1 00:00:07,180 --> 00:00:31,030 Až budete někdy bloudit pouští a budete se snažit dojít k nejbližší oáze a půjdete stále rovně, tak se vám stane, že po čase narazíte na stopy v písku, a když je budete zkoumat blíž, zjistíte, že to jsou vaše stopy. Že jste zkrátka došli do toho místa, odkud jste vyšli. 2 00:00:32,090 --> 00:01:01,160 Totéž se děje i v lese a totéž se děje všude, kde člověk nemá na obzoru žádný orientační bod, za kterým by šel. Třeba v té poušti. Poušť je stále stejná. Nevidíte na obzoru nic, čeho byste se mohli chytit, a tak jdete, jdete, a s nejlepším vědomím a svědomím si myslíte, že jdete stále rovně, ale ve skutečnosti děláte kruh. Což samo o sobě zajímavé je, ale ještě zajímavější je, 3 00:01:01,470 --> 00:01:08,600 Že naprostá většina lidí, když je takhle ponechána sama sobě a svému smyslu pro kolmou chůzi, 4 00:01:09,380 --> 00:01:17,870 Tak většina lidí opisuje ten kruh doprava. A já jsem zjistil z jednoho článku, 5 00:01:18,570 --> 00:01:28,970 Že to má svůj důvod, proč se člověk stáčí doprava. Kupodivu to dělají leváci i praváci a ten důvod s tímhle tím nijak nesouvisí. Ten důvod je prý ten, 6 00:01:29,890 --> 00:01:42,930 Že člověk má pravou polovinu těla těžší, a proto ho to trošku táhne na pravou stranu. A když si člověk myslí, že jde úplně rovně, tak jde ve skutečnosti trošku doprava, neboť pravá strana převažuje. 7 00:01:43,830 --> 00:01:49,140 A převažuje proto, že na pravé straně jsou játra, která jsou velmi těžká. 8 00:01:50,000 --> 00:01:56,890 Jinak je člověk vlastně symetrický, ale ta váha jater na pravé straně ho trošku táhne doprava.