1 00:00:00,370 --> 00:00:32,080 Faktoid je vlastně taková podcastová miniatura. Miniatura je podle slovníku "malba nebo kresba drobných rozměrů a přeneseně pak drobné dílo vůbec, třeba klavírní skladba nebo krátká povídka". Ovšem původně slovo miniatura označovalo iniciálu v rukopisné knize. Takovéto ozdobné první písmeno 2 00:00:32,180 --> 00:01:03,040 V kapitole. Tyto iniciály malovali malíři červeným barvivem, kterému se říká suřík. Suřík je chemicky oxid olovnato-olovičitý a kromě toho, že je jedovatý, tak má i hezkou červenou barvu. České označení suřík zavedl obrozenec Pressl podle ruského slova surik, které pochází z řeckého syrikon, což bylo označení pro červené, 3 00:01:03,150 --> 00:01:33,080 Purpurové barvivo, které Řekové dováželi ze Sýrie - tedy proto syrikon. Ovšem Římané mu neříkali "syrské barvivo", ale říkali mu minium, podle řeky Minus, což je španělská řeka, které se dnes říká Minho. A podle minia - červeného barviva - se říkalo iniciálám, které se tímto barvivem vybarvovaly, miniatura. Tedy původně miniatura označovalo něco, 4 00:01:33,420 --> 00:02:04,740 Co se má vybarvit miniem - tedy červeně. A když přišel knihtisk, tak miniatury ve smyslu červeně vybarvených iniciál zanikly a místo nich se malovaly malé obrázky, kterým se ovšem dál říkalo miniatury. Později se červenou barvou psaly v liturgických knihách poznámky. Samotný text byl tištěn černě, poznámky červeně, a protože červený je latinský ruber, tak se těmto poznámkám 5 00:02:04,840 --> 00:02:29,220 Začalo časem říkat rubrika. Pak se označení přeneslo na titulek nebo část knihy a posléze na oddíl knihy, novin nebo časopisů. Dneska už nikoho nenapadne souvislost mezi rubrikou a červenou barvou, i když občas některé časopisy v záhlaví označují rubriku právě červenými písmeny. 6 00:02:30,010 --> 00:02:46,760 A miniatura se od svého původu v označení červeného barviva naprosto odpoutala a dnes ji považujeme za slovo odvozené z latinského minus neboli menší, ale původně nebyla menší, původně byla červená.