1 00:00:02,990 --> 00:00:33,290 Nejoblíbenější moře pro české turisty je moře Jaderské. Je to blízko, je to teplo a jsou tam na české turisty zvyklí. Když jsem já poprvé viděl moře, nebylo to Jaderské, ale bylo to Černé moře. Hrozně se mi líbilo, a to přesně do doby, než se objevily první medúzy. S medúzama jsme si moc nepřirostli k srdci. Medúzy jsou jedny z nejjednodušších živočichů a každý, kdo se s nimi 2 00:00:33,380 --> 00:01:03,620 V moři potkal, tak potvrdí, že setkání nedobrovolné bývá velmi nepříjemné. Ty bulharské byly neškodné, ale jejich větší příbuzné můžou člověka šeredně potrápit. Ale jestli si myslíte, že se koupáním u českého rybníka medúzám vyhnete, tak jste možná na omylu. V České republice totiž žije medúzka sladkovodní. Je to nepůvodní druh, který se k nám dostal pravděpodobně z Číny. 3 00:01:03,740 --> 00:01:36,050 A dostal se do řek po celé Evropě a vlastně po celém světě, s výjimkou Antarktidy. Medúzka sladkovodní patří rovněž do kmene žahavců, mezi sladkovodní polypovce. A když se dostane ve vývoji do stádia medúzky, tak má zhruba 20 až 25 milimetrů v průměru a vypadá velmi podobně jako ty medúzy mořské. První popis této sladkovodní medúzky z jiného kontinentu než z Číny je z roku 1885, kdy byla nalezena v potoce 4 00:01:36,140 --> 00:02:06,470 Ve Filadelfii. Na území České republiky byla nalezena poprvé roku 1930 na jezu v Libčicích nad Vltavou. V roce 1932 objevili její polypy přímo v Praze na pilířích holešovického železničního mostu. Dneska žije různě po Vltavě a v různých tůních a tocích a jezerech v České republice. Ale setkat se s ní můžete pouze tehdy, když teplota vody dlouhodobě přesahuje 5 00:02:06,550 --> 00:02:07,950 20 stupňů Celsia. 6 00:02:08,590 --> 00:02:39,050 Až za této teploty se polyp, který normálně žije přisedle na nějakém kameni nebo na něčem takovém, promění v onu medúzku a začne plavat a začne si shánět partnera na rozmnožení. Což ovšem v České republice nevede k úspěchu, protože většina jedinců vznikla nepohlavním rozmnožováním jedince jednoho pohlaví. Takže například v tom roku 1932 byly všechny pozorované české 7 00:02:39,150 --> 00:03:01,850 medúzky samci. Když se půjdete v parném létě osvěžit třeba někam do zatopeného lomu a ve vodě uvidíte medúzu, maličkatou, dvoucentimetrovou, tak to neznamená, že máte vidiny způsobené přehřátím, ale třeba jste právě potkali jednoho zástupce jediné sladkovodní medúzy, která žije i v České republice.