1 00:00:12,970 --> 00:00:19,230 Všichni víme, nebo si to aspoň myslíme, že to víme, 2 00:00:19,970 --> 00:00:23,830 Že věci na povrchu měsíce váží šestkrát míň. 3 00:00:24,780 --> 00:00:54,690 Pokud vážíte 60 kilo, na Měsíci to bude 10, a pokud vážíte 120 kilo, tak na Měsíci budete vážit 20. Otázka je, kam zmizelo těch zbývajících 100 kilo. Sto kilo nemohlo nikam zmizet, protože když přiletíte zpátky na zem, zase budete mít svoji původní váhu. Těžko lze předpokládat, že těch 100 kilo visí někde ve vesmíru, čeká, až se budete vracet z toho Měsíce a někde se k vám připojí, pravděpodobně při sestupu do atmosféry, ale tak to není. 4 00:00:55,670 --> 00:01:07,980 Celý problém je skrytý v tom, že my sice říkáme hmotnost, ale ve skutečnosti mluvíme o úplně jiné fyzikální veličině. 5 00:01:09,240 --> 00:01:29,730 Světe div se, ale co na zemi váží 60kg tak má 60kg hmoty i na Měsíci. Ten kdo má hmotnost 120kg má hmotnost 120kg i na Měsíci, ale pokud se postaví na váhu, tak změříme jiné číslo. 6 00:01:30,620 --> 00:01:50,470 Důvod je jednoduchý. Protože váha, míněno taková ta osobní třeba, ta nezjišťuje hmotnost jako takovou. Ta zjišťuje její projev, zjišťuje tíhu neboli sílu, jakou vaše hmotnost působí směrem k zemi. 7 00:01:51,890 --> 00:01:58,240 Klasické váhy jsou buďto s pružinou, nebo se závažím, které je kalibrované. 8 00:01:58,920 --> 00:02:17,860 Moderní elektronické váhy mají v sobě senzory, které snímají deformaci nebo tlak. A protože na zemi je všude plus mínus stejné tíhové zrychlení, tak docela dobře můžeme předpokládat, že výsledná tíha je přímo úměrná hmotnosti tělesa. 9 00:02:18,990 --> 00:02:30,090 Ovšem pokud je tíhové zrychlení jiné, jako třeba na tom Měsíci, tak tíha neboli síla, kterou těleso působí na podložku, je menší. 10 00:02:30,770 --> 00:02:34,830 A proto se zdá, že na Měsíci je menší naměřená hmotnost. 11 00:02:36,080 --> 00:02:43,820 Ovšem tak to úplně není. Na Měsíci je pouze jiná naměřená tíha. Hmotnost zůstává stále stejná. 12 00:02:44,990 --> 00:02:52,530 A perlička na závěr: když si vezmete s sebou na Měsíc rovnoramenné váhy se sadou závažíček, 13 00:02:53,420 --> 00:02:56,700 tak naměříte hmotnost stejnou jako na zemi.