1 00:00:04,780 --> 00:00:30,710 Když se budete pohoršovat nad tím, že někdo z čisté a krásné myšlenky olympijských her udělal hnusný a odporný byznys, tak tím vlastně jenom ukazujete, že o olympijských hrách moc nevíte. Novodobé olympijské hry se sice zaštiťují soupeřením amatérských nadšených 2 00:00:30,810 --> 00:01:01,390 Sportovců, kteří spolu v duchu pravidel fair play zápasí a jde jim pouze o čest a slávu, nikoliv o nějaké hmotné zisky. Ale tak to bylo jenom chvíli. Novodobé olympijské hry se velmi brzy staly pokračováním politiky jinými prostředky. Soupeření států na olympiádách nahrazovalo menší lokální války, a to, že účast na olympijských hrách 3 00:01:01,630 --> 00:01:22,820 Byla minimálně za studené války velmi politická a politicky vnímaná, je neoddiskutovatelný fakt. Můžeme hořekovat nad tím, jak je moderní doba zkažená. Ale pravda je taková, že ani antičtí olympijští sportovci nesoutěžili jen z nějaké lásky ke sportu. 4 00:01:23,480 --> 00:01:53,250 A rozhodně to nebyli nějací amatéři, kteří ve své vesnici trénovali a dosáhli skvělých výsledků. Už v antice byli olympijští sportovci profesionálové, kteří se sportu věnovali nikoli mimochodem, ale jako své hlavní profesi. Sice na olympiádě dostali větvičku nebo olivový věnec, ale kromě toho byla účast honorována i jinak. Vítězům byly stavěny pomníky, 5 00:01:53,640 --> 00:02:09,960 odpouštěly se jim daně, dostávali renty, nebo byli odměněni přímo penězi. Podle záznamů dal úředník Solón vyplatit 500 drachem každému městu, jehož reprezentant v nějaké disciplíně zvítězil. 6 00:02:10,670 --> 00:02:41,370 500 drachem znamenalo roční plat pro 2 vojáky, dobře vycvičené. No a protože už tehdy sportovci svým vítězstvím vlastně zviditelňovali své město, tak jim to město bylo taky patřičně za vítězství vděčné. Už tehdy samozřejmě do týmu těch špičkových sportovců patřili trenéři, maséři, lékaři, osobní kuchaři - a tyhle lidi musel někdo platit. 7 00:02:41,970 --> 00:03:14,020 Naštěstí v Řecku probíhaly sportovní hry podstatně častěji než jenom olympiáda jednou za čtyři roky. Byly třeba Nemejské hry, které se konaly každé 2 roky, hry Pýthejské nebo Isthmické, a spousta provinčních závodů a mistrovství a ut tkání. A dokonce nebylo ani výjimečné, když si nějaký atlet, který byl mnohonásobným vítězem, řekl za svou účast na nějaké sportovní akci 8 00:03:14,120 --> 00:03:35,110 o startovné - a většinou ho dostal a nebylo to málo. Takže je mi líto, ale představa o sportovním čistém nezkaženém klání jenom pro radost z pohybu je představa sice krásná, ale platila možná na prvních několika olympiádách. 9 00:03:35,840 --> 00:03:38,270 Na těch antických rozhodně ne.