1 00:00:12,000 --> 00:00:42,220 V tomto faktoidu vám povím něco o vás samotných. Ano konkrétně o vás, posluchačích faktoidů. Díky postupům, známým ze strojového učení, z neurolingvistického programování a z teorie neuronových sítí jsem si nechal vytvořit profil posluchače faktoidu: Vy, posluchači faktoidu, cítíte velkou potřebu, aby vás druzí lidé měli rádi a aby vás obdivovali. 2 00:00:42,420 --> 00:01:13,830 Máte tendenci být sebekritičtí. Máte mnoho schopností, které jste nevyužili ke svému prospěchu. Ačkoli máte určité osobnostní slabiny, zpravidla jste je schopni kompenzovat. Navenek jste disciplinovaní, ale uvnitř nezřídka pociťujete znepokojení a nejistotu. Občas máte vážné pochybnosti, zda se rozhodujete správně, nebo zda děláte správné věci. Do určité míry dáváte přednost změně a štvou vás zákazy a omezení. 3 00:01:14,030 --> 00:01:34,300 Ceníte si svého nezávislého myšlení a tvrzení druhých nepřijímáte bez dostatečných důkazů. Občas jste extrovertní, přátelští a družní, zatímco jindy jste introvertní, ostražití a rezervovaní. Jeden z vašich hlavních životních cílů je bezpečí. 4 00:01:35,020 --> 00:01:36,650 Poznali jste se v tom? 5 00:01:37,360 --> 00:01:43,080 Pravděpodobně ano, protože v tomto textu se naprostá většina lidí pozná. 6 00:01:44,070 --> 00:01:48,910 Tento text je poskládán z vět z různých horoskopů. 7 00:01:49,800 --> 00:01:54,170 A poskládal ho psycholog, který se jmenoval Bertram Forer. 8 00:01:54,860 --> 00:02:18,220 Ten svým studentům dal test osobnosti a řekl, že každému připraví osobní posudek přímo pro něj. Studenti pak ten posudek dostali a měli ho ohodnotit na stupnici přesnosti od 0 - naprosto nepřesný až do 5 - Naprosto přesný. Všichni účastníci testu dostali ten samý posudek. 9 00:02:18,880 --> 00:02:29,640 To je ten, který jsem vám právě četl. Průměrné hodnocení přesnosti bylo 4,26 a studenti považovali posudky za "téměř přesné". 10 00:02:30,450 --> 00:03:00,040 Experiment byl mnohokrát zopakován se stejnými nebo podobnými výsledky. Celý trik onoho posudku je v tom, že posudek sám o sobě je natolik vágní a obecný, že se v něm prostě pozná skoro každý. Ostatně věty jako "někdy jste extrovertní, zatímco jindy jste introvertní" vlastně neříkají nic. To jsou tvrzení na úrovni tvrzení "nebude li pršet, nezmoknem". 11 00:03:00,420 --> 00:03:30,750 Lidská psychika v takovém posudku objeví některé pozitivní věci, které na člověka platí, a pak má tendenci snížit svoji ostražitost a vnímat to celé a říkat si "jo jo jo, přesně tak to je". Tento psychologický fenomén byl pojmenován Forerův efekt, na počest toho psychologa, který ho objevil a popsal, a stojí za úspěchem všech možných astrologů, senzibilů, věštců, 12 00:03:31,550 --> 00:03:36,500 Celé EZO TV a televizní věštkyně Jolandy zvlášť. 13 00:03:38,630 --> 00:04:06,530 Forerův efekt se projevuje u textů, které jsou dostatečně vágní a obecné. A pokud ho chcete zesílit, tak tvrďte, že ten posudek nebo to hodnocení je individuální, unikátní a pokud možno s tím dělejte ještě nějaké ofuky, jakože byl získán velice složitými metodami a že to dalo strašně moc práce. 14 00:04:07,270 --> 00:04:29,530 Čím víc takových řečí budete vést, tím víc vám ten člověk, který vás bude poslouchat, bude věřit a bude si opravdu myslet, že mluvíte přímo o něm, vypne veškerou ostražitost, která by mu mohla říct, že to jsou vlastně jen obecné a nic neříkající cancy. 15 00:04:30,220 --> 00:04:37,350 A přesně tohoto zneužívají různí šarlatáni, kteří přesvědčují klienta, 16 00:04:38,120 --> 00:05:08,330 Že mu dokážu pomoct, a začnou tím, že ho přesvědčí, že o něm vědí spoustu věcí. To jsou přesně ty okamžiky, kdy pak takový člověk v obluzení říká "ale on nebo ona toho o mně tolik věděla. Jak to mohla vědět?" Této technice se říká chladné čtení, nebo studené čtení, a je v podstatě velmi jednoduchá, velmi účinná, a taky, promiňte mi to slovo, hodně velká všivárna. 17 00:05:08,930 --> 00:05:39,420 Tihle lidé, a mám na mysli právě ony šarlatány, využívají toho, že se k nim obrací klienti v těžkých situacích, při nemoci, při nějaké osobní ztrátě, při nějakém těžkém období, a v takových situacích jsou nakloněni věřit všemu, o čem jim někdo řekne, že jim to může pomoci. A šarlatán vás velice jednoduše přesvědčí, že on ví a že on dokáže pomoci. 18 00:05:39,640 --> 00:05:47,800 Podle psychologa Rye Hymana potřebujete 13 věcí k tomu, abyste úspěšně provozovali studené čtení. 19 00:05:48,660 --> 00:06:18,450 Za prvé musíte být sebejistí. Musíte vystupovat tak, že o sobě nepochybujete, že o vás nikdo nepochybuje. Použijte pokud možno propriety, které se od vás očekávají - podle toho, jaký druh šarlatánismu provozujete, to může být kocour, pentagram, tarotové karty nebo třeba počítačový terminál. Připravte si obecné fráze, které použijete. Například "vidím, že vás postihlo velké neštěstí." 20 00:06:19,330 --> 00:06:49,230 No jistě, kdyby ho postihlo velké štěstí, tak nepůjde za šarlatánem, žeano. A samozřejmě používejte takové ty laciné triky, jako že budete klientovi lichotit, budete mu říkat to, co chce slyšet... Už podle toho, kdo a jak proti vám sedí, dokáže zkušený šarlatán odhadnout, s čím za ním klient přišel a velmi nenápadně zkusí třeba 3 nejpravděpodobnější eventuality. 21 00:06:50,050 --> 00:07:13,210 A klient, který očekává, že šarlatán bude vědět, tak se chytne nenápadného náznaku a řekne "jeee, jak jste tohle věděl?" Nebo "přesně s tím za váma jdu". A to, co šarlatán klientovi říká, je vlastně jenom to, co mu řekl sám o sobě klient, aniž by to přesně věděl, jenom jinými slovy. 22 00:07:13,930 --> 00:07:18,540 A to celé vám říkám jenom proto, že doufám, 23 00:07:19,290 --> 00:07:26,510 Že vám to třeba někdy pomůže. Když na vás někdo takovouhle techniku bude zkoušet, 24 00:07:27,240 --> 00:07:47,080 Vzpomeňte si na Jolandu a na její legendární větu "Hodně budeš někde", a jakmile něco podobného uslyšíte, tak okamžitě zbystřete, zapněte veškerou pozornost, a i kdyby vám ten člověk sliboval úlevu od trápení a soužení - utíkejte pryč!