1 00:00:00,360 --> 00:00:30,740 Nedá mi to a ještě jednou se vrátím ke kolegovi Einsteinovi. O tom, jak to bylo s jeho školním prospěchem, jsme si už řekli, rozhodně nepropadal z matematiky ani z fyziky, přesto s ním nebyli učitelé spokojeni a dokonce ho označovali za špatného žáka. Jeden z učitelů mu údajně měl říct i to, že by od něj bylo hezké, kdyby odešel na jinou školu. 2 00:00:31,240 --> 00:00:35,360 Když se ho Eintein ptal proč, že přeci nic neudělal, 3 00:00:36,070 --> 00:01:06,130 Tak mu učitel odpověděl, že "svým přístupem podkopává autoritu učitelů a narušuje školní vyučování". Což si zaslouží trochu zasadit do kontextu. Německé školy na konci 19. století, a potažmo s nimi i školy rakousko-uherské, tedy i české, měly trošku jiný ideál školního vzdělávání, než by člověk na první dobrou myslel. Ideálem této školy 4 00:01:06,230 --> 00:01:37,250 Nebyl žák vzdělaný ani žák zvídavý, ale žák poslušný. Cílem bylo připravit poslušné dělníky, poslušné státní úředníky, poslušné vojáky a vůbec poslušné poddané. Sám Einstein to později komentoval, že "učitelé na základní škole mu připadali jako polní maršálkové a vyučující na gymnáziu jako důstojníci". A Einstein se svým kritickým myšlením 5 00:01:37,650 --> 00:02:08,260 Rozhodně nebyl materiál, který by bezmyšlenkovitě přebíral to, co autorita řekne. Jenže německé a rakouské školy na konci 19. století byly založeny právě na tom, že autoritám se neodporuje. Autority přikazují a žáci poslouchají. Tak vypadala veškerá výuka. Učitel stál u tabule a říkal, co si mají děti zapamatovat, a povinností žáků bylo si to zapamatovat. Když si představíte, 6 00:02:08,350 --> 00:02:11,330 jak v takové škole asi vypadaly hodiny tělocviku, 7 00:02:12,060 --> 00:02:41,870 tak se nemůžete divit, že Einstein rozhodně nezahořel láskou ke sportu a dokonce později prohlásil, cituji, že "pokud je někdo nadšen tím, že může v řadě za doprovodu hudby pochodovat, musím jím opovrhovat. Taková bytost obdržela svůj velký mozek omylem; pro tuto činnost by ji zcela postačila mícha!" Prušácský a rakousko-uherský ideál školy vzal čas. 8 00:02:41,990 --> 00:03:05,780 Bohužel čas nevzal tento způsob uvažování za hlav některých učitelů, pro které je stále ideálem třída plná poslušných holčiček, které tiše sedí s rukami za zády. Ti, kdo do této škatulky nezapadají, jsou pro podobné učitele (a zejména učitelky) prostě špatní žáci. 9 00:03:06,510 --> 00:03:19,270 A Einstein z tohoto úhlu pohledu byl špatný žák ve své době, a pro mnohé učitele by byl stoprocentně špatným žákem i dneska. Bohužel.