1 00:00:03,570 --> 00:00:09,900 Jeden z nejzajímavějších fenoménů, které známe, ale nedokážeme si je zatím vysvětlit, 2 00:00:10,520 --> 00:00:39,800 Je spontánní uhoření člověka. Tento fenomén je známý pod anglickou zkratkou SHC. Velmi pravděpodobně jde o fenomén, s nímž se lidi setkávali už dlouho. V polovině 18. století dokonce vyšla podrobná zpráva o těchto případech a v ní byl i první zaznamenaný případ z 26. června 1613. 3 00:00:40,640 --> 00:00:47,130 Každý případ spontánního uhoření je trošku jiný, ale má některé společné rysy. 4 00:00:48,430 --> 00:01:16,910 Například, že ohněm bývá poškozena nejvíc střední část těla. Končetiny zůstávají netknuté a ohraničení toho poškození je velmi výrazné. Ten člověk má například kompletně shořelý střed těla, pánev, břicho a tak dále, na prach, na popel - a hned vedle toho jsou nohy a nepoškozený vršek trupu, kde zůstávají i kusy oblečení, naprosto ohněm nijak nepoškozené. 5 00:01:17,580 --> 00:01:41,220 Za druhé ta devastace poškozené části je naprostá, včetně zpopelnění velkých kostí, jako je pánevní kost nebo kus stehenní kosti. Za normálních okolností je tělo velmi těžko spalitelné. V krematoriích je potřeba teplot okolo 800 až 1000 stupňů minimálně po dobu 1 hodiny a pak je stejně ještě potřeba velké kosti rozdrtit. 6 00:01:42,960 --> 00:02:05,240 Velmi nápadným paradoxem tohoto jevu je, že ve všech případech, které se staly, je okolí téměř netknuté žárem. Přijdou hasiči, vidí spálené tělo, ale okolo je koberec, který je nedotknutý. Naprostá většina těchto případů se navíc odehrála v místnostech, jenom velmi výjimečně někde pod širým nebem. 7 00:02:06,790 --> 00:02:10,200 Poměr mužů a žen, kterým se to stalo, je zhruba vyrovnaný. 8 00:02:10,820 --> 00:02:43,260 Zajímavé je, že v drtivé většině případů jsou ti lidé, které tento fenomén postihl, nějak osamocení, nešťastní, v depresích a podobně. Mnozí z nich řešili svůj problém alkoholem, takže se usuzovalo dřív, že za tímto fenoménem může být alkohol. Tkáň nasycené alkoholem snadno hoří - což ovšem není pravda. I ten největší alkoholik má jen několik promile alkoholu v krvi a taková krev prostě nehoří. 9 00:02:44,500 --> 00:03:09,210 Dále je zajímavé, že v těchto případech nikdy nejde o to, že by člověk nejprve zemřel třeba na infarkt nebo z jiné příčiny a pak teprve vzplanul. Podle pitevních nálezů v době požáru ještě oběti dýchají, to znamená, že se nachází třeba saze v jejích plicích. Přitom na obětech není patrné, že by se tomu nějak bránili, že by se pokoušeli sami sebe hasit a tak dále. 10 00:03:09,800 --> 00:03:24,460 A konečně nejzajímavější věc na tom je, že tento fenomén byl zaznamenán vždy a pouze u lidí. Nikdy se ještě nic takového nepozorovalo, že by se stalo zvířatům. 11 00:03:28,040 --> 00:03:33,880 Tyto poznatky vedly k tomu, že se celým spontánním uhořením začala zabývat věda. 12 00:03:34,690 --> 00:03:46,940 Vědci stanovili několik hypotéz a většina z nich zní sice reálně, ale nevysvětluje všechny možné aspekty tohoto jevu. 13 00:03:47,710 --> 00:04:17,090 Od těch zavržených, jako je alkohol, přes lehce šílené, které říkají, že v lidském těle se rozkládá voda na kyslík a vodík nějakým způsobem, který zatím neznáme, a ty pak hoří, nebo že se v těle vytváří hořlavé plyny a výsledek je tento, nebo že příčinou jsou magnetická pole nebo mikrovlny, popřípadě studená jaderná fúze nebo jaderná reakce uvnitř těla. 14 00:04:17,700 --> 00:04:40,200 To jsou hodně divoké hypotézy, a tak zůstávají vlastně jenom dvě zatím přijímané teorie, jako je knotový efekt, který vychází z toho, že většina tuků je v lidském těle soustředěna v podkoží a žár třeba ze vzplanutého oblečení může tento tuk rozpouštět.  15 00:04:40,200 --> 00:04:53,040 Tento tuk pak uniká z těla, nasáká se do vláken oblečení, která fungují jako knot a tak může oheň vydržet dlouhé a dlouhé hodiny a vlastně spálit to, co je pod ním.  16 00:04:53,220 --> 00:05:06,000 Byly provedeny experimenty, které ukázaly, že tento efekt opravdu existuje a funguje, ale nedokáže vysvětlit některé aspekty. Například tu destrukci velkých kostí. 17 00:05:06,000 --> 00:05:17,500 A druhá teorie je, možná vás to překvapí - kulový blesk. Problém je, že u kulového blesku vlastně nevíme, co to je. 18 00:05:17,580 --> 00:05:25,830 Nedokážeme kulový blesk vytvořit, nasimulovat, a proto nedokážeme ověřit, že za tím opravdu stojí. 19 00:05:26,810 --> 00:05:30,660 Dalo by se říct, že o kulovém blesku víme kulové. 20 00:05:35,310 --> 00:05:40,380 A jak vypadá takový fenomén v praxi si můžeme ukázat na případu, 21 00:05:41,090 --> 00:05:51,600 Který se stal v roce 2000 v České republice. Díky projektu Záře byl velmi dobře zdokumentován, včetně výpovědí policistů i hasičů. 22 00:05:52,490 --> 00:05:53,820 Co se tehdy stalo? 23 00:05:55,130 --> 00:06:16,020 V jedné obci došlo k uoření staré paní. Ta paní bydlela v domku sama, našli ji příbuzní, a když objevili její tělo, tak zjistili, že je silně poškozeno žárem, přičemž nejbližší okolí bylo relativně netknuté, takže zavolali policii, lékaře, pohřební službu a hasiče. 24 00:06:16,790 --> 00:06:47,320 A v protokolech je zapsáno například to, že při nálezu mrtvoly ještě v místnosti doutnaly nějaké papíry. Policie přijela zhruba za hodinu. Za dalších 20 minut přijela pohřební služba a mrtvolu nakládali. Po zvednutí mrtvoly doutnaly prkna na podlaze, kde mrtvá ležela. Mrtvola byla údajně tak horká, že museli chvíli čekat, než ji uložili do rakve. Na podlaze bylo linoleum a pod ním prkna. 25 00:06:47,460 --> 00:07:05,960 A v těch místech, kde měla postižená břicho, tak prkna prohořela až na hlínu. Na stěnách místností byly saze. Nábytek, záclony, stůl a další vybavení nebylo zasaženo ohněm, pouze dvoje dveře, které vedly z místnosti, vykazovaly známky velkého žáru. 26 00:07:07,290 --> 00:07:14,440 Oběti bylo 82 let. Byla to drobná paní se snížením pohyblivostí a se zlomenou rukou. 27 00:07:15,380 --> 00:07:42,210 Její levá noha od kotníku dolů byla naprosto nepoškozená, tam zůstala i ponožka. Pravá ruka shořela k lokti, ta končetina, která byla v sádře, a dlaň s prsty byla nepoškozená. V plicích měla saze, to znamená, že v době požáru ještě dýchala, a ohnisko požáru bylo někde v břišní oblasti. Tam zuhelnatěla větší část tělesných tkání i kostí. 28 00:07:43,010 --> 00:08:05,560 A zvláštní je, že zatímco ohnisko požáru bylo někde okolo břicha, tak na popel shořela i lebka té paní. A zatímco normálně při požáru se lidská lebka roztahuje a praská, tak v případech SHC se lebka scvrkává nebo shoří. U této paní shořela na popel. 29 00:08:06,760 --> 00:08:14,320 Před nálezem obětí v těch předchozích dvou dnech byla v tom místě studená fronta, byl déšť, bouřka nebyla. 30 00:08:15,050 --> 00:08:22,920 Těsně před tím jejím požárem došlo k několika erupcím na Slunci a víc nic se k tomu dodat nedá. 31 00:08:24,550 --> 00:08:40,580 Policie i hasiči nakonec vyloučili cizí zavinění. Takže nešlo o vraždu ani o sebevraždu pravděpodobně, a tento případ tak zůstává jediným zdokumentovaným případem, který se odehrál v České republice. 32 00:08:52,630 --> 00:09:11,920 Milí posluchači mám pro vás na fakturoidu jednu novinku. Pokud mi chcete něco vzkázat, něco říct, něco vyřídit, můžete jít na stránky faktoid.cz, kde najdete tlačítko "Pošlete mi audio vzkaz". Pod tímto tlačítkem se skrývá nová funkce. Stačí ho stisknout a dostanete se na stránku, 33 00:09:12,450 --> 00:09:15,790 Kde mi můžete namluvit až 60 sekund nějakého vzkazu. 34 00:09:16,500 --> 00:09:25,510 Poté, co ho namluvíte, si ho můžete poslechnout a odeslat mi ho. Jestli chcete, abych vám na něj odpověděl, nezapomeňte na sebe nechat nějaký kontakt.