1 00:00:20,420 --> 00:00:23,000 Víte, jakej je nejstarší české město? 2 00:00:23,740 --> 00:00:53,910 Už za raného středověku existovaly aglomerace, které na první pohled vypadaly opravdu jako města. Byly to různé bohaté sídliště okolo hlavních hradů, jako je Praha nebo Brno, Olomouc, Stará Plzeň, Znojmo a tak dále. Akorát že obyvatelé těchto aglomerací neměli žádná zvláštní práva, nebyli tedy měšťani ani neměli městskou samosprávu, neměli radu, konšele, rychtáře a tak dále. Prostě všechny tyhlety věci, které pozdější města měly. 3 00:00:53,960 --> 00:01:00,790 Nejstarší české město vlastně vzniklo někdy okolo roku 1210. 4 00:01:01,950 --> 00:01:28,280 Nevíme to, protože přímý záznam není, ale máme z roku 1223 privilegium pro město Uničov. V tomto privilegiu král Přemysl Otakar I potvrdil uničovu práva, která mu o 10 let dřív udělil jeho bratr, a zároveň mu povoluje, aby se řídilo magdeburským městským právem, "tímtéž, které mají naši měšťané z Bruntálu" 5 00:01:28,330 --> 00:01:55,900 Z čehož se usuzuje, že Bruntál samotný musel být založen o několik let dřív před Uničovem, tedy před tím rokem 1213, a nejspíš to bylo okolo roku 1210. Takže Bruntál je vlastně nejstarší české město na území české republiky. Míněno institucionální město, tedy město, které bylo založeno, které mělo samosprávu a tak dále.  6 00:01:55,900 --> 00:02:07,370 Starším městem na území české republiky je třeba Cheb, ovšem Cheb nebyl český. Cheb v té době, kdy byl založen, patřil Němcům, bylo to německé město. 7 00:02:07,400 --> 00:02:35,440 Další města byla zakládána až podstatně později, až zhruba ve 40. letech jako Brno, Olomouc a tak dále nebo pražská města. Důvod, proč byly založeny zrovna města Uničov a Bruntál, která jsou poměrně daleko, je právě v tom. V centrech nebylo potřeba města zakládat. Tam v podstatě de facto fungovaly, ale právě na okrajích té říše bylo potřeba založit nová města a dosídlit je. 8 00:02:35,890 --> 00:02:38,390 Takže právě proto Bruntál a Uničov.