1 00:00:15,680 --> 00:00:31,690 Naprostou většinu svojí školní docházky jsem absolvoval v 80. letech. Chodit do školy v té době mělo svá specifika, například nás děsili atomovou válku a podobnými věcmi, učili nás dějiny dělnického hnutí 2 00:00:31,800 --> 00:01:02,830 a učili nás spoustu encyklopedických znalostí, aniž by nás učili dovednosti. Takže například jsme se ve škole pořádně nenaučili diskutovat, debatovat, argumentovat, za to jsme se naučili spoustu věcí nazpaměť, aniž bychom tušili, k čemu nám jsou. Zlatá bula sicilská? Každý odpoví 1212 ale co to vlastně bylo, proč, kde, kdy a jak málokdo ví. A z těch zbytečných znalostí jsme naprostou většinu naštěstí 3 00:01:02,930 --> 00:01:33,230 zapomněli, ale něco si přece jenom pamatujeme. Třeba já si pamatuju z 1. ročníku gymnázia, bylo mi 15 let a přišla chemikářka a říkala: tak, a teď se naučíte periodickou soustavu prvků nazpaměť. Myslel jsem si, že si dělá legraci, protože tohle mi přišlo jako velmi pitomý nápad, ale ona to myslela naprosto vážně, nechala ze stěny třídy sundat obrovskou ceduli, kde ta periodická soustava byla a normálně z ní zkoušela. 4 00:01:33,770 --> 00:02:03,390 Ti poctiví se hezky učili ty zkratky a my líní a nepoctiví jsme se naučili naprosto praštěná a prapodivná říkadla, která mi bohužel utkvěla v hlavě a dodneška si je pamatuju. Takže když sedím ve vlaku a mám tužku a papír, tak si dokážu nakreslit z hlavy periodickou soustavu prvků, kterou ale k ničemu nepotřebuji. A kdybych jí náhodou potřeboval, tak vím, kdy ji najdu. Takže třeba mluvit před lidmi 5 00:02:03,480 --> 00:02:35,080 jsem se učil až pětatřiceti letech, ale tohleto tohleto si pamatuju od 15 do dneška. Nevěříte mi? Tak sledujte, dívejte se na periodickou tabulku prvků a sledujte se mnou. V naší době periodická tabulka končila Lawrenciem, prvkem číslo 103, a ty další ještě nebyly pojmenovány a možná ani objeveny, takže naše říkadla končila prvkem 103, ale to stačilo. Vlevo nahoře je vodík, vpravo nahoře je hélium, to si prostě musíte pamatovat. 6 00:02:35,730 --> 00:03:05,910 Napíšete si je na papír vpravo a vlevo nahoru a jedeme od vodíku dolů. To je: Hanu Líbal Na Kolínka Robustní Cestář Franta. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, jasný. Vpravo od Helia dolů, to je příběh o armádě. Herbert Nechtěl Armádní Krasavici Xenii Ranit. Máme první a poslední sloupec. Druhá perioda je tam s mezerou, to si musíte samozřejmě pamatovat. 7 00:03:06,080 --> 00:03:11,900 A od lithia doprava, to je Líba Běžela Borem Cákala Na Osla Fluorem. 8 00:03:12,700 --> 00:03:19,170 Popřípadě druhá verze, kterou mám radši: Líbivé Bezručovy Básně Cancají Nesmysly O Frýdku, Ne? 9 00:03:19,870 --> 00:03:28,780 Teď si teda dokončíme druhou skupinu směrem dolů: Běžela Magda Caňonem Srazila Banán Ramenem - popřípadě Rádiovkou, jak chcete. 10 00:03:30,000 --> 00:03:59,710 A z druhé strany, zprava, se dozvíme nejdřív od fluoru dolů, že Fikaní Chlapci Brousili Inkům Antény. Hned vedle od kyslíku dolů je zvolání Ó Slečno, Sejměte Tenkou Podprsenku, což vysvětluje hned tu skupinu vedle, kde od dusíku dolů Náš Pan Asistent Sbalil Biletářku - pravděpodobně tím zvoláním. Zase půjdeme doleva: od uhlíku dolů CoSi Germáni Snědli, Pak Bledli. 11 00:03:59,990 --> 00:04:30,160 Cosi je uhlík a křemík. "pak bledly" zase je jenom jedno slovo, plumbum - olovo. A zbývá skupina od bóru dolů: Bodří Alpští Galové Indy Tloukli. Tím máme hotovou 3. periodu a ve 4. periodě spojíme konečně levou a pravou stranu dlouhým říkadlem, které dneska už bude trošku nesrozumitelné a zní: Calexova Skříňka Tiše Vychladí Chartreusku Mnohému Ferinovi, Co Ničí Čupr Známou Galánku. Vysvětlení: 12 00:04:30,260 --> 00:05:01,100 Čupr Galánka není Tomáš Čupr, ale prostě fešná holka. Calexova skříňka je pochopitelná pouze tomu, kdo ví, že za socialismu se v ČSSR vyráběly ledničky značky Calex a chartreuska je bylinný likér, který se píše chartreuse. A zase pokračujeme stejně dolů: 3. skupina - Scotland Yard Lapil Anglického Cestáře. Anglický cestář dává dohromady to aktinium a Scotland Yard je rozdělen na 2 prvky. 13 00:05:01,190 --> 00:05:02,860 Další skupina doprava. 14 00:05:03,550 --> 00:05:33,420 Tisíce Zrzavých Hafanů. 5. skupina: V Niobii Taví. 6. skupina: Kromaňonci Mořili Waldemara. 7. skupina je takový lyrický povzdech: Mnohá Technika Rezaví. Následuje triáda železa, kde vezmeme rovnou 3 sloupce najednou a vezmeme je po řádkách říkadlem o tom, jak Ferina Cobalt Ničil Rumem Rozohněn Podstavec Osamělého Irského Planetoletu - a máme 3 x 3 políčka, 15 00:05:33,760 --> 00:05:46,320 Triáda železa a pod tím 6 platinových kovů. 11. skupina od mědi dolů: Cucej Agar Aurelie. 12. skupina - lékařský povzdech: Znovu Kadí Rtuť. 16 00:05:46,990 --> 00:06:16,900 Kde rtuť musíme vědět, že je Hg. A v tu chvíli už nám zbývají jenom ty 2 řádky, lanthanoidy a aktinoidy. Takže si nejdřív připomeneme, že: Laciné Ceny Prasat Nedovolily Prometheovi Smést Europu, Gdyž Théby Dýchaly Horkou Erotikou Tmavých Ybiškových Luk. Máme lanthanoidy, a u aktinoidů si vzpomeneme, že aktinium má atomové číslo 89, takže: 89 Aktivních Thébanů Páchalo 17 00:06:17,000 --> 00:06:28,170 Ukrutné Nepřístojnosti Půjčujíce Americký Cumel Bokakotorskému Kalífovi, Esteticky Formujíce Mladého Noblesmana Laworovicou. 18 00:06:28,980 --> 00:06:34,320 Pro ty později narozené: lavórovica bylo oblíbené slovenské pití pálené tak, 19 00:06:35,100 --> 00:06:49,290 Že se nad kotel s kvasem dal lavor se studenou vodou, kde se srážel alkohol a odkapával dolů. Hroznej dryják. Tak vidíte. Tohle, to si pamatuju od 15 let, ale aby mě naučili mluvit před lidma, to ne!