1 00:00:00,130 --> 00:00:09,380 Varování ministerstva korektnosti: V tomto díle padají sprostá slova, takže by ho neměl nikdo poslouchat. 2 00:00:14,000 --> 00:00:23,600 Už jste si někdy ukopli palec, přiskřípli prst, nebo jste se majzli kladívkem? Řekněte mi, co z vás v tu chvíli vyletělo? 3 00:00:24,550 --> 00:00:33,940 Vsadím se, že to bylo nějaké ostřejší slovo a nedivím se, protože v takovou chvíli si zanadávat a nadávkou si ulevit je naprosto normální. 4 00:00:34,800 --> 00:01:03,510 Ne, prosím, Mirku Dušíne, teďka ne! Je to naprosto normální. Takovej Trautenberk, ten to měl jednoduchý. Když ho Anče s Kubou štvali, tak prostě zaláteřil a spustil to svoje Himl hergot donrwetr krucajs element, což je strašně krásný zaklení, na kterým se dá ilustrovat spousta věcí. Docela se hodí i to, že je německy, ale to vysvětlím až za chvilku. 5 00:01:04,750 --> 00:01:07,550 Himl víme, to je nebe. 6 00:01:08,190 --> 00:01:37,560 Hergott, jasně: Pán Bůh. Donner wetter, to je možná trošku složitější, ale donner je bouře a wetter je počasí, takže bouřlivé počasí. Česky třeba hromy a blesky. Krucajs samozřejmě odvozeno od krucifixu neboli od kříže s Ježíšem Kristem a element je prostě element, který tomu zaklení dává správnou melodičnost a správnou dynamiku. 7 00:01:38,190 --> 00:01:45,050 Totiž každá správná nadávka nebo zaklení, když má ulevit, musí mít dvě části. 8 00:01:45,870 --> 00:02:13,220 První část musí prásknout jako rána bičem, proto se třeba hodí, když tam je r, které se dá krásně protáhnout a druhá část té nadávky, toho zakletí, musí rezonovat, musí trošku vibrovat a musí upustit tu energii, která tím prásknutím vyletěla. Takže himl hergot donrwetr, to je to upuštění energie, a krucajs element už to jenom tak jako rozechvívá a doznívá. 9 00:02:14,130 --> 00:02:16,990 Je zajímavé sledovat, jak lidé nadávají. 10 00:02:17,960 --> 00:02:47,650 K nadávkám se používají slova, co se normálně neříkají. Buďto proto, že jsou obscénní, nebo proto, že je tabuizováno je říkat. Třeba brát jméno Boží nadarmo. Mezi sakrální zaklení, taková ta posvátná, patří například u nás v našem kulturním okruhu známé ježišikriste nebo šmarjá panno a podobně. Samozřejmě lidi nechtěli úplně porušit ten zákaz, takže používali tvary jako ježkovy oči. 11 00:02:47,970 --> 00:02:57,230 Slyšíte na začátku toho Ježíše, že to už skoro skoro, ale pak to otáčí někam jinam. A stejně tak se třeba z krucifix stal krucipísek. 12 00:02:58,580 --> 00:03:28,410 No a vedle těchto sakrálních zaklení, která už jsou míň používaná dnes, jsou velmi oblíbená zaklení obscénní, prostě nějaký vulgarismus. Vulgarismus, prosím, nepohoršujte se, je standardní součást jazyka. Každý jazyk má své vulgarismy a do toho jazyka jednoznačně patří. Akorát je potřeba umět je dobře a vhodně použít, tedy použít je tam, kde použity být mají, 13 00:03:28,550 --> 00:03:58,680 A umět je říct tak, aby splnily funkci zaklení, nikoliv jenom nějaké samoúčelné sprosťárničky. A ostatně častým opakováním ztrácejí svoji úlevnou moc. Takže když budete nadávat nějakým slovem stále dokola, za čas se z toho stane váš slovní tik a ztratí to tu moc úlevy, kterou nadávka normálně dává. U vulgárního zaklení je zajímavé pozorovat, jaká slova k tomu 14 00:03:58,770 --> 00:04:29,840 jaké jazyky volí. Například v Čechách se tradičně volí nadávky z oblasti anální a fekální. Znáte to kde, co nás sere, kde co je na hovno a měli by s tím jít do prdele. Na východ od nás se zase používají nadávky, které jsou brány z oblasti sexuálně genitální, takže to, co Čecha z Prahy sere, protože to je na hovno, tak na to Slovák jebe, lebo je to na piču. A tohle rozdělení kupodivu 15 00:04:30,100 --> 00:04:59,130 neplatí jenom pro Čechy a pro Slováky, tohle rozdělení nadávek na nadávání genitálně-sexuální a nadávání análně-fekální se táhne celou Evropou od severu k jihu. Ta dělící čára prochází zhruba někde na začátku tam, jak je Polsko a Německo a táhne se dolů, prochází Českou republikou, a to mezi Čechami a Moravou, a pak pokračuje dál na jih přes Alpy ke Středozemnímu moři. 16 00:05:00,000 --> 00:05:30,740 A obecně platí, že národy na východ od této linie mají sexuálně-genitální nadávky a na západ právě ty análně-fekální. Takže třeba v Čechách se kleje podobně jako v Německu. Samozřejmě není to stoprocentní a totální hermetické oddělení, takže i v Čechách se posílá do piči a i na Moravě se sere a samozřejmě tyhle výrazy volně přecházejí a rozšiřují se a podléhají 17 00:05:30,840 --> 00:05:46,250 módním vlivům, ale v zásadě toto platí. A mimochodem to hezky odkazuje k tomu známému ironickému úsloví o tom, že Češi jsou vlastně Němci, kteří shodou okolností mluví slovanským jazykem.