1 00:00:12,550 --> 00:00:18,930 Až přijedete do Prahy na hlavní nádraží, tak vylezte před budovou a dejte se doprava. 2 00:00:19,980 --> 00:00:46,390 Projdete parkem, kterému se dřív říkalo Sherwood, dneska možná taky, a dojdete na tramvajovou zastávku. Nesedejte na tramvaj, normálně přejděte tu ulici a dejte se doprava ulicí U Bulhara. Dojdete na velkou světelnou křižovatku, kde se dáte doprava. Podejdete magistrálu podjedete železniční koleje. 3 00:00:47,170 --> 00:00:49,670 A cesta se dá mírně do kopečka. 4 00:00:50,440 --> 00:01:04,330 Běžte ještě kousek nahoru až tam, kde se Seifertova ulice lehce stáčí doleva. Tam přejděte světelnou křižovatku a ocitnete se u malého parku. Neboli u náměstí Winstona Churchilla. 5 00:01:05,480 --> 00:01:35,670 Tady, když půjdete úhlopříčně přes ten park, přes to náměstíčko směrem ke vchodu do Vysoké školy ekonomické a dojdete skoro na konec, tak se prosím zastavte a otočte se zpátky na Seifertovu ulici. Po své pravé ruce budete mít bývalý Dům odborových svazů, za sebou vysokou školu ekonomickou a před sebou dolů z kopečka uvidíte řadu vysokých, pětipatrových 6 00:01:35,770 --> 00:01:42,950 činžáků, takže za nima neuvidíte, že tam je malý skalnatý kopec. 7 00:01:44,040 --> 00:01:46,510 Nyní tam sídlí Státní pozemkový úřad. 8 00:01:48,010 --> 00:01:50,790 Tomu kopci se říkalo Komotovka. 9 00:01:51,850 --> 00:02:04,180 Ale až pozdějc, podle usedlosti, která tam byla. Předtím se mu říkalo Šibeniční vrch, ale protože ten kopec byl poměrně strmý, tak tam samotná šibenice nestála. 10 00:02:05,470 --> 00:02:09,430 Ta šibenice stála na místě, kde teďka stojíte vy. 11 00:02:10,410 --> 00:02:14,850 Před Vysokou školou ekonomickou a vedle Domu odborových svazů. 12 00:02:15,940 --> 00:02:45,900 Tam stála šibenice, kde své dílo konal známý popravčí mistr Jan Mydlář. Tam stála zhruba od toho 17. století, než byla později v 19. století přesunuta víc na východ, na kopec zvaný Parukářka, a později ještě dál do místa, kde jsou dnes Židovské pece.  13 00:02:46,000 --> 00:03:00,470 Je sice pravda, že poprava sedmadvaceti českých pánů probíhala na Staroměstském náměstí, ale to popraviště tam bylo zřízeno jenom pro tuto příležitost. Normálně se popravovalo tady, jen pár metrů od sochy Winstona Churchilla. 14 00:03:01,580 --> 00:03:17,410 A když už jsem zmínil kata Mydláře, tak kat Mydlář sám bydlel tam, kde dneska Rudolfinum a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, v ulici, které se říká Na Rejdišti. 15 00:03:18,490 --> 00:03:38,000 Později, k stáru, si koupil nový, lepší dům. Opět tedy samozřejmě za městskými hradbami v místech, kde se dneska říká Na Bojišti a kde stojí zhruba plus mínus známá hospoda U Kalicha.