1 00:00:08,650 --> 00:00:14,660 Dovolte, abych se na úvod zeptal, máte všech 5 pohromadě? 2 00:00:15,620 --> 00:00:18,730 Máte? A není to málo? 3 00:00:19,020 --> 00:00:48,070 Mít všech 5 pohromadě odkazuje na 5 základních smyslů, tedy zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Mít všech 5 pohromadě vlastně znamená jinými slovy to, že jste při smyslech, že vám vaše smysly fungují. A na těch tradičních 5 smyslů se odkazujeme tak často, že vlastně ani nepřemýšlíme nad tím, 4 00:00:48,730 --> 00:00:51,830 Jestli člověk má opravdu 5 smyslů. 5 00:00:52,960 --> 00:01:01,310 Ve skutečnosti má člověk smyslů mnohem víc, akorát pro ně nemá úplně viditelné orgány. 6 00:01:02,270 --> 00:01:15,920 Například víte po většinu doby, jestli jste hlavou nahoru nebo hlavou dolů. Máte smysl, který pomáhá vnímat gravitaci. Ano, hodně tomu napomáhá zrak. 7 00:01:16,900 --> 00:01:49,710 Ale i pokud jste v naprosté tmě, tak většinou poznáte, jestli jste vzhůru nohama nebo vzhůru hlavou. Samozřejmě existují výjimky. Když vás zavalí lavina, tak občas nevíte, kde je nahoře a kde je dole. Ale v tomto případě důvod není ten, že by vám selhala smysl pro vnímání zemské tíže, ale v tom, že jste většinou zmačkání masou sněhu, která na vás různě tlačí, a tím tento smysl pomocí hmatu přebíjí. 8 00:01:49,710 --> 00:01:52,610  Máte smysl pro vnímání času. 9 00:01:53,250 --> 00:02:23,180 Dokážete vnímat, že čas plyne, aniž byste na to měli nějaký časoměr nebo hodiny. Prostě máte vnitřní hodiny. Vnímáte i chlad a teplo - nás dřív učili, že chlad a teplo vnímáte hmatem, ale bylo to spíš zjednodušení, protože teplo a hmatové vjemy vnímáme stejným orgánem, tedy kůží. Ostatně sám hmat 10 00:02:23,280 --> 00:02:53,150 Je spíš soubor několika různých smyslů, protože dává informace nejen o tlaku, což je ten samotný hmat, ale třeba i o chladu, o vibracích, nebo o bolesti. A když si sednete do auta a auto se rozjede, tak i když budete mít zavřené oči a zacpané uši, tak budete vnímat zrychlení. Na zrychlení máme samostatný smysl, i když nemá jasně viditelný orgán. 11 00:02:53,660 --> 00:03:13,240 Ale samotný fakt, že zrychlení vnímáme a dokážeme ho jako zrychlení identifikovat a dokážeme říct, jestli je velké nebo malé, tak vypovídá o tom, že máme smysl pro jeho vnímání. Takže když budete mít všechny pohromadě, bude jich rozhodně víc než pět!