1 00:00:00,120 --> 00:00:31,990 Jacques faktory, ktory speciální vydání? Když jsem začal natáčet faktory hit, tak jsem si říkal, že se omezím pouze na krátká fakta na nějaké zajímavosti z vědy, z techniky, z historie, skulptury a tak podobně. A ne, že bych si to snad přímo zakázal. 2 00:00:32,350 --> 00:01:04,010 Ale nehodilo se mi do konceptu, že bych mluvil snad k aktuálnímu dění, nebo že bych nějaký jevil svoje politické či společenské názory. Takovým tématům se ve fakturoidu víceméně vyhýbám, nikoliv důsledně, ale snažím se jsem toho názoru, že komentářů k současné situaci je přehršel, komentuje téměř každý téměř všechno. A proto jsem se rozhodl, že budu stát. 3 00:01:04,090 --> 00:01:27,000 Trochu vedle, proto jsem dlouho přemýšlel, jestli vůbec natočit tento speciál. On sice je o historii a odhaluje některé omyly zažité a některé tradované mýty, ale když na něj tak koukám, a když si ho tak přehrávám v hlavě, tak si říkám. 4 00:01:27,890 --> 00:01:30,500 Že je vlastně velmi aktuální. 5 00:01:32,040 --> 00:02:04,530 Popravdě nevím, jestli se mám, nebo nemám nějak vyjadřovat k dnešku, ale věřím, že posluchači fakturoidu jsou lidé, kteří si v něm tu paralelu najdou a nemusí mít tedy explicitně zdůrazňovat a mohou se tak omezit pouze na historická fakta. Nemusí mě zasazovat do kontextu, nemusím je vykládat a nemusím je nijak vztahovat k dnešku. To téma, o kterém budu mluvit, je samozřejmě velmi známé. 6 00:02:05,300 --> 00:02:22,690 Nikdo, kdo žije v této zemi, se mu nemohl vyhnout a nikdo není jím zcela nezasažen. V nějaké formě se toto téma dotklo každého každého nějak ovlivnilo a každý se k němu nějak postavil. 7 00:02:23,500 --> 00:02:53,430 A bohužel náš vztah k tomuto tématu je poznamenán tím, že nám o něm mnoho desítek let lhaly vytvořili z něj totální mýtus a totální a historický blábol. Navíc některé věci, které dneska víme, jsme se dozvěděli třeba až po roce 2000. Vážení posluchači já vás tímto vítám u faktory dílo speciálu na téma. 8 00:02:53,540 --> 00:02:57,940 Velká říjnová socialistická revoluce. 9 00:03:13,530 --> 00:03:38,370 Jacques pokud je vám tolik, kolik je mně, tak jste určitě ve škole slyšeli o velké říjnové revoluci tolik, že vám to až milo nebylo. Většina z nás tyhle bláboly a pohádky doufám, vytěsnila. 10 00:03:39,630 --> 00:03:49,400 Jsme rádi, že si to nemusíme pamatovat, že nás neděsí výstřel z aurory a hrdinný boj soudruhů u zimního paláce. 11 00:03:50,910 --> 00:04:21,810 Takže nám to vlastně může být 1, protože nám lhali, jako nám lhali ve všem, tak nám lhali IO téhle revoluci a nemyslím tím ten laciný vtípek, že říjnová revoluce byla až v listopadu a Lenin byl uljanov. To víme, lhali nám v jiných věcech, například v tom, jaká byla role německá v rozpoutání socialistické revoluce. O tomhle tématu se nikdy nemluvilo. 12 00:04:22,150 --> 00:04:39,530 O tom se nemluvilo za celou dobu socialismu a nemluvilo by se o něm dál, protože materiály a dokumenty byly uzamčeny v archivech až v chaosu. Po rozpadu sovětského svazu se k těmto archivním materiálům dostali badatelé. 13 00:04:40,730 --> 00:04:53,580 A vytáhli na světlo nezpochybnitelné dokumenty o tom, že sovětská socialistická revoluce byla nejen naplánována, ale i financována z Německa. 14 00:04:54,330 --> 00:05:02,210 Byly popsány přesně penězovody, kudy peníze tekly z německých bank přes Švédsko do Ruska. 15 00:05:03,060 --> 00:05:34,320 Bylo popsáno, s jakým účelem Němci posílali peníze bylo zdokumentováno, že tím účelem bylo oslabit vůli Ruska pokračovat v 1. Světové válce a bylo ukázáno, jak Lenin s prominutím se svými chlebodárci vyjebal. Nebylo to tak, že by Němci snad vynalezli socialistickou revoluci. Ta myšlenka byla mnohem hlubší a mnohem starší. 16 00:05:34,420 --> 00:05:36,890 Než německá vojenská klika. 17 00:05:38,200 --> 00:05:50,830 Ale během vleklé a dlouhé 1. Světové války kohosi napadlo, že by bylo dobré uzavřít ruskou frontu a porazit rusko, aby už dál neválčilo. 18 00:05:51,850 --> 00:05:55,200 Proto, když se naskytla vhodná příležitost. 19 00:05:56,160 --> 00:06:22,300 Tak německý generální štáb uvolnil dostatečné množství peněz a tyto peníze byly věnovány skupince profesionálních revolucionářů sdružených okolo Vladimíra Iljiče uljanova neboli Lenina ta historie o tom, že Němci převezli Lenina s jeho spolupracovníky v zapečetěném voze až na ruské hranice. 20 00:06:23,060 --> 00:06:28,790 Kde je vysadili, aby udělali ten slavný socialistický převrat? 21 00:06:29,530 --> 00:07:01,070 A tím zrušili účast Ruska ve světové válce je docela známá. Teďka už to víme stoprocentně, že nebýt německých peněz, tak by k sovětské socialistické revoluci nedošlo, a pokud by k ní došlo, nebyla by to revoluce socialistická, ale byly by to nějaké nepokoje, které by vyústily v nějakou reformu carského režimu, možná s nějakými demokratickými. 22 00:07:01,150 --> 00:07:31,540 Plavky AV Rusku by se rozvíjela normální kapitalistická industriální společnost, jenže německé velení se rozhodlo, že k porážce Ruska použije. Dneska bychom řekli hybridní vojenské taktiky prostě způsobí v týlu nepřítele revoluci. Nepřítel se bude věnovat sám sobě a svým problémům a ideálně tak, že revolucionáři budou s Německem dohodnutí. 23 00:07:31,630 --> 00:08:02,120 Na tom, že poté, co převezmou moc, tak uzavřou mír ty miliony Marek, které Lenin a jeho spolupracovníci z Německa dostali, použili velmi účelně na propagandu na podplácení na uplácení na tisk letáků, na tisk pamfletů, na tisk, novin a na nákup zbraní. Ale v rozporu s obecným míněním Lenin a spol. 24 00:08:02,200 --> 00:08:33,210 Nebyli ti, kteří by revoluci přímo iniciovali. Oni využili situace, která nastala v roce 19 117, kdy v Rusku v únoru došlo k 1 vlně nespokojenosti, která vyústila až v pád carského režimu. AK nastolení, takzvané prozatímní vlády. Jenže s tím se Lenin a jeho soudruzi nespokojili. Oni potřebovali tu socialistickou revoluci. 25 00:08:34,060 --> 00:08:58,740 Takže v následujících měsících pracovali na tom, aby nespokojenost nezanikla, aby se naopak šířila ad míchala, a když v říjnu došlo k dalším nespokojenost 100, tak se chopili příležitosti a podařilo se jim vlastně banální záminku rozfoukat tak, že převzali sami moc. 26 00:08:59,530 --> 00:09:18,540 1 moderní revoluce v dějinách ve smyslu tom, jak ji chápeme dneska, to znamená obrácení všeho nastala ve Francii v roce 17 189 tehdejší iniciátoři ale nechtěli způsobit revoluci. 27 00:09:19,230 --> 00:09:28,300 Chtěli způsobit to, čemu říkali národní obnovení, prostě zlepšení pořádků práva a života v zemi. 28 00:09:29,050 --> 00:09:54,480 Bohužel a tady je to slovo. Bohužel paradoxní. Bohužel to nastalo v době osvícenství, kdy začal vítězit rozum říkám rozum a říkám to záměrně, protože rozum nechodí, dívá ruku v ruce s moudrostí AV případě francouzské revoluce přišel právě ten rozum, nikoliv moudrost. 29 00:09:55,950 --> 00:09:59,300 Francouzští osvícenští intelektuálové. 30 00:09:59,380 --> 00:10:14,940 Ona je totiž viděli vpádu monarchie vítanou příležitost, jak přetvořit celý řád jak z tradičního řádu. Udělat ten nový, lepší ten, který dá vzniknout novému člověku? 31 00:10:15,670 --> 00:10:38,410 Slovo revoluce tehdy začalo představovat nejenom změnu, která se stala, ale i takové změny, které byly naplánovány a rozhodnuty těmi, kdo je dělaly. Tehdy poprvé se na scéně objevily profesionální revolucionáři intelektuálové, kteří zkoumali a studovali historii vzpour a nepokojů. 32 00:10:39,020 --> 00:10:44,220 Dělali si z nich taktické poučení, hledali v nich vodítka. 33 00:10:44,850 --> 00:10:57,600 A jakmile je v nastalé situaci viděli, chopili se příležitosti a začali je vědomě měnit v revoluci. Jejich cílem nebylo vytvořit novou společnost s novými lidmi. 34 00:10:58,430 --> 00:11:29,800 Společnost, která nebude zatížena osobním vlastnictvím a institucemi, které z něj vyplývají společnost lidí, kteří se nebudou zabývat malichernostmi minulých věků, ale kteří půjdou cílevědomě a záměrně budovat lepší svět. Tito ryzí intelektuálové měli za to, že díky svým znalostem a vědomostem pochopili, jak funguje lidské společenství a jak fungují. 35 00:11:29,890 --> 00:12:00,280 Lidé a nejenom že to pochopili, ale měli za to, že přišli i na způsob, jak to udělat správně. A protože přirozený výběr a přirozený vývoj byl na jejich poměry příliš pomalý, rozhodli se, že to prostě nastolí. Direktivně úmysly byly zase dobré, ale jak víme, dobré úmysly jsou dobré. Akorát k tomu, aby dláždily cestu do pekel. 36 00:12:01,260 --> 00:12:11,830 A stejná věc se vytvořením lepšího člověka a lepšího řádu se zopakovala IV. Rusku v roce 19 117. 37 00:12:13,050 --> 00:12:18,830 Ruská socialistická revoluce sice pramenila, ze situace v Rusku. 38 00:12:19,860 --> 00:12:24,670 Ale leninovi a jeho soudruhům nešlo o to, aby pozdvihli rusko. 39 00:12:25,290 --> 00:12:35,910 Jim šlo o to, aby změnili celý svět v Rusku začali jenom proto, že ji považovali za nejslabší článek světového imperialismu. 40 00:12:36,680 --> 00:13:02,330 Příčiny francouzské revoluce jsou dodnes vykládány tak, že lid byl zbídačený a postavil se na odpor. Mnozí se domnívají, že proto revoluce byla spravedlivá, protože ji způsobilo zoufalství, a proto jí nelze odsuzovat. A je pravda, že tento pohled mají především anglosaští historikové. 41 00:13:03,120 --> 00:13:10,450 Kde nemají revoluce, tak silné ideologické zabarvení, jiní historici tvrdí. 42 00:13:11,260 --> 00:13:20,310 Že lidové a povstání a lidové nepokoje mívají nikoliv revoluční, ale konzervativní ráz. 43 00:13:21,030 --> 00:13:25,730 Cílem lidového povstání bývá obnovení tradičních práv. 44 00:13:26,510 --> 00:13:38,620 Které dříve obyvatelstvo mělo a cítí se o ně ochuzeno, takže lidová povstání čerpají z minulosti, mají specifický charakter a jejich rozsah je omezený. 45 00:13:39,300 --> 00:14:10,610 A platí to i pro francouzskou revoluci. To, co požadoval prostý lid v uvozovkách řečeno, bylo odstranění zásadních nedostatků, které ovšem mohlo proběhnout v rámci stávajícího systému a režimu. A na tento nepokoj nasedají profesionální revolucionáři radikální intelektuálové, kteří nespokojenost s konkrétními nedostatky přetvoří v ničivou sílu. 46 00:14:10,890 --> 00:14:22,850 Jim totiž nejde o to, aby reformovali stávající systém, ale o to, aby stávající systém padl a oni mohli vytvořit ten, který vymysleli. 47 00:14:23,600 --> 00:14:41,250 Oni proměňují povstání v revoluci tím, že neustále tvrdí, že se nic v systému nedá změnit k lepšímu pouze tehdy, když se změní vše a od základů, což je kombinace idealismu a touhy po moci. 48 00:14:42,090 --> 00:14:53,850 Ovšem takový přístup vyvolává zmatky a lidé ty masy, kterými se revolucionáři zaštiťují, nechtějí zmatky. 49 00:14:54,700 --> 00:15:02,790 Lidé chtějí žít v míru ve stabilitě AV předvídatelnosti. To je lidská podstata. 50 00:15:03,490 --> 00:15:20,500 Proto samotná lidová nespokojenost nestačí k vyvolání revoluce k tomu, aby se nespokojenost přeměnila v revoluci potřebujete příměs radikálních myšlenek na jaře roku 19 117 v Rusku nastal převrat. 51 00:15:21,260 --> 00:15:29,700 Který byl důsledkem nespokojenosti, strádání a dalších problémů, které přinesla 1 světová válka. 52 00:15:30,320 --> 00:15:44,040 V jejichž důsledku se rozpadl veřejný pořádek a tehdejší carská vláda, si s tímto rozpadem nedokázala poradit. A byl to pouze fanatismus. Lenina a jeho komunistických soudruhů. 53 00:15:44,680 --> 00:16:15,870 Který využil této nespokojenosti a zmatku a celý převrat unesla, kamsi do naprosté utopie a následně naprostého zmaru. Socialistická revoluce tak nastala nejen díky tomu, že by snad ruský člověk toužil po socialismu. Ruský člověk ani tak netoužil po pádu carismu ruský člověk chtěl prostě jenom slušné zacházení, jenže souhrou historických okolností. 54 00:16:15,970 --> 00:16:24,560 Se stalo to, co se stalo a výsledkem bylo 70 let režimu. Jaký svět do té doby neviděl. 55 00:16:41,040 --> 00:16:41,060 Š. 56 00:16:51,690 --> 00:16:57,700 Carské rusko na začátku 20. Století byla velmi zvláštní země. 57 00:16:58,470 --> 00:17:04,380 Pokud se na něj díváme z perspektivy západnějších zemí, tak ho nikdy nepochopíme. 58 00:17:05,100 --> 00:17:29,540 Ruská společnost a ruští lidé v té době byli zkrátka jiní. 80% obyvatelstva tvořili rolníci jenom v několika málo západních guberniích. Pracovali i jako dělníci. Ten zásadní rys ruské společnosti dal až fakt, že rusko je nesmírně veliké. 59 00:17:30,360 --> 00:17:42,800 Na českém venkově můžete jít jakýmkoliv směrem a nejpozději do hodiny najdete nějakou vesnici. Na rozdíl od toho ruský venkov žije v obrovské odloučenosti. 60 00:17:43,500 --> 00:17:58,840 A tak zatímco šlechta a vládnoucí vrstva v Sankt petěrburgu či v Moskvě žila téměř západním stylem, tak obyvatelstvo Ruska bylo naprosto jiné. 61 00:17:59,680 --> 00:18:20,070 To dál žilo tradičně tak, jak žilo v dobách moskevského knížectví. AK nim žádné změny nedolehl. Ty vztah mezi ruským rolníkem a ruskou šlechtou, kdo si popisuje jako vztah mezi domorodcem a koloniálním správcem? 62 00:18:20,970 --> 00:18:26,040 Věděli navzájem o sobě, ale každý žil v naprosto jiném světě. 63 00:18:26,890 --> 00:18:53,760 Až do roku 18 161 byly ruští rolníci převážně nevolníci jako nevolníci neměli 0 práva na 2 stranu. Jejich postavení nebylo na úrovni postavení otroka, nesmělo se s nimi obchodovat a ačkoliv pracovali na půdě, která jim de facto ani de jure nepatřila, tak část úrody patřila jim. 64 00:18:54,480 --> 00:19:00,370 Vypěstovanou úrodu použili pro vlastní potřebu, anebo s ní normálně obchodovali. 65 00:19:01,210 --> 00:19:19,440 Měli závazek ke svému pánu a tento závazek platili buďto penězi nebo prací. A ta práce je zhruba tvořila 3 dny v týdnu v roce 18 161 podepsal Alexandr 2 dekret, kterým zrušil nevolnictví. 66 00:19:20,750 --> 00:19:30,560 Nevolníků dům byla přidělena půda a daroval jim hotovost, která se rovnala částce pronájmu půdy za 49 let. 67 00:19:31,330 --> 00:19:40,690 Jenže nevolnictví trvalo 250 let a jeho důsledkem bylo, že rolník se naprosto odcizil společnosti. 68 00:19:41,480 --> 00:19:54,110 V jeho důsledku měli rolníci pocit, že svět je nespravedlivý a člověk může přežít pouze tím, že ji násilný nebo lstivý. 69 00:19:54,760 --> 00:20:04,150 A když 250 let žijete v takovémto pocitu, tak to, že někdo zruší nevolnictví z vás neudělá občany. 70 00:20:05,110 --> 00:20:18,810 Ruský rolník nevnímal sám sebe jako součást ruského státu. On se vnímal především jako součást tří institucí, rodiny, vesnice a občiny. 71 00:20:19,690 --> 00:20:43,340 Rodina tehdejšího ruského rolníka představovala otce a matku, s nimi žili neprovdané dcery, popřípadě ženatí synové se svými manželkami AS jejich dětmi. Taková rodinná byla vedena velmi přísně. V jejím čele stál bolšaja tak v českých reáliích bio postavení odpovídal nejspíš hospodář. 72 00:20:44,320 --> 00:21:09,780 Bolševikovi se všichni členové rodiny podřizovali a on mohl nakládat s jejich majetkem podle svého uvážení. A když bošek zemřel, tak nepředal majetek nejstaršímu synovi, jako bylo třeba zvykem u nás, ale jeho rodina se tím okamžikem rozpadla. Všichni členové si rozdělili majetek a založili si vlastní rodiny. 73 00:21:10,790 --> 00:21:41,220 Takže v Rusku chyběla kontinuita taková, jako byla třeba u nás? Důležitým aspektem ruské rolnické rodiny bylo ono zmíněné spoluvlastnictví majetku, lépe řečeno, členové rodiny neměli žádný majetek. Kromě vyloženě osobních věcí, protože s veškerým majetkem rodiny dle své vůle disponoval bolšaja, tak jenže ani bolševik nebyl neomezený autokrat musel podřizovat své zájmy. 74 00:21:41,320 --> 00:21:50,680 Větším celkům a tak ruský rolník neměl kde získat smysl pro osobní práva nebo osobní vlastnictví. 75 00:21:51,370 --> 00:22:21,540 Zvykl si, že lije pod vlivem a pod mocí bolševika a že výrobní prostředky a majetek je společný. Ruská vesnice té doby byla tvořena staveními okolo cesty, kde žilo několik takových rodin, ale nebyla samosprávnou jednotkou tak, jak jí známe třeba od nás. Ruská vesnice sice měla starostu, ale toho si nevolili mezi sebou hospodáři. Ten byl jmenován. 76 00:22:21,620 --> 00:22:32,300 Šlechtou a často údajně i proti své vůli. A konečně občina bylo takové zvláštní uspořádání rolnického světa. 77 00:22:32,940 --> 00:22:42,320 Které kdysi v dějinách občas někde fungovalo a používalo se ale v 19. Století, už fungovalo pouze v Rusku. 78 00:22:43,200 --> 00:23:03,600 Občinu si můžeme představit jako sdružení rolníků, kteří měli společnou půdu a tuto půdu si mezi sebou dělili a pak na ní hospodařili a vždycky 1 za čas třeba po 10 až 15 letech se ta půda opět znovu přidělila různým rodinám podle toho. 79 00:23:04,350 --> 00:23:34,490 Jaké, kde nastaly změny? Jestli se někde někdo narodil nebo zemřel, nebo snad se odstěhoval, i když toho stěhování moc nebylo? V rámci občiny existovala vesnická shromáždění, což byl takový orgán, v němž zasedali bolševizaci jednotlivých zúčastněných rodin a tam se dohadovalo, jak budou rozvrženy zemědělské práce, jak budou rozděleny daně? 80 00:23:34,580 --> 00:23:50,850 Ty případné nesrovnalosti mezi rodinami a spory občin. Nový systém měl 1 zásadní nevýhodu. A to bylo právě to přerozdělování půdy podle řekněme ne zásluh ale potřeb aktuálních jednotlivých členů občiny. 81 00:23:51,620 --> 00:23:58,420 A protože jste obdělávali půdu a nevěděli jste, jestli za pár let stále ještě budete tutéž půdu obdělávat? 82 00:23:59,280 --> 00:24:04,060 Tak vás to nutilo co nejméně investovat a co nejvíc z ní získat? 83 00:24:04,920 --> 00:24:25,710 A protože občina byla rovnostářská, tak nebyla spravedlivá, proto nikoho takový systém nenutil, aby se zlepšoval, aby byl lepší než ostatní. Ne prostě jste dostali půdu, z níž jste vyždímali maximum, a pak vám ji třeba sebrali a dali vám nějakou jinou? 84 00:24:26,660 --> 00:24:34,740 Důvod, proč se tento systém udržel, byl v jeho zdánlivé spravedlnosti. 85 00:24:35,470 --> 00:24:47,120 Totiž v tom, že i ten rolník, který je nejhloupější a nejneschopnější a největší ludra dostane svoji půdu a nebude muset zemřít hlady. 86 00:24:47,870 --> 00:24:54,700 A právě proto, že občina dávala jistotu jakkoliv, to byla jistota vachrlatá a pofidérní. 87 00:24:55,520 --> 00:25:03,060 Tak s ní lidé byli spokojení a zůstávali v tomto systému a neodcházeli třeba do měst. 88 00:25:03,800 --> 00:25:07,780 Ani do ciziny a dál žili tak, jak byli zvyklí. 89 00:25:09,150 --> 00:25:19,660 Na přelomu 19. A 20. Století mělo rusko 100 milionů rolníků a zhruba 1 milion dělníků v továrnách. 90 00:25:20,520 --> 00:25:40,980 A zatímco ve zbytku Evropy v 19. Století nastal rozmach nových technologií všeobecného vzdělání, celostátního trhu nebo politických organizací, tak ruský rolník nic z toho nezažil. Nic z toho neznal a nic z toho ho neovlivnilo. 91 00:25:41,640 --> 00:25:47,530 V 18. Století byste rozdíl mezi evropským a ruským rolníkem nepoznali. 92 00:25:48,670 --> 00:26:13,000 V roce 19 100 byl rozdíl propastný. Ruský rolník neměl ani společenské, ani politické smýšlení a jeho společenský obzor končil občinou jeho sounáležitost k Rusku jako státu byla minimální a jediné, co mu dávalo jakés, takés vědomí přesahu byla pravoslavná víra. 93 00:26:25,080 --> 00:26:29,560 Chrob no je míň Macrona masová ty sám. 94 00:26:31,150 --> 00:26:37,000 Já měla taky zůstává a chutnal. 95 00:26:40,430 --> 00:26:42,080 Hadí motiv vadilo. 96 00:26:43,710 --> 00:27:02,960 Já fandím hokeji bando revolučním hnutím souvisí i slovo inteligence, nikoliv snad ve smyslu kognitivních schopností, ale ve smyslu společenské třídy inteligence není jazykově totéž co intelektuálové. 97 00:27:03,920 --> 00:27:15,950 Intelektuálové život a svět zkoumají, inteligence ho chce změnit dnešními slovy řečeno, inteligence je víc aktivistická. 98 00:27:17,160 --> 00:27:30,330 Životní postoj aktivistické inteligence charakterizoval už marx svým výrokem, že filozofové svět jenom vysvětlovali, ale jde o to ho změnit. 99 00:27:31,500 --> 00:27:40,830 K tomu, aby vznikla taková aktivistická inteligence, jsou podle historiků zapotřebí 2 předpoklady. 100 00:27:42,170 --> 00:28:12,900 Za prvé materialistický pohled na člověka člověk není nijak výjimečný a člověk je utvářen prostředím, ve kterém žije. A 2. Předpoklad je, že společnost má určité materiální podmínky, to znamená, že je natolik bohatá, že už můžu existovat. Svobodná povolání, jako jsou novináři, učitelé, umělci a tak dál. V Evropě se tato skupina. 101 00:28:12,980 --> 00:28:28,590 Kdy byla poprvé v 16. Století a zabývala se tradičními filozofickými otázkami, kterými se nezabývala církev a teologie té doby. Později přišla inteligence jako vrstva jiného druhu. 102 00:28:29,370 --> 00:28:42,910 Byli to lidé nadšení tím, jaké možnosti jim dává vědecký pokrok a vědecká metoda, kteří neviděli důvod, proč by se tyto metody a objevy neměly využít k ovládnutí přírody. 103 00:28:43,530 --> 00:29:12,730 V roce 16 190 sepsal john locke esej o lidském poznání, kde zpochybnil do té doby platné dogma o tom, že člověk se rodí s vrozenými idejemi. Podle Johna locka se člověk rodí jako nepopsaný list papíru a vše, co ho utváří, přichází z jeho okolí, okolí a svět, ve kterém žije. Z ní udělají to, čím pak je. 104 00:29:13,450 --> 00:29:43,180 Tento přístup zároveň popíral svobodnou vůli, protože člověk se prostě musí stát tím, jak ho okolí utváří. Podobně jako zrcadlo nemůže odmítnout to, že bude odrážet nějaké věci, tak ani člověk podle loka nedokáže odmítnout myšlenky, které mu přinášejí jeho smysly, na což navázal francouzský myslitel klot adrián elves jus a dospěl k logickému závěru. 105 00:29:43,960 --> 00:30:14,680 Že pokud je člověk zcela utvářen svým prostředím, tak logicky dokonalé prostředí musí vést k vytvoření dokonalého člověka. Podle něj pak úkolem společenského řádu není dát prostor a podmínky pro to, aby člověk mohl rozvinout své schopnosti, ale člověka aktivně utvářet a dělat její ctnostným a dobrým. Tento postoj se stal velmi přitažlivým pro aktivistickou inteligenci. 106 00:30:15,780 --> 00:30:29,710 Díky němu se tak z pozorovatelů a popisovat telů světa můžou stát aktivními účastníky, kteří svět tvoří. A protože jak sami věří, vědí, co je rozumné a mravné. 107 00:30:30,630 --> 00:30:41,660 Tak jim to umožňuje považovat se za jakési vychovatele lidstva. Tyto myšlenky stojí na počátku jak radikálních, tak liberálních ideologií. 108 00:30:42,920 --> 00:31:13,960 Tyto myšlenky se mohou uchytit ve dvojím prostředí buď v prostředí, které je demokratické a má své mechanismy. Tam se uchycuje tak, že aktivisté se snaží změnit zákony, anebo v prostředí, které je v rozkladu. A tam tito intelektuální aktivisté napadají současný řád a snaží se ho svrhnout a změnit. A právě tato 2. Situace nastala. 109 00:31:14,050 --> 00:31:16,810 Jak ve Francii, tak IV carském Rusku. 110 00:31:18,000 --> 00:31:48,790 Revoluční inteligence se ve Francii objevila poprvé v 60. A 70. Letech 18. Století. Sdružovala se v různých literárních spolcích a vlasteneckých klubech a jejich členové se snažili svět posuzovat nikoliv podle dané reality, ale podle teoretických principů pro ně nebyla politika otázkou hledání lepšího nebo horšího řešení v rámci možného, ale principiální. 111 00:31:48,880 --> 00:32:08,480 Otázka dobra a zla radikální byl jejich vidění toho, co je dobré, a pokud byste s nimi nesouhlasili, tak vás obvinili nejen z toho, že máte špatný názor, ale že obhajujete zlo, protože dobro je přeci tak očividné. 112 00:32:09,680 --> 00:32:39,680 Francouzští revolucionáři prohlašovali, že zastupují lid nikoliv lidí konkrétní bytosti z masa a kostí, ale jakýsi abstraktní lid konstrukci, kterou si sami vytvořili. A byl to člověk ne takový, jaký je ale lidé, takoví jaký podle nich mají být? Revolucionáři totiž považovali konkrétní lidi za nedokonalé za něco, co by dokonalé být mohlo. 113 00:32:39,780 --> 00:33:12,260 To ale není a zároveň i věřili, že o ní díky svému vzdělání, vědomostem a inteligenci vědí, jak má ideální člověk vypadat a věřili, že znají i způsob, jak takového člověka stvořit. A tak se mohlo stát, že v Rusku na počátku 20. Století naprosto nic nesměřovalo k revoluci. Nebylo tam nic, co by nevyhnutelně vedlo ke svržení. 114 00:33:12,350 --> 00:33:32,870 Sara AK tomu co následovalo, jediné, co k tomu směřovalo, byly radikální revolucionáři. Ti se rozhodli, že se chopí příležitosti a že konečně vybudujou toho ideálního a správného člověka, ať chce nebo nechce. 115 00:33:34,090 --> 00:33:54,410 Cesta k tomu vedla přes jejich věčnou a naprostou nespokojenost, s čímkoliv vylučovala jakýkoliv kompromis jakoukoliv reformu a aktivně bránila pokojnému vyřešení problémů. Revolucionáři nestáli o pokojné vyřešení problémů ruské společnosti. 116 00:33:55,290 --> 00:34:03,560 Chtěli ji rozbít a na jejich troskách postavit tu svoji tu novou tu konečně správnou a spravedlivou. 117 00:34:04,340 --> 00:34:33,790 Jejich ideologie jim říkala, že svět je iracionální a oni právě proto, že si to uvědomili, mají povinnost toto změnit. Karel marx tvrdil, že celý vývoj člověka závisí na vzdělání a na prostředí AZ toho vyvozoval, že pokud člověk oprostí své vědomosti, pocity a tak dále od světa smyslů a zkušeností, potom musí svůj empirický svět uspořádat takovým způsobem. 118 00:34:34,270 --> 00:34:44,020 Aby v něm prožíval a vnímal to, co je opravdu lidské. Pokud člověka tváří prostředí, je nutno učinit jeho prostředí lidským. 119 00:34:45,580 --> 00:35:16,100 To prohlásil marx ve svých 21 letech jeho blouznění o přetvoření světa bychom mohli přičítat mladické radikalitě, ale jeho následník lev davidovič trockij ve svých pětačtyřiceti letech v roce 19 124 popsal nového člověka, který vznikne z revoluce a popsal ho takto. Člověk začne konečně sám sebe důkladně harmonizovat. Nejprve ovládne svoje podvědomí a potom stejně tak i nevědomé. 120 00:35:16,190 --> 00:35:46,110 Pochody svého vlastního těla, dýchání krevní oběh, zažívání, rozmnožování a do nezbytných mezí je podřídí svému myšlení a vůli. Člověk si určí za cíl ovládnout své city povznést své instinkty k nejvyššímu vědomí, aby je učinil úplně pochopitelnými a vytvořil ze sebe vyšší socio. Biologický druh nadčlověka z revoluce vzešlý člověk se stane silnějším moudřejším. 121 00:35:46,240 --> 00:36:16,390 Jemnějším a koordinovanější tím jeho tělo se celkově vyladí, bude se plynulej pohybovat a bude být melodičtější. Hlas formy života získají dynamickou teatrálnost. Průměrný lidský jedinec se povznese do výšin aristotela, ghetta nebo Marxe. Tak pravil trocký, nikoliv ve svých 17 letech ani ve svých 20 letech, ale ještě 1 opakuji ve svých pětačtyřiceti letech. 122 00:36:16,750 --> 00:36:25,130 Když byl na vrcholu své moci a po leninově smrti se měl stát jeho nástupcem a vůdcem celého sovětského impéria. 123 00:36:25,740 --> 00:36:32,170 Jenže revoluční radikalismus v Rusku začalo mnohem dřív, než se vůbec trocký narodil. 124 00:36:33,080 --> 00:37:03,070 Už v 60. Letech 19. Století vznikly podobné organizace jako ve Francii AI. Ruská inteligence tvořila takovou uzavřenou kastu. Tyto skupiny tvořily převážně studenti a ti se taky rozhodli v 70. Letech 19. Století opustit posluchárny a vyjít mezi lid. Chtěli mu tyto své radikální myšlenky vštípit, ale zjistily, že lidi o jejich myšlenky nemají zájem. 125 00:37:03,550 --> 00:37:31,840 Což je nepřesvědčilo o tom, že jejich myšlenky jsou špatné, ale vedlo je k tomu, že je potřeba, aby své myšlenky prosadily třeba násilím v roce 18 139, což je mimochodem rok, kdy se narodil trocký, vytvořilo 30 těchto radikálních revolucionářů tajnou skupinu zvanou narodnaja volja a jejich cílem bylo zabít cara. 126 00:37:32,840 --> 00:38:02,810 Byla to 1. Organizace v dějinách lidstva, která byla oddaná pouze politickému teroru. Věřili tomu, že když zabijou cara, tak lid prozře a oni tak rozbijou posvátnou úctu, kterou lid cítil vůči carovi, když se jim atentát po několika nezdařených pokusech nakonec opravdu zdařil, tak zjistili, že reakce byla zcela opačná. 127 00:38:03,650 --> 00:38:08,430 Vzdělaní lidé zhnusení vraždou se od nich odvrátili. 128 00:38:09,080 --> 00:38:17,480 Vláda se nevzdala, naopak zpřísnila represi a lidovým vrstvám to bylo úplně ale úplně 1. 129 00:38:18,240 --> 00:38:49,950 Pro tu chvíli tedy politický terorismus v Rusku prohrál, což ve svém důsledku vedlo ke zformování sociální demokracie. Sociální demokraté počítali s tím, že carismus padne a že rusko nastoupí cestu k buržoazní demokracii a očekávali, že přesně v intencích marxova učení nastanou v buržoazním systému vnitřní rozpory a pak bude vhodná příležitost udělat socialistickou revoluci. 130 00:38:50,450 --> 00:39:20,880 Sociální demokracie počítala s tím, že se při revolučním úsilí opře o dělníky, rolníky. Vzhledem k tomu, jací byli a vzhledem k tomu, že vlastnili půdu, na které pracovali, nepovažovali za revoluční materiál. Jenže i sociální demokraty potkala záhy deziluze, a to v okamžiku, kdy se pokoušeli mluvit s těmi, jejichž zájmy údajně zastupovaly. Když se bavili s dělníky a vyprávěli. 131 00:39:20,970 --> 00:39:48,670 Jim o třídní nerovnosti AO vykořisťování, tak se jim dělníci vysmáli jejich starostí a cílem nebylo to, že by chtěli svrhávat režimy, chtěli pouze pro sebe lepší podmínky. A to, co opravdu chtěli, byly odbory, které by pomohly prosadit jejich zájmy. V roce 19 102 vznikla strana SRU neboli sociálních revolucionářů. 132 00:39:49,390 --> 00:39:55,760 Ti byli přímým pokračovatelem radikálních revolucionářských teroristů znarodneni voli. 133 00:39:56,730 --> 00:40:04,900 Eseři chodili po venkově a agitovali za svoje myšlenky, a protože 1 z jejích základních myšlenek byla ta. 134 00:40:05,700 --> 00:40:13,030 Že by se mělo zrušit soukromé vlastnictví a půda předat občina nám tak získávali docela slušnou podporu. 135 00:40:13,900 --> 00:40:44,660 Jenže tuto dobrou pozici zároveň promrhali tím, že byly radikální nespokojení a jejich operačním modem se stal teror. I oni věřili, že terorem svrhnout carský režim a trpělivostí sociálních demokratů opovrhovali díky svému radikalismu ale oslovili spoustu mladých lidí, kteří byli ochotni obětovat pro věc svůj život jejich teroristické akce. 136 00:40:44,760 --> 00:41:15,110 Náš lid do ruského prostředí brutalitu a zároveň vyvolávali romantickou atmosféru, která fascinovala spoustu mladých lidí, protože si s ní spojovali jakýsi iniciační rituál přechodu do dospělosti. Mnoho z těch principů, které se při zavedly a které se týkaly politického terorismu, přežily do pozdějších dob. Například politické teroristické činy plánoval přísně tajný bojový. 137 00:41:15,200 --> 00:41:45,600 Štáb AS činy byly organizovány hierarchicky, ale byli organizováni v malých místních buňkách a mnoho jich pracovalo z vlastní iniciativy, aniž by byly kýmkoliv řízeny pouze jednali ve shodě s myšlenkami bojového štábu 1 politický teroristickým činem byla vražda ministra školství v roce 19 102 a až do svého zničení zaměstnávali eseři, policii a strážce. 138 00:41:45,680 --> 00:42:16,190 V pořádku neustálými potyčkami a vyvoláváním různých nepokojů. To jestli se člověk přidal k sociálním demokratům nebo k serverům, bylo vlastně 1. Bylo to dáno hlavně jeho temperamentem a náturou a členská základna si byla jinak velmi podobná. Členové byli především studenti z univerzit, organizace obou stran se stávaly obvykle z malých skupin těchto příslušníků, které se sdružily do různých výborů. 139 00:42:16,770 --> 00:42:36,940 Tyto výbory neměly téměř nic společného s těmi, pro jejichž blaho údajně pracovali, to znamená s obyčejnými lidmi. Obyčejní lidé pro ně představovali pouze materiál pro politickou agitaci a právě z takového podhoubí vznikla nejprve revoluce v roce 19 105. 140 00:42:38,010 --> 00:42:46,300 A následně převrat jara 19 117 a revoluce podzimu 19 117. 141 00:43:05,650 --> 00:43:22,860 V roce 19 105 došlo k něčemu, čemu by se dalo říkat pokus o konstituční monarchii cars. Souhlasil se vznikem státní dumy, což měl být orgán podobný parlamentu, jak ho známe ze západních demokracií. 142 00:43:24,270 --> 00:43:34,930 Byly volby duma byla zformována a hned 1 jednání dopadlo tak, že car se nakonec rozhodl dumu rozpustit. 143 00:43:36,140 --> 00:43:44,640 Důvodem bylo to, že duma na svém 1. Zasedání přineslo tak radikální požadavky, že je nebylo možné splnit. 144 00:43:45,460 --> 00:43:56,040 Pak byly další volby, vznikla 2 doma a 2 guma, která zasedla v únoru 19 107. Byla ještě radikálnější než ta předchozí. 145 00:43:56,740 --> 00:44:16,250 Sociální demokraté se rozhodli, že vstoupí do dumy proto, aby systematicky využili všech konfliktů mezi vládou a gumou a stejně tak konfliktů samotné dumě s cílem rozšířit a prohloubit revoluční hnutí. To je citát z jejich materiálu. 146 00:44:16,970 --> 00:44:24,940 Eseři rovněž vstoupili do voleb, aby využili státní dumu k organizování a revolucionáři zaci mas. 147 00:44:26,000 --> 00:44:30,540 2 domu vláda rozpustila v červnu 19 107. 148 00:44:32,020 --> 00:44:34,920 Následovalo období stolypin nových reforem. 149 00:44:35,720 --> 00:44:41,020 Které s sebou přinesly represi, ale na 2 stranu ekonomickou prosperitu. 150 00:44:41,940 --> 00:45:11,810 Ekonomika vzkvétala průmysl rostl v roce 19 113 se výroba oceli ve srovnání s rokem 19 100 zvýšila o víc než 50% vývozy a dovozy se zdvojnásobily. A jistý francouzský ekonom v roce 19 112 předpovídal, že pokud rusko dál poroste tímto tempem, tak v polovině 20. Století bude dominovat Evropě politicky, ekonomicky i finančně na venkově. 151 00:45:11,900 --> 00:45:23,820 Byl klid stávky v průmyslu sice rostly, ale stejně tak rostly ve velké Británii a ve spojených státech tak to neznamenalo nic nevyhnutelně vedoucího k revoluci. 152 00:45:24,890 --> 00:45:33,240 V Rusku zastávkami stály odbory, jejichž působení bylo v letech 19 105 až 19 106 konečně povoleno. 153 00:45:33,950 --> 00:45:39,860 Ale veřejné mínění začalo směřovat víc, doprava a socialismus už nebyl téma dne. 154 00:45:40,750 --> 00:45:47,900 Přesto přeze všechno bylo rusko zemí, která trpěla a byla plná obav. 155 00:45:48,590 --> 00:45:56,900 Lidé měli pocit, že to, co se odehrálo, ještě nebylo to hlavní, že přijde mnohem horší událost. 156 00:45:57,630 --> 00:46:28,480 Rusko bylo v té době tikající bomba. Historikové se shodují na tom, že nejnápadnější a nej zlověstnější rys tohoto období byla silná nenávist, ideologická, etnická i sociální radikálové nenáviděli zřízení rolníci nenáviděli svoje sousedy, kteří vystoupili z občiny Ukrajinci nenáviděli židy, muslimové nenáviděli armény ka zachové nenáviděli rusy a chtěli se jich zbavit. 157 00:46:28,670 --> 00:46:32,310 A všechny tyto pocity udržovala pod kontrolou jenom síla. 158 00:46:33,160 --> 00:46:47,350 Protože nevznikly žádné politické instituce, které by tyto konflikty řešily a mírnily nějakým mírumilovným způsobem, tak bylo velmi pravděpodobné, že dříve nebo později nastane zvrat směrem k násilí. 159 00:46:48,460 --> 00:46:57,690 A to se opravdu stalo a největší zásluhu na tom měl Vladimír iljič uljanov, který přijal jméno Lenin. 160 00:46:59,390 --> 00:47:04,000 Lenin se narodil v roce 18 170 v městě simbirsku. 161 00:47:04,730 --> 00:47:20,860 V normální dobře situované byrokratické rodině. Jeho otec byl i školní inspektor, který to dotáhl na státního radu, takže se stal dědičným šlechticem svým politickým smýšlením byl liberální konzervativec. 162 00:47:21,820 --> 00:47:47,040 O leninově mládí do jeho třiadvaceti let víme jen velmi málo veškeré písemnosti z tohoto období tvoří pouhých 20 položek, různé vysvědčení a jiné úřední dokumenty. Lenin sám se totiž později natolik ztotožnil s tím, že je revolucionář, že vůbec nepřipouštěl myšlenku, že existoval mimo tento cíl. 163 00:47:47,720 --> 00:47:50,980 Nebo dokonce že by tento cíl existoval mimo něj. 164 00:47:51,730 --> 00:48:03,160 Proto zcela záměrně po sobě nezanechal téměř žádné autobiografické údaje. Jeho starší bratr byl popraven za účast v na přípravě atentátu na cara. 165 00:48:04,510 --> 00:48:17,930 Komunisté pak později tvrdili, že právě tato událost zelenina udělala revolucionáře, ale dostupné důkazy tuto teorii nepotvrzují. Lenin byl po celá léta školní docházky vzorným studentem. 166 00:48:18,660 --> 00:48:49,090 Rok co rok získává zlaté medaile za studium i zachování AO politiku se nezajímal díky svým studijním výsledkům mohl přestoupit na kadaňskou univerzitu a ředitel školy shodou okolností otec Alexandra kerenského, s nímž pak Lenin bojoval, ho doporučil ke studiu na univerzitě jako zdrženlivého a uzavřeného mladíka, který nezadával svými skutky nadřízeným ani učitelům žádný důvod k tomu, aby se o něm. 167 00:48:49,190 --> 00:49:16,530 Všichni nepříznivý názor, když Lenin nastoupil na univerzitu, tak ho jeho spolužáci brali jako alexandrova bratra a automaticky ho vtáhli do činnosti jakési tajné politické organizace. Když pak tato organizace uspořádala jakýsi protest proti školním předpisům, tak důsledkem toho bylo proleženina vyloučení z univerzity, což byl poměrně tvrdý trest. 168 00:49:17,460 --> 00:49:42,910 Historie sice nehraje na kdyby, ale kdyby Lenin nebyl vyloučen a nebyl, takto radikalizoval pán, tak z něj možná mohl být naprosto normální tuctový byrokrat, ale byl vyloučen, nemohl studovat a právě během období, kdy nemohl studovat, se seznámil s radikální literaturou a stal se z ní fanatický revolucionář. 169 00:49:44,080 --> 00:50:15,600 Původně snad proto, že se chtěl pomstít společnosti a státnímu zřízení, které se k němu zachovaly tak hanebně. Podle dostupných svědectví jeho radikalismus nespočíval ani tehdy ani později v tom, že by měl nějaké ideje, byl hnán pouze svoji osobní zatrpklosti a touhou pomstít se společnosti leninův spolupracovník z 90. Let si vzpomíná, že jeho hlavní povahovou. 170 00:50:15,720 --> 00:50:18,590 Vlastností byla nenávist. 171 00:50:19,510 --> 00:50:29,150 Přijal marxistickou doktrínu ne snad proto, že by s ní stoprocentně souzněl, ale proto, že v ní našel základ pro svoje myšlení. 172 00:50:30,020 --> 00:51:00,670 Jeho doktrínou byla třídní válka, neústupná, důkladná a taková, která zničí a vyhladí nepřítele. Tato myšlenka se naprosto shodovala s jeho vztahem k okolí. Lenin nenáviděl nejenom autokracii AA byrokracii, nezákonnost a svévolné policejní předpisy ale nenáviděl i liberály a buržoazii díky svým rozhovorům s veterány narodni voli, kteří byli ve vyhnanství. 173 00:51:00,770 --> 00:51:26,740 Lenin s těma hovořil, se naučil, jak dát dohromady disciplinovanou tajnou revoluční organizaci a zároveň s tím nasál i víru v nutnost přímého útoku na carský režim Lenin dělili lidi na 2. Skupiny na přátele a nepřátele přátelé byli ti, kteří do nás sledovali a poslouchali nepřátelé všichni ostatní. 174 00:51:27,450 --> 00:51:42,090 Právě vinou tohoto nastavení bral Lenin veškerou politiku jako válku mír kdysi přirovnal k oddechovému času ve válce a odmítal jakýkoliv kompromis s výjimkou taktických záměrů. 175 00:51:42,930 --> 00:52:14,040 2 důsledkem byla jeho neschopnost tolerovat jakýkoliv nesouhlas. A protože na každou skupinu lidí, kteří nebyli členy jeho strany a neposlouchali ho, pohlížel de facto jako na nepřátele a tudíž jako na hrozbu pro sebe, tak podle něj museli být takový to lidé umlčeni a odstranění Lenin byl naprosto absolutně přesvědčen o vlastní pravdě a neměl žádné morální pochybnosti o tom, co dělá jako revolucionář. 176 00:52:14,130 --> 00:52:44,720 Byl osobně poměrně skromný, jeho naprosto pohlcoval jeho cíl světová revoluce, takže jeho ego nepotřebovalo osobní obdiv, jako to bývá u většiny diktátorů. Stačilo mu, že vítězí jeho cíl světová revoluce. Lenin byl podle svědků velmi krutý, odsuzoval k trestu smrti 1000 lidí, aniž by u toho na chviličku váhal. Zároveň UZ toho ale neměl žádný pocit uspokojení. 177 00:52:44,800 --> 00:53:11,950 Nebo zadostiučinění maxim gorky, později po revoluci u Lenina často orodoval za toho, či onoho odsouzeného ale nin byl prý upřímně překvapen faktem, že se gorkij něčím takovým podružným vůbec zabývá. Gorkij o něm řekl, že pro Lenina lidská bytost nic neznamenala, že myslel jenom na strany na masy a na státy. 178 00:53:12,700 --> 00:53:19,320 A jak už to obvykle bývá, tak ruku v ruce s jeho krutostí šla i osobní zbabělost. 179 00:53:20,470 --> 00:53:50,250 Kdykoliv hrozilo nějaké fyzické nebezpečí, tak Lenin zmizel ani při té slavné revoluci a útoku na zimní palác. Lenin nebyl k zastižení osobně se žádných akcí neúčastnil, rozhodně nebudu coval davy přímo při útoku a podle svědků a pamětníků byl v tu dobu snad údajně schovaný doma a přemýšlel o tom, že se mu revoluce zase nezdařila. Lenin si zhruba ve 30 letech. 180 00:53:50,340 --> 00:54:02,290 Vytvořil svoji teorii bolševismu a uvedl ji v praxi bolševickou stranou AV tu. Chvíli se obklopil neviditelnou zdí tou zdí nepronikaly žádné cizí myšlenky. 181 00:54:03,120 --> 00:54:06,180 Člověk s ní, buďto souhlasil nebo bojoval. 182 00:54:06,850 --> 00:54:22,020 A vždycky, když s ním někdo nesouhlasil, tak v leninově vzbudil destruktivní vášně v tom byla jeho síla jako revolucionáře a jeho slabost jako politika, protože byl neústupný, tak nakonec při svém vytváření nové společnosti neuspěl. 183 00:54:22,740 --> 00:54:53,800 Protože prostě nedokázal pochopit, že lidé nechtějí revoluci, ale chtějí žít v míru. Lenin se stal sociálním demokratem AV Sankt petěrburgu chodil za dělníky a agitoval, ale prošel už popsaným procesem deziluze, takže v roce 19 102, když už byl ve vyhnanství, tak sepsal spisek, co dělat, kde popsal svoji novou vysoce neortodoxní. 184 00:54:53,890 --> 00:55:12,220 Evoluční teorii jeho teorie se zakládala na předpokladu, že když dělník bude ponechán sám sobě, tak nebude připravovat revoluci, ale smíří se s kapitalistou. Napsal, že když se dělnické hnutí oddělí od sociální demokracie. 185 00:55:12,940 --> 00:55:31,800 Tak se zákonitě stane buržoazním následkem tohoto byla dedukce, že pokud dělníky nepovede socialistická strana složená z profesionálních revolucionářů, tak dělníci zradí zájmy své třídy tak, jak je chápala Lenin a socialisté. 186 00:55:32,580 --> 00:56:02,700 A zaprodají se kapitalismu, tak proto proletariát musí pro jeho vlastní dobro vést menšina profesionálních revolucionářů. Lenin psal, že je nezbytné připravit muže, kteří obětují revoluci nejen volné večery, ale celý svůj život. A jelikož dělníci musejí vydělávat a tudíž nemohou obětovat celý život revolučnímu hnutí, tak z leninova předpokladu logicky vyplývalo. 187 00:56:02,800 --> 00:56:09,150 To, že vedení boje za jejich vlastní zájmy padne na bedra socialistické inteligence. 188 00:56:10,250 --> 00:56:40,600 A tato dedukce vedla Lenina k vytvoření strany, která před uchvácení moci i po uchvácení moci měla jednat v zájmu dělníků jako jejich zástupce. Lenin si myslel, že se touto stranou stanou sociální demokraté a požadoval po nich, aby se stala tajnou a centralizovanou veškeré rozhodování mělo provádět vedení a místní pobočky měly poslušně vykonávat, když sociální demokracie. 189 00:56:40,690 --> 00:56:59,750 Tento postup zavrhla, tak se Lenin odmítl vzdát a rozhodl se, že si v členech vybuduje vlastní frakci a časem se odtrhne. Následně pak Lenin žil mnoho let na západě, kde agitoval pro komunistickou myšlenku a pro revoluční hnutí. 190 00:57:00,750 --> 00:57:30,840 Situaci v Rusku sledoval, ale nevěřil tomu, že by se mohla nějak změnit, nebo že by snad mohla vyústit v revoluci sám nevěřil tomu, že by se případné revoluce dožil on nebo jeho spolupracovníci. Pak ale došlo k těm známým událostem, které skončily leninovým příjezdem do Sankt petěrburgu. Lenin vylezl na auto, přednesl krátký projev a pak šel na shromáždění ruských. 191 00:57:30,930 --> 00:57:49,910 Specialistů, kde přednesl projev, který byl tak radikální a rázný, že ohromil všechny přítomné jeho ráznost, spočívala v tom, že přechod od buržoazní fáze revoluce k socialistické měl být otázkou, nikoliv let, ale týdnů. 192 00:57:50,640 --> 00:57:54,720 Ještě téhož dne přečetl denním svým stoupencům text. 193 00:57:55,330 --> 00:57:57,890 Který byl později nazván dubnové teze. 194 00:57:58,970 --> 00:58:07,220 Většinu posluchačů přitom napadlo, že ho sepsal někdo, kdo stojí mimo realitu a možná je naprostý blázen. 195 00:58:08,310 --> 00:58:40,380 Lenin totiž navrhoval okamžitě skoncovat s válkou a přejít k další fázi revoluce odmítnout jakoukoliv podporu prozatímní vládě předat veškerou pravomoc sovětům rozpustit armádu a vytvořit lidové milice. Dále požadoval zabavení půdy v soukromém vlastnictví a její znárodnění. Všechny finanční instituce se měly integrovat v jedinou národní banku pod kontrolou sovětu, stejně jako výroba distribuce zboží. A bylo potřeba založit novou internacionálu. 196 00:58:40,980 --> 00:58:47,230 Dubnové teze byly tak radikální, že je list pravda odmítl publikovat. 197 00:58:47,940 --> 00:59:06,610 Když ho nakonec k tomu donutili, tak text doprovodil redakční poznámkou, kde se od leninova textu vedení redakce distancovalo. Lenin se pustil okamžitě do přímé politické práce a věřil, že prozatímní vládu svrhne pouličním povstáním. 198 00:59:07,390 --> 00:59:39,460 Studoval Klause vice studoval dílo Gustava le bona a věřil, že k dosažení revolučních cílů mu poslouží taktika šarvátek, tedy neustálých drobných střetů s policií AS armádou o vyvolání povstání se snažil 3 měsíce a bylo to tak úspěšné, že jeho poslední pokus v červenci 19 117 téměř skončil zánikem bolševické strany ale úplně marné to nebylo, protože díky těmto potyčkám. 199 00:59:40,020 --> 00:59:48,650 Získali komunisti přehled o tom, kde jsou slabiny moci, čehož pak využil při té finální revoluci trocký. 200 00:59:49,430 --> 01:00:19,410 Vstup bolševiků do ruské politiky byl rovněž impozantní, protože oproti menševiků a eserů, kteří sice vykřikovali revoluční slogany, ale když nadešel čas jednat, tak vycouvali, brali bolševici svůj program naprosto doslova. Na rozdíl od socialistů mysleli bolševici v celosvětovém měřítku, a proto jim bylo úplně 1. Co se stane v Rusku? Rusko pro ně byly jenom odrazový můstek ke světové revoluci z tohoto důvodu. 201 01:00:19,480 --> 01:00:40,900 Mohli jednat s naprostou nezodpovědností naslibovat komukoliv cokoliv a podporovat jakékoliv destruktivní choutky. Což tedy menševici ani eseři nemohli dělat později, když se dostali bolševici k moci, tak všechny svoje sliby popřely a přebudovali ruský stát ve vysoce centralizovaný systém. 202 01:00:41,710 --> 01:00:44,580 Ale zatím se pouze schylovalo k revoluci. 203 01:00:45,470 --> 01:01:14,480 Bolševici kromě toho, že dělali pouliční šarvátky, taky agitovali a jejich agitace byla velmi úspěšná. Bolševické noviny, které rozdávaly vojákům, měly propagandistický ráz neměli agitátor ský nenabádal ji vojáky k tomu, aby složili zbraně a přestali bojovat, ale chtěli po nich, aby vojáci uvažovali o tom, kdo chce válku a proč. 204 01:01:15,450 --> 01:01:20,250 A rovněž jim poskytovali správnou odpověď. Chce to přeci buržoazie? 205 01:01:21,070 --> 01:01:33,160 Příslušníci armády tak byli nenápadně nabádáni, aby za žádných okolností neuposlechli takových rozkazů, které by vedly k akci proti dělníkům, tedy bolševikům. 206 01:01:33,910 --> 01:01:38,040 Tato propaganda byla provozována v obrovském měřítku. 207 01:01:39,150 --> 01:01:46,290 Takových novin byly tištěny statisíce exemplářů a ty byly rozdávány zdarma. 208 01:01:46,990 --> 01:01:51,920 Na to samozřejmě byly potřeba peníze, a to byly ty peníze z Německa. 209 01:01:52,630 --> 01:01:56,810 Které mělo samozřejmě svůj zájem, a to vyřadit rusko z války. 210 01:01:57,920 --> 01:02:08,550 1 německý socialista, který byl spojen s výmarskou poválečnou vládou, odhadoval, že podpora bolševikům přesáhla 50 milionů německých Marek ve zlatě. 211 01:02:09,620 --> 01:02:20,750 Což by se rovnalo 6 až 10 milionům dolarů, což v té době znamenalo zhruba 9 tun zlata. Většina peněz byla dodávána přes zaměstnance německého vyslanectví ve Stockholmu. 212 01:02:21,380 --> 01:02:38,580 Který je předával leninovu příteli a zaměstnanci parku, se panu furstenberg, janeckého emu a ten je do Petrohradu, posílal přes různé fiktivní firmy, mezi které patřil i farmaceutický podnik vedený členem ústředního výboru bolševické strany. 213 01:02:39,740 --> 01:02:44,220 Prozatímní vláda se o těchto transakcích dozvěděla od francouzské tajné služby. 214 01:02:45,060 --> 01:02:50,130 Ale důkazy si ponechala pro použití v budoucnu nijak proti tomu nezasáhla. 215 01:03:28,930 --> 01:03:47,960 V říjnu 19 117 došlo opravdu k té revoluci. Samozřejmě, nebylo to tak slavné, jak pak pozdějš. Komunistická propaganda předváděla ten útok na zimní palác vypadal spíš tak, že se fanatický dav násilím zmocnil zimního paláce. 216 01:03:48,560 --> 01:03:56,740 Přemohl jeho obranu a následně obsadil sklep, kde byly zásoby alkoholu a brutálně chlastal. 217 01:03:57,710 --> 01:04:07,520 Samotná říjnová revoluce vlastně není až tak zajímavá. Mnohem zajímavější je to, co jí předcházelo. AO čem jsem mluvil doteďka. 218 01:04:08,540 --> 01:04:33,750 A pak to, co jí následovalo, protože se ukázalo, že neomylný předvoj dělnické třídy a tvořitelé lepších zítřků a lepšího člověka jsou v realitě nakonec postaveni před otázky, na které jejich ideologie nemá jasnou odpověď. Přesto jí poskytla, a tak třeba po skončení války a intervence. 219 01:04:34,480 --> 01:04:58,760 Lenin prohlásil, domnívali jsme se, nebo možná bude přesnější říci, že jsme neopodstatněně předpokládali, že proletářský stát bude v zemi malorolníků schopen organizovat a řídit státní produkci a distribuci zboží komunistickým způsobem. Život ukázal, že jsme se mýlili. Lenin přiznal, že se mýlil. 220 01:04:59,680 --> 01:05:24,810 A vyvolal takzvaný válečný socialismus. Původně si sice myslel, že by měl průmysl být zachován a komunisti by s nimi měli spolupracovat, ale vzhledem k ruské historické zkušenosti se ukázalo, že bude asi lepší majetek zestátnit a vlastnit ho státem, AK tomu nakonec i došlo. 221 01:05:26,190 --> 01:05:56,730 Bolševici se upřímně na základě svých ideologických poznatků pustili do správy majetku, čemuž naprosto a vůbec nerozuměli jejich povědomí. O ekonomice pocházelo pouze ze socialistické literatury, ale nikdo z nich v životě nepodnikal podnikáním nevydělal jediný rubl nikdy neobchodoval a tak jejich fantazie. 222 01:05:56,820 --> 01:06:05,550 Naprosto nebrzděná realitou pracovala na plné obrátky a byla podepřena pouze marxem a jejich nezkušeností. 223 01:06:06,530 --> 01:06:32,210 Leninův ekonomický poradce Jurij gagarin byl charakterizován jako chudý kavalerista, jehož fantazie neznala mezí jako vášnivý experimentátor, odborníky ve všech oborech státní správy a naprostý amatér ve všem, co kdy dělal. A takovýhle lidé se ujali převracení ekonomiky, která živila desítky milionů lidí vzhůru nohama. 224 01:06:33,110 --> 01:07:03,200 A podrobili ji inovacím, které nikdy nikdo nevyzkoušel, dokonce ani v malém měřítku. A takto fungoval válečný socialismus v Rusku. Jejich naprosté diletantství dokládají tvrdohlavé pokusy o zavedení hospodářství bez peněz. Jejich pra ideolog Marks totiž napsal spoustu naprosto sofistikovaných nesmyslů o povaze a funkci peněz a měl pro ně různé výrazy, jako třeba odcizování prostředek. 225 01:07:03,290 --> 01:07:11,740 Lidstva nebo krystaly zvaná práce nebo obluda, která uprchne od člověka svého stvořitele a ovládá ho. 226 01:07:12,650 --> 01:07:32,000 Takové myšlenky samozřejmě radikální revolucionáře okouzlovaly radikální revolucionáři. Peníze neměli ani neměli. Jak si je vydělat, ale toužili po moci a po rozkoších, které peníze poskytují ve svém nadšení a touze zničit všechno, co mělo něco společného s kapitalismem. 227 01:07:32,630 --> 01:07:46,930 Jaksi přehlédli skutečnost, že v každé společnosti, ve které existuje dělba práce a obchod, se zbožím a službami, musí existovat nějaká jednotka ceny, ať už se jí říká peníze nebo jinak? 228 01:07:47,930 --> 01:08:12,400 Vlivný bolševický ideolog bucharin dokonce prohlásil, že v komunistické společnosti nebude peněz zapotřebí a sovětský komisař financí dokonce při 1. Příležitosti prohlásil, že jeho funkce je zbytečná a omluvil se přítomným, že vůbec hovořil, protože finance nemají socialistické společnosti co dělat. 229 01:08:13,260 --> 01:08:30,240 Nejprve se bolševici snažili zničit moc peněz tím, že záměrně vyvolali inflaci. Jejich banka tiskla tolik rublů, že ztrácely hodnotu. V době revoluce bylo v Rusku v oběhu necelých 20 miliard rublů. 230 01:08:30,970 --> 01:08:44,730 Pak začali bolševici tisknout vlastní peníze tiskových víc a víc AV lednu 19 119, tedy za necelý rok a čtvrt bylo v oběhu 61 miliard rublů. 231 01:08:45,680 --> 01:08:54,800 V květnu 19 119 dostala státní banka povolení tisknout tolik peněz, kolik vyžaduje národní hospodářství. 232 01:08:55,570 --> 01:09:16,910 Na konci roku 19 119 bylo v oběhu 225 miliard rublů, v roce 19 121,2 bilionů, o rok později třicetinásobek 16 bilionů absolutního inflačního dna bylo údajně dosaženo v roce 19 122. 233 01:09:17,680 --> 01:09:22,850 Kdy bylo v oběhu údajně 2 kvadriliony rublů. 234 01:09:23,560 --> 01:09:36,500 Nepředstavitelné číslo papírové rubly se tak staly naprosto bezcennými, ale bez jednotky. Ceny se nedá existovat, takže lidi začali jako náhradu používat chleba a sůl. 235 01:09:37,250 --> 01:09:53,310 Inflace byla tak neskutečná a tak obrovská, že zboží, které by před 1. Světovou válkou v roce 19 113 stálo 1 rubl, tak by v roce 22 stálo 100 milionů rublů. 236 01:09:54,040 --> 01:10:20,000 Komunistické vedení samozřejmě jásalo na 10 sjezdu strany v březnu 19 121 se chlubili tím, že zatímco francouzští revolucionáři přivodili inflaci 500, násobnou tak sovětský rubl už klesl na 1 0,020 své původní hodnoty holedbali se tím, že překonali francouzskou revoluci 40 ku 1. 237 01:10:21,130 --> 01:10:51,440 A vzápětí potom, co se takhle hezky pochválili, jak vlastně dokázali, že peníze jsou naprosto zbytečné, tak zjistili, že peníze jsou nezbytně nutné. Minimálně potřebovaly vyrovnávat účty mezi znárodní jinými podniky, takže v roce 22 zavedli pod hlavičkou nové ekonomické politiky zase zpátky konvenční měnu založenou na hodnotě zlata, a tak v sovětském svazu skončil sen o ekonomice bez peněz. 238 01:10:51,810 --> 01:10:59,050 Asi ani nemá smysl říkat podrobně, jak dopadl jejich pokus o zavedení ekonomiky bez trhu? 239 01:10:59,750 --> 01:11:30,360 Ano samozřejmě vznikl černý trh a vznikly paralelní struktury obchodní v důsledku toho reálný výkon sovětské ekonomiky brutálně poklesl. Průmyslová výroba se snížila o 75%, produktivita práce klesla o 70%, na 2 straně vzrostly náklady na byrokratickou mašinerii, takzvaná nejvyšší rada národního hospodářství měla v březnu 19 118 3. 240 01:11:30,450 --> 01:11:36,390 118 členů AV roce 19 121 jich měla 30000. 241 01:11:37,480 --> 01:12:08,040 Bolševici neustále bojovali proti trhu a snažili se ho za každou cenu zničit. 1 komunistický řečník dokonce říkal, že trh je zdroj infekce, z níž se šíří nákaza kapitalismu. A protože trh a peníze považovali za zdroj a srdce kapitalistické ekonomiky, tak tvrdošíjně trvali na tom, aby se zabránilo všemi možnými způsoby volné směně zboží a služeb. 242 01:12:08,540 --> 01:12:23,190 To že veškerý obchod a distribuci služeb převzal stát, není důsledek občanské války a revoluce, ale jsou to bolševická opatření směřovaná proti kapitalistickému systému. 243 01:12:23,950 --> 01:12:53,800 Bolševici měli na všechno jednoduchý recept, stačilo vytvořit komisi a bylo to, takže i na distribuci potravin vytvořili národní komisariát pro zásobování, který shromažďoval a rozděloval potraviny, který komunisti získali od rolníků a lidem je distribuoval prostřednictvím takzvaných spotřebitelských komun kam. Každý musel povinně vstoupit AV těchto spotřebitelských komunách dostávali. 244 01:12:54,000 --> 01:13:14,140 Na přídělové průkazy, jídlo a další nezbytné zboží. Ta nejvyšší kategorie průkazů byla vyhrazena pro dělníky v těžkém průmyslu. Příslušníci buržoazie dostávali čtvrtinu někdy taky nic a jak už to v Rusku AV bolševických systémech chodí. 245 01:13:15,000 --> 01:13:36,470 Tak například v roce 19 118 bylo v Petrohradu vydáno o třetinu průkazů víc, než kolik zde bylo obyvatel. V roce 19 120 vydal komisariát zásobování 21,9 milionů průkazů pro městské obyvatele, zatímco ve městě žilo 12 milionů obyvatel. 246 01:13:37,390 --> 01:13:46,880 Potvrdil se tak aforismus miltona friedmana, že čím významnější je ekonomická teorie, tím méně realistické bývá její naplnění. 247 01:13:47,640 --> 01:13:51,110 Když jsem zmínil to získávání jídla od rolníků. 248 01:13:51,840 --> 01:13:57,940 Tak jsem to získávání říkal a doufám, že to bylo slyšet hodně velkých uvozovkách. 249 01:13:59,020 --> 01:14:29,870 Ve skutečnosti si bolševici velmi brzo uvědomili, že ruský rolník s nimi nehraje. Tu hru, kterou chtěli hrát oni, že z něj není uvědomělý budovatel nových zítřků, ale že stále zůstává tím vesnickým kapitalistou. Takže v roce 19 118 předseda ústředního výkonného výboru jakov sverdlov hovořil o vesnici. Takto lze konstatovat, že sovětská revoluční. 250 01:14:29,970 --> 01:14:47,090 Moc je dostatečně silná ve velkoměstech, ale to se nedá říct o vesnici. Z tohoto důvodu se musíme vážně zabývat otázkou rozdělení vesnice. Otázkou vytvoření 2 protikladných a nepřátelských sil na vesnici. 251 01:14:48,400 --> 01:15:08,910 Pouze tehdy, až se nám podaří rozpoltit vesnici na 2 nesmiřitelné tábory roznítit stejnou občanskou válku, která v nedávné minulosti zachvátila velkoměsta. Až tehdy budeme zpět prohlásit, že pro vesnici uděláme totéž, co uděláme pro velkoměsto. 252 01:15:10,050 --> 01:15:40,750 Tento výrok neznamenal nic jiného, než že se bolševici rozhodli ovládnout venkov tím, že poštvou lidi proti sobě chtěli vyvolat občanskou válku. Souseda proti sousedovi zde měl být tím třídním nepřítelem kulak. Kdo je kulak to vlastně nikdo pořádně nevěděl? 0 metodika nebyla vydána žádný jasný a rozlišovací znak, nebyl řečen. Kulak byl prostě ten. 253 01:15:40,840 --> 01:15:47,900 Kdo byl na vesnici, byl zemědělec a kterému se dařilo. Postup byl následující. 254 01:15:48,600 --> 01:16:11,430 Za prvé zničit politicky aktivní rolníky, z nichž skoro všichni byli stoupenci SRU tím, že je označí za kulaky za 2. Vytvořit síť venkovský sovětů a ovšem vedených komunisty a za 3. Získat co nejvíce potravin pro velkoměsta a pro armádu. Útok měl být proveden ve 2 fázích. 255 01:16:12,100 --> 01:16:26,030 Za prvé vyvolání nepokojů tím, že z vnitřku z chudí rolníci a zvenčí pomocí potravinových oddílů, což byli ozbrojení civilisté za asistence vojenských jednotek. 256 01:16:26,780 --> 01:16:53,630 Měli vtrhnout do vesnic a od kulaků sebrat jejich zásoby, což bylo něco, co bylo pro ruského rolníka něco naprosto nepředstavitelného, protože něco takového si nedovolil nikdo ani v časech nevolnictví, takže je logické, že se tomuto postupu rolníci bránili a bránili se tomu stejně. Tedy nás sídlíme. 257 01:16:54,410 --> 01:16:59,500 Lenina rozzuřilo i to, když s ním někdo na zasedání nesouhlasil. 258 01:17:00,210 --> 01:17:31,700 Takže to, že rolníci kladou ozbrojený odpor komunistům ho vydráždil do nepříčetnosti. Proto vydal rozkaz, že všichni rolníci, kteří budou dopadeni při prodeji potravin, tak mají být předáni revolučním tribunálu. Dům AV případě, že mají u sebe zbraň, mají být namístě zastřeleni zároveň do boje proti vesničanům vyzval průmyslové dělníky. 259 01:17:32,280 --> 01:17:35,810 A pobídnul jak poslední rozhodující bitvě. 260 01:17:38,540 --> 01:18:07,620 Abyste si dovedli představit, jak takový leninův vztek vypadal, tak zde je citace kulak s šíleným odporem odolává moci sovětů a je ochoten udusit a zničit statisíce dělníků. Kulaci jsou nejodpornější, nejhnusnější a nejpodlejší vykořisťovatelé. Tito příživníci během války zbohatli. Jsou to pavouci, kteří se vykrmili na úkor. 261 01:18:07,720 --> 01:18:13,650 Rolníků, které válka ochudila na úkor hladových dělníků. 262 01:18:14,300 --> 01:18:41,430 Tyto pijavice tyly z krve lidí, kteří se plahočili, bohatli tím víc, čím víc dělníci ve městech AV továrnách hladověli. Tito upíři si nashromáždili a nadále shromažďují do svých rukou pozemky statkářů znovu a znovu zotročují chudé rolníky, a proto nemilosrdně pryč s kulaky smrt kulakům. 263 01:18:42,230 --> 01:18:48,740 Lenin se velmi krásně vztekal, ale jeho kampaň byla neúčinná a nepřinesla žádný výsledek. 264 01:18:49,970 --> 01:19:21,250 Nejen, že množství potravin z nucených dodávek bylo malé, ale ani snaha o rozdělení vesnice nevedla k úspěchu. Rolníci sice mezi sebou měli spory už mno po mnoho generací, ale když došlo na střet s vnější silou s bolševickými jednotkami, tak se semkli a drželi spolu, i když chudým rolníkům slibovali, že bohatým severou půdu a dají to chudým, tak přesto chudí lodníci odmítli své kamarády. 265 01:19:21,330 --> 01:19:48,460 Udávat představa bolševiků o tom, jak je vesnice rozdělená, se ukázalo spíše jenom jako fata morgána. Rolníci zareagovali. Logicky uvažovali, že čím víc toho vypěstují, tím víc jim zabaví. Takže tedy vypěstují pouze pro sebe a svoji rodinu a těch přebytků bude mít co nejmíň úvaha. Logická ovšem narazila na bolševickou realitu. 266 01:20:24,300 --> 01:20:54,530 Každá strana, která ve svobodných volbách získala méně než čtvrtinu hlasů a která za nepřítele považovala každého jedince, nebo skupinu, která by popírala její právo vládnout a provádět prapodivné sociální a ekonomické experimenty, která apriori považuje 90% obyvatelstva, rolnictvo a buržoazií za třídní nepřátelé taková strana nemohla vládnout se souhlasem ostatních taková strana. 267 01:20:54,630 --> 01:21:24,400 Jsem musela uchýlit k použití násilí. Bolševici museli vraždit, aby si váhající stoupence zavázali poutem hromadné viny, čím víc nevinných obětí měla bolševická vláda na svědomí, tím více si řadovým bolševici museli uvědomovat, že nelze váhat a dělat kompromisy a že jsou i oni neoddělitelně spjati se svými vůdci jekatěrinu burský masakr, při němž byla zavražděna celá carská rodina. 268 01:21:24,630 --> 01:21:54,880 Zvedl sovětský režim o další krůček blíž k rudému teroru. Ten začal o 6 týdnů později a jeho oběťmi se stali lidé, nikoliv proto, že by udělali nějaký zločin. Ale proto, jak řekl trocký, protože jejich smrti bylo zapotřebí. Jakmile vláda jakékoliv země začne trestat lidi, nikoliv za to, co provedli, ale proto, že jejich smrti je zapotřebí, tak vstoupí do zásadně jiné. 269 01:21:54,970 --> 01:22:25,650 Etické roviny do roviny genocidy. Začalo to vyvražděním romanovců a skončilo to několika desítkami milionů lidí, jejichž jména často ani neznáme, kteří stáli v cestě toho či onoho plánu na vybudování bolševického nového spravedlivého řádu a jenom z toho důvodu je bolševici zavraždili, a tak započal rudý teror systémové násilí neznamenalo jenom hromadné popravy. 270 01:22:26,670 --> 01:22:56,550 Ale všudypřítomnou atmosféru nezákonností, v nichž vládnoucí menšina má právo dělat cokoliv a zbylá většina nic obyčejným lidem přinesl rudý teror. Pocit naprosté bezmoci. Samozřejmě že bolševici opět lhali a omlouvali teror tím, že byli donuceni uchýlit se k teroru vzhledem k zahraniční intervenci a snaze ruských reakcionářů hájit svá privilegia. 271 01:22:56,670 --> 01:23:28,200 A způsobit kontrarevoluci tak psala 1 tajemnice komunistické internacionály. Pravda je taková, že bolševici založili checku už v prosinci 19 117, tedy dávno předtím, než jakákoliv intervence nastala. A byl to především Lenin, který sice příslušné dokumenty nepodepisoval, ale trval na tom, aby ho podepisovali jeho podřízení. On osobně udělal veškerá rozhodnutí, ale jeho podřízení museli podepsat protokol a podepsat. 272 01:23:28,300 --> 01:23:44,110 Pořízení a často je k tomu přemlouval, aby odhodili zábrany a chovali se s nemilosrdnou brutalitou. Jeho spisy, které se dochovaly, jsou plné nabádání k popravám zastřelením nejenom za trest, ale i pro výstrahu. 273 01:23:45,080 --> 01:23:55,500 1 krokem k zavedení rudého teroru se stalo zrušení zákonů, které nahradilo cosi, co se nazývalo revoluční svědomí. 274 01:23:56,440 --> 01:23:59,420 Nic takového nikdy nikde neexistovalo. 275 01:24:00,160 --> 01:24:30,570 Sovětské rusko bylo 1. Státem, kde postavili zákon mimo zákon dvaadvacátého listopadu 19 117 polešovice rozpustili dekretem téměř všechny soudy a zrušily profese spojené se soudním systémem včetně notářů výslovně nerušily zákony obsažené v zákonících. To přišlo až po rok později, ale dopad byl stejný, zůstaly zachovány místní soudy, ale jejich soudci. 276 01:24:30,650 --> 01:24:45,020 Dostali pokyn, že se při rozhodování mají řídit starými zákony. Jen v tom případě, pokud neztratily platnost revolucí a neodporují revolučnímu svědomí a revolučnímu smyslu zákona. 277 01:24:45,840 --> 01:25:16,450 Zároveň zavedli politické revoluční tribunály a místní soudce nahradili lidovými soudy. Takže lidé, kteří žili v bolševickém režimu, se od 1 dne jeho nastolení ocitli v situaci, která v dějinách neměla obdoby, protože i ty nejprimitivnější společnosti uznávají nějakou autoritu někoho a řídí se jí. Sovětské rusko mělo od roku 19 117 do roku 19 122. 278 01:25:16,540 --> 01:25:46,490 Soudy pro obyčejné zločiny a jiné pro zločiny protistátní ale nemělo zákony, kterými by se tyto soudy řídily občany ruského státu soudili soudci bez sebemenšího právnického vzdělání za zločiny, které nikdy nebyly definovány, a tak byly veškeré principy práva hozeny přes palubu. Soudní systém se brzy změnil z instituce spravedlnosti ve vykonavatele revolučního. 279 01:25:46,580 --> 01:26:17,270 Terorismu v roce 19 122, kdy v sovětském Rusku konečně zavedl nový zákoník, sdělil komisariátu spravedlností, že úkol komunistického soudnictví je ospravedlnění teroru. Soud řekl, Lenin nemáte rohu zabránit, ale ospravedlnit ho a uzákonit pravé běsnění nastalo po atentátu na Lenina, který sice nebyl úspěšný. 280 01:26:18,160 --> 01:26:20,030 Ale ošklivě ho zranil. 281 01:26:21,390 --> 01:26:35,220 Zinovjev nařídil v Petrohradu popravu 512 lidí, kteří byli spojeni s předchozím režimem a byli ve vězení, takže se nemohli zapojit do atentátu na Lenina, ale to nikoho nezajímalo. 282 01:26:36,160 --> 01:26:49,770 Bolševiky zachvátila vražedná psychóza a touha se pomstít zinověv ke shromáždění komunistů říkal, musíme s sebou vzít 90 milionů ze 100 milionů obyvatel sovětského Ruska. 283 01:26:50,460 --> 01:27:03,120 Co se týče ostatních, nemáme jim, co říci, musí být vyhlazeni takto 1 z nejvyšších úředníků režimu vynesl rozsudek smrti pro 10 milionů lidských bytostí. 284 01:27:03,960 --> 01:27:34,150 Šéf komisariátu spravedlnosti nv krylenko se vyjádřil naprosto jasně. Musíme popravovat nejen viníky popravy nevinných lidí udělají na široké masy ještě větší dojem. Smrt se stala červenou nití, která se táhla celým sovětským režimem. Celým pokusem aplikovat v praxi to zlepšení člověka se od začátku táhne jako červená nit smrt. 285 01:27:34,270 --> 01:27:40,810 A vražda a vzhledem k tomu, že takto dopadla i francouzská revoluce. 286 01:27:41,620 --> 01:28:02,310 Takto dopadla i ruská revoluce a takto dopadly všechny další revoluce. Ve všech dalších případech se dá poměrně úspěšně pochybovat, že argument o tom, že myšlenky Marxe jsou správné, akorát ji aplikují špatní lidé, má vůbec nějakou relevanci? 287 01:28:03,510 --> 01:28:10,010 Zatím to vypadá, že každá revoluce vedená radikálními revolucionáři. 288 01:28:10,710 --> 01:28:33,160 Vždycky skončí utopená v krvi lidí, kterým naprosto nezáleží na jejich světovládných ambicích a bohužel není sebemenší jistota ani sebemenší důvod věřit, že další revoluce těchto radikálních revolucionářů dopadne jinak. 289 01:28:33,970 --> 01:28:47,010 A jestli se dobře pamatujete, tak na začátku byla osvícenská víra, která říká, že když člověku připravíte správné podmínky. 290 01:28:47,840 --> 01:29:14,850 Tak se z ní stane ten správný člověk následovaná vírou, že když radikální revolucionáři chápou, jak má správný člověk vypadat, tak mají za povinnost pro něj tu správnou společnost připravit. Jen se tato revoluční cesta k lepšímu člověku zatím nikdy nepovedla a já jenom doufám. 291 01:29:15,470 --> 01:29:27,000 Že jakékoliv další pokusy o revoluci, která změní svět a vychová nového správného člověka. Nebudeme muset už nikdy zažít. 292 01:29:27,990 --> 01:29:35,120 A celý tenhle faktor jsem točil proto, že kdo nezná dějiny a nepoučí se z nich. 293 01:29:35,790 --> 01:29:41,810 Je odsouzen k tomu, aby je zažil znovu, a to nepřeju ani sobě, ani vám. 294 01:29:44,950 --> 01:29:49,550 Polohu vadí. 295 01:29:51,260 --> 01:29:57,990 No no no border. 296 01:30:05,070 --> 01:30:06,310 Jsou prý. 297 01:30:07,960 --> 01:30:11,430 Jo jo. 298 01:30:11,530 --> 01:30:18,900 V těch vládní návrh bylo plno. 299 01:30:19,210 --> 01:30:21,580 Čau lidi.