1 00:00:00,120 --> 00:00:30,760 Včera jsem se zúčastnil společenské akce při příležitosti spuštění jednoho mediálního projektu, a jeden z hostů, profesor egyptologie Bárta, přirovnal tento projekt ke kadlubu. Což vzbudilo údiv u přítomných, protože se ukázalo, že jen málokdo tuší, co to je kadlub. Po krátké nechápavé chvilce pan profesor 2 00:00:30,850 --> 00:01:01,140 tedy vysvětlil, že se jedná o takový ten kotlík, jak se v něm míchají jednotlivé ingredience a vzniká z toho něco jiného. Bohužel musím říct, že se pan profesor zmýlil a pravděpodobně měl na mysli tyglík. Ale obávám se, že kdyby řekl tyglík, tak by výsledek byl velmi podobný, protože ani toto slovo už dneska nepatří k nejpoužívanějším. Dovolte mi tedy jenom stručně 3 00:01:01,240 --> 00:01:31,610 vysvětlit, že kadlub je staré označení pro formu na odlévání předmětů, třeba z bronzu. To slovo se normálně mimo archeologií a řekněme nějaké odborné kruhy téměř nepoužívá, ale přesto proniklo do literatury. Je známo spojení "rozbít kadlub", což je obrazné vyjádření pro činnost, kterou musíte udělat, když odlijete ten předmět. 4 00:01:31,710 --> 00:02:01,650 Musíte pracně vyrobenou formu, tedy ten kadlub, rozbít, abyste se dostali k tomu, co jste odlili. V básni se píše "Bušte kladivem, drobte hlíny lem! Má-li zvon se naroditi, jest nám kadlub rozbořiti". Používá se to i pro popis situace, kdy někdo s bystrým duchem rozbije to staré, aby vyniklo a zazářilo to nové. Kadlub se sice do literatury 5 00:02:01,730 --> 00:02:31,460 Dostal, ale obávám se, že tyglík na své literární objevení čeká, a dost možná marně. Přitom tyglík je takové docela roztomilé slovo, že? Zní jako zdrobnělina. A nejste daleko od pravdy, protože tyglík je takový laboratorní kelímek, ve kterém tavíte kovy nebo nějak mísíte, něco sléváte... Proto si myslím, že profesor Bárta měl na mysli právě tyglík. 6 00:02:31,740 --> 00:02:39,850 A zároveň si myslím, že kdyby to slovo použil, tak by mu rozumělo ještě míň lidí, než tomu kadlubu.