1 00:00:02,000 --> 00:00:06,200 Slovo faktoid má 2 významy. 2 00:00:06,990 --> 00:00:18,080 První, který se používá častěji, je ten, že faktoid je nepravdivá zkreslená informace, která se tváří jako fakt, ale ve skutečnosti faktem není. 3 00:00:18,890 --> 00:00:28,710 Tuhle definici najdete třeba i v online slovníku, ale je tu ještě jeden význam tohoto slova, a v tom významu faktoid znamená 4 00:00:29,350 --> 00:00:35,770 útržková informace, která sama o sobě je tak maximálně zajímavá 5 00:00:36,630 --> 00:00:42,640 Ale nějak nevytváří větší hodnoty, je to prostě jenom taková, řekněme, zajímavost. 6 00:00:43,710 --> 00:00:47,870 A já jsem si tohleto slovo vybral jako název tohohle podcastu. 7 00:00:48,920 --> 00:01:08,970 Protože jsem si vzpomněl na svýho kamaráda Džoňáka, který mi kdysi v nějaký diskuzi, když jsme se bavili, říkal: "víš, ty seš hrozně hluboká studnice naprosto neužitečných vědomostí". A má pravdu, protože já si pamatuju z nějakého důvodu, který mi úplně není jasnej, 8 00:01:09,600 --> 00:01:28,730 Tak si pamatuju spoustu drobných zajímavostí, kuriozit, vědeckých perliček a podobných věcí a říkal jsem si, že by bylo škoda si jenom pamatovat a nepodělit se o ně. Takže proto je tohleto vlastně podcast plný 9 00:01:29,400 --> 00:01:34,290 zajímavých perliček, které jsou samy o sobě naprosto neužitečné. 10 00:01:34,910 --> 00:01:39,360 Ale doufám, že vás aspoň na chvilku zaujmou, proto faktoid.