1 00:00:00,680 --> 00:00:12,930 V kalifornské poušti jsem přijel do motelu večer a teploměr ukazoval rovných 100 stupňů. 2 00:00:13,820 --> 00:00:22,890 Samozřejmě, nevařila se voda, protože v Kalifornii a tam se stejně jako v celých Spojených státech používá Fahrenheitova stupnice. 3 00:00:24,470 --> 00:00:38,100 Vzoreček pro přepočet Fahrenheita na Celsia jsem se naučil, ale zajímalo mě v tu chvíli, jak na to vlastně ten Fahrenheit přišel, že to bude zrovna takhle. A tak jsem pátral a zjistil jsem následující. 4 00:00:39,490 --> 00:01:09,770 Daniel Gabriel Fahrenheit byl nástrojář německý, který vyrobil první rtuťový teploměr a hledal nějakou vhodnou stupnici. A náhoda ho zavedla k dánskému astronomovi, který se jmenoval Römer, a ten už měl nějakou stupnici vymyšlenou. V jeho stupnici byl bod varu vody rovný 60 stupňům. 60 bylo tehdy takové dobré číslo, dobře se s ním počítalo, dá se dělit dvojkou, trojkou, čtyřkou, šestkou, pětkou, vším možným, stejně tak máme 60 minut za hodinu. 5 00:01:10,210 --> 00:01:12,120 A otázka byla: co s nulou? 6 00:01:12,750 --> 00:01:43,180 0 mohla bejt naprosto libovolná a tak se Römer rozhodl, že to bude teplota nižší, než jakou kdy v Dánsku naměřil. Důvodem bylo, že on si zaznamenával teploty a neměl rád v těch záznamech záporná čísla, takže nejmenší teplota prostě pro něj byla 0 a všechny ostatní teploty v Dánsku byly kladné. Kromě toho varu vody měl Römer na své stupnici ještě teplotu mrznutí, což bylo nějakých 7 a půl stupňů. A lidské tělo v jeho stupnici mělo 22 a půl stupně. 7 00:01:43,260 --> 00:02:13,310 Takže pán, který neměl rád záporná čísla v teplotách, předal svoji stupnici panu Fahrenheitovi, kterému se to velmi líbilo, ale zase pro změnu neměl rád zlomky. Takže celou Römerovu stupnici vynásobil 4, takže voda mrzla při 30 stupních, lidské tělo mělo teplotu 90 stupňů. A potom z nějakýho důvodu vynásobil všechno 16/15, takže voda mrzla při dvaatřiceti stupních a lidské tělo mělo 8 00:02:13,400 --> 00:02:43,890 196 stupňů. To, že se voda vaří při nějakým bambilionu mu bylo úplně jedno. Byl připraven ukázat svůj výtvor v londýnské královské společnosti, ale došlo mu, že stále vlastně nemá zdůvodněno, kde je ta 0 a proč je zrovna tam. A tak vlastně nakonec z nouze přišel s vysvětlením, že 0 je teplota, kterou má směs ledu, vody a chloridu amonného. A pak mu došlo, že teplota varu. 9 00:02:43,980 --> 00:03:14,100 Vody v jeho stupnici má 212 stupňů. Tak se rozhodl, že to bude druhý referenční bod jeho stupnice místo teploty těla, kterou mezitím teda zpřesňováním měření zjistil, že to je 98,6 stupňů. Takže shrnuto: na Fahrenheitově stupnici neznamená 100 vůbec nic. Něco znamenalo 96, ale teďka už to neznamená, no a 0 je prostě větší zima, než kterou kdy změřili v Dánsku, což, 10 00:03:14,190 --> 00:03:20,530 Uznejte sami, je velmi elegantní stupnice pro měření teplot. A praktická.