1 00:00:00,430 --> 00:00:30,330 Já mám rád ty bizarní situace, kdy se začnou hádat Češi a Moraváci o tom, kde jsou lepší lidé, kde se líp žije a proč. Ty argumenty, co padají, všichni známe. Nemá smysl je tady vyjmenovávat, protože jsou stejně úplně liché, ale některé z nich jsou natolik kuriózní, především v tom, že ten, kdo je používá, tak zároveň ukazuje, 2 00:00:30,620 --> 00:00:51,790 Že o věci neví zhola nic. A mezi nimi naprosto vede argument: "u nás na Moravě se mluví spisovně!" Tento argument je z jazykového hlediska slabý i na diskuzi v hospodě. Spisovný jazyk je spisovný proto, že se jim píše; hovoří se jazykem hovorovým. 3 00:00:52,530 --> 00:00:55,890 A záměrně ponechávám stranou jemné nuance toho, 4 00:00:56,630 --> 00:01:26,970 Že hovorový jazyk je součástí jazyka spisovného, popřípadě, že jde o tentýž jazyk, který se liší tím, jakou používá stylovou příznačnost. Jestli hovorovou, nebo knižní. To, co mívají moravští mluvčí na mysli je, že na Moravě se nepoužívají tvary s "-ej" a podobné, jako například velkej, blbej, nebo vejška. Tyto jazykové změny postupují většinou od západu 5 00:01:27,060 --> 00:01:34,960 Na východ, takže se na Moravu pouze ještě nedostaly. I když jsou regiony a mikroregiony, kde se tak hovoří. 6 00:01:35,730 --> 00:01:45,080 Ačkoliv se jazyk jednotlivých moravských regionů od sebe docela liší, tak tato změna lépe řečeno nezměna, je jim společná. 7 00:01:45,980 --> 00:01:52,670 Takže na Moravě je velký, blbý a výška. Na druhou stranu tam proběhly některé jiné změny. 8 00:01:53,600 --> 00:02:23,430 Takže na Moravě běžně slyšíte [byli zme], ne jako v Čechách [byli sme], nebo slyšíte číslovky [osnást, sednást] místo [osumnáct, sedumnáct]. A když se na to zeptáte jazykovědců, tak možná budete překvapení, protože vám řeknou, že ani jedna z těchto variant není ta správná a pořádná. Správné jsou podle nich všechny, protože jazykovědci jazyk neurčují 9 00:02:23,520 --> 00:02:41,460 A nehodnotí, ale popisují. Takže dokážou pojmout jak česká, tak moravská nářečí a nedělají mezi nimi rozdíly, a ani jedno z nich pro ně není lepší nebo horší, protože neexistuje žádný ideál a odchylky od něj, 10 00:02:42,370 --> 00:02:50,890 Ale existují různé verze téhož. A nikdo nebude tvrdit, že správně je výslovnost [osumnáct] nebo [osnáct]. 11 00:02:51,640 --> 00:03:20,050 Prostě jazyk má obě výslovnosti podle toho, v jaké oblasti se používá. Jediné, nad čím povytáhnou obočí, je tvrzení, že se na Moravě mluví spisovně, protože se spisovně zkrátka nemluví. A když ještě dodáte, že "ta moravská spisovná výslovnost je lepší než obecná čeština, kterou se mluví v Čechách", tak se na vás pravděpodobně jenom shovívavě usmějí.  12 00:03:20,180 --> 00:03:34,460 Já vím, že tyhle diskuse jsou takovým kořením soužití ve společném státě. Ale byl bych rád, kdybychom aspoň tu teorii o tom, že se "na Moravě mluví spisovně", nechali jednou provždy spát.