1 00:00:15,410 --> 00:00:28,340 Ve faktoidu se vyhýbám jakýmkoliv komentářům k aktuálnímu politickému dění. Ani dnešek nebude výjimkou, ale přesto se dá říct, že dnešní díl bude aktuálním děním inspirován.  2 00:00:28,340 --> 00:00:50,870 Když jsem jako malé dítě poprvé stál na nádvoří pražského hradu a díval jsem se na starobylou katedrálu svatého Víta, obdivoval jsem gotické opěrné oblouky a děsil se gotických chrličů a nejvíc mě zaujaly ty dvě obří vysoké gotické věže v průčelí. 3 00:00:50,870 --> 00:01:01,120 Ke svému velkému překvapení jsem až později zjistil, že tyto dvě starobylé věže jsou vlastně z celého chrámu nejnovější. 4 00:01:01,440 --> 00:01:28,870 Je pravda, že chrám stojí na základech rotundy, kterou založil kníže Václav asi v roce 929 a která byla následně přestavěna roku 1060 na baziliku a ta byla pak za Jana Lucemburského přestavěna na katedrálu. Postupně byla různě upravována a přestavována, ale nikdy nebyla dokončena.  5 00:01:28,910 --> 00:01:45,110 A to, co dlouhá staletí chybělo, byly právě ty dvě velké věže u západního vchodu. Ty dvě velké klasické gotické věže, bez kterých si katedrálu ani neumíme představit, tak ty pocházejí z roku 1929. 6 00:01:45,970 --> 00:01:51,960 Proto na starých obrazech Prahy, třeba na Hollarových rytinách, nejsou tyhle dvě věže.