1 00:00:00,120 --> 00:00:09,140 Když jsem chodil do školy, učil jsem se dějepis tak jako nadvakrát. 2 00:00:10,340 --> 00:00:40,810 Nejdřív na základní škole, kde jsme probrali dějiny od prvobytně pospolné společnosti až k vítězství socialismu. A když jsem ukončil 2 stupeň základní školy a šel jsem na střední školu, tak tam jsme měli zase dějepis a zase jsme začali od prvobytně pospolné společnosti a skončili jsme už ne vítězstvím socialismu, ale pro jistotu 2. Světovou válkou, protože novější dějiny se mezitím lehce proměnily. 3 00:00:41,210 --> 00:00:46,890 Díky tomu jsem snadno nabyl dojmu, že dějiny jsou vlastně otravný seznam dat, 4 00:00:47,600 --> 00:01:00,030 který se nějak odehraje a pak se odehraje ještě jednou. Je to obrovská škoda a obrovská ostuda pro český vzdělávací systém, že neumí pořádně vysvětlit dějepis. 5 00:01:00,990 --> 00:01:30,820 Až ve svých téměř 50 letech jsem přišel na to, že číst dějepisné knihy je velmi poučné, nikoliv proto, že víte, co a jak se stalo, ale proto, že víte, co a jak se děje. S klidným svědomím vám můžu doporučit knihu, která se jmenuje "Dějiny zemí koruny české". Vznikla relativně nedávno, napsali ji moderní dějepisci, a z téhleté knihy bych vám rád ocitoval jednu pasáž, která tak trošku 6 00:01:30,900 --> 00:01:59,910 boří to, co nás učili ve škole. Takové to jiráskovské pojetí dějin, takové to vlastenecky heroické, kde se kombinují velké národní úspěchy, které pominuly, a velké národní zrady, které trvají. Pasáž se týká oblíbené části národních dějin, totiž té, jak za doby císaře Karla IV. byla Praha když ne centrem světa, tak aspoň centrem Evropy. Takže jak to bylo doopravdy? 7 00:02:01,960 --> 00:02:08,100 Jistá odloučenost českého prostoru od hlavních komunikací měla sociální a kulturní důsledky. 8 00:02:08,880 --> 00:02:27,390 V českých a moravských městech se vytvořila málo početná vrstva opravdu bohatého měšťanstva. O skutečném patriciátu se dá hovořit pouze na Starém městě Pražském, částečně v Plzni, dále v oblasti Kutné hory a Kolína, a v moravských městech Brně, Olomouci a Jihlavě. 9 00:02:28,740 --> 00:02:35,220 Patricijské skupiny byly od počátku jazykově německé a udržovaly styky s německými regiony. 10 00:02:36,740 --> 00:02:51,050 Ani Praha Karla IV. se nemohla měřit v kupeckém ruku s Benátkami, Janovem či Norimberkem. Zvláště italští obchodníci se dostávali do vzdálených asijských oblastí a rozšiřovali znalosti o dalekých krajích. 11 00:02:52,150 --> 00:02:56,750 V porovnání s tím v Čechách přežívala obava z dalekého cestování. 12 00:02:57,830 --> 00:03:11,630 Strach z neznáma se v myslích většiny tehdejších lidí proplétal s pevnou lokální zakotveností i s nechutí k novinkám. Vše nové a nezvyklé budilo podezření, ba přímo odpor. 13 00:03:12,450 --> 00:03:18,460 Člověk obvykle považoval za hodnotu jevy staré, prověřené a posvěcené tradicí. 14 00:03:19,500 --> 00:03:26,960 Pouze podnikavější obchodníci, aktivní šlechtici a intelektuální špičky registrovali novinky o světě. 15 00:03:27,660 --> 00:03:33,300 Venkované i mnozí lidé ve městech neměli motiv, proč se o ně zajímat. 16 00:03:34,370 --> 00:03:50,610 Když to dneska čtete, tak vám dochází, že jsme se vlastně až tak moc nezměnili a že běžné české obyvatelstvo se ve 21. století nijak moc neliší od toho obyvatelstva v 15. století.