1 00:00:05,590 --> 00:00:34,950 Staří Římané dělali spoustu věcí a jsou dodneška takzvanými obvyklými podezřelými. V různých situacích, kdy chceme dát najevo, že věc, o které mluvíme, je stará a prastará, tak řekneme "už staří Římané dělali to a to nebo měli to a to nebo uměli tamto a toto". Leckdy to je pravda, staří Římané opravdu uměli ledacos, ale leckdy to je spíš jenom mýtus. 2 00:00:35,990 --> 00:01:07,100 Tak například známý římský pozdrav, kdy se zdravili vojáci tím, že zvedli pravici s nataženými prsty, které se sebe dotýkaly, tak ve skutečnosti v Římě nikdo nepoužíval. Poprvé se toto gesto objevilo až na obraze Přísaha Horatiů z roku 1784. Gesto, které je na něm zachyceno a které jsem popisoval, trošku připomíná pozdější hajlování či salutování, ale je bohužel naprosto smyšlené. 3 00:01:07,440 --> 00:01:26,340 A staří Římané se takto nezdravili, takže pak následně Hitlerova Třetí říše, která si z Říma brala leccos včetně zástav jednotlivých vojenských celků, si vzala i to hajlování v domnění, že jde o starořímský pozdrav, ale nejde. Jde o novověkou fikci. 4 00:01:27,100 --> 00:01:52,190 Stejně tak měli Římané ve zvyku své sochy barvit. My dneska známe antické sochy převážně jako holý kámen, opracovaný do největších detailů, ale v dobách, kdy byly nové, byly barevné. Některé výjimečně dobře zachované sochy z té doby mají stále ještě zbytky barevného nátěru. U ostatních soch nám nezbývá, než se dohadovat, jak asi původně vypadaly. 5 00:01:53,240 --> 00:02:23,070 Snad nejznámější Říman Gaius Julius Caesar, správně vyslovováno [kaizar], má údajně svůj původ v latinském slovu caedere, což znamená krájet nebo řezat. Stejný původ údajně má i známý císařský řez, který nesouvisí s žádným císařem, ale právě s tímto latinským výrazem. Císařský řez ostatně provozovali právě už zmínění staří Římané, kteří v případě úmrtí matky před porodem nebo při porodu 6 00:02:23,160 --> 00:02:53,820 dokázali rozříznutím břicha dítě vyjmout a zachránit. Říká se, že stejným způsobem přišel na svět právě Caesar, totiž že ho vyřízli císařským řezem z jeho matky, což tedy není pravda, neboť jeho matka byla živa a zdráva až do jeho dospělosti. A navíc je pravděpodobně Caesarovo jméno odvozeno od jiného slova totiž caesariēs, což znamená vlasatý. A když už jsme u těch císařů, tak se říká, že ve starém Římě na císařských 7 00:02:53,910 --> 00:03:23,830 slavnostech hosté jedli a pili tak dlouho, dokud nebyli sytí, pak se vyzvraceli a pak pokračovali dál. Což je takový hezký historický omyl. Ve starém Římě na hostinách nikdo nezvracel, a pokud ano, tak rozhodně ne záměrně. Tento omyl vznikl z nepřesného překladu latinského slova vomitorium. Toto slovo je samozřejmě příbuzné slovu zvracet, latinsky vomit, ale vomitorium není místnost, kde se zvrací, 8 00:03:23,930 --> 00:03:54,240 jak si mylně mysleli někteří pozdější autoři, ale jde o širokou chodbu v amfiteátrech a podobných stavbách, kudy si diváci vraceli. Když skončilo představení nebo zápas v amfiteátru, tak lidé používali právě tyto široké chodby, aby mohli rychle odejít. Takže to trošku s vracením souvisí. A to, že se na římských hostinách strkali paví péra do krku, aby se vyvolalo zvracení, to nejspíš pravda není. Je to zaznamenáno pouze v Suetoniovi, 9 00:03:54,600 --> 00:04:04,050 který to myslel spíš jako kritiku nenažranosti určité části římské aristokracie, nikoliv jako reálný popis zvyků.