1 00:00:02,160 --> 00:00:32,040 Staré pověsti české patří po právu ke klenotům národního písemnictví. Sice nejsou moc pravdivé a jsou velmi poplatné době svého vzniku, ale i tak se jedná o velmi zásadní a hodnotné dílo českého písemnictví. Jirásek byl především národní buditel a s tímto záměrem své Staré pověsti české psal. Nešlo mu ani tak o historickou věrnost, 2 00:00:32,120 --> 00:01:02,500 Ale o zdůraznění faktu, že češi jsou starobylý národ, kulturní a s bohatými dějinami. Z dnešního pohledu jsou jiráskovy staré pověsti spíš národně-buditelské a propagandistické dílo než historický pramen. Ale to jim nic neubírá na velikosti a důležitosti. Jenom je potřeba mít na paměti, že to, co Jirásek píše, je opravdu někdy víc pověst, než fakt. 3 00:01:02,660 --> 00:01:08,080 Třeba takový Dalibor z Kozojed, kterého nouze naučila housti. 4 00:01:08,920 --> 00:01:38,770 Pamatujete si jistě na ten příběh o šlechetném a statečném vladykovi, který se zastal chudáků týraných poddaných, přijal je pod svoji ochranu a byl za to odsouzen. A v temné věži Daliborce chudák trpěl, vyprosil si housle a hrál na ně tak krásně, že ho Pražané chodili poslouchat a do košíčku mu dávali jídlo a peníze, 5 00:01:39,240 --> 00:01:47,420 Aby nebohému houslistovi přilepšili. A nakonec byl Dalibor zvůlí mocných popraven. 6 00:01:48,160 --> 00:02:07,190 Dalibor z Kozojed byl starším synem vladyky Aleše z Kozojed a měl mladšího bratra Jana neboli Ješka. A právě jeho otec ho už v roce 1490 žaloval za to, že si z rodového majetku přivlastnil víc, než mu náleželo. 7 00:02:08,150 --> 00:02:18,110 Soud dal otci zapravdu a Daliborovi nařídil, aby svému mladšímu bratrovi Ješkovi předal díl, který mu nepatřil. 8 00:02:19,030 --> 00:02:46,410 Zkrátka z otcova majetku měl něco dostat mladší bratr, Dalibor si to vzal místo něj a nechtěl mu to dát. Soud rozhodl, že mu má majetek vydat, Dalibor to neudělal, takže ho znovu žaloval ten mladší bratr Jan - a Dalibor znovu prohrál. V roce 1496 se na sousedním panství Adama Ploskovského z Drahonic 9 00:02:47,230 --> 00:03:17,120 Vzbouřili poddaní a snažili se vymoci propuštění z robotních povinností. Ovšem zvolili k tomu cestu násilí: přepadli pánovu tvrz, zranili ho a zajali, takže on jim v důsledku tohoto nátlaku slíbil, že je propustí z poddanství. A ti vzbouřenci pak odešli a dobrovolně se uchýlili pod ochranu Dalibora z Kozojed, což byl vlastně soused pana Adama Ploskovského. Dalibor je přijal a využil tuto 10 00:03:17,210 --> 00:03:31,580 Vzpouru k tomu, aby si nějaký majetek Adama Ploskovského přivlastnil, což nebylo tak úplně košér, to jistě uznáte. V roce 1497 pak zemský soud vydal rozhodnutí, 11 00:03:32,300 --> 00:03:54,080 Že ten, kdo přijme pod ochranu vzbouřené poddané a přivlastní si jednak ty poddané a jednak majetek něčí, tak má být popraven, a majetek a poddaní takto získaní mají být vráceni původnímu pánu. Tento nález byl použit právě v Daliborově případě. Proto je dneska znám jako Daliborův nález. 12 00:03:54,970 --> 00:04:08,580 Proto Dalibora uvěznili a 13. března 1498 ho odsoudili k smrti. Předchozí dva soudní spory byly majetkové, dneska by se řeklo soukromoprávní. 13 00:04:09,250 --> 00:04:39,140 Ale ten třetí soud byl soud trestní, protože Dalibor narušil právo a řád země. Dalibor se u soudu bránil tím, že nevěděl, že onen propouštěcí list od pana Adama si poddaní vynutili násilím, ale soud mu neuvěřil. Dokonce i kdyby Daliborův postup byl motivován tím, že chce napravit křivdy, které jeho soused páchal na sedlácích, 14 00:04:40,290 --> 00:05:06,860 Tak byl popraven, nikoliv za toto, ale za to, že povstání poddaných vědomě zneužil k tomu, aby zabral šlechtický majetek. Ale tyhle informace se z pochopitelných důvodů do vlasteneckých pověstí samozřejmě nedostaly a zůstala tam pověst o šlechetném ochránci utlačovaných, která je, bohužel, možná hezká, ale naprosto, naprosto vylhaná.