1 00:00:05,770 --> 00:00:35,760 Jak se to stalo, že jezdíme vpravo? Jasně, všichni víme, že vpravo se u nás jezdí od okupace, a tak nějak se říká, že to zavedl Hitler. Tak je pravda, že Hitler zavedl ledacos ledaskam, ale za tohleto úplně nemůže. Česká republika, tehdy Československá republika, podepsala mezinárodní smlouvy už ve 20. letech, a v těchto smlouvách se zavázala, 2 00:00:35,940 --> 00:00:38,520 Že budeme jezdit i u nás vpravo. 3 00:00:39,320 --> 00:01:09,950 A pak naši předkové odkládali a odkládali realizaci toho, k čemu se zavázali (takže to není až moderní výmysl, toto odkládání) a nakonec se teda dohodli, že se vpravo bude jezdit od roku 1939. Nacistická okupace toto rozhodnutí jenom o pár týdnů urychlila. Ale jestli máte tendenci začít si říkat, že se nám celý svět zase smál, tak buďte v klidu. Švédové podepsali ty smlouvy taky 4 00:01:09,950 --> 00:01:34,030 a zavedli jízdu vpravo až v roce 1967. V Německu se jezdilo vpravo pravděpodobně už od napoleonských válek, ale otázka zní, proč právě vpravo? Když se ve středověku rozšířil kůň jako dopravní prostředek, tak začal mít přednost před těmi, co šli pěšky. 5 00:01:35,050 --> 00:01:40,780 Protože na koních jezdili šlechtici a ti měli právo přednostní jízdy. 6 00:01:41,450 --> 00:01:48,240 A tím se začalo to, po které straně se kam chodí a jezdí, řídit podle koňů. 7 00:01:49,290 --> 00:01:52,530 No a na koně se nejlépe nastupuje zleva. 8 00:01:53,330 --> 00:02:24,310 Přijdete ke koni zleva, dáte levou nohu do třmenu a pravou přehazujete. No a logicky, když nastupujete na koně, tak k tomu pokud možno volíte krajnici, takže si koně přistavíte k levému kraji silnice nebo cesty a zleva nastupujete, a pak tedy i vlevo jedete. Toto je důvod, proč se jezdilo vlevo a do dneška to v některých zemích vydrželo. Teorie, která hovoří o tom, že vlevo se jezdilo proto, aby jezdec 9 00:02:24,400 --> 00:02:46,950 Měl pravou ruku volnou na případný souboj, je hezká, ale příliš romantická, nebo naopak příliš dystopická v tom, že jezdec, který jel a míjel protijedoucího člověka, zas tak často po meči nesahal. Takže proto se historicky jezdilo a do dneška někdy jezdí vlevo. 10 00:02:47,650 --> 00:02:50,970 Tak jak se stalo, že najednou jezdíme vpravo? 11 00:02:51,690 --> 00:03:22,400 Stalo se to ve Francii v 18. století, kdy se rozvíjel obchod a zboží se začalo převážet velkými vozy, které táhlo několikaspřeží koní. A toto spřežení neřídil kočí z kozlíku, tedy z toho vozu, ale řídil ho vozka, který seděl na posledním koni vlevo. Logicky, protože zleva nasedal, tak nemůže zleva nasedat na pravého koně, 12 00:03:22,500 --> 00:03:53,370 ale nasedá na levého. No a když řídíte spřežení zleva, tak logicky chcete míjet protijedoucí tak, abyste je míjeli tam, kde vidíte nejlíp, to znamená, aby vás míjeli zleva. To znamená, aby vy jste jeli vpravo. Takže od té doby se jezdilo vpravo. Řidiči, nebo tehdy vozkové, seděli vlevo - a toto uspořádání pak plynule přešlo i do aut, a v automobilech 13 00:03:53,590 --> 00:03:58,800 Dneska sedí řidič taky vlevo - a jezdí logicky vpravo.