1 00:00:06,630 --> 00:00:11,210 Jo faktory. 2 00:00:12,600 --> 00:00:42,350 Speciální vydání při vymýšlení témat pro podcast faktory se mi občas stane, že téma, které mě napadne, je natolik obsáhlé a obšírné, že se nevejde do předpokládaného časového úseku 2. Tří maximálně 4 minut, ale zase na 2. Stranu si říkám, že by bylo škoda je nikdy nerozebírat, nevy nevěnovat jim víc času a nepřibrat je tak říkajíc do hloubky, takže zkusíme vydat tento speciální faktory. 3 00:00:42,760 --> 00:00:49,910 Který bude dneska věnován takovému zvláštnímu tématu někde na pomezí. 4 00:00:50,800 --> 00:01:03,810 Chemie, toxikologie, mechaniky, fyziky, kriminalistiky a psychologie. Dnešním tématem jsou sebevraždy. 5 00:01:05,550 --> 00:01:17,900 Jo sebevraždy jsou staré jako lidstvo samo to se dá říct o spoustě věcí, které lidi dělají, ale u sebevražd to opravdu platí. 6 00:01:19,280 --> 00:01:23,930 Sebevraždu jako způsob odchodu ze světa si volili lidé od nepaměti. 7 00:01:24,760 --> 00:01:31,540 A seznam důvodů je vlastně stejně pestrý jako seznam způsobů, které ke svojí sebevraždu volily. 8 00:01:33,360 --> 00:01:39,100 Sebevražda je technicky vzato vlastně vražda, kterou vrah provede sám na sobě. 9 00:01:40,050 --> 00:01:46,400 Což některé techniky vylučuje například takové rdoušení. 10 00:01:47,160 --> 00:02:17,680 Rdoušení je činnost, při níž někdo tlakem na krk zabraňuje proudění krve do mozku a zabraňuje dýchání. A když to dělá dostatečně dlouhou dobu, samozřejmě nepředstavujte si, že stačí zmáčknout krk, pustit a člověk je mrtvý. Takovéhle rdoušení probíhá až několik desítek minut, když to dělá dostatečně dlouhou dobu, tak oběť nakonec zemře rdoušení, ovšem fyziologicky nemůžete provést sami. 11 00:02:17,780 --> 00:02:28,860 O sobě, protože jakmile zmáčknete víc, ztratíte vědomí a stisk povolí, takže zase zpátky vědomí nabydete a sebevražda se nekoná. 12 00:02:30,680 --> 00:02:36,940 Tady na tom místě by možná bylo dobré říct, jaký je rozdíl mezi škrcením a rdoušení. 13 00:02:38,340 --> 00:03:08,320 To co jsem teďka popsal, to znamená tlak rukou na něčí crack by spousta lidí popsalo jako uškrcení, protože prostě škrtí, jenomže terminologie je poněkud přesnější. Pregnant vnější a rozlišuje škrcení, což je totéž ale za použití škrtidla a rdoušení, což je totéž za použití rukou. Tedy škrtí se nějakým nástrojem, páskem, škrtidlem něčím takovým. 14 00:03:08,440 --> 00:03:17,960 A rdousí se rukama, co se týče zardoušení, tak se pro sebevraždu je to naprosto nepoužitelný způsob, ale uškrcení už ano. 15 00:03:19,870 --> 00:03:40,740 Když se chcete uškrtit, tak si ji většinou hodíte okolo krku. Nějaké škrtidlo provaz něco takového a intenzivně zatáhnete, čímž dojde k tlaku na na krční tepny k tlaku na dýchací cesty. Vy se začnete dusit, ztratíte vědomí a po dostatečně dlouhé době zemřete. 16 00:03:44,530 --> 00:04:11,100 Spousta lidí volí tento způsob sebevraždy, protože je vlastně snadno dosažitelný a bohužel pro ně je potřeba říct, že často volí takzvané oběšení. Ale to, co udělají, není oběšení. V klasickém slova smyslu. To, co udělají, je dlouhodobé škrcení. 17 00:04:11,860 --> 00:04:12,480 Protože. 18 00:04:14,160 --> 00:04:25,230 Takový člověk, který se rozhodne pro sebevraždu tohoto typu jde, najde si někde nějakou prádelní šňůru nebo něco takovýho šňůru elektrickou od vařiče? 19 00:04:26,800 --> 00:04:29,220 Tu si hodí okolo krku, udělá na ní uzel. 20 00:04:29,920 --> 00:04:42,380 Někam si ji přiváže na trám nebo na kliku u okna nebo kamkoliv stoupne si na stoličku. Přitáhne si to tak, aby měl akorát zataženo a pak tu stoličku skopne. 21 00:04:43,300 --> 00:04:44,760 Co se v tu chvíli stane. 22 00:04:45,530 --> 00:04:47,550 V tu chvíli jeho tělo poklesne. 23 00:04:49,290 --> 00:05:00,780 Natáhne se ona šňůra do škrtidlo a sevře mu krk. Ten člověk se poměrně rychle začne dusit. 24 00:05:01,650 --> 00:05:29,770 Při plném vědomí, protože ten tlak ještě většinou nestačí k tomu, aby stisknul tepny v krku natolik, že člověk ztrácí vědomí. Takže než dojde ke ztrátě vědomí, tak si několik desítek sekund bude ten člověk v uvozovkách užívat všech těch doprovodných jevů pak ztratí vědomí, ale stále ještě nebude mrtvý. Sice bude v bezvědomí, ale tělo bude stále fungovat. 25 00:05:31,340 --> 00:05:33,190 On se bude dusit. 26 00:05:33,910 --> 00:05:37,570 Tělo bude ztrácet sílu postupně. 27 00:05:38,920 --> 00:05:57,750 A dojde k těm popisovaným vedlejším efektům, kdy při umírání takový člověk ztratí. Nejdřív svalový tonus ve sběračích. To znamená, že všechno, co měl ve střevech AV močovém měchýři mu vyteče do kalhot AU mužů se dostaví erekce a ejakulace. 28 00:05:59,650 --> 00:06:03,970 Zvláštní je, že oběšení málokdy volí ženy. 29 00:06:05,380 --> 00:06:20,090 Ženy volí raději jiný způsob, spíš spíš pomocí léků nebo jedů. A odborníci tvrdí, že to je proto, že ženy mají podvědomě zafixováno, že chtějí být i po smrti hezké. 30 00:06:21,690 --> 00:06:26,380 Co se v tomto poměrně ošklivě mýlí, ale k tomu se dostaneme později. 31 00:06:28,010 --> 00:06:59,130 Člověk, který se rozhodl spáchat sebevraždu oběšením a provedl ji tím způsobem, který jsem popsal. To znamená, že skočil ze 40cm z nějakého štokrle te dolů, tak se vlastně neoběsil, pouze se udusil uškrtil a takový člověk vypadá velmi nevábně. Kromě toho, že pokálený pomočený, tak ještě co je celý naběhlý fialový, visí můj jazyk z úst všechny tyhlety věci, které vznikají při dlouhodobém škrcení. 32 00:07:01,130 --> 00:07:18,200 Při popravách, pověšení nebo oběšením se používaly jiný způsob. Všimněte si, když někde zahlédnete historicky věrný film z té doby, kde se kde kat věší nějakého lapku, tak si všimněte, že. 33 00:07:18,880 --> 00:07:21,370 Má velmi tlustý provaz. 34 00:07:22,270 --> 00:07:34,490 Dělá smyčku, takže ten uzel není vzadu na krku, ale na boku a toho odsouzeného neshazuje ze 40cm, ale z několika metrů. 35 00:07:35,940 --> 00:07:45,260 Důvod je jednoduchý. Ta katovská smyčka ten velký uzel je za uchem pro to, že při pádu těla z velké lišky. 36 00:07:46,040 --> 00:07:58,420 Dojde v určitém okamžiku k prudkému nárazu a jak se ten provaz zasekne a dál už se nenatahuje a ten náraz jaký je veden z boku na krk, tak tomu odsouzenci zlomí vaz. 37 00:07:59,280 --> 00:08:17,070 To znamená, že odsouzenec se nedusí, ale má zlomený vaz a smrt. Následuje téměř okamžitě v důsledku přerušení míchy a přerušení nervových spojení, které z mozku vedou do důležitých orgánů. Takže vlastně se zastaví srdce a zastaví se činnost celého těla. 38 00:08:18,500 --> 00:08:48,720 Proto je potřeba při správném oběšení člověka, aby ta oběť ten oběšenec padal z větší výšky, aby nabrala rychlost a aby to škubnutí provazem, mělo dostatečnou sílu, aby člověku zlomilo vaz. Proto si dobří kati před před samotnou exekucí toho odsouzence prohlíželi, aby zjistili, jak je těžký, těžšímu člověku stačila menší dráha pádu lehkému člověku bylo potřeba vyměřit delší dobu. 39 00:08:48,810 --> 00:09:04,710 Vládu to znamená delší provaz, že aby ten jack být takový člověk padal třeba 3m u člověka tělnatější ho u dobře s prominutím vyžádaného konšela. Když se se byl odsouzen k trestu na hrdle. 40 00:09:06,140 --> 00:09:25,530 Tak stačilo, když padal třeba z metru a půl. Zároveň musel kat velice dobře odhadnout, odhadnout tloušťku provazu, protože když oběšenec měl to štěstí, že se s ním provaz utrhl, tak se mělo za to, že už byl pověšen a už se nesmí pověsit znovu, takže vlastně získal svobodu. 41 00:09:26,200 --> 00:09:33,150 Dobrý kat, tohle to samozřejmě nikdy nedopustil. Předtím jsi zkoušel jednotlivé provazy zkoušel. 42 00:09:34,330 --> 00:10:06,380 Jak se jak reagují při pádu řekněme 50 80 kilového závaží s určitý výšky a všechno tohle to samozřejmě zohledňoval, když byl kat špatný, zlý, hloupý nebo nedbalý, nebo opilý, což se taky bohužel stávalo, tak na tohleto rezignoval odsouzenci nasadil obyčejnou smyčku a nechal ho tam pro pobavení davu škrtit a mlátit sebou a cukat sebou a což trvalo dlouhé minuty. 43 00:10:06,510 --> 00:10:35,230 A přihlížející dav mohl projevit své emoce, ať visí, ať se houpe. Stávalo se samozřejmě, že kat byl řekněme milosrdný, když viděl, že byl odsouzen někdo, kdo si to až tak úplně nezasloužil, takže dokázal při věšení smyčky nenápadně škubnout hlavou ve škubnout rukou za jeho hlavu tak, že ten člověk byl vlastně mrtvý dřív, než byl pověšen dobrý kartou, měl a věděl, kdy to má použít. 44 00:10:37,000 --> 00:11:00,480 Takže pokud budete chtít spáchat sebevraždu oběšením, prosím, nepátrejte ji doma na půdě a nevažte se na šňůru od vařiče. Nemá to smysl, bude to trvat dlouho, bude to bolestivé a garantuji vám, že než přijde to bezvědomí, tak vy si moc dobře uvědomíte, co se s vámi děje. A to nechcete, to není příjemný. 45 00:11:01,660 --> 00:11:16,010 Sebevražda by vlastně byla pro spoustu lidí přijatelným řešením jejich momentálních problémů, ať už jsou opravdové, objektivní nebo jenom subjektivní. Ale ten největší problém, co tam lidé pociťují, je to. 46 00:11:16,820 --> 00:11:27,050 Že je to umírání samotné bude bolet, smrt jim nevadí, s tou jsou smíření, ale to umírání, bolest a podobné věci. To je tam nepříjemné. 47 00:11:37,240 --> 00:11:41,060 Zmínil jsem, že ženy častěji používají jedy. 48 00:11:42,120 --> 00:11:50,480 A důvod je podle odborníků ten, že se domnívají, že po smrti budou v rámci možností hezké. 49 00:11:51,440 --> 00:12:03,510 Většinou se mýlí smrt otrávením nebývá hezká ona 0 smrt nebývá moc hezká, pokud člověk odejde, řekněme nedobrovolně. 50 00:12:04,250 --> 00:12:34,760 Ale smrt s pomocí jedu z vás neudělá hezkého umrlce, který spořádaně leží smrt. Pomocí jedů ve vás často vyvolá křeče, zvracení, dávení. Takže když vás pak najdou mrtvou, teďka budu hovořit hlavně k ženám, když vás najdou mrtvou, budete mít vytřeštěné oči zkřivenou tvář. Pravděpodobně budete mít ještě nějakou divnou barvu v obličeji budete pokálená pozvracená. 51 00:12:34,850 --> 00:12:39,630 Na pěnu u úst a budete mít celé tělo od prohnuté a zohýbané do křeče. 52 00:12:40,340 --> 00:12:41,090 Nic moc. 53 00:12:43,170 --> 00:12:50,890 2 problém, který se týká sebevraždy jedů je ten, že lidé často mají mylné představy o jedech. 54 00:12:52,380 --> 00:12:54,410 Někteří si myslí le. 55 00:12:55,330 --> 00:13:08,030 Klasické jedy jako arzenik ondrušík a podobné, že jsou stoprocentní jistota nejsou. I kdyby se vám podařilo sehnat arzén, i kdyby z toho polykali. 56 00:13:09,010 --> 00:13:09,990 Po tabletách. 57 00:13:10,760 --> 00:13:12,630 Tak stále ještě můžete žít. 58 00:13:13,340 --> 00:13:30,990 Jsou lidé popsaní v historických pramenech, kteří se tak báli, že je někdo otráví arzénem, že arsen preventivně polykali, takže si zvykli na velké dávky. Sice se jim potom sloupala kůže a děly se hrozné věci, aby měli chronickou otravu. Arzénem ale nezemřeli. 59 00:13:33,260 --> 00:13:38,750 Další oblíbený a organický je to, o kterém si lidi myslí, že je prudce. Jedovatý je rtuť. 60 00:13:40,590 --> 00:13:58,700 Rtuť má dneska už teda ne ale míval každý v teploměru. Bylo to poměrně snadno dostupné, takže lidé často rtuťový telé rtuťový teploměr rozbili a zkoušeli ty rtuťové kuličky spolknout v domnění, že se otráví. 61 00:13:59,500 --> 00:14:03,420 Což se většinou nestalo, ale přesto se to projevilo. 62 00:14:04,400 --> 00:14:21,370 Otrava rtutí se totiž projevuje většinou jako velmi úporné, bolestivé dlouhodobé průjmy, zvracení střevní křeče a tak dále, což je nepříjemné. Ale není to nic, na co byste bezprostředně zemřeli? 63 00:14:22,460 --> 00:14:34,660 Rtuť totiž v žaludku moc nereaguje, moc se nerozkládá. Zůstává tam stále jako kulička. Trošku teda interaguje, trošku se odplavuje, ale to je všechno a nakonec projde trávicím traktem a odejde. 64 00:14:35,640 --> 00:14:59,250 Je popsán případ mladé dívky, která se chtěla otrávit rtutí, a protože byla z lékařské rodiny a měla k dispozici jednak rtuť a jednak niční, je stříkačku, tak provedla velice zvláštní pokus o sebevraždu, a to ten, že pomocí injekční stříkačky si vstříkla do žíly několik mililitrů rtuti. 65 00:15:00,460 --> 00:15:12,150 Nestalo se kupodivu nic rtuť se jí dostala do srdce, kde protože je velice těžká, zůstala ležet dole v tom srdci a tam prostě byla. 66 00:15:13,050 --> 00:15:27,240 Nic nedělala jenom 1 za čas, když se nějak víc převalila a odkrylo se vlastně ta pasivovaný vrstva na povrchu, tak se trošku trošku zareagovala s krví. Trošku se jí dostalo do krevního oběhu. 67 00:15:27,970 --> 00:15:36,240 A způsobovalo ty dříve popsané příznaky, ale jinak dívka žila dál. Je to taková chemická kuriozita. 68 00:15:37,530 --> 00:15:47,990 Abyste věděli, že nemá smysl polykat teploměry, ty moderní, které mají nikoliv stříbřitou, ale modrou barvu, tak ty nemá smysl polykat vůbec. 69 00:15:49,790 --> 00:15:59,520 Další oblíbený anorganický jed, který si představují lidé jako stoprocentní způsob, jak se zasebevraždit je cyankáli. 70 00:16:00,280 --> 00:16:01,830 Neboli kyanid draselný. 71 00:16:04,190 --> 00:16:04,610 A. 72 00:16:05,250 --> 00:16:36,000 U něj vlastně jako ta největší zajímavost, která mě napadá, protože cyankáli není úplně běžně dostupná věc, takže by se tím lidé mohli trávit a páchat sebevraždy. To je opravdu spíš spíš kuriózní věc. AU ní je ten mechanismus takový takový zvláštní lidé si představují, že spolknou cyankáli 3 4 5 šmitec natáhnou bačkory, ale tak to není cyankáli totiž samo o sobě nic moc nedělá. 73 00:16:36,900 --> 00:17:03,030 Jo trošku možná poleptání sliznice, ale jinak nedělá nic moc, ale až ve chvíli, kdy se dostane do žaludku, tak začne reagovat s kyselinou chlorovodíkovou s kyselinou solnou, která v žaludku je ona. Tam je proto, aby nám pomáhala trávit a kyanid draselný s touto kyselinou chlorovodíkovou reaguje a reaguje tak, že vytváří chlorid draselný. 74 00:17:04,180 --> 00:17:20,210 A plynný kyanovodík, ten kyanovodík se dostává z žaludku směrem nahoru do dýchacích cest, kde ho vdechujete a ten vás usmrtí, nikoliv cyankáli, ale vdechování kyanovodíku. 75 00:17:21,370 --> 00:17:24,350 Kyanovodík jistě znáte? 76 00:17:25,110 --> 00:17:29,780 Pod nechvalně proslulým názvem cyklon b, to je tentýž plyn. 77 00:17:30,410 --> 00:17:43,350 Je to velice jedovatý plyn, který ve v krátké době vede k zadušení. Když říkám krátká doba, zase to jsou minuty a během těch minut. 78 00:17:44,090 --> 00:18:05,950 Zažíváte velice nepříjemné pocity toho, že vám nestačí dech, že se dusíte a kdo jste si někdy omylem natáhl na obličej igelitový sáček, tak víte, že dušení není rozhodně nic příjemnýho, že ty tělesné a psychické. Hlavně efekty, které to má na člověka, jsou velmi, velmi nepříjemné. 79 00:18:07,700 --> 00:18:24,590 Takže představa o tom, že si vezmete k cyankáli zapijete ho, lehnete si a jste mrtvý. Ty jsou bohužel mylný. Kdybyste chtěli spáchat sebevraždu cyankáli, což teda je způsob, jak se provádí eutanázie. 80 00:18:26,010 --> 00:18:29,640 Tak musíte počítat s tím, že to bude holt nějakou dobu trvat. 81 00:18:32,340 --> 00:19:02,490 Velmi podobný způsob fungování jako kyanid draselný nebo kyanovodík má známější a bohužel dostupnější oxid uhelnatý neboli, CO vzniká při nedostatečně dobrém spalování. Třeba tuhých paliv vzniká při spalování benzínu v motoru, i když už to není tak moc, jako to bývalo dřív a jeho jeho nebezpečí spočívá v tom, že oxid uhelnatý. 82 00:19:02,930 --> 00:19:17,620 Se váže ke krevnímu barvivu k tomu, které normálně přenáší kyslík, tak se váže mnohem líp než ten kyslík. To znamená, když vdechujete oxid uhelnatý, tak se naváže na krevní barvivo v krvinkách. 83 00:19:18,730 --> 00:19:29,660 Krvinky ho pak roznáší po celém těle, což by samo o sobě nevadilo. Problém je ten, že jaksi pak nemají čas přenášet kyslík, protože mají ten oxid uhelnatý mnohem radši. 84 00:19:30,370 --> 00:19:42,490 A když tam budete dostatečně dlouho v takovém prostředí, tak prostě vám odem vám odumřou buňky v těle, které ten kyslík potřebují. A takhle vlastně dojde k smrti z oxidu uhelnatého. 85 00:19:44,680 --> 00:19:47,270 Jeho bratranec, oxid uhličitý. 86 00:19:48,960 --> 00:19:51,000 Nefunguje takhle přímočaře. 87 00:19:51,920 --> 00:19:55,130 A jeho nebezpečí spočívá v něčem zcela jiném. 88 00:19:56,000 --> 00:20:03,090 Jeho nebezpečí spočívá v tom, že je těžší než vzduch. To znamená, že se drží při zemi a vytlačuje odtamtud kyslík. 89 00:20:04,590 --> 00:20:34,470 Jsou popsané případy, kdy vinař ve sklípku během kvašení měl špatně větráno a produkt kvašení, který je mimochodem právě oxid uhličitý, se držel blízko u země. Vlastně vytvořil tam takový oceán oxidu uhličitého, a když se nedopatřením třeba do takového oceánu dostane z nějaké zvíře, nebo stačí, že se vinař předkloní a třeba chce vlézt pod odsud, tak se udusí, protože nemá kyslík stejný stejné nebezpečí hrozilo v dolech.