1 00:00:22,770 --> 00:00:52,470 Je říjen, brzy bude prosinec, budou Vánoce, a na Vánoce budeme pálit františka. Všichni Františkové se jmenují po jednom jediném, a to po svatém Františkovi z Assisi. Svatý František z Assisi se původně jmenoval Giovanni Bernardone, ale měl francouzskou maminku a od ní se naučil docela dobře francouzsky, a proto mu jeho otec přezdíval Francesco, tedy něco jako malý Francouz, Francouzek. 2 00:00:53,180 --> 00:01:13,360 A když pak Giovanni vstoupil do řádu, tak si právě toto jméno Francesco vybral jako své řeholní jméno a svým životem ho tak proslavil, že si ho na jeho počest dávali jiní lidé. Takhle vzniklo jméno Francesco, dostalo se do jiných jazyků a v češtině zdomácnělo jako František. 3 00:01:14,170 --> 00:01:29,650 Ovšem ten františek, co ho pálíme na Vánoce, není tenhleten. Samozřejmě doslova to není on, ale ani to pojmenování nepochází od Františka z Assisi, to, co pálíme na Vánoce, dostalo svoje jméno z anglického slova frankincense, 4 00:01:30,280 --> 00:02:00,170 což je složenina z původem francouzských slov Frank incense, tedy čisté kadidlo. Frank je francouzsky čistý a pochází to z germánského slova frank a tímto slovem si říkal jeden germánský kmen, Frankové, byli čistí, ti obsadili část staré Gallie, a ta tak dostala název Francie, právě od Franků. A ta druhá půlka složeniny je od latinského slova incensium, které bylo odvozeno od slova candere, 5 00:02:00,350 --> 00:02:06,750 což znamená být rozpálen. Františkovi se v Čechách někdy říká Fanda nebo Fanoušek, 6 00:02:07,440 --> 00:02:24,240 což splývá s označením sportovního nadšence nebo obecně kohokoliv nadšeného. Říká se, že je fanda do sportu, fanoušek Sparty, fanoušek Slávie, fanoušek motorových sportů, fanoušek létání a tak dále. 7 00:02:25,170 --> 00:02:56,680 Zní to tak jako mazlivě, domácky a příjemně, a úplně přesně to nesedí třeba s obrázkem fanoušků Sparty či Baníku, kteří jsou někde ožralí, řvoucí a dělající bordel. Dokonce někteří říkají, že právě tato ožralá řvoucí individua dělají fanouškům a fandění ostudu. Jenže fanoušek, míněno v tom sportovním smyslu toho nadšence a příznivce, pochází nikoliv ze jména František, 8 00:02:56,790 --> 00:03:18,600 ale z latinského slova fanaticus. Slovo fanaticus znamenalo v latině náboženského náruživce, člověka, který byl posedlý náboženstvím, protože fanum bylo latinsky svatyně nebo chrám. Takže znáte slova jako profánní a profanace neboli znesvěcení - nějakého chrámu, něčeho svatého. 9 00:03:19,420 --> 00:03:30,980 A fanaticus se do češtiny dostal jako prostý fanatik, ovšem od stejného základu vzniklo i to označení sportovního či jiného nadšence. 10 00:03:31,760 --> 00:03:41,950 Takže sportovní a jiní fanoušci nemají etymologicky nic společného s Františkem, natož s tím z Assisi, ale s fanatikem.