1 00:00:24,070 --> 00:00:43,360 Příběh starého brůny a jeho studny znají kromě těch nejmladších snad všichni i ti, kteří se na majora Zemana nikdy nekoukali. Minimálně vědí, o co jde a postava šíleného starce, který se kývá, se sekerou v ruce patří, ať chceme, nebo ne? 2 00:00:43,650 --> 00:01:07,190 Do nějakého určitého společného kulturního kontextu. Nebudeme se dohadovat o tom, že seriál o majoru Zemanovi byl komunistický propagandistický škvár, který ze všeho nejvíc vyzdvihoval boj proti imperialistickým špionům a sem tam mezi to vložil reálné případy těch reálných bylo několik. 3 00:01:07,880 --> 00:01:12,840 Například díl bestie o převaděči přes šumavskou hranici. 4 00:01:13,670 --> 00:01:23,660 Nebo díl kvadratura ženy nebo právě studna díl bestie byl inspirovaný případem sériového vraha a převaděče huberta pilčík. 5 00:01:24,490 --> 00:01:54,600 Ve skutečnosti probíhal úplně jinak, než v tom seriálu. Poměrně věrně byl zpracovaný případ rozčtvrcené ženy. Nejznámější díly z tohoto seriálu jsou ovšem mimikry a studna mimikry byly inspirované reálnou událostí, ale překroucenou k nepoznání a námět studny byl taky podle skutečného případu. Ale ani v tomto díle se scénáristi nedrželi moc reality. Pojďme si říct, jak to bylo doopravdy se starým. 6 00:01:55,280 --> 00:02:25,590 Co byl toho večera, obzvlášť neklidný a velké. Díky patří panu Jaroslavu marešovi z webu badatele net, který se k tomuto případu vrátil a odpracoval na jeho objasnění kus poctivé novinářské práce včetně toho, že zveřejnil dokumenty, které se mu podařilo k tomuto případu dohledat. Tak o co tedy šlo? V seriálu šlo o nevyšetřené tragický případ, kdy v 1 domě žila rodina, otec, matka a jejich dospělý syn. 7 00:02:25,810 --> 00:02:39,780 A 1 dne v důsledku sporu s příbuzenstvem o zatajené zlato AO nějaké dědictví AV důsledku sporu, které vznikly ve zmatcích 68 roku. 8 00:02:40,440 --> 00:03:11,530 Došlo k tomu, že otec zavraždil matku sekyrou a svého syna nechal, abych zničil stromky, že po nich nesmí nic živého zůstat a pak ho ponoukal k sebevraždě. Syn se podřízl a skočil do studny, zatímco otec dokončil dílo zkázy a barák zapálil a poté skočil za ním do studny. Jenže synovi se ve studně zachtělo žít a šplhal se pomaloučku tou studnou nahoru. A když už byl skoro nahoře. 9 00:03:12,020 --> 00:03:29,860 Spadl na něj, jeho otec chvíli spolu ve vodě zápasili a nakonec se synovi přece jenom podařilo ho přemoct vylézt nahoru a utéct zpracování případu bylo poněkud hororové. Ta tísnivá atmosféra, která z celého dílu dýchala, by se dala krájet. 10 00:03:30,560 --> 00:03:41,630 A jak to tady bylo ve skutečnosti? Případ se neodehrál v hájících, ale ve vonoklasech u Prahy. Rodina se nejmenovala, brůnová ale jelínkova. 11 00:03:42,550 --> 00:04:12,500 Pravda je že šlo o 2 manželé, kteří měli jediného syna. Jejich syn v seriálu studoval filozofii, ve skutečnosti studoval jadernou chemii skutečný mladý brůna se jmenoval Stanislav Jelínek, byl od narození postižený v důsledku obrny a jeho rodiče si přáli, aby měl vzdělání, aby to někam dotáhl, takže ho jeho matka v mládí vozila na sáňkách do školy, protože nemohl pořádně chodit. 12 00:04:12,710 --> 00:04:43,480 AIV dospělosti chodil s hůlkou nutno říct, že rodina údajně nebyla ve vonoklasech moc oblíbená. Stanislav Jelínek starší neboli starej brůna byl nade vší pochybnost podivín. Podle posledních informací, které k případu máme, se u něj mohlo jednat dokonce IO psychickou nemoc o nějaký druh paranoidní psychózy, ve kterém celá rodina dlouhodobě žila a na vesnici. 13 00:04:43,610 --> 00:05:13,270 V 50 a 60. Letech měla rodina, která nebyla tak úplně standardní, velice těžké žití. Ostatně mnohde ještě dneska, takže jelínkovi, zejména otec se synem, se ostatních lidí stranili. Paní Jelínková, matka Stanislava Jelínka mladšího snad byla nějakou dobu i funkcionářka místního národního výboru AV obci žila její rodina, takže nebyla tak úplně odříznuta. 14 00:05:13,670 --> 00:05:45,070 Ale jak otec tak syn rozhodně na vesnici nezapadli a bohužel jich bezprostřední sousedi patřili k těm méně příjemným spoluobčanům. Podle pamětníků z příbuzenstva na ně běžně v létě pokřikovali přes plot na ně házeli kamení, bodali jim vidlema do psa a pokřikovali, že takový parchanti a ******** jako je malý Jelínek, nemají vlastně vůbec žít, natož se o ně starat a že jenom zbytečně ujídají. 15 00:05:45,160 --> 00:06:16,010 Ze společného chlebíčka a tak dál. Však to znáte a víte, jak dokážou být zejména jednodušší lidi krutí a tyhlety spory se táhly minimálně od 50 let. Sousedi pošťuchovali, jelínkovi se uzavírali víc a víc. Jelínek starší velmi pravděpodobně s paranoidní poruchou osobností stavěl stále větší a větší plot údajně do výšky tří metrů mezi nimi a sousedy, což zase na oplátku. 16 00:06:16,100 --> 00:06:46,890 Sousedy štvalo a přemýšleli ve svém prostém mozku, proč to ti 2 dělají a co chtějí před nima skrývat? A nepřátelství a nevraživost stále rostla každou další provokaci ze strany sousedů brali Jelínek starší jako důkaz toho, že jsou všichni proti nim a že jeho bludné paranoidní přesvědčení není blud ale že se mu potvrzuje, takže se rodina stále víc uzavírala a uzavírala na 2 stranu. Ani oni nebyli. 17 00:06:46,980 --> 00:06:58,180 Z viny, protože zas vesnické spoluobčany velmi rádi provokovali a jak se říká, dělali ze sebe něco víc, což na vesnici sousedy štve i dneska. 18 00:06:58,830 --> 00:07:28,860 AV 50 letech to rozhodně nebylo lepší je známo například to, že před sousedy Jelínek starší svému synovi vykal a říkal mu, pane inženýre, například v autobusu říkal, pane inženýre, pojďte si sednout zde je volné místo tak, aby to samozřejmě všichni slyšeli. A pokud jste někdy žili na vesnici, tak víte, že takové chování rozhodně klidu nepřidá. Uděláte si tím spoustu spoustu nepřátel? 19 00:07:29,260 --> 00:07:58,490 Jelínek starší zkrátka před sousedama dával ostentativně najevo, že oni jsou lepší sorta lidí, že oni nejsou prostí vesničtí balíci. Postupem let spory neustávaly, naopak se zvětšovaly. Jelínek starší stále stavěl větší a větší plot, na což sousedi reagovali opět zvýšenými provokacemi, které rodina jelínkova vyhodnocovala tak, že jsou v souladu s jejich bludem. 20 00:07:58,970 --> 00:08:01,730 Víš, že proti nim celý svět je spiknutí tý. 21 00:08:02,580 --> 00:08:32,900 V případu fyzických konfrontací, ať ze strany sousedů nebo ze strany jelínků přibývalo, dokonce padly podmíněné tresty a vše vygradovalo 07-11 19 167 ten den došlo k potyčce, kdy 2 sousedi napadli Jelínka staršího a Jelínka mladšího. Napadli je holemi, ale nepočítali s tím, že Jelínek starší už delší dobu s sebou nosí nůž právě proto, aby se mohl bránit. 22 00:08:33,000 --> 00:08:41,370 Útokům případným a tímto nožem způsobil Jelínek starší 1 sousedovi ublížení na zdraví. 23 00:08:42,520 --> 00:08:59,080 Což už nebyla legrace, už nešlo o nějaké sousedské strkanice a maximálně pár facek a ránu pěstí, ale už byla použita zbraň, takže došlo k trestnímu stíhání a Jelínek starší byl stíhán za ublížení na zdraví. 24 00:08:59,870 --> 00:09:29,980 V jeho mysli to samozřejmě potvrzovalo jeho bludné přesvědčení o tom, že celý svět je proti němu a že jim provádí jenom špatné věci. Samozřejmě lidé z vesnice to vzali jako vítanou příležitost se jelínkových pošklebovat a říkat jí. Uvidíte. Uvidíte teďka vás zavřou a to máte za to, že jste se na nás povyšovali a tak dále. Na 13-02 19 168 byl Jelínek starší předvolán k výslechu to odpoledne. 25 00:09:30,070 --> 00:10:00,270 Předtím 12-02, 68. Byla to pondělí, šel ještě navštívit advokáta. Advokát mu pravděpodobně vysvětloval, že kdyby nůž použil v sebeobraně, tak by to nebyl takový problém, ale on tam ten nůž přinesl s tím, že ho použije a velmi pravděpodobně mu naznačil, že tentokrát to nebude podmínka, ale že to velmi pravděpodobně dopadne mnohem hůř AS touto informací AS bůh ví jakými. 26 00:10:00,360 --> 00:10:04,620 Myšlenkami se Jelínek starší vrátil domů do vonoklas. 27 00:10:05,440 --> 00:10:06,520 Tu únorovou neděli. 28 00:10:08,150 --> 00:10:09,920 Byl u nás strýc hurych zas. 29 00:10:12,010 --> 00:10:14,740 Strašně sesta tou hádaly až do večera. 30 00:10:16,160 --> 00:10:20,430 Strýc zlomyslně tátovy prorokoval, že ten soud prohraje. 31 00:10:21,190 --> 00:10:22,480 A přijde o všecko. 32 00:10:24,560 --> 00:10:26,980 IO ty peníze, co se o ně léta přeli? 33 00:10:29,250 --> 00:10:58,860 Přesný průběh událostí toho večera neznáme. Jediný přímý účastník událostí, tedy inženýr Jelínek mladší, zemřel v roce 2002 a dnes už se ho na nic nezeptáme. Vyšetřovací spis se ztratil, není k nalezení a jediné výpovědi, co máme k dispozici, jsou výpovědi lidí, kteří buďto tehdy pracovali u policie, nebo jsou to ti příbuzní, kteří se nebáli. 34 00:10:58,950 --> 00:10:59,600 Mluvit. 35 00:11:00,900 --> 00:11:07,500 Podle všeho se události odehrály plus mínus tak, jak byly ukázány v tom dílu studna. 36 00:11:08,280 --> 00:11:23,460 Syn pravděpodobně pracoval až do večera a zhruba v půl 12 v noci byl vyrušen výkřikem své matky. Když přišel do místnosti, velmi pravděpodobně objevil svého otce a svojí matku mrtvou. 37 00:11:25,010 --> 00:11:52,520 Nad ní stál otec si se sekerou v ruce divně se kýval. Zdálo se mi dokonce, že se usmívá, byl jsem ohromen. Následně došlo k nějakým událostem a na jejich konci byl Jelínek starší mrtvý ve studni a Jelínek mladší v zimě pěšky s obrnou doklopýtal do černošic k domu, kde žil nějaký jeho příbuzný a tam ho ráno našli. 38 00:11:53,240 --> 00:11:57,820 I dál vyšetřování probíhalo plus mínus tak, jak bylo popsáno v seriálu. 39 00:11:58,590 --> 00:12:28,740 S drobným rozdílem a ten spočíval v tom, že vyšetřovatelé klasická policie byla od celého případu velmi záhy odstavena státní bezpečností, která si vyšetřování případu převzala. A závěr byl takový, jako byl v seriálu otec zavraždil matku, donutil svého syna se podříznout, skočit do studny, skočil za ním. Synovi se podařilo vylézt a přežil. 40 00:12:29,220 --> 00:12:36,660 Pojď skončíme to jo a ty si odpočineš oba si odpočinem, bude nám dobře jako mamince pojď. 41 00:12:37,370 --> 00:12:38,320 Fojt. 42 00:12:39,360 --> 00:12:51,770 Pravda je i to, že mladší Jelínek několikrát změnil svoji výpověď. Nejprve vyprávěl cosi o cizích neznámých lidech, kteří je přišli zabít. 43 00:12:52,520 --> 00:13:03,980 Ale pak, když mu dokázali, jak se policejní hantýrkou říká, předestřeli mu důkazy, tak uzná, že takhle to být nemohlo a řekl v uvozovkách celou pravdu. 44 00:13:04,760 --> 00:13:34,710 A tehdy to vyšetřovatelům ZSTB stačilo a případ byl uzavřen. Dneska víme, že studna, která měla šířku 60cm, rozhodně nebyla místo vhodné k nějakému zápasení ve vodě. A že kdyby byl Jelínek mladší ve studni a Jelínek starší na něj spadl, tak ten mladší zespoda nemá šanci ho obejít a dostat se nad něj jinými slovy, buďto musela padat 1 otec nebo s invest studní. 45 00:13:34,790 --> 00:13:35,740 Vůbec nebyl. 46 00:13:36,550 --> 00:14:06,740 Takže jak to tedy doopravdy bylo do dneška nevíme. Pravda je, že o syna se zajímala státní bezpečnost logicky, protože syn studoval tak exponovaný obor jako jaderné inženýrství. Časem se vynořily teorie, že za celou likvidací rodiny stála STB jenom proto, že jí Jelínek mladší dostal nabídku jít pracovat do spojených států, ale ze strategických a politických důvodů. 47 00:14:06,840 --> 00:14:24,810 To nebylo umožněno. Pravda je taková, že Jelínek mladší poté, co se vzpamatoval z následků neštěstí, tak odjel na nějakou dobu do Moskvy, kde pracoval v oboru a po svém návratu měl pracovat v utajované vojenské laboratoři v těchoníně. 48 00:14:26,080 --> 00:14:42,410 Tam pracoval několik let a poté ho manželka přesvědčila, aby se přestěhovali někam na méně utajované místo, takže se přestěhovali do pražských Letňan, kde Jelínek mladší pracoval jako knihovník. Tato teorie je jistě zajímavá. 49 00:14:43,130 --> 00:15:13,650 A zapalování budov patřilo k repertoáru státní bezpečnosti. Pro ní hovoří trochu i to, s jakým spěchem si státní bezpečnost převzala vyšetřování a třeba i svědectví hasičů, které hovoří o tom, že dům byl připraven na vyhoření, že byly věci uspořádané tak, aby dům co nejlépe shořel. Ovšem spekulace o tom, že Jelínek mladší byl geniální jaderný vědec, jsou nejspíš jenom spekulace, kdyby byl opravdu geniální. 50 00:15:13,750 --> 00:15:20,260 Vědec tak by si ho jednak pamatovali na fakultě a jednak by nedělal knihovníka. 51 00:15:20,910 --> 00:15:34,290 Rozhodně v celém případu nešlo ani o nějaké zlato zaškolené před měnovou reformou, ani o nic podobného a jakákoliv účast cizích osob. Ať už to byli agenti KGB nebo STB. 52 00:15:35,150 --> 00:15:42,190 Je sice možná, ale nikoliv nezbytná. Případ se dá docela dobře vysvětlit i bez nich. 53 00:15:42,830 --> 00:16:12,340 A popravdě jiné důkazy, že by se o Jelínka mladšího zajímala KGB nebo STB než jeho vlastní dopisy nemáme. Stanislav Jelínek mladší psal jak z Moskvy, tak i později své příbuzné dopisy, které na 1. Pohled a na 1. Přečtení vypadají, řekněme dost chaoticky neuspořádaně a inherentně, když se do nich začtete. 54 00:16:12,840 --> 00:16:32,790 A podaří se vám neztratit se v jeho šílených myšlenkových konstrukcích AV? Přeskakování z tématu na téma, a když pochopíte, proč chvíli mluví o strýci a chvíli o dubčekovi a chvíli o tom, co mu řekla akademik v Moskvě a chvíli o tom, jak KGB ho ochrání před zlou STB. 55 00:16:33,450 --> 00:17:01,360 Tak si spíš říkáte, že nejde o člověka, který se něčeho bojí, nebo který je geniální a jdou po něm, ale spíš o lidově řečeno, pošuka z jeho dopisů jsem měl spíš dojem, že jde o člověka trošku megalomanského a slavonského, že sám věří tomu, že je nějak výjimečný a zvláštní a že osoba zvláštního významu a podle toho jednal. 56 00:17:02,260 --> 00:17:32,590 Ve skutečnosti nebyl a otázka je, do jaké míry tohleto bylo indukované právě z toho prostředí, ve kterém téměř 40 let žil to, že jeho otec pravděpodobně trpěl nějakou paranoidní poruchou? Víme, podařilo se zase odkazuji na pana Jaroslava Mareše z badatelů najít vojenskou dokumentaci pana Jelínka staršího a záznam, že byl propuštěn z vojenské služby z důvodu. 57 00:17:32,700 --> 00:17:35,480 Psychické nevyléčitelné nemoci. 58 00:17:36,320 --> 00:18:06,310 Což tehdy mohlo znamenat cokoliv od schizofrenie až třeba po to, co bychom ještě před několika lety označili za psychopatii nebo poruchy osobnosti. AV tomto případě šlo buď o poruchu, nebo o nemoc, která se projevovala právě paranoidními bludy. Dokonce IZ výpovědí 1 příbuzné. Víme, že v případu figurovala sekera, ale ne snad, že by starý pan Jelínek sekerou kýval nad nebo školou ženou. 59 00:18:06,750 --> 00:18:32,290 Ale právě paní Jelínková prý chodila po domě a měla sekyrku za pasem pod šatama. A když se příbuzná pravděpodobně nějaká neteř, nepamatuju si přesně ptala, proč tam tu sekyrku má tak prý že na obranu ale podle všeho jí neměla na obranu před svým manželem. Že by se třeba jednalo o nějaký případ domácího násilí nebo týrání? 60 00:18:32,960 --> 00:18:56,830 Velmi pravděpodobně je Jelínek starší všechny přesvědčil o tom, že svět je k nim nepřátelský a oni se musí bránit, čemuž by tedy svědčili i slova, která údajně Jelínek starší, řekl jelínkovi mladšímu nebudeme už v tomhle světě žít. Všichni si odpočineme, bude nám dobře jako mamince a tak dále a tak dále. 61 00:18:58,280 --> 00:19:18,910 Takže nejspíš nešlo o žádné temné čachry ani o spiknutí ani o nic podobného, ale o smutný osud člověka, který trpěl perzekuční tím bludem a ocitl se v nepřátelském a nenávistném prostředí, kterého v tom jeho bludném myšlení posilovalo. 62 00:19:19,660 --> 00:19:23,030 Bohužel tedy až k tragickému vyústění. 63 00:19:24,960 --> 00:19:48,550 Tento scénář je mnohem pravděpodobnější než další teorie, která hovoří o tom, že vrahem mohl být Jelínek mladší právě kvůli nesrovnalostem v jeho výpovědi a tvrzení o tom, že on padnul do studny jako 1 a jeho otec na něj on její ve studni přemohl, dostal se nad něj a vylezl. 64 00:19:49,630 --> 00:20:02,860 Vyšetřovací pokus provedený relativně před nedávnem jednoznačně prokázal, že takto být nemohlo. Jelínek mladší byl ve studni buďto jako 2 nebo v ní vůbec nebyl. 65 00:20:03,950 --> 00:20:28,250 A pokud v ní nebyl, nebo byl jako 2, tak se samozřejmě a logicky naskýtá otázka, jaká je jeho role v úmrtí jeho vlastního otce? To už se samozřejmě nikdy nedozvíme, ale z toho, co víme, je velmi pravděpodobné, že on není vrahem. Nejsou vrahem ani 3 osoby. I přes nesrovnalosti ve vyšetřování. 66 00:20:29,170 --> 00:20:44,870 A vrahem a pravděpodobně i sebevrahem je jeho otec, který udělal takzvanou rozšířenou sebevraždu v důsledku stresu z toho, že ho čekalo vyšetřování pravděpodobně i soud a trest vězení. 67 00:20:45,570 --> 00:20:54,030 Tak se rozhodl, že v tomto světě už dál žít nechce a že spáchá sebevraždu a vezme sebou i členy své rodiny. 68 00:20:55,400 --> 00:20:58,420 1 řekl, musel jsem to udělat. 69 00:20:59,160 --> 00:21:05,270 Nebudem už v tomhle zlým světě žít, ani ty nebudeš žít. Neboj se, nenechám tě tu. 70 00:21:05,930 --> 00:21:35,870 Teď jdi a znič strom nový nic živí o tu po nás nesmí zůstat. Takže jak už to v kriminalistice chodí, ze skandálního případu se vyklube případ velkého lidského neštěstí v noci ze 12 na 13-02 19 168 s ve vonoklasech opravdu odehrál horor a byl dostatečně hrůzný i bez toho, aniž by se Jelínek starší kýval. 71 00:21:36,000 --> 00:22:05,820 A stál se sekerou nad svojí ženou kývání si ostatně při zkoušce oné scény vymyslel herec Jaromír crha, který hrál postavu starého brůny. Ve skutečnosti syn Jelínek mladší říkal, že jeho otec byl ten večer, nikoliv obzvlášť nervózní, ale že jednal jako stroj jako robot naprosto bez emocí a že měl pocit, že je myšlení už zcela někde jinde. 72 00:22:22,800 --> 00:22:33,400 Pokud se vám pak stojíte líbí a rádi ho posloucháte, tak budu rád, když pro ní budete hlasovat na stránkách podcast roku tečka CZ. 73 00:22:34,640 --> 00:22:50,860 Jděte na tuto stránku a ve formuláři pro hlasování napište do 1 řádku. Slovo faktory vyplňte svoji emailovou adresu, odešlete a do mailu vám přijde potvrzovací odkaz, na který kliknete. 74 00:22:51,540 --> 00:22:54,760 Tím je vaše hlasování platné a je započítané. 75 00:22:55,420 --> 00:22:59,670 Mockrát vám děkuji. Váš faktor vidí Martin malý.