1 00:00:14,650 --> 00:00:43,120 Novověcí filozofové často při svých úvahách dospívali k tomu, že svět není moc dobré místo, protože je nespravedlivý, nerovný a že k nápravě této nerovnosti a nespravedlnosti musí přece vést nějaká cesta. Jako největší problém nápravy křivd a nerovností viděli dvě věci, a to soukromé vlastnictví a vládu. 2 00:00:43,210 --> 00:00:56,760 V dějinách se následně pokoušeli mnozí zbavit jednoho, či dokonce obojího a vždycky to dopadlo velmi špatně. Vždycky tyhlety pokusy skončily v krvi a v utrpení. 3 00:00:57,430 --> 00:01:06,160 A jediné, v čem si byli ve výsledku všichni rovni, bylo právě to, že jsou zbídačení ještě víc, než byli předtím. 4 00:01:06,980 --> 00:01:38,260 Tahle myšlenka zůstala a zůstává v hlavě mnohých lidí. I přesto, že moc dobře vědí, jak to vždycky dopadlo. Komunistická věrouka, která vždy kladla ideologií nad reálná historická fakta, si dokonce svoji legitimitu odvodila od jakési hypotetické prvobytně pospolné společnosti, kde lidé prý byli šťastní, neboť neznali soukromé vlastnictví. 5 00:01:38,380 --> 00:01:45,560 A neměli nad sebou žádnou vládu. Byla to pro ně ideální beztřídní společnost. 6 00:01:46,450 --> 00:02:16,350 A jak už to s komunistickými halucinacemi chodívá: taková společnost nikdy neexistovala. Díky výzkumům etnologů, etnografů, kulturních antropologů a dalších vědců víme, že soukromé vlastnictví je člověku naprosto vlastní. A nejen člověku, ale i třeba vyšším primátům. Zatím každé prozkoumané lidské společenství má jakousi formu 7 00:02:16,470 --> 00:02:47,070 Osobního vlastnictví. Dokonce některé indiánské kmeny měly i duševní vlastnictví, například některé písně směl zpívat pouze ten, komu patřily, nebo erb směl používat pouze ten, kdo si ho namaloval. A stejně tak se ukázalo, že i ta nejrovnostářštější společenství mají mezi sebou vždy někoho, kdo ne snad přímo vládne, ale aspoň má autoritu nad ostatními. 8 00:02:47,200 --> 00:03:00,520 A ta autorita bývá odvozována nejčastěji od toho, jak moc vážený ten člověk ve společenství je, a vážený je podle toho, jestli je bohatý a štědrý.