1 00:00:00,150 --> 00:00:30,810 Jednou takhle v práci sledoval kolega mentální výkony jistého pána, takového kognitivního akrobata, a jeho počínání zhodnotil slovy: "blahoslavení chudí duchem!" Tohle biblické úsloví používají lidé zejména tehdy, když jsou konfrontováni s někým, kdo je řekněme nepříliš bystrý. V lidovější verzi se říká něco podobného: on je blbej, 2 00:00:30,900 --> 00:01:01,130 ale je šťastnej. Jenže ten biblický citát není vůbec o lidech, kteří jsou blbí hloupí či jinak duševně chudí. Ta věta pochází z evangelia podle Matouše, kapitola 5, 3. verš. V překladu Bible Kralické tento verš zní: "blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské." Jenže problém s Biblí Kralickou je ten, že používá češtinu té doby a některé obraty 3 00:01:01,230 --> 00:01:25,490 a vazby už dneska nejsou to, co bývaly, nebo jsou naprosto neznámé, takže blahoslavení chudí duchem už dneska nejsou tak srozumitelní, jak bývali před několika sty lety. Přitom ta vazba ještě v některých obratech zůstala. Například "člověk jdoucí světem". Novější překlady už jsou o něco přesnější a překládají tento verš slovy "blaze chudým v duchu." 4 00:01:26,180 --> 00:01:57,800 Bohužel tenhle obrat není tak známý a dokonce ani tento obrat bez vysvětlení není úplně zřejmý. Ve skutečnosti opravdu nejde o hlupáky a dokonce nejde ani o chudé ve smyslu nemající materiální statky. Jeden z výkladů, který jsem slyšel, hovořil o lidech, kteří se vzdají pozemských statků právě ve jménu ducha, to znamená ve jménu víry. Nelpí na svých majetcích, netouží po bohatství materiálním, ale spíš touží po bohatství duchovním. 5 00:01:58,400 --> 00:02:27,850 Ale ani to není úplně přesné. Přesný výklad podle křesťanské věrouky zní, že chudý v duchu je ten, kdo si uvědomuje, že jeho duchovno není úplné, že nemá vše a že je vlastně závislý na tom, co mu Bůh dá a co pro něj v životě vykoná. Chudý v duchu je tedy opakem mistra světa, který všechno zná, všechno ví všude byl a nikoho nepotřebuje... Tak snad pro příště: chudý v duchu není hlupák, 6 00:02:28,470 --> 00:02:31,950 chudý v duchu je ten, kdo má malé ego 7 00:02:32,670 --> 00:02:36,310 a je otevřen vnějším duchovním podnětům.