1 00:00:16,670 --> 00:00:21,320 Staří historici věřili, a nás to ještě ve škole učili, 2 00:00:22,020 --> 00:00:52,760 že egyptské pyramidy stavěly desetitisíce, možná statisíce otroků hrozně dlouho. Ale už v době, kdy jsme se to učili, to znamená někdy v 80. letech, se někteří historici domnívali, že to tak nemuselo být, a během posledních několika desítek let se ukázalo, že to tak opravdu nebylo. Egyptské pyramidy totiž nestavěli otroci, kteří tam byli nahnání proti své vůli. Egyptské pyramidy ve skutečnosti 3 00:00:52,850 --> 00:01:22,910 stavěli svobodní dělníci, kteří na té stavbě pracovali, byli velmi dobře organizovaní do různých pracovních čet a pracovních skupin, dokonce podle některých odborníků měli cosi jako odbory a dokázali se domlouvat se stavbyvedoucími a se zadavateli na pracovních podmínkách. Podle posledních výzkumů to vypadá, že na stavbě Velké pyramidy pracovalo 5000 stálých dělníků 4 00:01:23,170 --> 00:01:30,700 a zhruba 20.000 dělníků sezónních, který přišli a pracovali třeba jenom 3 měsíce v roce. 5 00:01:31,440 --> 00:02:01,620 Stálí dělníci bydleli v městečku vedle stavby, ti výše postavení tam samozřejmě bydleli s celými rodinami, a za svoji práci dostávali mzdu. Tehdy především v naturáliích, to znamená v jídle a v pití, v ošacení a v podobných věcech. Z vykopávek už dneska víme, že stavba pyramidy fungovala v podstatě jako normální město. Ostatně 5000 lidí, to je slušné městečko i na dnešní dobu. Takže v takovém městečku fungovaly i obchody, 6 00:02:01,880 --> 00:02:05,620 dílny, řezníci, kuchaři a tak dále. 7 00:02:07,250 --> 00:02:37,850 Tohleto všechno víme z nápisů, které se dochovaly v hrobě těchto dělníků. Dělníci byli pohřbíváni, pokud zemřeli během stavby, v takových malých pyramidách, a z nápisů v těchto pyramidách víme, jak se třeba tito dělníci jmenovali, jak dlouho pracovali, jak byla práce organizovaná, a ze samotného faktu, že byli pohřbeni hned vedle faraona, se dá poměrně dobře usuzovat, že to nebyli nějací otroci, ale že to byli svobodní lidé, kteří pracovali na stavbě.