1 00:00:07,090 --> 00:00:17,400 Mám rád bizarní situace a bizarní myšlenky, a proto mě vždycky pobaví některé myšlenkové konstrukce našich takzvaných vlastenců. 2 00:00:18,040 --> 00:00:27,260 V poslední době je velmi populární vlastenecké pábení o tom, že Slované jsou potomci Atlantiďanů a podobné nesmysly. 3 00:00:28,340 --> 00:00:41,780 To je samozřejmě už ta extrémní podoba, ale i v té lehčí podobě si to dost často nezadá s Cimrmanem. Akorát, že Cimrman je přiznaná a vtipná mystifikace. 4 00:00:42,560 --> 00:01:03,020 Hezky kuriózní vlastenecká myšlenka je ta, že Češi byli první, kdo vynalezl gilotinu, a to dávno před francouzskou revolucí. Své tvrzení opírají o to, že prý velmož Záviš z Falkenštejna byl na Hluboké popraven prknem. 5 00:01:05,080 --> 00:01:23,900 Záviš z Falkenštejna byl velmi mocný šlechtic v dobách krále Přemysla Otakara II. Záviš pocházel z jihočeského šlechtického rodu Vítkovců. Velmi mocného rodu, který měl, už jenom proto, že byl velmi mocný, určité spory s Přemyslem Otakarem II. 6 00:01:23,900 --> 00:01:36,790 Přemysl Otakar II. jim natruc založil na jejich území České Budějovice, Vítkovci zase na truc Přemyslovi Budějovice vypálili a tak dále. Po Přemyslově smrti na Moravském poli  7 00:01:36,860 --> 00:01:56,800 se Záviš z Falkenštejna stal milencem královny vdovy Kunhuty a nějakou dobu to spolu táhli, až na trůn dosedl mladý král Václav II. Mladý král Václav Záviše toleroval, na přímluvu své matky, ale po její smrti to šlo tak trošku z kopce. 8 00:01:56,800 --> 00:02:04,910 Mezitím Vítkovci v jižních Čechách nezaháleli, pořádali odboj proti králi, až regulerní občanskou válku 9 00:02:05,000 --> 00:02:22,460 No a situace se nakonec vyvrbila tak, že Záviš z Falkenštejna, vůdce Vítkovců, byl jednoho krásného dne zajat a vojevůdce královských vojsk Mikuláš Opavský vzal zajatého Záviše a vozil ho od jednoho vítkovského hradu k druhému 10 00:02:22,460 --> 00:02:46,600 a tam vždycky uspořádal představení, kdy Záviše z Falkenštejna vyvedl a osádce hradu vzkázal, že se mají vzdát, jinak že Záviše popraví. Tahle strategie poměrně dlouho úspěšně vycházela, až jednoho dne přijeli k Hluboké nad Vltavou, kterou držel Závišův starší bratr Vítek z Krumlova. Ale Vítek z Krumlova měl taky rukojmí a věřil, že se Závišovi nic nestane. 11 00:02:46,760 --> 00:03:04,100 Odmítl hrad vydat - a Záviš byl popraven. O této popravě se dochovaly zprávy, a dokonce se dostaly i k Františku Palackému, který to zmínil v "Dějinách národa českého v Čechách a na Moravě", totiž že Záviš byl popraven prknem. 12 00:03:04,100 --> 00:03:14,420 Představovali si to tak, že hrana prkna byla nabroušená, a tou ho kat sťal. Ve skutečnosti nedošlo k žádné takovéhle prapodivné habaďůře. 13 00:03:14,420 --> 00:03:36,400 Záviš z Falkenštejna byl, jako každý jiný velmož, sťat mečem popravčím, který byl široký, dlouhý a neměl špičku, a ve staré češtině se mu říkalo "plkno". Takže Záviš nebyl popraven nabroušeným prknem ani nějakou speciální prehistorickou gilotinou. 14 00:03:37,370 --> 00:03:47,610 Byl popraven docela obyčejným popravčím mečem, a za blouzněním o tom, že Češi vynalezli gilotinu, stojí vlastně jedno historické zkomolení.