těžko kategorizovat telná. Hovořilo se o psychopatii. Nyní se tomu říká poruchy osobnosti. Hovořilo se IO schizofrenii popřípadě o zvláštní formě epilepsie, ale ono je víceméně 1. Čím trpěl byl polymorbidní osobnost a navíc do toho rád pil alkohol, který bohužel snášel. 59 00:22:09,350 --> 00:22:18,610 Velmi špatně, který v něm samozřejmě posiloval jeho agresivní a dominantní sklony on s velkými obtížemi vystudoval průmyslovku. 60 00:22:19,350 --> 00:22:50,380 A pracoval jako opravář televizorů, ovšem kromě opravování televizorů studoval psychiatrickou literaturu, parapsychologie, okultismus a hypnózu a tak dále a své vědomosti nepoužíval k tomu, aby něco opravdu věděl, ale třeba k tomu, že se pokoušel hypnotizovat ženy, aby mu byly po vůli. V roce 19 172 byl obviněn ze znásilnění jakési ženy a později i ze znásilnění dvanáctileté dívky. 61 00:22:50,770 --> 00:22:54,740 A zároveň mu bylo přičteno i několik pokusů o znásilnění. 62 00:22:55,510 --> 00:23:25,380 V té době už byl strašák ženatý se svojí 1. Manželkou, kterou samozřejmě doma týral a vyhrožoval jí. Za to si odseděl 2 roky ve vězení. Možná vám 2 roky připadají málo. Ale tehdy soud přihlédl ke snížené příčetnosti, který hru, kterou strašák použil na svoji obhajobu a znalci připustili, že to tak mohlo být. Pak se rozvedl a znovu se oženil a opět svoji ženu týral. 63 00:23:25,520 --> 00:23:38,030 A ve svém týrání byl velmi kreativní, například si vytvořil elektrický pás cudnosti pro svoji ženu, což v podstatě byly kovové kalhotky připojené na induktor. 64 00:23:39,140 --> 00:24:09,300 A tím tu ženu trýznil. V roce 19 177 se tehdy devatenáctiletá Alžběta po rozchodu se svým přítelem potkala s jakýmsi sympatickým mladíkem, se kterým se dala do řeči a ke kterému se po čase připojili 2 kamarádi. A takhle ta čtveřice seděla, popíjela, a když se přiblížil večer, tak mladíci přemluvili tu slečnu Alžbětu, aby s nimi šla k ještě k 1. 65 00:24:09,390 --> 00:24:13,430 Kamarádovi na sídliště, kde se pobaví a budou pokračovat dál. 66 00:24:14,110 --> 00:24:44,630 A ona s nima šla, přišli na sídliště a přišli do bytu jmenovaného Tomáše strašáka. Strašáky přivítal, začal jim nalévat, víno, alkohol a tak dál. A když už slečna byla poněkud podroušeného, tak ji začal osahávat. Ovšem ona se bránila, což ve strašákovi probudilo agresivitu. Chytil ji za vlasy, nutil ji dál pít, pak jí svlíknul a znásilnil a pak ji zná. 67 00:24:44,710 --> 00:25:14,360 Jsme měli od ty ostatní muži a pak to dělali celou noc takhle kolem dokola. Ráno se slečna Alžběta probudila, zjistila, že sama. Tak si řekla, že se obleče a odejde ovšem bylo zamčeno. Alžběta volala o pomoc, bouchala, křičela, ale pomoci se nedočkala. AV. Podvečer se vrátil z Pražák, je se svými kamarády a všechno se opakovalo. Tentokrát navíc Alžbětu přitom fotil. 68 00:25:14,740 --> 00:25:37,070 A vyhrožoval jí, že pokud někde někomu řekne tak, že ty fotky zveřejní, a takhle to v tom bytě pokračovalo. Týden ona ze začátku odporovala, bojovala s nima, ale pak padla do apatie a po tejdnu, že to takhle musím říct, je přestala bavit a strašák ji pustil. 69 00:25:38,080 --> 00:25:52,990 A zopakovali, že ty fotky má u sebe, a pokud někomu něco poví, takže je pošle všem jejím známým a rodině a všem Alžběta se bála a opravdu 2 roky nikomu nic neřekla. 70 00:25:54,510 --> 00:26:02,470 Takle se teďka posuňme o ty 2 roky dopředu. V roce sedumdesát 9 byl strašák, ženatý se 3 manželkou. 71 00:26:03,240 --> 00:26:33,330 Kterou rovněž jako její předchůdkyně tloukl a týral kromě toho s ní psychicky manipuloval a udržoval zároveň několik mileneckých poměrů s různými ženami a 1 z těchto jeho milenek se jmenovala Maria a byla to jeho kolegyně z továrny, kde on pracoval. Ta byla nespokojená se svým manželstvím a se strašákem se skamarádila. Taky se zajímala o esoteriku, takže ke strašákovi, který. 72 00:26:33,600 --> 00:26:51,600 Měl hodně informací a hodně znalostí z této oblasti trochu vzhlížela a dohodli se, že se rozvedou oba a že se navzájem vezmou. Ale než se tak stalo, tak se došlo k takovému zlomu. Oni jeli na podnikový výlet, tam se strašák napil. 73 00:26:52,380 --> 00:26:54,530 A začal být vůči ní agresivní. 74 00:26:55,270 --> 00:27:07,780 Takže Maria v tu chvíli z lásky vystřízlivěla a řekla, že je konec, jenže pak přišel pátek 13-07 19 179. 75 00:27:09,130 --> 00:27:25,180 Strašák i Maria měli v práci noční směnu a po noční směně strašák tu máriu pozval na skleničku. Ona nikdy v odmítala, ale on byl neodbytnej a nakonec ji přesvědčil, že přece jenom k němu má jít, takže ona šla k němu domů. 76 00:27:26,110 --> 00:27:32,610 On nalil a ona si v tu chvíli uvědomila, že je zle, protože on, jak se napije, tak začne být agresivní. 77 00:27:33,330 --> 00:27:49,620 Takže dostala strach a chtěla odejít a všem strašák se postavil, chytnul jí strnulý a postel a přikázal jí, aby se slíkla. Ona protestovala, takže on jí tloukl a chtěl ji znásilnit. 78 00:27:50,500 --> 00:28:03,460 Ona ale říkala, že nemůže, že má zrovna menzes. Strašák se jí zeptal, jestli bude jeho 4. Ženou a ona řekla, že nikdy. A tím si vlastně nevědomky podepsala ortel. 79 00:28:04,200 --> 00:28:19,660 Protože právě tahle slova strašáka rozzuřili do nepříčetnosti. Podle pozdější rekonstrukce jí začal být kovovým krucifixem do obličeje a po celém těle, takže okamžitě z ní začala týct krev. 80 00:28:20,810 --> 00:28:24,560 Když se stále bránila, tak strašák vzal kytaru. 81 00:28:25,400 --> 00:28:51,580 A tloukl mariu kytarou dokud se ta kytara nerozpadla potom se svlíkl do naha a tu ženu posadil na stoličku. Vytáhnul ten svůj pás cudností a začal jí mučit elektrickým proudem. Maria samozřejmě křičela bolestí. Podle výpovědi svědků to bylo slyšet na celý panelák, ale nikdo nepřišel na pomoc, protože všichni se strašáka báli. 82 00:28:52,210 --> 00:29:22,670 A měli ho zapsaného jako agresivního pošuka, takže si představte, že brzo ráno v paneláku naříká a křičí bolestí žena do toho řve chlap a nikdo nepomůže. A nakonec okolo 7 hodiny ráno strašák vytáhl s bytovou zkrvavenou a téměř v bezvědomí ženu na balkon a naposledy se jí zeptal, jestli bude jeho 4. Manželkou. 83 00:29:22,870 --> 00:29:37,410 A ani nečekal, až mu odpoví a shodil ji ze 7 patra dolů. Ovšem Maria padla někde přes prádelní šňůry a přes stromy na travnatý porost. Takže pád ze 7 patra paneláku přežila. 84 00:29:38,130 --> 00:29:48,780 Sice do lámaná AV bezvědomí, ale přežila a díky tomu, když se probrala v nemocnici, tak dokázala strašáka usvědčit. 85 00:29:50,090 --> 00:30:05,730 Strašák u soudu opět všechno svaloval na nepříčetnost, ale soud mu přece jenom vyměřil dlouholetý trest. Strašák s jeho odseděl a po propuštění se vrátil do svého rodného města. 86 00:30:06,650 --> 00:30:13,590 Nadále se věnoval okultismu a po revoluci se z něj stal vyhledávaným bylinkář. 87 00:30:14,230 --> 00:30:16,330 A lidový léčitel. 88 00:30:17,320 --> 00:30:21,410 AK téhle informaci už asi není co dodat, snad jen to. 89 00:30:22,050 --> 00:30:24,480 Že zemřel v pětapadesáti letech. 90 00:30:45,750 --> 00:30:52,470 Když jsem zmínil, strašáku v případ, tak jsem několikrát zmiňoval nepříčetnost. 91 00:30:53,670 --> 00:31:10,200 Ona nepříčetnost je častá obhajoba pachatelů trestných činů, že nebyli při smyslech, že si neuvědomovali, co dělají, že měli jazykem paragrafů řečeno snížené rozpoznávací a ovládací schopnosti. 92 00:31:11,000 --> 00:31:17,770 Někdy k tomu soud přihlédne, když to odborníci potvrdí a ovlivní to výši trestu. 93 00:31:18,690 --> 00:31:32,540 Ale častěji soud shledá takovou obhajobu jako účelovou. Odborníci a soudní znalci nepotvrdí snížené rozpoznávací či ovládací schopnosti a celá obhajoba pak stojí na vodě. 94 00:31:33,300 --> 00:31:40,920 Kdyby se případ z vonoklas, který jsem ve fakturoidu taky probíral, je to ta známá studna z majora Zemana. 95 00:31:41,780 --> 00:32:03,110 Kdyby se dostal tehdy před soud, tak pravděpodobně by pachatel byl osvobozen, nebo alespoň by odešel se sníženým trestem, protože v té rodině by snížené ovládací schopnosti byly zcela jasné. Připomíná mi to jiný případ, který se tedy taky stal na Slovensku. 96 00:32:04,400 --> 00:32:05,160 A. 97 00:32:05,840 --> 00:32:12,440 V tomto případě pachatel nebyl odsouzen k trestu odnětí svobody ani k trestu smrti. 98 00:32:13,180 --> 00:32:18,170 Protože soud jeho obhajobu nepříčetnosti shledal jako. 99 00:32:18,830 --> 00:32:33,690 Důvodnou a opodstatněnou tento případ byl stejně jako ten strach žákův zpracovaný v seriálu největší kriminální případy Slovenska, ale v tom seriálu nebylo řečeno, jak to celé dopadlo. 100 00:32:34,420 --> 00:33:05,490 Pojďme od začátku. Pachatel se jmenoval Josef kufrík, narodil se v malé vesnici nedaleko od Žiliny a žil se svojí rodinou poměrně normálním a nijak výjimečným životem. Otec děti vychovával přísně, ale nijak přehnaně. Dalo by se říct přísně, ale spravedlivě. Děti chodily do školy a prostě. Byla to normální. Průměrná rodina s výjimkou 1. Člena rodiny. 101 00:33:05,580 --> 00:33:07,400 Totiž jejich matky. 102 00:33:08,720 --> 00:33:14,370 Jejich matka byla řečeno terminologií lidskou podivín. 103 00:33:15,040 --> 00:33:46,390 Ona skoro nevycházela z domu a víceméně se s nikým ani nepotkávala a navenek působila jako taková šedá myš, která vlastně nic moc nedělá, ale přitom celou tu rodinu manipulovala, čímž se obloukem vracíme k té sektě AK psychickým manipulacím. Jejich matka totiž trpěla paranoidní psychózou a byla přesvědčená, že po jejich rodině všichni jdou a do tohoto svého bludu. 104 00:33:46,930 --> 00:33:50,100 Vlastně vtáhla i ostatní členy rodiny. 105 00:33:51,330 --> 00:34:02,410 Psychiatrii se tomu říká indukovaná psychóza, kdy člověk, který má nějakou nějaké psychotické onemocnění, tak o svých bludech přesvědčí i okolí. 106 00:34:03,260 --> 00:34:32,770 Lidé v jeho okolí nejsou sami nemocní, ale uvěří tomu, že realita je taková, jak jim předestírá ten nemocný, protože paranoické bludy do sebe zdánlivě logicky zapadají. A když si dáte tu práci a budete sledovat, co vám ten paranoik říká, tak za čas si říkáte vlastně, no, jo, on má pravdu. Ono to přesně takhle je. Takže ta matka například viděla mokré fleky na zdi, jak vlhne zdivo. 107 00:34:33,360 --> 00:35:03,900 A přesvědčila rodinu a zejména svého syna Josefa o tom, že to znamená, že bez zdí je odposlouchávací zařízení a Josef, který byl silně pod jejím vlivem, se nabídl, že tu zeď rozbourá, a to odposlouchávací zařízení zničí, ale matka ho zastavila a říkala, že to nejde, že odposlouchávací zařízení je spojené s výbušninou a všichni by vyletěli do vzduchu, nebo když se v obci dělal obecní vodovod. 108 00:35:04,680 --> 00:35:34,000 Tak oni, odmítli se na něj připojit, a když už teda byl hotový, tak oni se rozhodli, že vlastně připojit chtějí, což sousedy překvapilo a říkali jim, že už to nejde, že potrubí je na dimenzováno na nějaký počet odběratelů a že s nimi teda nepočítali, což oni berou velmi úkorně a píšou stížnosti všude možně a vlastně to opět posiluje v tom, že se proti nim všichni spikli. 109 00:35:35,780 --> 00:35:47,420 Bohužel u Josefa kachlíka nešlo jenom o indukovanou psychózu. On měl vlastní psychickou poruchu vlastní nemoc schizofrenií. 110 00:35:48,350 --> 00:36:18,730 Přesto se Josef dostal do učení do internátní školy a domů jezdil už jenom na víkendy, ale v březnu 19 175 se jeho rodiče z ničeho nic odstěhovali. Nechali v té obci rozestavěný dům a nechali u sousedů falešnou adresu. Takže když Josef přijel na víkend, tak v domě svoji rodinu nenašel a na adrese, kterou mu sousedi předali, taky nebyli. 111 00:36:19,460 --> 00:36:29,510 Přesto se mu podařilo nějakým způsobem tu rodinu vypátrat a přijet k nim a tam ho nějak moc jako nadšeně nepřivítali. 112 00:36:30,510 --> 00:36:39,300 Snad mu měli dokonce říct, že s ním nechtějí žádné vztahy dál udržovat, protože on patří mezi nepřátele té rodiny. 113 00:36:40,070 --> 00:36:52,900 Že se spřáhl s židy. Ano, ty bludy jeho matky měly samozřejmě antisemitský nádech, protože antisemitismus byl v té době AV těch místech poměrně běžný. 114 00:36:53,740 --> 00:36:58,530 A bohužel rozhodně se nedá říct, že by už vymizel. 115 00:36:59,990 --> 00:37:07,990 Toto odmítnutí vlastní rodinou má na Josefa devastující účinek a vlastně naplno propuká jeho nemoc. 116 00:37:08,820 --> 00:37:39,290 On začne věřit vlastním bludům, věří tomu, že ho sice rodiče zavrhli, ale on od osudu dostal náhradou za zavržení rodičema schopností, které jsou nadpřirozené. Například věřil, že umí létat, takže se jenom tak jako na odkloní a lehce se odráží prstama na nohách od země a letí. Zdravý člověk si říká, jak je to možné? Vždyť přece se o tom může snadno přesvědčit, stačí se naklonit. 117 00:37:40,000 --> 00:38:10,760 Postavit se na špičky a člověk padne na ústa, ale on tenhle pokus neudělal. On prostě věřil, že to umí. Do toho se u něj projevily klasické schizofrenické halucinace, například když držel papír v ruce, tak se mu zdálo, že na něm vyskočil plamínek, který si s ním povídá, nebo když držel kabát, tak se v něm viděl malou dírku, která se zvětšovala a celý kabát pohltila, nebo když šel po ulici, tak proti němu šli lidé a najednou viděl, že zmínili. 118 00:38:10,860 --> 00:38:28,840 Provoz zčervenaly no a pak 1 vidí v televizi nějaký pořad o drogách a uvědomí si, že to, co zažívá on, že zažívají lidé po požití některých drog, což ho vede k logickému závěru, že pokud se mu to děje, tak to musí být drogy. 119 00:38:29,640 --> 00:38:35,310 A je tedy přesvědčen, že mu někdo dává tajně do jídla drogy a chce ho otrávit. 120 00:38:36,680 --> 00:38:39,830 Což zase podporuje jeho paranoidní blud. 121 00:38:41,250 --> 00:39:10,700 V roce 19 100 sedumdesát 900 Josef oženil a se svojí manželkou měli, pak později 2 děti a navenek vlastně lil normálním spořádaným životem. Udržoval dokonce dobré styky s tchánem, tchyní a švagry a jeho vlastní rodina už s tím žádné styky neudržovala. A jasně, jediný problém jejich soužití byl v tom, že Josef velmi často měnil zaměstnání. 122 00:39:11,570 --> 00:39:31,060 Příčinou byla josefova paranoia, protože v každém zaměstnání brzy začal mít dojem. Žije v uvozovkách, po něm jdou, že mu v jídelně dávají otrávené jídlo, nebo že mu kolegové do auta podstrkují infikované myši, kterého mají kousnout a otrávit. 123 00:39:31,990 --> 00:40:03,060 Jako každý paranoik je velmi obezřetný, všechno si zamyká, všechno si pečetí posobě a všechno každý detail pro něj může znamenat důkaz toho, že po něm opět jdou, například si všimnul, že vy ho občanském průkazu jsou razítka zaměstnavatelů shodou okolností všechny vzhůru nohama, z čehož ve svém paranoidním bludu opět usoudil, že si tak předávají znamení a že ho sledují. 124 00:40:03,560 --> 00:40:30,390 Když viděl na dálnici policejní hlídku, která sledovala přijíždějící auta, měřila rychlost, tak měl dojem, že tam byla postavená speciálně kvůli tomu, aby sledovala jeho. V roce 19 183 byl už bez práce, nikde ho nechtěli zaměstnat a on měl pocit, že celý svět se proti němu spiknul a šel tuhle historii vyprávět svýmu strýčkovi. 125 00:40:31,000 --> 00:41:01,850 A jeho strýc, když ho chvíli poslouchal, tak mu doporučil, aby došel na psychiatrii, kde mu pomůžou. Ovšem josefova paranoia je v té době už tak pokročilá, že tuhle vnitru vnímá tak, že se jeho strýc spřáhl s nepřáteli a osnuje pikle proti němu. Navíc pár dní na to se zamotá do nějaké rodinné hádky své švagrové a švagrova matka na něj křičí, že mu do láme nohy, což samozřejmě od té paní. 126 00:41:02,140 --> 00:41:17,640 Byla jenom výhrůžka v hádce, ale Josef to bere všechno strašně doslova. Takže v tu chvíli mu dojde, že jeho nepřátelé jsou vlastně už v nejbližší rodině okolo něj. V tomhle stavu sedne na motocykl a jede do Prahy. 127 00:41:18,350 --> 00:41:27,190 Kde v prezidentské kanceláři nechá svoji žádost o milost nebo tě přesvědčen, že spiknutí proti němu je řízeno na celostátní úrovni. 128 00:41:28,450 --> 00:41:44,620 Nic se ovšem nestane a jeho paranoické bludy pokračují dál a on žije několik týdnů v příšerném strachu, že ho nepřátelé už mají a že ho zabijou. Bojí se toho, že bude zabit svými nepřáteli. 129 00:41:45,470 --> 00:41:48,340 A nakonec se rozhodne, že se bude bránit. 130 00:41:49,710 --> 00:42:00,530 Takže si sednul a napsal dopis, kde popsal, co udělá dopis nazval neutron židům. Kdo si pamatujete tu dobu, tak víte. 131 00:42:01,340 --> 00:42:20,710 Že se strašilo neutronovou bombou, takže proto neutron AV tomto dopise píše, že se rozhodl zabít tolik lidí, kolik má jeho rodina dohromady roků on 25, manželka 27, syn 3 roky, dcera 1. Takže dohromady zabije 56 lidí. 132 00:42:21,470 --> 00:42:32,600 Už v roce 19 180 si koupil pistoli na sifonové bombičky, což byla taková trošku vylepšená vzduchovka a upravil si ji tak, aby z ní šlo normálně střílet. 133 00:42:33,530 --> 00:42:42,390 Rozhodl se, že 1 4 lidi, které zabije, budou jeho strýc. Ten, který mu radil, aby šel k psychiatrovi. 134 00:42:43,250 --> 00:43:13,270 Pak ta švagrová matka, která mu říkala, že mu zláme nohy, pak farář, o kterém si myslel, že na něj donáší nepříteli a náhodný cizinec a náhodný cizinec proto, že doufal, že zabije někoho z kapitalistického státu a že o té vraždě budou psát noviny na západě. A tak si svět všimne jeho případu. V červenci 19 183 pozve Josef kafry. 135 00:43:13,370 --> 00:43:43,540 Ke svého strýčka na oběd, a když někam odejde od stolu, tak strýček domlouvá jeho ženě, aby se Josef nechal vyšetřit a léčit. A když se Josef vrátí, tak strýček domlouvá i jemu. Ale v tu chvíli Josef kachlík vytáhnul zbraň a střelil strýčka do hlavy. Pak vyběhl okamžitě z domu a na silnici viděl nějaké auto s řidičem, takže řidiče vytáhnul ven, sednul do auta a odjel odjel na faru do vedlejší obce. 136 00:43:43,890 --> 00:43:46,390 Kde farář stál zrovna před kostelem. 137 00:43:47,760 --> 00:43:52,970 Frýdek za ním došel, on ho pozdravil a odcházel a knoflík ho střelil do hlavy. 138 00:43:54,160 --> 00:44:23,490 Potom opět sednul do auta a jel k domu, kde bydlela ta matka. Jeho švagra paní byla shodou okolností před domem takle kastlík přijel k domu stáhnul okýnko, v autě namířil na ni a zmáčkl spoušť, ale zbraň selhala a nevystřelila. On ji přebil znovu, namířil znovu, zmáčkl spoušť a zbraň znovu nevystřelila. Do téhleté chvíle si ta paní ani nevšimla, že po ní střílí knoflík honem vyměnil hlaveň ve zbrani. 139 00:44:23,750 --> 00:44:53,920 Namířil znovu, znovu vystřelil a tentokrát už zbraň vystřelila. Tu paní trefil paní se chytla za hlavu a sesunula se k zemi, takže knoflík jel dál a hledal toho řidiče kamionu, kterého chtěl zabít. Nakonec dojel na nějaké odpočívadlo, kde číhal na svoji poslední oběť. A když po chvíli přijel rumunský kamion a zaparkoval, tak knoflík vylez z auta, došel k tomu kamionu zaťukal na řidiče. 140 00:44:54,010 --> 00:45:03,450 Klíč otevřel a on ho okamžitě střelil. Po této 4 vraždě se knoflík ukryl v lesích někde u hlohovce a po několika dnech byl dopaden. 141 00:45:04,330 --> 00:45:05,960 Dostal se před soud. 142 00:45:06,840 --> 00:45:31,980 A soud právě v jeho případě použil obhajobu na sníženou příčetnost, protože kafe jít zcela prokazatelně trpěl schizofrenií a během schizofrenické a taky se nedokázal ani ovládnout ani rozpoznat škodlivost svého počínání. Soud tedy v jeho případě rozhodl tak, že nemůže být potrestán odnětím svobody. 143 00:45:33,110 --> 00:45:45,260 A že mu bude uložena pouze psychiatrická ochranná léčba AV psychiatrické léčebně pak byl Josef kachlík dalších 16 let. 144 00:45:46,280 --> 00:45:53,290 V roce 19 199 toho z léčebny propustili a dál se léčil už pouze ambulantně. 145 00:45:54,000 --> 00:46:02,510 AV tomhle bodě vyprávění o Josefu kafkovi v seriálu největší kriminální případy Slovenska skončilo. 146 00:46:03,510 --> 00:46:20,450 Protože seriál byl natočený v roce 2006 AV roce 2008 Josef kufrík vyhodil do vzduchu rodinný dům, kde v té době byla jeho manželka olga ano ta manželka, se kterou se v roce 79 oženil. 147 00:46:21,170 --> 00:46:32,600 Jeho manželka zemřela v sutinách domů a jeho chytli někde na vinohradu, kde měl sbalené věci a peníze a byl připraven od nikam odejít. 148 00:46:33,760 --> 00:46:55,430 A on se posléze přiznal, ale ze začátku tvrdil, že je nevinný a nakonec říkal, že svoje orgány dává k transplantaci, ale tentokrát už soud neuvěřil tomu, že jednal v nepříčetnosti, že měla snížené rozpoznávací a ovládací schopnosti. 149 00:46:56,450 --> 00:47:27,520 Protože odborníci potvrdili, že tento čin plánoval a že ho plánoval byť z bludného přesvědčení, ale plánoval ho vědomě chtěl svoji ženu zabít ze soudního jednání pach kaffee dělala frašku, vykřikoval, že je oběť spiknutí měl na sobě transparent s nápisem necítí vinu a naděje a podobné věci. Když soudce vynášel rozsudek, tak křičel, hanba ti Slovensko a podobně. 150 00:47:27,750 --> 00:47:59,380 A nakonec dostal trest odnětí svobody ve výši 22 let a sedí v leopoldově. Vyšetřovatel těch vražd z 80 let pak vyprávěl, že když s kufříkem mluvil, tak působil docela orientovaní a příčetně. Když se bavili o normálních věcech o tom, jaké je venku počasí a podobný věci. Ale jakmile došlo na nějaký otázky, objasňování vnitřního života nebo postojů nebo náhledu na určité situace. 151 00:47:59,800 --> 00:48:03,450 Tak se dostal do toho svého bludného systému. 152 00:48:04,320 --> 00:48:25,580 On údajně ty lidi, které později zavraždil ty, které znal nějak předtím měl snad varovat a snažil se jim vysvětlit, že by se měli chovat jinak a že by měli přejít na jeho stranu. Ale vzhledem k jeho nemoci, to ti lidé nemohli pochopit, protože jeho bludné představy nesdíleli. 153 00:48:26,500 --> 00:48:49,640 Zajímavá poznámka toho vyšetřovatele byla, že jeho manželka ani jeho nejbližší okolí. Kromě toho strýčka si ničeho divného u něj nevšimli. On si svůj paranoidní a bludný svět zjevně žil mimo vnitřně manželce o tom nic neříkal a ještě 1. Poznámka vyšetřovatele byla zajímavá. 154 00:48:50,610 --> 00:49:18,520 On kontaktoval samozřejmě i kufříkový rodiče, kteří v době vražd žili v bruntále, v jakémsi polorozpadlém domě, kde měli okna potlučená dřevěnými deskami a latěmi a odmítali vůbec komunikovat se světem a otevřít dveře a údajně až po velkých těžkostech se podařilo dohodnout, že se vyšetřovatelé setká s tím otcem někde v budově místního úřadu. 155 00:49:19,300 --> 00:49:47,640 A ukázalo se, že otec je na tom psychicky možná ještě hůř než jeho syn, že žije v bludech, že má pocit, že ho všichni pronásledují. Byl naprosto izolovaný od okolního světa, protože ve stavu psychické vyčerpanosti a hrozilo velké nebezpečí toho, že ta jeho vyčerpanost přejde v agresivitu. Jak jeho rodiče dopadli, to už bohužel nikde není k nalezení. 156 00:50:00,690 --> 00:50:20,530 V úvodu jsem zmiňoval, že vraždy byly, jsou a pravděpodobně i budou součástí lidského života a lidského společenství. Nejčastějším typem vraždy je taková, které se v policejní hantýrce říká domácí zabijačka. To znamená, že někdo z rodiny. 157 00:50:20,630 --> 00:50:22,870 Zavraždí jiného člena rodiny. 158 00:50:23,960 --> 00:50:54,170 Takovou eventualitou vždy policii při vyšetřování vraždy. Pokud nemá jiné indicie začíná a dost často se zrovna tato varianta potvrdí. Podobné případy jsou tragické případy nějakých osobních problémů a většinou se na veřejnost ani nedostávají. Jenom jako nějaké stručné zprávy, pouze snad tehdy, kdy jsou něčím výjimečné a 1. Výjimečný případ se stal v únoru. 159 00:50:54,260 --> 00:51:03,320 19 167 tehdy v rámci rodinných neshod zavraždil Josef svoboda 7 lidí. 160 00:51:04,300 --> 00:51:27,440 Josef svoboda se narodil v roce 19 123 ve velmi chudých poměrech žil ve vlčicích, což je taková samota poblíž jeseníka téměř až u hranic. Ve škole se učil průměrně až podprůměrně. Na konci 2. Světové války nastoupil do učení a pak pracoval jako dělník. 161 00:51:29,770 --> 00:51:38,600 Kupodivu neholdoval nějak alkoholu, ale problém byl jeho duševní stav byl cholerik a moc se neovládal. 162 00:51:39,550 --> 00:51:45,210 Zejména na svojí manželce si vyléval vztek, protože zároveň žárlil. 163 00:51:45,880 --> 00:52:17,430 V důsledku své žárlivosti útočil na manželku stále častěji a stále intenzivněji a dost často je objasnění začalo zcela banálním a malicherným důvodem. S manželkou drahomírou se seznámil v roce 19 148 a její rodiče byli proti této známosti zaujati. Oni své dceři říkali, ať s ním není, protože působí velmi drsně a neurvale. Asi po roce od seznámení otěhotněla. 164 00:52:18,050 --> 00:52:49,520 A rozhodla se, že si Josefa vezme rodiče jí od toho samozřejmě zrazovali, že Josef je surovec, ale ona řekla, že ne, že si ho vezme, protože dítě má mít otce. Po několika měsících od svatby se situace začala rapidně zhoršovat. Josef začal svojí ženu fackovat a bít. Stačilo, že se nějak podívala nebo něco neudělala. Přesně tak, jak on řekl a už letěla facka, nebo aspoň nadávka. A tak to bylo celý den. 165 00:52:49,610 --> 00:53:19,530 Až do večera, kdy Josef vyžadoval sex a jakékoliv odmítnutí, nebo třeba jenom křivý pohled ze strany jeho ženy, vedlo k dalšímu fackování. AK dalším nadávkám, AK bytí a jak už to u takových lidí chodí, tak záchvaty zuřivosti byly vždycky vystřídány záchvaty lítosti, kdy plakal a omlouval se, sliboval, že už to nikdy neudělá, ale víme všichni, že. 166 00:53:19,620 --> 00:53:27,500 Takové sliby nemají za mák. Cenu není tedy divu, že se manželka po 2 letech rozhodla, že ho opustí. 167 00:53:28,580 --> 00:53:54,440 Podivné je, že tím důvodem nebyly jeho žárlivecké scény, ale to, že před ní zatajil, že má tuberkulózu. Jenže nakonec neodešla, protože zjistila, že je v něm stavu. AV roce 52 porodila dalšího syna, v tu chvíli se vzdala jakékoliv naděje, že od manžela odejde. Velmi pravděpodobně došla k názoru. Není divu na začátku 50. Let. 168 00:53:55,170 --> 00:54:06,020 Že jako rozvedená se 2 dětmi na tom bude hůř než jako manželka, kterou její manžel pravidelně bije. Je to smutné, ale taková byla pravděpodobně doba. 169 00:54:07,440 --> 00:54:17,410 Takže u svobodů doma stále probíhal cyklus bytí a omluv a fackování a usmiřování AV tom. 170 00:54:18,140 --> 00:54:23,740 Se jim narodili další 2 synové v roce 54. 1. V roce 56. 2. 171 00:54:24,920 --> 00:54:30,040 A 2 dcery v roce 55. 1 AV roce 50 osum 2. 172 00:54:30,840 --> 00:54:37,870 Když děti trošku povyrostly, tak je Josef svoboda začal vychovávat v uvozovkách stejně jako jejich matku. 173 00:54:38,610 --> 00:55:08,460 To znamená tím fackováním nadávkama řevem, když ještě víc povyrostly a pochopili, jak se věci mají, tak se postavili na stranu svojí matky a na to Josef svoboda reagoval tím, že začal nenávidět. Jeho děti od něj nepoznaly nic hezkého, nikdy jim nic nekoupil, nikdy jim nic nedal, nikdy jim neudělal žádnou radost a všechno tohleto zažívali. Jenom díky svojí matce, která jim za peníze. 174 00:55:08,540 --> 00:55:25,190 Které uškudlil aa a vlastně utajila před svým manželem, kupovala oblečení nebo prostě nějaké věci pro radost. A když Josef svoboda zjistil, že manželka něco dětem koupila, tak jí opět byl a fackoval a ponižoval a seřval. 175 00:55:26,000 --> 00:55:56,230 A ačkoliv sociální prostředí bylo dnešními slovy velmi neutěšené a nepodnětného, tak děti, jako kdyby vycítily, že aspoň ta matka se o ně stará, a tak se ve škole paradoxně docela dobře učili a jejich matka říkala, že děti jsou její budoucnost a že jenom kvůli nim zůstává se surovým a násilnickým svobodou. Tenkrát byly ženy takto vychovávány, že si mají od muže. 176 00:55:56,310 --> 00:56:26,790 Nechat líbit cokoli mají zatnout zuby a překonat to, protože děti jsou přednější. Bohužel koncem 50. Let se svoboda úplně přestalo zvládat. Všechny nenáviděl na všechny útočil a už se neomezovali jenom na svoji rodinu, ale i na své sousedy a spolupracovníky, kteří s ním ovšem neměli takovou trpělivost jako jeho manželka a prostě s ním přerušili styky. Takže když ho celá vesnice začla nenávidět, tak se prostě sebrali a odstěhovali. 177 00:56:26,870 --> 00:56:45,460 Se jinam, kde to začalo znovu od začátku a tak se stěhovali čím dál častějc až 1 dne. Josef svoboda na svého kolegu, který ho nějak naštval, vzal sekyru, nezabil ho jenom prostě na něj vzal sekyru, a to mu vyneslo 1 trest. 178 00:56:46,420 --> 00:57:09,250 Svoboda sice chorobně žárlil na svoji ženu, ale to mu nebránilo, aby hledal jiné známosti. Různé milenky a náhodné známosti střídal a bohužel IV tomto se začala projevovat jeho agresivita. Takže v roce 19 160 dostal konečně nepodmíněný trest na 2 roky za znásilnění 1 ženy. 179 00:57:09,950 --> 00:57:21,630 Po ty 2 roky, co byl svoboda ve vězení si rodina oddychla a žila relativně normálně, ale jen co se svoboda vrátil zpátky, tak to začalo znovu a znovu. A bylo to ještě horší než předtím. 180 00:57:22,350 --> 00:57:37,200 V roce 19 165 zmlátil manželku tak, že musela být hospitalizována na chirurgii. Tam lékaři konstatovali, že má tělo plné zahojený chran a podlitin od toho, jaký manžel mlátil pěstí jako pal botama. 181 00:57:37,950 --> 00:58:09,810 Jeho násilnictví pokračovalo a za další znásilnění se v roce 66 dostal opět do vězení. Dokonce se pokoušel znásilnit sestru svojí ženy. V té době je už bydleli v Jeseníku a Josef pracoval jako traktorista v místním závodě a během té doby, co byl zavřený, tak se manželka rozhodla, že už opravdu pohár přetekl a že když bude s manželem zůstávat, tak to povede jenom k většímu a většímu. 182 00:58:09,910 --> 00:58:35,900 A sílí, což teda bude ohrožovat zejména i její děti. Paní drahuše opravdu nakonec podala žádost o rozvod? A když se pak Josef svoboda vrátil z vězení, tak se snažil manželku přesvědčit, aby žádost o rozvod stáhla, ale ona vydržela a na žádosti trvala ani prosby, ani sliby, ani facky, ani bytí s ní nepohnulo a trvala na žádosti o rozvod. 183 00:58:36,620 --> 00:58:49,420 Paní drahuše se takové situace naučila řešit tím, že když bylo nejhůř, tak se sbalila a odešla za svými rodiči, kteří žili v osadě dolní les nedaleko těch vlčic. 184 00:58:50,130 --> 00:59:23,190 Je to asi 30km daleko od jeseníka pár domů okolo rybníka tam žili její rodiče a její mladší sestra ta, kterou se svoboda pokoušel znásilnit v únoru števa 13 167 přišlo poštou rozhodnutí, že poslední rozvodové stání se bude konat v úterý 28-02 19 167 takže Josef svoboda se znovu pokoušel přemluvit svoji manželku. Tvrdili jí, že se polepší, ale ona mu řekla, že mu nevěří. A že? 185 00:59:23,300 --> 00:59:53,360 Prostě od něj odchází den předtím soudním stáním, radši teda odjela k rodičům a děti zůstaly v Jeseníku, čehož svoboda využil. K vydírání sebral 2 dcery podvečer a jel s nima za manželkou a doufal, že když uvidí ty dcery, takže povolí a že bude ochotná žádost o rozvod stáhnout. Jenže manželka se nenechala přemluvit. Ani pohled na dcery s ní nepohnul a tak svoboda pohádce. 186 00:59:53,440 --> 01:00:24,690 Odešel z toho domu, dcery tam zůstaly. On ještě hodinu stál před tím domem a pak teda nasedl na poslední autobus a jel do jeseníka domů přijel okolo 10 večer a zjistili, že synové už leží v postelích a spí. Byl to nápad toho nejstaršího syna, který si dokázal dát 2 a 2 dohromady a pochopil, že až se otec vrátí, takže nebude zrovna dvakrát naladěn a že se na nich bude chtít pomstít a doufal, že když budou spát, takže vychladne a nechá je být. 187 01:00:24,770 --> 01:00:52,910 Svoboda přišel domů, sednul si do kuchyně, kde chvilku přemýšlel a přemýšlel a zabýval se sám sebou a svým hrozným osudem, což tihle lidé takhle mívají, že nejvíc zajímají jenom oni sami. A nakonec kolem půl 2 v noci sebral sekeru a vlezl do ložnice ke svým synům. Jako 1 si vybral nejstaršího Josefa, kterému bylo 17 a dokázal jsem mu fyzicky postavit. 188 01:00:53,650 --> 01:01:08,940 A jediným úderem se, kterýho zabil, pak zabil další 2 syny, kteří se ani neprobudili a zemřeli ve spánku, a ten poslední se probudil a stihnul zvednout ruku proti úderu sekyry, ale otec ho taky zabil. 189 01:01:10,260 --> 01:01:40,140 A pak se obléknul a vyrazil ven šel do svojí práce, kde pracoval jako traktorista a chtěl si vzít traktor AS traktorem, dojet za manželkou a tam si to vyřídí s ní AS dcerami. Na té cestě ho ale potkal policista, který ho dobře znal, protože vyšetřoval před tím jeho násilné činy a ptal se ho, kam pak tak brzo ráno a svoboda říkal, máme toho moc, takže si musíme přivstat. A policista. 190 01:01:40,200 --> 01:01:41,450 Ho nechal jít. 191 01:01:42,150 --> 01:02:12,260 Svoboda sebral služební traktor, sednul na něj a vyrazil směrem do dolního lesa, kam ale nedojel, protože píchnul po cestě traktor nechal stát a dál pokračoval pěšky. Jeho manželce i jejím rodičům bylo jasné, že se něco stane, že se svoboda budeme ctít, nebo že ještě není konec. A tak měli velice špatné spaní a kolem 5 hodiny ráno se údajně. 192 01:02:12,360 --> 01:02:27,950 Maminka to je manželky probudila, protože slyšela zvuk motoru vyskočila z postele a běžela za svojí dcerou za tou paní drahomírou a třásla s ní a říkala, vstávej, jede sem svoboda na traktoru, já ho slyším. 193 01:02:28,740 --> 01:02:45,340 Paní Drahomíra se probudila, probudila se i ta její sestra, mladší a všechny 3 šly před dům a poslouchaly, ale už nic neslyšely, takže mysleli, že se matce jenom něco zdálo. Ve skutečnosti právě v tu dobu svoboda traktor zastavil, protože píchnul a šel už pěšky. 194 01:02:46,100 --> 01:02:59,700 Mezitím ta mladší sestra už ani nešla spát, takže se rozhodla, že půjde do práce a požádala paní drahomíru, aby ji doprovodila, protože si pamatovala, jaký svoboda chtěl znásilnit a bála se, aby se to neopakovalo. 195 01:03:00,550 --> 01:03:21,400 Paní drahuše se teda oblíkla a šla se svojí sestrou na zastávku autobusu pořád poslouchali, jestli neslyší traktor, ale nic neslyšeli. Byl klid a ticho, přijel autobus. Ta sestra nastoupila paní Drahomíra se vrátila zpátky a už byla klidnější. Matce řekla, že nikde žádný traktor není a šla si lehnout. 196 01:03:22,140 --> 01:03:51,790 Ale ta její matka pořád nemohla spát, poslouchala a opravdu se stalo to, čeho se bála, objevil se před barákem. Svoboda se sekerou v ruce ta paní, protože nespala, tak slyšela, jak jde a běžela ke dveřím a chtěla je zastrčit a získat tak nějaký čas. Ale svoboda byl rychlejší, rozrazil ty dveře, a když tam viděl svoji tchýni, tak na ní zařval, kde jsou. 197 01:03:52,650 --> 01:04:04,240 Ani nečekal na odpověď a rovnou jí seknul sekerou. Paní se zapotácela, ale pořád ještě žila AZ posledních sil vykřikla drahuše utíkej a pak se svezla k zemi. 198 01:04:05,300 --> 01:04:36,100 Jenže na její výkřik jako 1. Zareagoval tchán otec paní drahuše. Ten vyběhl do předsíně, aby manželce pomohl a dřív než stačil cokoliv udělat. A jakkoliv zareagovat, tak už tam stál svoboda se sekyrou v ruce a několika údery sama ho srazil. Mezitím se probudila paní Drahomíra, protože slyšela boj a tak jak byla, tak vyskočila z okna a běžela k sousedům, ale na takové samotě. 199 01:04:36,200 --> 01:04:47,690 Je to poměrně daleko, takže běžela bosa po tom sněhu a za ní běžel svoboda a křičel na ní stůj. Počkej na mě a ona se opravdu zastavila a čekala. 200 01:04:48,570 --> 01:05:18,810 Velmi pravděpodobně proto, že se bála o děti a předpokládala, že celý tento spor dopadne tím, že jí manžel opět zmlátí a zkope a zfackuje, na což už vlastně byla zvyklá. Ale bála se, že když nezastaví, takže se pomstí na dětech, svoboda k ní došel a normální odvedl zpátky do baráku. Cestou jí nějak nebyl nic nedělal, jenom ji vedl. A když otevřela dveře k tomu domu, tak viděla na zemi. 201 01:05:18,890 --> 01:05:48,560 Tvojí zkrvavenou matku AO kus dál svého otce, takže to jí probralo. Došlo jí, že to nebude jenom tak nějaké pár facek a zbití, takže na něj začla křičet, co to děláš, co to děláš? A to se probral i on a začal křičet na ni. Podívej se, tohle teďka udělám tobě i dcerám, dcery se mezitím probudily, a protože pro ně je ta situace, kdy otec bije matku, nebyla nijak nová a už ji znali a zažili, tak dělali to, co dělali vždycky. 202 01:05:48,900 --> 01:06:19,880 Vyskočili a běželi bránit svojí mámu a skočili před ní shodou okolností zrovna ve chvíli, kdy se svoboda napřáhnul a máchnul sekyrou, a tak místo té své manželky zasáhnou svou mladší osmiletou dceru. Po tomhle úderu se začla paní Drahomíra se svým manželem prát, dokonce ho na chvíli přeprala, sebrala mu sekyru a odhodila ji. Díky tomu měla ta starší dcera jedenáctiletá čas zmizet a utéct z domu a běžet k sousedům. 203 01:06:20,920 --> 01:06:49,900 Paní Drahomíra ale už fyzicky neměla na další boj a tak utekla před manželem po schodech do 1 patra a nakonec vylezla na střechu a po hřebenu té střechy doběhla až ke komínu a za ten komín se schovala. Mezitím ta starší dcera opravdu doběhla k sousedům, kde narazila na jejich dceru sedmnáctiletou a rychle jí řekla, co se u nich doma děje. A ta dcera, aniž by přemýšlela nebo něco řešila, tak. 204 01:06:50,010 --> 01:07:19,760 1 co tak se rozhodla, že jim poběží na pomoc, takže běžela na pomoc AV domě narazila na zuřivého svobodu, který právě sestupoval z 1 patra a přemýšlel, jak se dostane za manželkou, a když viděla tu krvavou spoušť, tak vykřikla, pane svoboda, co to děláte? A svoboda ji nijak neodpověděl, jenom machnu sekerou a těžce ji zranil, pak vylezl z domu a na dvoře se rozhlížel, kdy ho manželka schovaná a obcházela stavení. 205 01:07:20,620 --> 01:07:30,410 Mezitím na místo činu dorazil další soused. Viděl, co se děje a křičel na něj, co to děláš? Josefe, co ses zbláznil přestaň. 206 01:07:31,340 --> 01:07:53,280 Svoboda ho ale ignoroval. Místo toho šel do stodoly, kde vylezl na půdu a pokoušel se tam tudy dostat na střechu. To se mu nepodařilo, takže se vrátil do domu a hledal něco, jak by se na tu střechu dostal a našel svojí mladší dceru, která se před ním schovávala pod postelí. 207 01:07:54,010 --> 01:08:19,740 Takže jí vytáhnul, nezabil jí, ale přikázali jí, že mu má držet dveře, na které on si stoupne, aby se dostal na tu střechu a ta dcera, protože byla zvyklá otce poslouchat, tak to opravdu udělala. Podržela mu dveře a on se po těch dveřích pokoušel vylézt za manželkou, která to celé sledovala ze svého úkrytu za komínem. Tentokrát se svoboda opravdu na střechu dostal. 208 01:08:20,730 --> 01:08:50,540 Ale po několika krocích se propadnul taškama spadnout na půdu a byl chvilku bez vědomí. Když se probral, tak už ho záchvat vzteku přešel a nastoupila jako vždycky lítost. Svoboda vyšla z domu a šel měl stále v ruce, tu sekeru a došel až do rybníka, kam vlezl až po kolena. AV tom rybníce se osmkrát udeřil do hlavy sekerou, aby se zabil, ale nepovedlo se mu to. 209 01:08:50,760 --> 01:09:10,100 Že vylezl z rybníka a utíkal k lesu. Mezitím se, kdo mu dostala policie, kterou zburcoval soused. Policisti se báli, že svoboda má zbraň a proto postupovali velmi opatrně a do domu vešli zadním vchodem. V domě našli Svobodovi oběti, ale samotného vraha tam nenašli. 210 01:09:10,960 --> 01:09:40,610 Takže pomohli, ze střechy slézt paní danuši a začali ošetřovat zraněné a odvážet do nemocnice a uzavřeli veškeré silnice a cesty v okolí a hledali vraha. Našli traktor, ale svobodu nenašli, až policejní pes je dovedl po jeho stopách zjistili, že se nejdřív v lese pokoušel oběsit, ale provaz se s ním přetrhl, takže doběhl do lomu u skorošic. 211 01:09:41,090 --> 01:10:09,720 Kde z nejvyššího místa skočil dolů a podle času na hodinkách zjistili policisté, že do lomu skočil 4 minuty před 11. Hodinou. Během několika dní zemřeli i 3 zranění, totiž svobodův tchán, jeho mladší dcera a 3 byla ta sedmnáctiletá dcera od sousedů. Během 1 noci tak přišlo o život 7 lidí a vrah. 212 01:10:25,320 --> 01:10:40,750 Když jsem kdysi psal článek o sériovém vrahovi Václavu mrázkovi z materiálu, který jsme tehdy s kolegou našli v archivech a kde jsem se zaměřil nejenom na jeho vraždy, ale i na jeho ostatní kriminální činnost, která byla. 213 01:10:41,240 --> 01:10:43,710 Velmi pestrá a velmi bizarní. 214 01:10:44,400 --> 01:11:14,390 Tak u tohoto článku kdosi psal komentář, že autor musí být teďka, cituji doslova prdlí na hlavičku, protože se zabývá takovými věcmi. A tehdy jsem si říkal, jestli nemá pravdu, jestli třeba hrabání se v 50 let starých kriminálních případech není jenom honba za senzací nebo za nějakým laciným vzrušením či za těmi pocity, které máte, když sledujete? 215 01:11:14,480 --> 01:11:21,910 V televizi detektivku a pak jsem si uvědomil, že právě díky studiu pramenů a materiálů a spisů. 216 01:11:22,740 --> 01:11:42,130 Se nedívám na vraždu jako na něco senzačního, ale jako na něco strašlivého jako na výsledek nějaké děsivé situace a děsivé souhry okolností. Když vidíte obrazy z místa činu, tak vás brzy senzacechtivost přejde a začnete cítit úplně něco jiného. 217 01:11:43,020 --> 01:12:10,070 Ze všeho nejvíc smutek je vám líto těch obětí? Je vám líto zmařených životů? A když se díváte na fotky vrahů a čtete si jejich výslechy, tak brzo zjistíte, že nikdo z nich se ani v náznaku neblíží. Těm charismatickým a prokreslenými vrahům, které nám servírují autoři detektivních románů nebo detektivních seriálů. 218 01:12:10,670 --> 01:12:16,140 A čím víc případů poznáte, tím menší senzace to pro vás je. 219 01:12:16,890 --> 01:12:20,220 Tím větší lítost to ve vás vzbuzuje? 220 01:12:20,910 --> 01:12:34,840 A tím větší respekt to u mě vyvolává k policistům a ke kriminalistům, kteří tyto případy rozplétají, můžete si o policajtech myslet cokoli, ale jak se říká? 221 01:12:35,660 --> 01:12:38,150 Tihle chlapíci jsou fakt machři.