1 00:00:06,950 --> 00:00:14,950 Michal Bláha sdílel můj faktoid o vesmírném kymácení a sdílel ho se slovy, cituji: 2 00:00:15,760 --> 00:00:27,010 Není to tak dlouho, co církev upalovala lidi kvůli tvrzení, že se Země otáčí kolem Slunce a nikoliv naopak. Galilei by mohl vyprávět. 3 00:00:27,820 --> 00:00:28,970 Konec citace. 4 00:00:29,840 --> 00:00:48,480 Tak nějak se ví, že Galileo Galilei měl nějaké mrzení s církevní inkvizicí, že musel něco odvolávat a že pak při odchodu ze soudní síně vykřikl "a přeci se točí!" - a pak ho upálili. 5 00:00:49,120 --> 00:01:19,030 A pokud jste dávali ve škole pozor, tak si ještě vzpomenete na to, že Galileo Galilei prokázal gravitační zákon tím, že pouštěl předměty z šikmé věže v Pise. No. Galileo Galilei sice potvrdil, že tělesa padají k zemi stejně rychle, nezávisle na jejich hmotnosti. Ale přišel na to ne tím, že by házel předměty, ale tím, že si sednul a uvažoval. 6 00:01:19,420 --> 00:01:32,420 Možná nějakou demonstrací dělal, ale přišel na to uvažováním. Je taky pravda, že za Galileiho spor s církví může heliocentrický model Koperníkův. 7 00:01:33,140 --> 00:01:38,780 Tedy ten model, kde v centru je Slunce a okolo něj obíhají planety. 8 00:01:40,780 --> 00:02:10,680 Galileo Galilei dělal vlastní astronomická pozorování, a z těchto pozorování usoudil, že Koperníkův model bude správnější, než model Tycha de Brahe, model geocentrický. V roce 1611 Galileo předstoupil před římské kolegium a předložil výsledky svých pozorování a výpočtů. A tyto výsledky byly ostatními z části přijaty a zčásti odmítnuty. 9 00:02:11,360 --> 00:02:39,750 Čistě na vědecké úrovni tedy církev s Galileim problém neměla. Problém však měli někteří kazatelé, kteří obvinili Galileiho, že jeho heliocentrická teorie přímo odporuje tomu, co je napsáno v Bibli. Galileo se bránil a odpověděl, že "když dojde ke střetu mezi doslovnou výpovědí Bible a vědeckými závěry, tak musí doslovná interpretace Bible ustoupit rozumu". 10 00:02:41,050 --> 00:02:50,540 Což už tedy popudilo hned několik biskupů a arcibiskupů a volali po tom, aby Galileovy názory prozkoumala inkvizice. 11 00:02:51,980 --> 00:03:22,050 Hlavním oponentem za inkvizici byl kardinál Roberto Bellarmino, což byl jeden z největších teologů, ale zároveň byl vědecky vzdělaný, a ten trval na tom, že dokud není nový model dostatečně prokázán, tak aby se drželo starého modelu. Tento kardinál vůbec neměl problém s tím, že by Země nebyla středem světa a že by se pohybovala, a neshledával to nijak rozporným z hlediska víry. 12 00:03:22,750 --> 00:03:52,740 Jemu šlo pouze o to, aby nová teorie byla dostatečně prokázána. Dokonce prohlásil, že "kdyby se Galileův názor ukázal jako správný, tak by církev musela opustit stávající výklad biblických pasáží, které obsahují výroky o pohybu Slunce na obloze". Ale dokud přesvědčivý důkaz chybí, tak trvá na tom, že se budou držet stávajícího pojetí, což byl dnešními slovy řečeno docela revoluční názor. 13 00:03:53,040 --> 00:03:55,110 Navíc od vrchního inkvizitora. 14 00:03:56,660 --> 00:04:00,710 Ale kardinálův názor rozhodně nesdílela celá církev. 15 00:04:01,520 --> 00:04:32,600 Někteří církevní otcové prohlašovali, že to je urážkou teologie a že pokud je Země planeta, a jenom jedna mezi mnoha, tak přece není možné, aby měla výjimečné postavení, jak je psáno v Bibli. Protože pokud jsou tady jiné planety a Bůh nedělá nic nadarmo, tak i na těch jiných planetách musí být život. A pak je otázka, jestli tamní obyvatelé jsou potomci Adamovi, jestli byli v Noemově arše a jestli Ježíš Kristus 16 00:04:32,680 --> 00:04:33,770 vykoupil i je. 17 00:04:34,700 --> 00:04:44,450 První proces s Galileem dopadl tak, že Galilei dostal příkaz, aby Koperníkovu teorii veřejně neschvaloval ani nebránil. 18 00:04:45,390 --> 00:04:53,110 Nebylo tam nic řečeno o tom, že jí nesmí vykládat, ani že nesmí pokračovat ve svých výzkumech, ať si bádá. 19 00:04:54,250 --> 00:05:03,850 A pak přišel nový papež a Galileovi dal jakési vágní svolení, aby ten zákaz trošku ignoroval a aby napsal knihu o svých názorech. 20 00:05:04,630 --> 00:05:06,230 Což Galileo udělal. 21 00:05:06,890 --> 00:05:36,770 Napsal knihu, která se jmenuje "Dialogy o dvou největších systémech světa", a tato kniha byla pojata jako argumentace mezi dvěma intelektuály, geocentrickým a heliocentrickým. V knize této argumentaci naslouchá laik, který má zájem o celé téma, a nakonec se přikloní k heliocentrickému výkladu. Takže došlo k druhému procesu, kde hlavní otázkou bylo, jestli Galileo porušil nebo neporušil 22 00:05:36,870 --> 00:05:49,430 Církevní zákaz. Inkviziční tribunál si vyložil výsledek prvního sporu tak, že Galileo nemá vůbec o Koperníkově systému jakkoliv veřejně promlouvat. 23 00:05:50,090 --> 00:05:55,300 Galileo oponoval s tím, že mu bylo zakázáno pouze schvalovat a bránit. 24 00:05:56,640 --> 00:06:08,960 A pak došlo k tomu, že devětašedesátiletému Galileovi ukázali mučící nástroje, vysvětlili mu, co s ním všechno udělají, a Galileo radši odvolal. 25 00:06:09,810 --> 00:06:20,510 Výsledkem tohoto procesu bylo domácí vězení. V domácím vězení Galileo dožil dalších 9 let a v roce 1642 zemřel. 26 00:06:21,170 --> 00:06:43,110 Větu "a přece se točí!" Galileo před tribunálem nepronesl. To by znamenalo rozsudek smrti. Nepronesl jí, ani když odcházel od soudu. Dokonce ji ani nevyškrábal na zeď své vězeňské cely, jak ukazuje známý obraz, protože ve vězeňské cele nebyl, byl v domácím vězení. 27 00:06:43,840 --> 00:06:56,120 A ani v průběhu procesu nebyl ve vězeňské kobce. V průběhu procesu byl hostem u arcibiskupa ze Sieny, který s ním sympatizoval a který mu poskytl pohostinství. 28 00:06:57,010 --> 00:07:15,280 Údajně Galileo tuto poznámku ("a přece se točí") pronesl právě před sienským arc biskupem, který si tuto historku zapsal, nebo pravděpodobně napsal svojí rodině, a pozdějším převypravováním byla pokroucená do té podoby, jakou známe dnes. 29 00:07:17,070 --> 00:07:47,230 Takže Galileiho neupálili. Ale upálili Giordana Bruna, a to v roce 1600, a neupálili ho za tvrzení, že Země obíhá okolo Slunce. Vůbec ne. S Giordanem Brunem byl jiný problém. Největším hříchem Giordana Bruna bylo to, že učil o mnohosti světů. Že naše Slunce ani Země nejsou nijak výjimečná tělesa, že každá hvězda, kterou vidíme na nebi, je vlastně Slunce, může mít 30 00:07:47,320 --> 00:08:17,820 Vlastní planety a na nich může být jiný život. Církev si v té době dokázala docela dobře představit, že Země obíhá okolo Slunce, ale nedokázala přijmout myšlenku, že Země ani Slunce nejsou výjimečné, protože v tu chvíli by nebylo výjimečné ani stvoření člověka, ani sám Ježíš Kristus. Takže Giordano Bruno v důsledku nebyl upálen za heliocentrickou soustavu, ale za to, že udělal vesmír nekonečným a člověka 31 00:08:17,910 --> 00:08:19,310 nekonečně malým.