1 00:00:02,550 --> 00:00:33,580 Thomas Alva Edison byl už za svého života spíš popkulturní odkaz a popkulturní ikona, než reálně žijící člověk. Respektive jeho věhlas a jeho pověst dosáhla dál než jeho reálný vliv. Edison je po právu znám jako autor mnoha patentů a mnoha vynálezů. Například fonograf byl opravdu jeho vynález. Ale ta nejproslulejší, žárovka, 2 00:00:33,670 --> 00:01:04,120 Kterou Edison vynalezl, tak tu vůbec nevynalezl. Tu vynalezli jiní, ale Edison byl ten, kdo žárovku ze stádia řekněme laboratorních experimentů a velmi křehkého zařízení dovedl do bodu, kdy se žárovka dala průmyslově vyrábět a prodávat. A to byl zároveň Edisonův největší přínos světovému průmyslu, vědě a technice. Nikoliv to, že by vynalézal převratné věci. 3 00:01:04,640 --> 00:01:14,540 Ale to, že vynálezy vzal a udělal z nich komoditu, udělal z nich věc, kterou jste si reálně mohli koupit a reálněji nikdo mohl vyrábět. 4 00:01:15,990 --> 00:01:45,380 Pohybuju se celý život mezi lidmi od techniky a vím, že tento přístup je mnohými často pohrdán. Jakože "on vlastně neudělal nic, on to jenom sebral a vydělal na tom spoustu peněz". Je to přístup v Čechách celkem obvyklý, a asi proto nemáme v Čechách tak velké průmyslníky a tak dobrý průmysl jako v té Americe, kde víc hledí na schopnost prodat věc, než ji 5 00:01:45,480 --> 00:01:52,060 vymyslet. Kdybychom se měli od Edisona dneska v Čechách něco naučit, tak právě jeho tah na branku. 6 00:01:52,750 --> 00:02:23,620 Jeho schopnost věc nejenom krásně udělat, ale hlavně dokázat prodat, udělat jí marketing, udělat z ní tu věc, kterou si koupíte domů. Edison byl nadaný, schopný a velmi pracovitý a cílevědomý. Na druhou stranu nebyl žádný svatoušek a jeho obchodní metody byly leckdy za hranou etiky a snesitelnosti. Například jeho spor s Teslou o to, že mu nezaplatil peníze za práci, kterou odvedl. Edison založil spoustu firem, 7 00:02:23,840 --> 00:02:54,200 Které se na jeho patentech a vynálezech a zdokonalení staly opravdovými legendami v oboru. Například General Electric. Ale Edison, díky tomu, že skvěle prodával a měl hodně peněz, tak zakládal i firmy z jiných oborů, včetně filmových studií nebo firmy, která hledala náhražku přírodního kaučuku. Edison ve svých firmách zaměstnával například Henryho Forda, pozdějšího automobilového magnáta, anebo 8 00:02:54,290 --> 00:03:22,730 Například absolventa ČVUT Emila Kolbena, který se u Edisona neučil techniku, tu uměl, uměl ji velmi dobře z českých škol, ale u Edisona se naučil tu druhou část úspěchu, totiž jak své technické znalosti proměnit v něco, co je reálně použitelné a co se dá reálně prodat. Edison vlastně prohrál jenom jednou, a to byl onen slavný spor o to, zda stejnosměrný nebo střídavý proud. 9 00:03:23,650 --> 00:03:45,620 Pozdější vývoj dal za pravdu jeho oponentům, Teslovi a Westinghousovi, kteří prosazovali střídavý proud, a ukázalo se, že střídavý proud i přes své nebezpečí má zásadní výhodu. A to snadné transformování. Na Teslovi a Edisonovi se dá ilustrovat přesně ten rozdíl, o kterém jsem hovořil. 10 00:03:46,640 --> 00:03:55,980 Tesla byl vynálezce, který byl poháněn dopředu pouze svojí vlastní imaginací. Byl fascinován technikou a jejími možnostmi. 11 00:03:56,690 --> 00:04:26,740 A praktické použití ho až tak nezajímalo. Zato Edison byl ten, kdo nemilosrdně třídil věci užitečné od neužitečných a dál si ponechal jenom to, co mohl vyrobit ve velkém a prodat ve velkém. Tyhlety dva světy se navzájem potřebují, i když dnešní doba už je někde jinde a už není místo pro Edisony a pro Tesly. Ale světy pragmatických obchodníků a technologických vizionářů se potřebují i nadále. 12 00:04:26,870 --> 00:04:46,630 A praktický Edison po sobě zanechal spoustu zajímavých výroků, jako například ten, že genialita se skládá jenom z 1% inspirace a 99% potu, nebo že tajemství úspěchu není dělat to, co se nám líbí, ale nalézat zalíbení v tom, co děláme. 13 00:04:46,700 --> 00:04:52,120 Tak ať se vám líbí to, co děláte!