1 00:00:09,260 --> 00:00:24,230 Dnes má svátek Ida, všem Idám přeju všechno nejlepší a zajímalo by mě, jestli některá z těch zhruba 850 Id v České republice nese příjmení Březnová. 2 00:00:32,060 --> 00:01:00,370 Římský kalendář nečísloval dny jako jsme zvyklí my, 1., 2. a tak dále, ale měl pro každý měsíc 3 pevně stanovené dny a od nich se odvíjelo konkrétní datování. Respektive spíš k nim. První den byly Kalendy. Kalendy odpovídají dnešnímu 1. dni v měsíci. Tak to prostě je. Druhý významný den byly Nony. 3 00:01:00,590 --> 00:01:30,980 Nony odpovídaly dnešnímu 7. dni v měsíci, v březnu, květnu červenci a v říjnu, a v ostatních měsících odpovídaly dnešnímu 5. Může to působit trošku zmateně, protože se jmenujou Nony a jsou sedmého, popřípadě pátého, ale Nony se jmenovaly proto, že byly 9 dní před Idami. Idy byly třetí významný den v měsíci, možná nejvýznamnější, protože původně označovaly 4 00:01:31,310 --> 00:02:01,080 dobu, kdy je úplněk, a k Idám se domlouvala splatnost úvěru a podobně. A Idy tak připadaly na 15. den v měsíci, pokud to byl březen květen, červenec a říjen, a v ostatních měsících to bylo 13. Dnes, tedy 15. března, by byly březnové Idy a zítra by podle starořímského kalendáře nebyl 1. den po Idách, ale 16 dní 5 00:02:01,180 --> 00:02:14,380 Do dubnových Kalend, protože dny se označovaly nikoliv od významného dne, ale do dalšího významného dne. Březnové Idy jsou mezi všemi Idami ty nejznámější, 6 00:02:15,320 --> 00:02:44,870 Protože o březnových Idách roku 44 před naším letopočtem byl svými nepřáteli zavražděn v senátu Gaius Julius Caesar. Říkám Caesar, což je špatná výslovnost. Správně bychom měli říkat [kaizar], ale asi by mi nikdo nerozuměl. Kaizarova, neboli Caesarova vražda se stala námětem mnoha děl a vstoupila do všeobecného povědomí 7 00:02:45,350 --> 00:02:55,450 A je samozřejmě spojena se spoustou omylů a mýtů. Obecně se soudí, že Caesar o spiknutí netušil a byl velmi překvapený. 8 00:02:56,600 --> 00:03:06,740 Popravdě řečeno, Caesar měl velmi dobrou a velmi dobře fungující tajnou policií, takže věděl všechno, co se v Římě, a zejména v Senátu, šustne. 9 00:03:07,650 --> 00:03:37,500 Navíc spiklenci byli dost amatéři, takže když se na Caesara vrhli a začali ho bodat, bylo Caesarovi jako starému vojákovi jasné, že to bude na dlouho. Spiklenci Caesara bodli zhruba třiadvacetkrát, ale smrtících ran bylo jen pár. Snad proto si Caesar, jak je dochováno, zakryl hlavu tógou - asi se na to diletantství už nemohl dívat. Caesarova poslední slova taky nebyla "i ty, Brute?" 10 00:03:37,940 --> 00:04:03,530 Neboli latinsky "et tu, Brute", protože Caesar, jako správný starořímský vzdělanec, zásadní projevy pronášel vždycky řecky. Podle historika Suetonia dokonce neříkal ani nic o Brutovi, ale řecky pravil: "Kai sí, teknón?" neboli "i ty, můj synu?", protože Bruta považoval za svého, v uvozovkách, syna. 11 00:04:05,110 --> 00:04:33,270 A mimochodem při tom překračování Rubikonu o 5 let dřív rozhodně neřekl "Kostky jsou vrženy". Známá latinská verze "alea iacta est" nemluví o kostkách, ale o kostce, protože v té době kostka byla jednotné číslo. Jenže ani tady Caesar pravděpodobně nemluvil, latinsky ale použil řecké úsloví "anerrífthó ho kybos" 12 00:04:34,020 --> 00:04:51,770 Neboli "budiž hozena kostka", v přeneseném slova smyslu "hra začala". A je možná jenom shoda náhod, že březnové Idy, neboli 15. 3., tak nějak přitahují velké nebo aspoň docela osudové historické okamžiky. 13 00:04:52,900 --> 00:05:18,670 15. března roku 1939 začala okupace Čech a Moravy. 15. března 1917 abdikoval ruský car Mikuláš II. 15. března 1938 popravili ruští bolševici své soudruhy Bucharina, Jagodu a Rykova. 15. března 1985 byla zaregistrována první .com doména. A tak dále. 14 00:05:19,370 --> 00:05:29,330 A abych nezapomněl: ženské jméno Ida není odvozeno od starořímských Id, ale velmi pravděpodobně z germánského slova.