1 00:00:00,100 --> 00:00:15,350 Petrohrad, pozdější Leningrad a dnešní Sankt Petěrburg je město, jehož osudy jsou velmi pohnuté, a to i na ruské poměry.  2 00:00:15,350 --> 00:00:30,180 Toto město bylo vždycky hodně evropské, poslední ruští carové v něm měli své sídlo. To bylo období, kdy rusko s Evropou intenzivně komunikovalo a spolupracovalo a vměšovalo se a tak dále. 3 00:00:30,210 --> 00:00:44,190 Komunisti, kteří nenáviděli všechno západní, velmi brzy začali nenávidět i toto město, takže přenesli svoji vládu do více vyhovující Moskvy. Později byl Petrohrad přejmenován na Leningrad,  4 00:00:44,190 --> 00:01:02,970 snad aby Leninův duch trochu utlumil tu západní evropskou atmosféru ve městě. Což se tedy nepovedlo. Petrohrad, nyní už Leningrad, zůstával stále městem intelektuálním, evropským, civilizovaným, zkrátka jiným než zbytek Ruska. 5 00:01:03,060 --> 00:01:14,590 Petrohradský sovět a petrohradská stranická organizace byla samozřejmě velmi mocná a snad proto se právě Stalin zaměřil na Leningrad a tamní komunisty  6 00:01:14,590 --> 00:01:27,730 a nejdřív jim nechal zavraždit jejich vůdce Kirova, což pak vedlo k takzvanému velkému teroru a sérii politických monstrprocesů a deportací do pracovních vyhlazovacích lágrů. 7 00:01:27,730 --> 00:01:43,520 Poté, co Hitler napadl sovětský svaz a ten tak musel vstoupit do 2. světové války, byl Leningrad cílem blokády. Vojenská blokáda obklíčila město a snažila se ho vyhladovět, a ze školy si pamatuju příběhy o tom,  8 00:01:43,520 --> 00:02:04,720 jak hrdinní obránci Leningradu s nasazením vlastních životů a s totálním sebeobětováním bránili město a podařilo se jim otevřít zásobovací cestu přes zamrzlé jezero, v níž každý čtvrtý nákladní automobil sjel z cesty, prorazil led a utopil se, a tak dál. 9 00:02:04,760 --> 00:02:29,600 Jenom se zapomněli zmínit o té druhé stránce. Totiž ani za 2. světové války nepřestaly politické procesy, nepřestala deportace lidí do pracovních lágrů a nic z tohodletoho neustalo. Stále odjížděly vlaky plné budoucích otroků na budoucí stavby socialismu a tyhle transporty nepřerušila ani blokáda. 10 00:02:29,600 --> 00:02:46,660 Petrohradští komunisté si sice říkali, že by v době blokády mohli s těmito procesy přestat, ale báli se toho, že kdyby přestali odsuzovat nevinné lidi za vymyšlené trestné činy protistátní, tak že by na sebe přivolali pozornost moskevského vedení, 11 00:02:46,660 --> 00:03:04,410 které by je nařklo z nedostatečné stranické bdělosti a nedůslednosti při odhalování třídních nepřátel. Takže i během blokády odjížděly z Leningradu další a další transporty budoucích otroků na Solovky a do jiných táborů Gulagu. 12 00:03:04,410 --> 00:03:23,400 Utrpení obyvatelstva v Leningradu během blokády bylo strašlivé, včetně kanibalismu a dalších jevů, ale to, že i v takové době pokračovaly transporty, zatýkání a falešné obviňování, to je jen a pouze vina komunistického systému!