1 00:00:00,130 --> 00:00:12,890 Já vždycky, když parlamentem projde nějaký nový zákaz, tak se okamžitě ozve starost o stav svobod v české republice. 2 00:00:13,700 --> 00:00:19,570 Protože lidi si zákaz vždycky spojí s nějakým omezením své svobody. 3 00:00:20,570 --> 00:00:28,930 Je to možná paradoxní, ale zákaz je ve svobodné společnosti nebo v demokratické společnosti. 4 00:00:29,570 --> 00:00:48,470 Výrazem svobody, protože v legislativě v zákonech, a to se doufám, shodneme, že bez zákonů a bez pravidel se nedá žít ve společnosti, tak v legislativě je výrazem svobody právě zákaz. 5 00:00:49,130 --> 00:00:55,600 Možná vám to zní na 1 poslech jako úplný nesmysl, ale pojďme se na to podívat z jiné strany. 6 00:00:56,210 --> 00:00:58,680 Opakem zákazu je svolení. 7 00:00:59,580 --> 00:01:10,890 Legislativa není od toho, aby kodifikoval a běžné věci legislativa je od toho, aby vymezila rámec a vymezila hranice. A můžu je vymezovat buďto tím, že něco zakazuje. 8 00:01:11,510 --> 00:01:16,220 Nebo naopak, že něco povoluje, respektive přikazuje. 9 00:01:17,020 --> 00:01:31,470 A dělá to tak, že seznam zakázaných lomeno povolených věcí vyjmenovává a vzhledem k tomu, že legislativa je konečná, tak i seznam těchto věcí musí být konečný. 10 00:01:32,640 --> 00:01:49,750 To znamená, že je vždycky nějaký omezený seznam toho, co se buď zakazuje nebo povoluje, nebo přikazuje. Dokonce když si představíte, že by legislativa nebyla postavena na zákazu, ale naopak na souhlasu na svolení. 11 00:01:50,520 --> 00:02:12,480 Tak vlastně získáte jenom omezený konečný počet věcí, které můžete dělat. Bude tam vyjmenováno třeba jaké věci smíte vlastnit? Seznam bude dlouhý, ale bude konečný a pak se společnost vyvine vytvoří nové věci a vy je. Nebudete smět vlastnit, pokud se nezmění legislativa. 12 00:02:13,260 --> 00:02:24,020 Ta legislativa se budu muset měnit každý den, když máte daný zákaz, kam nesmíte, co nesmíte dělat, tak víte, že všechno ostatní dělat smíte. 13 00:02:25,070 --> 00:02:27,900 Můžete dělat, co chcete kromě těchto věcí? 14 00:02:28,590 --> 00:02:33,290 A seznam věcí, které nesmíte dělat, je opět konečný. 15 00:02:34,230 --> 00:02:41,870 Představte si to ještě jinak. Představte si 2 země, kde v 1 máte zákony, které vám zakazují dělat nějaké konkrétní věci? 16 00:02:42,680 --> 00:02:48,070 V 2 zemi máte zákony, které vám povolují dělat některé věci. 17 00:02:49,010 --> 00:02:57,520 V této zemi je vše ostatní, co není povoleno, je zakázáno v té 1 co není zakázáno, je povoleno, kde bude ta svoboda větší.