1 00:00:22,170 --> 00:00:48,380 Díváte se na Krkonošské pohádky nebo třeba na pohádku Ať žijí duchové a máte rádi postavu hajného, který chodí po lese v uniformě se psem a s puškou, tak v tom případě jste taky oběť, stejně jako já, oběť toho, že si myslíme, že hajnej je to samý co myslivec, akorát že to tak úplně není. 2 00:00:49,330 --> 00:01:19,720 Lépe řečeno, hajnej může být myslivec a myslivec může být zároveň hajným, ale není to totéž, protože hajný se především stará o les, tedy hlavně o zdraví stromů, lesních cest a vodních zdrojů a potůčků a podobných věcí. Hajný se stará o to, aby les prospíval, aby dřevo bylo kvalitní, aby les nenapadl kůrovec a tak dále. Ten co chodí se psem a s 3 00:01:19,850 --> 00:01:23,370 puškou a střílí zvířata, 4 00:01:24,030 --> 00:01:25,910 ale taky se o ně stará, 5 00:01:26,580 --> 00:01:33,420 je myslivec. Myslivec může být volnočasová aktivita, ale taky to může být zaměstnání, 6 00:01:34,250 --> 00:01:42,740 zatímco hajný je regulérní zaměstnání, hajný je zaměstnanec lesů, ať už soukromých nebo státních. 7 00:01:43,840 --> 00:01:47,250 A někdy může být hajný zároveň i myslivec, 8 00:01:48,120 --> 00:01:49,500 ale není to totéž. 9 00:01:50,210 --> 00:02:04,090 Takže když u Trautenberků hajnej střílí, není to hajnej. Je to myslivec. Stejně tak oblíbená věta Boháček, nechoď do lesa, tam tě picne hajnej, není úplně přesná. 10 00:02:04,770 --> 00:02:34,520 Hajný k tomu, aby byl hajný, musí mít vystudovanou střední nebo vysokou školu, musí znát ekonomii, musí znát biologii, musí znát mechanizaci, takže musí vědět, jak se pěstuje les, jak se les chrání, jak se hospodářsky upravuje, jak se správně těží, nebo jak se správně netěží. Naopak myslivec z povolání zase musí znát zoologii, etologii, veterinární péči, obecně péči o zvěř, 11 00:02:34,910 --> 00:02:38,510 způsoby lovu, kynologii a podobné věci. 12 00:02:39,410 --> 00:02:47,880 A kupodivu slovo fořt není synonymem ani k jednomu z toho. Fořt je v podstatě nadřízený hajnýho. 13 00:02:48,480 --> 00:03:01,930 Hajný má na starosti svěřený les nebo úsek lesa nebo prostě nějakou část, a fořt, správně nadlesní, je vlastně jeho nadřízený, takový řekněme krajský orgán. 14 00:03:02,640 --> 00:03:08,550 Se slovy hajný a myslivec souvisí i jejich obydlí totiž myslivna a hájovna. 15 00:03:09,590 --> 00:03:18,620 Rozdíl mezi myslivnou a hájovnou je teďka už jasný, v myslivně přebývá myslivec, v hájovně přebývá hajný. 16 00:03:19,400 --> 00:03:49,230 Lépe řečeno, takto by to mělo být podle významu slov, ovšem slova hájovna a myslivna jsou, jak jsem zjistil, velmi volně zaměňována a téměř nikdo nectí toto rozdělení. Mělo by platit, že hájovna, neboli obydlí hajného, je někde v lese v tom daném revíru, je trvale obydlená a hajný v ní bydlí, zatímco myslivec bydlí většinou někde ve vsi. 17 00:03:50,040 --> 00:04:02,720 A pokud má v rámci revíru nebo honitby postavený nějaký útulek, tak je to myslivna, ale nebývá trvale obydlená, protože tam myslivec prostě nepřibývá. 18 00:04:03,720 --> 00:04:20,770 Tak by to pravděpodobně mělo být, jestli to tak je, to jsem bohužel nikde nezjistil. Ale co rozhodně platí, je rozdíl mezi hajným, což je zaměstnanec lesní správy, myslivcem a lidovým myslivcem. 19 00:04:22,470 --> 00:04:33,120 Rozdíl mezi myslivcem a lidovým myslivcem je v duchu staré anekdoty podobný jako rozdíl mezi demokracií a lidovou demokracií.